Binaurální programy, Binaurální beaty, Binaurální program,Binaurální rytmy, hladina alfa, hladiny vědomí, meditace, mozkové vlny

Co jsou to Binaurální programy?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli existuje nějaká technika, která by vám pomohla realizovat vaše novoroční předsevzetí? Která by vám pomohla třeba naučit se cizí jazyk?

Nebo by vám pomohla změnit návyky, kterých se chcete zbavit?

Existuje něco, co by vám pomohlo vytvořit návyky nové?

Taková technika existuje. Dokážou to Binaurální programy. A nejen to. Dokonce vám pomohou zlepšit vaše osobní i pracovní vztahy, zbavit se stresu a vylepšit vaše zdraví.

 

 

Co to vlastně jsou Binaurální programy?

Jsou to speciálně sestavené zvukové soubory využívající nejnovějších poznatku o ovlivňování mozkových vln binaurálními beaty. Jde o zvukové signály s rozdílnou frekvencí, které přivádíme odděleně do pravého a levého ucha.

Tím, že náš mozek zpracovává prostorový zvuk, je velmi citlivý na frekvenční odchylky vnímaného zvuku.

Díky potřebě zpracovat takové odchylky v prostoru, snaží se náš mozek vyrovnávat tyto odchylky tak, že vytváří frekvenční most mezi pravou a levou stranou.

Vedlejším produktem je změna frekvence mozkových vln, na kterých mozek realitu zpracovává.

 

Binaurální rytmy (angl. – Binaural beats) jsou tedy tóny s rozdílnou frekvencí, zakomponované do hudební skladby.

 

Například levá stopa 400Hz a v tom samém okamžiku pravá stopa 410 Hz.

Při poslechu, takto komponované hudby se sluchátky, začne mozek vytvářet tzv. frekvenční most, kterým se snaží vyrovnat rozdílné frekvence a začne vykazovat zvýšenou produkci mozkových vln na úrovni 10 Hz a tím rozdíly obou stop vyrovnává.

Tato frekvence (zde 10 Hz) mozkových vln odpovídá stavu vědomí na hladině Alfa.

Takto lze působit přímo na mozkové vlny, které rozhodují o našem stavu vědomí.

 

Pomocí binaurálních beatů lze danou osobu uvést do meditativního stavu, aniž by musela podstupovat roky učení, jak se do meditativního stavu dostat.

 

Správně volenými pokyny, lze pak daného člověka provádět meditativním stavem a působit na jeho myšlenkové návyky a vhodným způsobem je přetvářet a ovlivňovat.

Kromě binaurálních rytmů byly postupem času objeveny izochronní tóny, které jsou ještě účinnější a žádaného stavu dosahují ještě rychleji.

Tyto tóny nejsou zakomponovány do hudební skladby, ale existují jako samostatné konstantní frekvence.

Do uší si tedy pouštíte tóny s mírně rozdílnou frekvencí.

Existuje množství nahrávek jak binaurálních beatů, tak izochronních tónů, které pracují s různými frekvencemi a navozují nám odpovídající stavy vědomí.

 

Nadále se tedy budu věnovat především stavu Alfa.

Výzkumy totiž zjistily, že právě pobyt našeho vědomí ve stavu Alfa je pro naše tělo, psychickou pohodu a celkové zdraví velice blahodárný.

I když tyto skutečnosti vědci vypozorovali poměrně nedávno, techniky na dosažení stavu alfa používá lidstvo už několik tisíciletí v podobě meditačních technik.

Také křesťanství se snaží o dosažení tohoto stavu formou modliteb a rozjímání. Sakrální hudba je v kombinaci kostelními prostory velice blízká hudbě s binaurálními beaty.

 

Proč je tedy pobyt našeho vědomí ve stavu Alfa tak výjimečný?

Především ze dvou hlavních důvodů.

  • Za prvé je to naše zdraví,
  • a za druhé je to proto, že do tohoto stavu vědomí nemá naše Ego přístup.

Proto nám naše Ego nemůže bránit přijímat naši inspiraci, nové poznatky a postoje.

 

V tomto stavu nám nemůže Ego ani zastírat naše uvědomování si vlastních nedostatků.

Omezený přístup sem mají také naše přesvědčení, která nám působí vnitřní konflikty a stresují nás.

 

Toho právě využívají Binaurální programy a meditace. Díky tomuto stavu jsme schopni si lépe uvědomit naše nedostatky.

Také právě v tomto stavu nás napadají různá vhodná řešení. Máme přímé napojení na svou intuici. Umělci by řekli, právě tady nás navštěvuje Můza.

Například, někdo nám v dřívějším věku vytvořil přesvědčení, že nejsme dobří na jazyky a nikdy nám to nešlo, ať už jsme se snažili, seč jsme mohli.

Toto přesvědčení je součástí naší osobnosti – Ega.

 

Když budeme mít dobrý důvod, proč se potřebujeme cizí jazyk naučit a začneme se učit v době, kdy je naše vědomí ve stavu alfa, naše přesvědčení, že to nedokážeme, k nám v tomto stavu nebude mít přístup a do podvědomí si uložíme vše, co jsme se naučili.

Když pak přejdeme do hladiny Beta (běžný stav vědomí), a naučené si párkrát zopakujeme, dostaneme to (uložené v podvědomí) do našeho bdělého vědomí a dříve nebo později se kýžený jazyk dokážeme naučit.

Navíc bude pro nás mnohem snadnější konverzace v nově naučeném jazyce a naše osvojení jazyka bude mnohem spontánnější, než se nám kdy snilo. To je síla Alfy.

 

Moderní medicína si začíná osvojovat léčebné techniky, právě v souvislosti se stavy Alfa.

 

To proto, že si stále více odborníků, se zdravotním vzděláním, uvědomuje hlubší souvislosti mezi psychikou člověka a fyzickými zdravotními potížemi.

Tomuto odvětví se věnuje Psychosomatika.

Samozřejmě tady platí, že čím nižší stavy vědomí (jinými slovy čím nižší frekvence mozkových vln) tím jednodušší překonání našeho Ega, ale současně bude mnohem těžší dostat vše získané, z podvědomí do běžného vědomí.

Proto je frekvence 10 Hz považována za nejbezpečnější a nejideálnější hladinu vědomí pro učení a relaxaci.

 

Abych tedy odpověděl na otázky v nadpisu článku.

Binaurální beaty, Binaurální program,Binaurální rytmy, hladina alfa, hladiny vědomí, meditace, mozkové vlny

Binaurální program je kombinace vhodných binaurálních beatů a pokynů, které nás vedou k určitým myšlenkám, pomáhají nám dosáhnout hladinu Alfa a ukládají nám do podvědomí určité pocity a emoce.

Ve své podstatě nás programují. Když se pak později nacházíme v běžném Beta stavu, různé stimuly (ať vnější, či vnitřní) tyto programy spouští a transformují velmi snadno tyto programy do našeho vědomí.

 

Čím vším nám mohou být Binaurální programy prospěšné?

Vším, čím je nám prospěšný stav Alfa, tím vším nám mohou být prospěšné, vhodně sestavené, Binaurální programy.

Pomocí těchto programů můžete nejen zlepšovat svou náladu, mírnit každodenní stresy, ale také jimi můžete podpořit změnu svých myšlenkových návyků a dokonce nám mohou významně pomáhat s léčbou chronických i akutních potíží a vlastně urychlit jakoukoliv léčbu.

Mohou měnit naše životní postoje. Jsou vynikající prevencí proti všem neduhům současné civilizace.

Možnosti binaurálních programů jsou obrovské.

 

Když jsem si při přípravě tohoto článku položil tu otázku, s čím vším to pomáhá, přišla mi myšlenka, že mnohem jednodušší by byla odpověď na otázkus čím nám Binaurální program pomoct nedokáže.

Binaurální beaty, Binaurální program,Binaurální rytmy, hladina alfa, hladiny vědomí, meditace, mozkové vlnyNejdříve mě napadlo, že problémem bude lenost, ale i to není tak úplně pravda.

Vhodně sestavený program by s tím hnout dokázal.

Co ale nedokáže určitě, je nasadit vám sluchátka a pustit nahrávku programu.

To opravdu můžete jen a jen vy.

A dokud to neuděláte, neexistuje program, který by vám s čímkoli mohl nějak pomoci.

Využijte proto jedinečnou příležitost a stáhněte si Binaurální program Pro dobrou náladu a vyzkoušejte si, jak na Vás takový Binaurální program působí.

Jestli Vás téma článku zaujalo, navštivte můj blog, kde najde další zajímavé články a informace.

 

 

 

 

Napsat komentář