Toužíte dosáhnout Finanční Nezávislost? Praktická Hra CashFlow Vám pomůže zvýšit
Vaší Finanční Gramotnost a pomůže Vám k Finanční Nezávislosti a Svobodě…

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láká Vás Finanční Nezávislost & Finanční Svoboda?

Finanční Nezávislost je stav člověka, který vlastní takové finanční nástroje (aktiva) a prostředky, které mu umožňují nechat si vyplácet měsíční příjem (rentu), jež pokrývá veškeré jeho nutné měsíční výdaje bez nutnosti vyvíjení dalších pracovních aktivit – jedná se tedy o vytvoření zdroje dostatečného pasivního příjmu.

V reálném ekonomickém prostředí dochází k inflaci (zvyšování cen zboží a služeb v průběhu času). Je tedy nutné, aby šlo o stav, kdy čerpaná renta může růst alespoň rychlostí úměrnou inflaci a byla tak zachována podmínka pokrytí nutných výdajů do budoucna.

Podobně i Finanční Svoboda – jde o stav člověka, jehož finanční nástroje (aktiva) a prostředky jsou natolik velká, že mu generují mnohonásobně větší měsíční pasivní příjem (rentu) než jsou jeho měsíční náklady včetně započítané inflace…

Z podstaty věci tedy u člověka nastává nejdříve Finanční Nezávislost a poté Finanční Svoboda.

— zdroj Wikipedie

 

Vzorec Jak se Stát Finančně Nezávislým Existuje
Většina Lidí o něm však nikdy neslyšela a nezná jej

Jestliže jste jedním z nich, Společenská Desková
Hra CashFlow
Vám jej Odhalí a Naučí Uplatnit…

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v CashFlow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Možná, že už i Vy nějakou tu dobu přemýšlíte o tom,
Jak se Vymanit z Kolotoče Věčné Honby za Penězi,
jímž je většina lidí pohlcena celý svůj život…

 

Honíte se za Penězi & Máte Málo Času?
Smutná Realita: Nejste v tom sami…

 

Jestliže jste někdy v životě toužili vymanit se z nekonečného kolotoče honby za penězi (tedy ráno vstát, jít do práce, pak někde 8 nebo více hodin pracovat, abyste mohli jet domů a připravit se na další pracovní den), ve kterém je, možná podobně jako Vy, pohlcena většina populace celý svůj život a hledáte způsob, jak přimět své peníze, aby pracovaly pro Vás tak, abyste dosáhli Finanční Nezávislosti a Svobody, měli více klidu a životní styl bez stresu, pak vězte, že cesta existuje

Je však pravděpodobné, že jste o této cestě nikdy neslyšeli...

 

Dobrou Zprávou je, že to jediné co k Pozitivní Změně svých
Financí Skutečně Potřebujete, je jen Touha Věci Změnit &
Dostatečnou Chuť po Správném Finančním Vzdělání…

 

Pokud jste o této cestě k Finanční Nezávislosti ještě nikdy neslyšeli, neznamená to, že neexistuje nebo že je Vám z zapovězena či byste jí nemohli využít…

Jen to znamená, že si budete muset osvojit nové znalosti a dovednosti a pochopit principy, které již dnes lidé, pro něž peníze pracují, chápou a tak postupně bohatnou…

Jakmile si totiž tyto nové znalosti a dovednosti osvojíte, tak i Vám to v průběhu času a procesu umožní vydělávat více, tvořit Finanční Nezávislost, dosáhnout Finanční a Časové Svobody a postupně i třeba Bohatství…

Přestaňte tedy odkládat: Odpovědi, které hledáte, jsou od Vás jen na kliknutí daleko…

A ano, je to zcela možné bez jakékoliv předchozí zkušenosti a zvládnete to i Vy, když se na to zaměříte, budete dostatečně vytrvalí a odvedete nezbytnou práci…

 

Zvýšíte-li svou Finanční Gramotnost a tím i svou Finanční Inteligenci, můžete získát Finanční Nezávislost & postupně i kompletní Svobodu

A kdo ví – jednou třeba i Bohatství…

 

 

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Hravě se Naučíte Vydělávat Více & Lépe se o své Finance Starat…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Všichni by chtěli Finanční Nezávislost & Svobodu…

Jen málokdo však chápe, že skutečná Finanční Nezávislost
přichází Rozvineme-li Finanční Gramotnost a Inteligenci…

 

Vaše Finanční Gramotnost a Finanční Inteligence
určí jak široká bude Vaše Finanční Nezávislost…

 

Co je Finanční Gramotnost?

Finanční Gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Finanční Gramotnost je dovednost a je to tedy získaná (naučená) schopnost, která nám umožňuje vyznat se v číslech a finančních výkazech.

Když jde o peníze, máme dvě možnosti – buď peníze můžeme ovládnout nebo je necháme, aby ovládly ony nás.

Není nic mezi tím. Když je někdo Finančně Gramotný, znamená to, že ovládá své příjmy a výdaje – umí hospodařit s finančními toky, má je pod kontrolou a umí je ovládat…

Takový člověk se dokáže orientovat a ví jaké možnosti zacházení se svými penězi má.

Není to však jen o tom rozumět penězům jako takovým, ale rozumět také tomu, jak mohu peníze v životě využít tak, aby pracovaly pro nás, vydělávali více, měli přitom více času a byli jsme spokojenější a šťastnější.

 

Finanční Gramotnost jedince a její úroveň se pozná zcela jednoduše...

Co je Finanční Inteligence?

Inteligence lze obecně chápat jako rozumovou schopnost jedince rozlišovat, poznávat a chápat.

Je to schopnost konkrétního člověka pro myšlení, učení a adaptaci a schopnost řešit neznámé či obtížné situace, úspěšně se orientovat ve změněných podmínkách a rychle se jim přizpůsobit.

Rozšířenou představou je, že míra inteligence je každému člověku vrozená a on sám ji v průběhu života může ovlivnit jen minimálně nebo vůbec.

To ovšem platí jen pro abstraktní inteligenci a to navíc jen do určité míry…

Vysoké IQ je spíše osudem nabídnutou možností – stejně jako třeba absolutní hudební sluch, výtvarný talent nebo pohybové nadání. Pro úspěch každého člověka je však důležité, jak jím je tato možnost využita a rozvíjena.

Ještě více to platí pro ostatní druhy inteligence, které jsou pro spokojený a šťastný život daleko důležitější a beze zbytku to platí pro Finanční Inteligenci…

 

Finanční Inteligence je schopnost dobře hospodařit s penězi...

 

 

 

 

Navýšíte-li svou Finanční Gramotnost a Finanční Inteligenci,

budete schopni ve svém životě dosáhnout Finanční Nezávislosti
& v konečném důsledku i neomezené Svobody…

A kdo ví – jednou třeba i Bohatství…

 

 

 

… celou cestu jsem přemýšlel a musím říct, že mi to hodně dalo. Sice to byla hra, ale asi to otevřelo
i můj postoj k investicím. Nikdy jsem tak nepřemýšlel a ukázalo se mi, že jsem měl asi špatnou
strategii, ale to je otázka jaké malé příležitosti bych dostal. Ale to bych spekuloval… 🙂
Stál jsem před dilematem, jestli počkat na pořádnou příležitost nebo jít po malých 🙂
No mám nad čím přemýšlet. Bohužel jsem neměl čas pozorovat strategii jiných,
protože mi dalo zabrat vyznat se v těch mých číslech… 🙂

— Radim Šrámek

 

 

 

 

 

 

 

 

Realita Všedního Dne však není příliš Lichotivá…

Podíváme-li se na realitu v Česku blíže, zjistíme, že většina Čechů
nemá Finanční Gramotnost téměř žádnou a má (mírně řečeno)
dost značné rezervy z hlediska Finanční Inteligence.

 

Nedostatek Finanční Gramotnosti většinové populace, má za následek, že velká část obyvatel se dnes potýká s nemalými Finančními Problémy.

Svědčí o tom nejen problémy většiny českých domácností vyjít s penězi, které se projevují jak růstem zadluženosti, stejně jako rostoucím počtem exekucí…

Ale i léta výrazněji se neměnící struktura úspor a přezíravý postoj k finančnímu plánování nebo rádoby hrdinské výroky typu – “důchod mít nebudu, nepotřebuji, budu pracovat do konce svého života“, a podobná prohlášení…

O ekonomické negramotnosti řady lidí vypovídá i jejich lehkomyslnost ve finančních otázkách a nezodpovědný přístup k minimalizaci rizik.

Je k pláči, že celý náš dospělý život se točí kolem jediné věci – vydělávání peněz a přesto nás nikdo v průběhu dospívání neučí Finanční Gramotnost a většina lidí nemá ani ponětí, že svou situaci s penězi mohou kompletně změnit bez ohledu na to, z jakých finančních poměrů vzešli…

A tím se v jejich životě změní mnohé, protože zvládnutí vlastních financí prostě vede ke spokojenějšímu životu.

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v CashFlow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Jak tedy Získat Základ pro Finanční Gramotnost &
Zvýšit Svou Úroveň Finanční Inteligence?

 

Jestliže Finanční Gramotnost není součástí běžných školních osnov i přesto, že lidé tento druh základní Gramotnosti potřebují a stejně tak tyto lekce nejsou součástí běžné výchovy většiny rodin, protože samotní rodiče v těchto otázkách často nemají dostatečně jasno a nemohou svým dětem předat něco, co sami neovládají a čemu jen velmi málo rozumí, je potřeba tedy využít jiné cesty…

 

Osobní Rozvoj & Sebevzdělávání…

Snad více než v jakékoliv jiné oblasti života, je potřeba, abyste převzali za svůj život a svou finanční situaci osobní odpovědnost a vydali se cestou osobního rozvoje a vzdělávání místo toho, abyste spoléhali na tradiční školní vzdělání nebo na lekce od rodičů v případě, že Vaši rodiče nemají Finanční Výsledky lepší než jen průměrné nebo rovnou nejsou bohatí…

Je potřeba převzít za svůj osobní odpovědnost a začít investovat do sebe sama a svého vlastního osobního rozvoje… 

Je potřeba začít se samostudiem – tedy začít nakupovat knihy, audio programy, navštěvovat semináře a tréninky, které se danou tématikou zabývají, stejně jako si najít svého vlastního mentora, který má prokazatelné výsledky a je Vám ochoten pomoci a vést Vás a rozšířit Vaše Finanční povědomí a Finanční Gramotnost

Samostudium & Osobní Zkušenost v praxi…

Studium samotné je však nedostatečné. Potřebujete zkoušet, jednat a uplatňovat a učit se z chyb.

Vaše učení bude efektivnější, jestliže nově nabyté znalosti vyzkoušíte v praxi, získáte s naučenými Finančními Principy osobní zkušenost a znalosti tak následně proměníte v osobní dovednosti, vlastní pochopení a nakonec ve finanční moudrost.

Získat Finanční Inteligenci je proces. Je to podobné, jako s jakoukoliv inteligencí v jiných oblastech… 

Nejdříve potřebujete udělat první krůčky, posléze další, sem tam spadnete, sem tam se Vám něco nepovede a nakonec dosáhnete určité úrovně Finanční Inteligence, která Vám umožní mít určité výsledky odpovídající Vaší současné úrovni Finanční Inteligence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano, je potřeba se v oblasti Osobních Financí Vzdělávat a osvojit si
Základy pro Finanční Gramotnost, existuje však jeden způsob učení,
jež se opakovaně prokázal jako nejvíce efektivní ze všech

My lidé se nejlépe učíme hrou už od dětství…

 

Existují 3 typy lidí se 3-mi odlišnými styly učení…

Různí lidé preferují různé způsoby učení. Každý člověk má svůj unikátní způsob, který mu umožňuje vnímat informace a učit se nejefektivněji a nejsnadněji…

Podle stylu učení se lidé se dělí na 3 typy:

 • Vizuální typ – příjem informací v obrazové podobě.
 • Sluchově mluvní (auditivní) typ – příjem informací nasloucháním a mluvením.
 • Hmatový a pohybový (kinestetický) typ – příjem informací skrz hmatové vnímání a pohybový smysl.

Teorie versus praxe a zkušenosti…

Jako první věc, co většina lidí udělá, je, že sáhnou po knize… Což rozhodně je skvělý způsob, jak se seznámit s tématikou, o které se chcete dozvědět více, nicméně člověku nepřinese téměř žádnou praktickou zkušenost…

Ano, kniha přinese porozumění, ale bez praxe nemá velkou váhu, protože často nepřinese skutečné vnitřní pochopení…

Výzkumy ukázaly, že si lidé uchovávají 10-20 % informací z knihy, zabývají-li se však praktickými aktivitami, simulují skutečné situace, je to až 60–70 % informací a zcela jiná úroveň pochopení…

 

Spojením 3 jednotlivých stylů učení v kombinaci s praktickým cvičením a
modelovými situacemi dosahuje člověk v procesu učení nejrychlejších výsledků…

 

Dosáhnout Finanční Nezávislosti je proces…

Proces, který začíná u osvojení si základů pro Finanční Gramotnost a rozvoje Vaší Finanční Inteligence…

Tento proces může být pro různé lidi různě dlouhý – záleží na tom, z jaké startovní pozice začínají.

Pravdou však je, že čím více ze svých 5-ti smyslů do učení zapojíte, tím efektivnější a rychlejší se proces osvojení stane…

Jestliže navíc můžete simulovat reálné životní situace, které budete moci diskutovat s druhými lidmi, kteří mají podpobné cíle, budete velmi dobře připraveni dosáhnout vytouženého cíle – vlastní Finanční Nezávislosti…

V tomto procesu se nemusíte vystavovat riziku…

Pokud své nové znalosti a dovednosti testujete výlučně v reálném ekonomickém prostředí (tedy na reálném trhu s reálnými penězi), vystavuje se příliš vysokému riziku a někdy to může být docela drahá zkušenost…

Zejména, pokud začínáte bez předchozích zkušeností, používáte metodu “pokus & omyl” a přesně nevíte, co děláte…

Naštěstí si můžete nově nabyté znalosti osvojit a přetavit je v dovednosti mimo reálné ekonomické prostředí bez rizika ztráty peněz či zadlužení a přesto se naučit pracovat s penězi efektivněji a dělat lepší a správnější rozhodnutí oproštěných od zbytečných emocí…

 

Jak to udělat? Odpovědí je právě stolní hra CashFlow…

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Hravě se Naučíte Vydělávat Více & Lépe se o své Finance Starat…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Co je vlastně Stolní Hra CashFlow a v čem Vám pomůže?

Stolní hra CashFlow je tréninkové bezpečné hřiště pro všechny, kteří touží opustit prostřednost a každodenní kolotoč a honbu za penězi a chtějí zvýšit svou Finanční Gramotnost a Inteligenci tak,
aby dosáhli Finanční Nezávislosti, Svobody či dokonce Bohatství…

 

1) Co je stolní Hra CashFlow?

CashFlow stolní hra pro 2-7 hráčů Vám hravou formou pomůže s financemi…

Stolní hra CashFlow je vzdělávací desková hra pro 2-7 hráčů, která simuluje skutečné životní situace a dává hráčům praktické ponaučení o tom, jaké finanční strategie pro překonání daných situací použít.

Jednoduše a prostě – člověk je opakovaným hraním stolní hry Cashflow mnohem lépe připraven do života a je schopen starat se lépe o své Finance a postupně zlepšovat svůj životní styl a bohatnout i ve skutečném životě.

Stolní hra CashFlow pomáhá hráčům zvyšovat Finanční Gramotnost, trénovat Finanční Inteligenci a rozvíjet způsob myšlení, který jim pomůže dosáhnout Finanční Nezávislosti, Svobody a Života bez hranic a to vše v bezpečném prostředí bez jakéhokoliv rizika ztráty peněz na rozdíl od reálného života…

Stolní hra CashFlow lidem pomáhá trénovat Finanční znalosti a dovednosti, stejně tak však pomáhá změnit zavedené zlozvyky či nefunkční přesvědčení, ohledně vydělávání peněz a investování, protože dává možnost pochopit a vidět důsledky svých finančních rozhodnutí mnohem dříve než v reálném životě…

Získáte tak cenné zkušenosti a poznatky pro osobní finance a investování, ale vše probíhá v bezpečném prostředí, bez skutečných peněz, bez rizika skutečného tržního prostředí, s podporou druhých lidí, kteří mají podobné cíle a můžete si tak společně osvojit základy pro skutečnou Finanční Gramotnost…

2) Proč vlastně hrát Hru CashFlow?

Hra CashFlow pomáhá obyčejným lidem – lidem jako jste možná právě Vy…

Lidem, kteří prostě neměli to štěstí a nenarodili se do bohaté rodiny a nemají tudíž žádnou reálnou šanci cokoliv zdědit a stejně tak neměli možnost se o penězích naučit správně přemýšlet, vydělávat je, udržet si je a investovat tak, aby pracovaly pro ně, místo toho aby se za nimi jen 8 hodin honili a po 50-ti letech neuvěřitelného pracovního nasazení neměli stejně nic moc…

Hra CashFlow je pro Vás, jestliže máte touhu změnit svůj osud a vymanit se z toho, že Vám osud nenadělil karty, které by Vám umožnily žít v prostředí prosperity a bohatství, protože to, kde jste se narodili žádným způsobem neurčuje, kolik budete v průběhu příštích 2, 3 či 5-ti let vydělávat a investovat…

Hra CashFlow dává naději, protože ukazuje praktický způsob a cestu, jak i Vy, ať už začínáte z jakékoliv finanční situace, můžete v průběhu následujících 2, 3 či 5-ti let kompletně proměnit svou Finanční Budoucnost…

Klíčem k životnímu stylu, po jakém toužíte, je totiž to, že porozumíte funkci peněz, pochopíte principy, na jejichž základě k Vám peníze budou přitahovány a zvýšíte svou Finanční Gramotnost a Inteligenci…

3) Šest Výhod Hry CashFlow...

1Jednou z hlavních výhod je, že můžete hrát ve 2–7 hráčích, čímž hra podporuje diskuzi o penězích mezi členy rodiny, známými či obchodními partnery a Finanční moudrost všech zúčastněných tak roste mnohonásobně rychleji než v případě samostudia.

2Mimojiné tak mimoděk vytváříte svou Mastermind podpůrnou skupinu, protože tak máte možnost diskutovat věci, které sice souvisí se samotnou hrou, ale rovněž také máte časem možnost hovořit o věcech, které se dějí ve Vašem skutečném životě, financích, podnikání či investování – samozřejmě až tehdy, kdy je vytvořena vzájemná důvěra…

3Při hře nepotřebujete používat své vlastní peníze. Vše se děje v bezpečném prostědí, kde máte možnost se libovolně učit a dělat chyby a nestojí Vás to více než jen to, že hru v nejhorším případě dohrajete jako poslední, ale pokud se nevzdáte nakonec svého cíle stejně dosáhnete – byť třeba později, než jste si původně mysleli. Což je opět cenná lekce, která se pro vlastní život či podnikání hodí…

4Přímým důsledkem pravidelného hraní bude fakt, že postupně zvýšíte svou hodnotnu na trhu a tím i schopnost vydělávat více peněz, více peněz si udržet, splatit své dluhy a dělat lepší rozhodnutí o investicích – prostě se budete mít Finančně lépe, zbavíte se stresu, který možná v tuto chvíli kolem svých Financí zažíváte a bude se Vám jednoduše lépe dýchat…

5Hra Váš naučí myslet prakticky o svých financích – naučí Vás zásady a principy, které jste se nenaučili ani ve škole, ani v rodině a proto jste finančně v životě tam, kde jste… Jestliže budete vytrvalí a budete v reálném životě uplaťnovat nově nabyté znalosti a dovednosti, budete postupně zlepšovat svůj životní styl, dosáhnete Finanční Nezávislosti a pokud je to Váš cíl, nakonec se stanete i bohatými…

6Hra CashFlow Vás naučí nejen tomu, jak lépe investovat a jak získávat majetek a tvořit pasivní příjem – zajímavé také je, že se dozvíte, jak se chováte v různých investičních situacích či scénářích.

 • Můžete například vyzkoušet strategie, které byste pro budování bohatství v reálném životě nikdy nevyzkoušeli nebo jsou pro Vaší situaci nereálné…
 • Pokud je Vaší přirozeností, že rádi šetříte, vyzkoušejte ve hře samotné agresivní investování a můžete tak lépe pochopit, co Vám přinese a můžete se naučit lépe snášet finanční riziko. Pokud naopak rádi přirozeně riskujete, zkuste nyní pomalý růst.

4) Z čeho se hra CashFlow skládá?

Hra CashFlow je sestavena z:

 • hrací desky – plochy, na které se hraje,
 • kartiček „Nicotnosti“, „Trh“, „Malý obchod“ a „Velký obchod“,
 • hrací karty, na které si člověk dělá vlastní účetnictví,
 • kostek obdobných jako z „Člověče, nezlob se!“
 • figurek vymodelovaných do tvaru krysy.

 

Hrací plocha je rozdělena na 2 dráhy:

 1. Krysí závod – na této částo plochy začíná hrát každý hráč
 2. Rychlodráhu bohatých – kam je cílem se postupně v průběhu hry dostat a kde se splní Vaše sny…

5) Jak se stolní Hra CashFlow hraje?

Začátek hry…

Stolní hra CashFlow zahajuje každého hráče v typické životní situaci – v zaměstnání od 9 do 5-ti s měsíčním příjmem, měsíčními výdaji, určitými úsporami a dluhy, přičemž Vaším úkolem je za současné situace začít tvořit majetek, který Vám generuje tzv. pasivní příjem a dostane Vás na tzv. Rychlodráhu, kde se dá vybudovat skutečné bohatství a splníte si všechny své sny.

Na začátku hry si jednotliví hráči vyberou kartičku s reálným povoláním a k tomu příslušnými příjmy a výdaji, které si přepíšou do svého finančního výkazu…

Poté si každý hráč zvolí svůj sen, který označí na rychlodráze žetonem ve tvaru sýra.

 

První část hry – Krysí Závod…

Každý hráč začíná ve hře CashFlow přesně jako většina lidí v reálném životě – tedy s holým zadkem, bez zkušeností a na nule…

V Krysím závodě, stejně jako na začátku života většiny lidí, je příznačné, že většinu svého času člověk tráví v práci, vydělává ne zrovna velký příjem (každý měsíc dostane výplatu), která je zhruba tak veliká, jako jsou životní náklady (výdaje, které platíte) a rozdíl, který zůstane odečtením příjmů a výdajů je ve hře nazýváno CashFlow, které můžete využít různě…

Jak s těmito penězi naložíte teď, určí Vaši situaci v budoucnu (nejen ve hře, ale i v reálném životě).

Hra CashFlow Vás tedy učí zábavným způsobem hospodařit s Vaším současným příjmem (penězi) a učíte se využívat své volné peníze (peníze, které Vám zůstávají po zaplacení výdajů) k budování takových aktiv, které Vám postupně generují zvyšující se pasivní příjmy.

V reálném životě pro většinu lidí tento rozdíl příjmů a výdajů není příliš veliký a ti chytří s ním dělají to, že jej inteligentně (Finanční Inteligence) investují, aby jej zvětšili a mohli si dostat k lepším příležitostem, které jim pomohou dosáhnout většího pasivního příjmu…

Navíc se Vaše měsíční příjmy se v Krysím Závodě mohou snižovat při nákupu různých spotřebních věcí (kartička “Nicotnosti”) nebo novým přírustkem do rodiny (dítě) či ztrátou příjmu, když Vás propustí z práce…

Situace ve hře se mění s dopadem na všechny hráče díky kartám “Trh”, které ovlivňují situaci na finančním trhu pro všechny, stejně jako v životě. 

Dále hra obsahuje kartičky “Malý Obchod” a “Velký Obchod”, které představují různě výhodné obchodní příležitosti a učí hráče přemýšlet o tom, zda je obchod skutečně výhodný pro zlepšení jejich finanční situace, nebo se tak jen tváří…

Součástí příležitostí je i spekulace na finančních trzích, kdy můžete nakoupit libovolné množství akcií určité společnosti a prodat je s násobným ziskem, na druhou stranu se také může stát, že počet akcií, které vlastníte, budou zredukovaný na polovinu, protože společnost, jejíž akcie jste nakoupili, nehospodaří dobře – opět reflexe na skutečné situace na trhu…

Nesmírně důležité, pro Vaší Finanční Gramotnost a její zvýšení, stejně jako a navýšení Vaší Finanční Inteligence, je veškeré dění zaznamenávat do Vaší hospodářské výsledovky, protože to je v konečném důsledku to, co Vás dovede k pochopení jak peníze fungují a vzájemných souvislostí…

V Krysím závodě je Vaším úkolem nahromadit z menších a větších obchodních příležitostí dostatečný pasivní příjem, aby pokryl všechny Vaše měsíční výdaje…

 

Z Krysího Závodu na Rychlodráhu se dostanete jakmile vytvoříte dostatečný pasivní příjem…

Cílem první části hry je nashormáždit dostatečný pasivní příjem – tedy takový, který převyšuje Vaše měsíční životní náklady…

Jakmile se Vám to povede a máte dostatečný kapitál, můžete se přesunout na rychlodráhu, kde jsou mnohem zajímavější příležitosti – tedy stejně jako v reálném životě – ty skutečné finanční příležitosti mají možnost využít pouze ti, kteří už se mají dobře a neřeší každodenní chození do práce…

Tímto krokem se Váš pasivní příjem automaticky vynásobí 100 a Vy z hodu na hod získáváte možnost podílet se na velmi lukrativních obchodních příležitostech.

K vytvoření samotného pasivního příjmu ve hře CashFlow využíváte: 

 • nákup a pronájem nemovitostí,
 • nákup podílů ve společnostech,
 • nákup akcií a
 • dalších příležitostí, které přijdou (kartami Malý a Velký Obchod).

 

Druhá část hry – Rychlodráha

Krysí závod opustíte ve chvíli, kdy Vaše pasivní příjmy (z pronájmu nemovitostí, z podílu ve firmách, z dividend) dosáhnou vyšších částek než jsou Vaše měsíční výdaje.

Jakmile se to stane, tak jste finančně svobodní a začínáte hrát na rychlodráze – dostáváte se k mnohem lukrativnějším příležitostem než většina jiných lidí.

Rychlodráha simuluje reálný svět těch, kteří se již nepracují pro výplatu, ale vlastní dostatečná aktiva, která jednak pokrývají měsíčním pasivním příjmem jejich náklady na život, ale stejně tak generují dostatek profitu pro rozvoj dalších projektů, investování do dalších příležitostí a vytváření bohatství…

Jakmile budete na rychlodráze, máte skutečnou příležitost k tomu, abyste zbohatli…

A tuto šanci budete mít i ve skutečnosti, když budete hru CashFlow hrát pravidelně, budete se učit a uplatňovat získané znalosti a dovednosti v reálném životě…

6) Co je cílem Hry CashFlow?

Cílem hry CashFlow je naučit se porozumět svým financím a jednotlivým finančním tokům a naučit se s nimi lépe a efektivněji hospodařit a zároveň tyto nově nabyté znalosti a dovednosti uplatnit i v reálném životě a mít se lépe.

V rámci deskové hry jsou dva dílčí cíle k dokončení hry.

 1. Prvotním cílem hry je dostat se z krysího závodu na rychlodráhu. Toho dosáhnete nakupováním takových investic, které Vám zvýší pasivní příjem natolik, aby přesahoval celkové měsíční výdaje. Tím se stává hráč finančně svobodný, může přestat chodit do zaměstnání a může se vydat na podnikatelskou rychlodráhu, která dává mnohem lukrativnější příležitosti.
 2. Druhým cílem je koupit na rychlodráze vlastní sen nebo zvýšit měsíční tok peněz alespoň o 50 tisíc dolarů nakupováním různých byznysů.

Ve skutečnosti záleží na domluvě samotných hráčů, který cíl v danou chvíli při dané hře zvolí jako důležitější.

Hra v mnoha lidech vyvolává silné emoce, neboť se na hru přenáší některé lidské vlastnosti související s jejich finančním životem.

Je to však způsob, jak i Vy, ať už jste na tom v tuto chvíli finančně jakkoliv, zvýšíte svou Finanční Gramotnost, pochopíte principy, které v rámci peněz fungují a dojdou Vám vzájemné souvislosti toho, proč jste na tom v životě tak, jak na tom jste…

7) Jak Vás může Hra CashFLow udělá bohatými?

Žádná hra na světě samotná Vás neučiní bohatými… 

Bohatými se stanete jen a pouze tak, že zlepšíte způsob Vašeho uvažování, rozšíříte své znalosti, osvojíte si nové dovednosti a vytvoříte si lepší Finanční Návyky…

Hra CashFlow Vám na samotné cestě ke zbohatnutí výrazně pomůže, ale není schopna učinit Vás bohatými – to musíte Vy sami…

Abyste zbohatnuli, potřebujete mít obrovskou touhu zbohatnout, potřebujete odhodlání, vytrvalost, disciplínu a ochotu dělat věci, které většina lidí není ochotna dělat a postupně se Vám to krok za krokem podaří…

Pravidelné hraní hry CashFlow Vám však navíc může pomoci dostat se k šancím a příležitostem, které by Vás jinak minuly – lidé, se kterými si při hraní hry budete setkávat, dělají různé věci – podnikají a budou mít v ruce příležitost, které budete moci využít…

Hraním CashFlow tedy získáte nejen znalosti jak se o své finance starat, ale třeba i dopravní prostředek v podobě reálné tržní příležitosti, která Vás doveze k Vašim snům…

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v CashFlow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Co o hře říkají ti, co už ji s námi dříve hráli?

 

CashFlow hra samotná je super, ale určitě to není na jedno zahrání – vtáhla nás natolik, že jsme nevnímali vůbec čas a ani nám nepřišlo, že jsme ji hráli 3 hodiny…
Setkání bylo velice příjemné a v přátelském duchu. Ze začátku jsem měla problém se rozkoukat – měla jsem náročný víkend. Ale pak jsem do toho vplula. Moc se mi líbilo, jak jste nám radili, jestli je výhodné využít určitou kartičku.

 

— Iva Tylichová

 

… celou cestu jsem přemýšlel a musím říct, že mi to hodně dalo. Sice to byla hra, ale asi to otevřelo
i můj postoj k investicím. Nikdy jsem tak nepřemýšlel a ukázalo se mi, že jsem měl asi špatnou
strategii, ale to je otázka jaké malé příležitosti bych dostal. Ale to bych spekuloval… 🙂
Stál jsem před dilematem, jestli počkat na pořádnou příležitost nebo jít po malých 🙂
No mám nad čím přemýšlet. Bohužel jsem neměl čas pozorovat strategii jiných,
protože mi dalo zabrat vyznat se v těch mých číslech… 🙂

 

— Radim Šrámek

 

Ještě jednou moc děkuji za pozvání, moc jsem si to užil, přestože jsem byl dost unavený.
Hra mne bavila a hra i kolektiv mne nabily energií, takže ještě stále nespím 😉
Rád přijdu i příště, pokud dostanu pozvání 😉
Předchozí nahrávky byly super, takže si rád naposlouchám i novou.

Děkuji za příjemně strávený podvečer a přeji hezkou dobrou noc.

— Radek Jahn

 

 

Kdo vlastně Hru CashFlow vymyslel?

Robert Kiyosaki – podnikatel, investor, milionář…

 

Robert Kiyosaki - tvůrce hry CashFlow, podnikatel, milionář, finanční gramotnost, finanční inteligence, cash flow hra, cashflow,

Robert Kiyosaki je veleúspěšný americký podnikatel, investor a autor 26 knih v čele s bestsellerem “Bohatý táta, chudý táta”, díky kterému změnil desítkám miliónů lidí po celém světě způsob přemýšlení o penězích a který byl přeložen do 51 jazyků světa, je dostupný ve 109 zemích světa a prodalo se ho přes 27 miliónů kopií – což z ní dělá jednu z nejvíce prodávaných knih na světě…

finanční gramotnost, finanční inteligence, cash flow hra, cashflow,

finanční gramotnost, finanční inteligence, cash flow hra, cashflow,

Robert Kiyosaki je také spoluautorem knihy „Proč chceme abyste byli bohatí„, kterou napsal s Donaldem Trumpem (prezident USA)…

Kiyosaki je zakladatel společnosti Rich Dad Company, která je provátní vzdělávací společnost, která poskytuje vzdělávání v oblasti osobních financí, ale i rozvoj a trénink v podnikatelských a investičních dovednostech…

Robert Kiyosaki je rovněž autorem deskové hry Cashflow, stejně jako online ekvivalentu (pouze v angličtině), které jsou dostupné v různých verzích od jednodušší po složitější a připraveny pro dospělé a děti…

Robert Kiyosaki má kromě své vzdělávací společnosti rovněž další podnikatelské a investiční aktivity, které jsou soustředěny zejména kolem mobilních aplikací, vzdělávání, publikace, retailu, dolování, energie, finančního marketu a realit.

Kiyosaki vlastní asi 1400 bytových jednotek, hotely, golfová hřiště a velké bytové komplexy a jeho osobní celkové bohatství je odhadováno na 80 miliónů dolarů…

Hra Cashflow je konečnou realizací jeho vize, vytvořit interaktivní nástroj pro finanční vzdělávání.

 

Moje hra nezmění člověka z ulice. Mé produkty jsou určeny lidem, kteří jsou sami od sebe aktivní. Pamatujte, že všichni máme schopnost dosáhnout finanční nezávislosti bez ohledu na to, v jakém postavení se právě nacházíme, ale cestu k finanční svobodě si vybere pouze několik jedinců. Je nabízena všem, ale ne všichni jsou odhodláni jednat, aby dosáhli ve svém životě změn. Nečekejte a vydejte se na cestu.

— Robert Kiyosaki

 

Přijďte si s námi zahrát – jste vítaní… 

Chcete zvýšit svou Finanční Gramotnost, potkat zajímavé lidi, vytvořit si nové kamarády a třeba společně nastartovat
novou kariéru či podnikatelský projekt
?

Pak je tady šance...

 

Jestliže žijete v Olomouci a okolí a hledáte způsob, jak zvýšit svou Finanční Gramotnost a
Finanční Inteligenci, a přitom rádi hrajete společenské hry, rádi se učíte a poznáváte nové lidi a
máte rádi zábavu, přijďte na setkání CashFlow Clubu v Olomouci…

 

Kdo je na setkání našeho CashFlow Clubu vlastně vítán?

 • Ať už jste začátečníci a teprve hledáte způsob jak dosáhnout své vlastní finanční nezávislosti,
 • a nebo profesionálové, kteří mají svou vlastní životnost a hledáte způsob, jak začít násobit své příjmy a svůj čas,
 • a nebo již jste rentiéři a finančně svobodní v reálném světě a hledáte způsob jak předávat svou moudrost druhým…

 

Všichni jste vítaní jestliže jste pozitivní, přátelští a chcete finančně růst… 

Přijďte na setkání našeho CashFlow Clubu v Olomouci, protože získáte nové kontakty a postupně kamarády, stejně jako dojde k vzájemnému propojení a obohacení – nikdy nevíte, co Vám jedno setkání nakonec přinese…

 

Odpovědi na nejběžnější otázky, které lidé často pokládájí…

 

Pro koho je hra CashFlow primárně určena?

Jak dlouho jedna hra CashFlow trvá?

Jak samotné setkání probíhá?

Jak často se scházíme?

Kolik to stojí?

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Hravě se Naučíte Vydělávat Více & Lépe se o své Finance Starat…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Několik Fotek prostorů, kde se pravidelně
scházíme, hrajeme a navzájem učíme…

 

V současné chvíli se scházíme, hrajeme hru CashFlow, učíme se jeden od druhého a diskutujeme o reálných podnikatelských nápadech, záměrech a investičních projektech v centru ATMA na adrese Jungmannova 12, Olomouc.

Místo je ideální, protože se nachází v blízkosti Olomouckého hlavního vlakového nádraží a stejně tak i v dostupné vzdálenosti od hlavního autobusového nádraží…

Nedaleko CashFlow Clubu je obchodní centrum Kaufland, kde se dobře parkuje i v případě, že nenajdete místo na ulici Jungmannova (ač přes víkendy, kdy hraejem s tím většinou nebývá problém) a přitom je to jen pár kroků.
.

finanční gramotnost, finanční inteligence, cash flow hra, cashflow,

 

Proč jsme Cashflow Club v Olomouci založili?

Proč a z jakého důvodu se vlastně setkáváme?

 

Čím méně toho víte o penězích, tím víc jich potřebujete, abyste nějaké vydělali.

Když jste finančně vzdělaní, nepotřebujete žádné, abyste vydělali spousty…

 

— Robert Kiyosaki

 

Nikdo z nás nemá vliv na to, jakým způsobem byl vychován, stejně tak jako nikdo z nás nemá vliv na to, jakého Finančního Vzdělávaní se mu v průběhu dospívání dostalo…

Nikdo z nás také nemá vliv na to, jaké “karty” mu život nadělil – z jaké pozice začíná a s jakými “kartami” musí hrát…

Každý jeden z nás má však vliv na to, co se rozhodneme udělat od dnešního dne dále a co provedeme se zbytkem našeho života…

Jestliže se nám nelíbí Finanční Situace v jaké se v tuto chvíli nacházíme, můžeme se rozhodnout říci “Dost!”, začít se vzdělávat, získat Finanční Gramotnost a vydat se novou cestou vstříc Finanční Nezávislosti, Svobodě a Bohatství…

Každý účastník setkání CashFlow Clubu v Olomouci, který pravidelně navštěvuje naše setkání a hraje s námi hru CashFlow, je v něčem trochu jiný…

Každý má jiný životní příběh, každý má jinou startovní pozici, často trošku odlišné potíže, jež potřebuje překonat a také jej kupředu žene něco jiného…

Je však něco, co nás vlastně všechny spojuje…

V životě každého z nás je cíl dosáhnout Svobody – tedy jinými slovy neomezeného života, života bez hranic…

Jestliže je Svoboda i Vaším motivem a cílem, pak Vás rádi poznáme a budeme Vám asistovat v jejím dosažení…

 

Všichni, kdo se v Olomouckém CashFlow Clubu scházíme, máme vroucné přání a palčivou touhu – žít životem bez hranic a omezení, jen podle svých vlastních pravidel, termínů a přání

 

Dosáhnout života bez hranic – to zní skvěle…

Nicméně v dnešním světě je toho velmi složité dosáhnout, pakliže člověk nechápe a neužívá základy pro Finanční Gramotnost a není Finančně Inteligentní, protože s málem peněz má život mnoho hranic a mnoho omezení a jde ve skutečnosti jen o přežívání…

Cílem našich setkání je proto vzdělávat se, navzájem si pomáhat a rozvíjet se, stejně tak se poznávat a obklopovat se novými zajímavými lidmi s  podobnými životními hodnotami a zájmy, kteří rovněž usilují o dosažení Finanční Nezávislosti, Svobody
a nakonec i Bohatství…

 

Jste takovým člověkem? Vydejme se na společnou cestu…

Chcete ve svém životě směřovat kupředu, chcete ve svém životě více? Chcete ve svém životě vítězit?

Už Vás nebaví tradiční cesta zaměstnání a chcete konečně mít něco svého a zařídit, aby peníze pracovaly pro Vás místo toho, abyste se Vy honili celý život za nimi a nakonec zjistili, že stejně nemáte mnoho?

Jste dostatečně pokorní a jste připraveni se učit? Nebo naopak předávat a sdílet své již získané zkušenosti?

V tom případě jste vítaní…

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v CashFlow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Kdo jsme, jaké máme hodnoty a v co věříme?

Co od nás vlastně můžete očekávat?

 

Jsme skupina lidí, kteří se rozhodli převzít za svůj život plnou odpovědnost, spojit své síly a napřít je k dosažení jediného cíle: Dosažení Finanční Nezávislosti, Dosažení Života bez Omezení a Hranic

Jsme skupina lidí, jež spojuje palčivá touha dostat se z Krysího Závodu a dosáhnout nadstandardního životního stylu, jsme však také celým svým srdcem odhodláni pomáhat z Krýsího Závodu a lepšímu životnímu stylu i druhým.

CashFlow Club v Olomouci je celý o tom, pomoci si navzájem myslet lépe, učit se a následně zrealizovat to, co jsme se naučili…

Společně se vzděláváme, rozvíjíme se a navzájem si pomáháme…

 

Naše Poslání…

Pomáháme lidem Vydělávat Více, Získat Svobodu a Žít Život, Jaký Skutečně Chtějí – Skutečný Život bez Hranic…

Naše Vize…

Chceme Pomoci 20-ti Jednotlivcům či Rodinám k jejich Osobní Svobodě, Plnému Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

 

Když si s námi příjdete zahrát hru Cashflow, získáte zcela novou perspektivu ohledně svých financí, vydělávání peněz a Vaši vlastní finanční budoucnost, stejně jako budoucnost Vaší vlastní rodiny…

Jestliže se zajímáte o svou finanční nezávislost a máte zájem setkat se s podobně smýšlejícími lidmi v Olomouci a získat nové přátele, kteří se také učí jak se stát finančně nezávislými a svobodnými, pak jste vítaní….

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Hravě se Naučíte Vydělávat Více & Lépe se o své Finance Starat…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Jaké jsou Výhody našeho CashFlow Clubu v Olomouci?

Proč byste si měli přijít zahrát zrovna k nám?

 

1Dostanete se mezi pozitivní lidi…

Když si s námi přijdete zahrát, dostanete se do prostředí pozitivních a přátelských lidí, kteří ve svém životě směřují k Finanční Nezávislosti a jdou si za ní….

Poznejte se a propojte se s novými lidmi, kteří se nespoléhají jen na to, co jim na stará kolena dá stát, ale sami pracují na tom, aby dosáhli své vlastní finanční nezávislosti…

.

2Dostanete Dárek ZDARMA…

Kromě toho, že si hraním hry osvojíte základ pro Finanční Gramotnost a seznámíte s novými pozitivními lidmi, kteří mají podobné cíle jako Vy – tedy dosáhnout Finanční Nezávislosti a Svobody, získáte od nás dárek…

Dárek v podobě Inspirativní Audio Nahrávky Zdarma v hodnotě 370 Kč, na které se dělí o své zkušenosti dolarový milionář, která jako chudý student medicíny začal podnikat a dosáhl obrovského celosvětového úspěchu…

3Snadná Dostupnost…

Pravidelně hrajeme na adrese Jungmannova 12 v Olomouci, takže se k nám dostanete opravdu snadno i pokud zrovna nežijete v Olomouci, ale třeba jen v okolních vesničkách…

V blízkosti našeho centra najdete Hlavní vlakové nádraží a autobusové nádraží je vzdáleno přibližně 10 minut cesty tramvají…

.

4Dobré Parkování…

Jestliže byste se rozhodli přijet autem i to je možnost…

Je pravděpodobné, že najdete parkovací místo přímo na ulici Jungmannova, nebo v přilehlých ulicích.

Pokud byste však parkování nenašli, pořád můžete využít parkoviště vedle obchodu Kaufland vzdáleného cca 5min pěšky od ulice Jungmannova.

 

 

Vyplňte Formulář níže a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Náš CashFlow Club v Olomouci je velmi malý
a místa jsou Skutečně Omezená…

 

Jestliže se chcete zúčastnit hraní hry CahFlow, je nutné si předem rezervovat místo.

Vyplněte formulář níže a získáte od nás Audio Nahrávku v hodnotě 370 Kč zcela ZDARMA.

 

Teď je ten nejlepší okamžik ukázat, jak moc důležitá je pro Vás Finanční Nezávislost Vaše a Vaší rodiny…

Jestliže už Vás nebaví chodit do práce nebo se honit od rána do večera ve svém podnikání a sami pro sebe si říkáte, že přece musí existovat i jiná cesta, jak vydělávat peníze, mít více klidu a lepší životní styl, vězte, že taková cesta skutečně existuje…

Objevíte ji, jakmile zvýšíte svou Finanční Gramotnost a rozšíříte svou Finanční Inteligenci…

Jestliže je pro Vás dosažení Vaší vlastní Finanční Nezávislosti a Svobody prioritou, potřebujete jednat…

Existují lidé, kteří jen mluví a odkládají. Ale je menšina těch, kteří jednají a mají výsledky…

Do které skupiny patříte Vy?

Jestliže chcete nadstandardní výsledky, pak je potřeba si rezervovat místo na příštím setkání našeho CashFlow Clubu v Olomouci…

Vyplněte Formulář napravo…

 

 

Je mnoho lidí, kteří jsou Otrávení Tradiční Cestou Zaměstnání
& Hledají i jiný Způsob, jak mít Více Peněz, Více Svobody,
Více Klidu a prostě Lepší Životní Styl…

 

Možná jste jedním z nich a možná, že právě teď rovněž hledáte způsob, jak získat svou vlastní Finanční Nezávislost…

 

Nezbytný Počátek Vaší vlastní Finanční Nezávislosti Najdete když se Zvýší
Vaše vlastní Finanční Gramotnost a Inteligence, proto Vyplňte Formulář výše
a pojďte si s námi Zahrát Hru CashFlow, která Vám s tím pomůže…

Přestaňte Váhat – jde přece jen o Váš život – Klikněte & Vyplňte…

 

 

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v CashFlow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Navíc Získáte Dárek ZDARMA – Inspirativní Audio Nahrávku původně chudého
studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby
umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou
moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

Zde je Konec Stránky. Běžte Nahoru. 

 

 Chcete Zvýšit svou Finanční Gramotnost…? CashFlow Klub Olomouc Vám pomůže… 18 července, 2017