Solfeggio frekvence a solfeggio tóny se v posledních letech derou do popředí zájmu.

Je to velmi diskutované téma. A přesto je nemnoho těch, kteří těmto frekvencím opravdu rozumí. Dle mého je to dáno tím, že většina zájemců o tyto tóny nedosáhne k jádru podstaty jejich působení.

solfeggio tóny

Význam solfeggio frekvencí pro psychosomatiku a psychoterapii si uvědomíte v okamžiku, kdy správně pochopíte, co to jsou vibrace našeho vědomí.

 

Psychosomatika se zabývá vztahem mez našimi myšlenkovými stereotypy a přesvědčeními, a mezi příčinami vzniku našich nemocí.

 

Psychoterapie pak využívá těchto poznatků k podpoře léčby některých pacientů.

O tom, že náš psychický stav se odráží ve stavu našeho nejen psychického, ale i fyzického zdraví, dnes pochybuje už jen málokdo.

Pro úvod jen řeknu, že podstatou toho jsou právě vibrace našeho vědomí.

Existuje spousta článků, publikací i knih o tom, jak tyto frekvence působí, na co lze konkrétní frekvenci použít a co všechno dokážou.

Ale téměř nikde není uvedeno jádro toho, jak to tyto tóny dělají a proč tomu tak je.

 

Je potřeba rozlišit samotné frekvence a vibrace našeho vědomí.

Tak jako vše v pozemském životě, tak i tyto tóny mají vliv na stav našeho vědomí v oblasti emocí. Hrubo-hmotné frekvence a vibrace vědomí jsou dvě rozdílné kategorie.

Sice jsou na sobě navzájem závislé, ale každá znamená něco úplně jiného.

Pokusím se to nějak přiblížit.

 

Když se o působení zvuku na naše tělo začnete hlouběji zajímat, dříve nebo později narazíte na pojem mozkové vlny. To jsou elektromagnetické signály, které produkuje aktivita našeho mozku.

Tyto vlny jsou poskládány z různých frekvencí.

Věda rozdělila různé frekvence mozkových vln na 5 základních skupin. Tyto skupiny jsou pak chápány, jako 5 různých hladin našeho vědomí.

Tak například naše běžné vědomí označujeme jako hladinu beta. Frekvence mozkových vln na této hladině kolísají v rozmezí 14 až 30 Hz.

 

Nelze však tvrdit, že naše vědomí v hladině beta má frekvenci někde mezi 14 až 30 Hz.

Naše vědomí v tomto okamžiku obsahuje nějaké myšlenky a zpracovává spousty podnětů a informací, jak z vnějšího prostředí, tak z našeho vnitřního prostoru, jako jsou nápady, inspirace, pocity a emoce.

To vše funguje na mnohem vyšších frekvencích, než jsou tyto mozkové vlny.

Ale ani tyto vysoké frekvence zpracovávání informací našim mozkem nelze považovat za vibrace vědomí ve smyslu, ve kterém s vibracemi vědomí spolupracuje zákon přitažlivosti.

 

Každá z těchto vysokých frekvencí, v našem vědomí dále probouzí nějaké emoce.

Strach, obavy, radost, štěstí, vztek, euforii a mnoho dalších, které si dokážete představit.

Můžete však říct, jakou frekvenci má strach? Nebo jakou frekvenci má pocit štěstí?

To dnes prostě říci nedokážeme.

Ale již v hodně dávných dobách moudří a osvícení začaly vyjadřovat energii těchto různých stavu, jako vibraci.

Nějaká, pro nás nebezpečná, situace, nám přináší vibrace obav, strachu a nebezpečí.

Nepřináší nám nějaké konkrétní (hrubo-hmotné) frekvence. Ale působí na nás tak, že to v nás něco vyvolává. Má to na nás nějaký vliv.

 

Ezoterici říkají, že nám to přináší vibrace.

V kterékoliv situaci nám energie této situace poskytuje vibrace strachu, obav, radosti, štěstí, vzteku, euforie apod.

Osobně chápu tyto vibrace jako základní jazyk Života.

Jedině prostřednictvím vibrací s námi Život dokáže komunikovat.

A tak jako Čech neporozumí anglickému textu, pokud se nenaučí angličtině rozumět, tak stejně nebudeme rozumět Životu, co nám chce sdělit, když se nenaučíme rozumět jazyku vibrací, prostřednictvím kterého k nám Život promlouvá.

Abych to tedy nějak sestavil.

 

Mozkové vlny mají nějaké frekvence.

Frekvence vyšší tónů, třeba solfeggio frekvence, nám zprostředkovávají přístup k nějakým vibracím, jejichž potenciál obsahují (vysvětleno níže).

Když tyto vibrace zachytíme a vyvolají v nás nějaké emoce, můžeme říct, že jsme do našeho vědomí dostali nějaké vibrace.

Ale určitě nelze tvrdit, že je v našem vědomí např. solfeggio vibrace 528 Hz. Můžeme však říct, že nám tato frekvence poskytuje přístup k nějakým vibracím.

V tabulce solfeggio frekvencí na mém webu se můžete dozvědět, že konkrétně tato frekvence (528 Hz) nám dává přístup, mimo jiné, také k vibracím lásky.

Jinými slovy mohu říct – frekvence 528 Hz má potenciál přinést do našeho vědomí vibrace lásky.

 

Potenciál a úrodná půda.

Při působení solfeggio frekvencí (ale také i jiných dějů) na naše tělo a vědomí jsou ještě dva důležité pojmy. Potenciál a úrodná půda.

Význam pojmu potenciál bych mohl popsat takto:

 

Představte si semínko. Dejme tomu semeno jednoho konkrétního stromu.

Když toto semínko zasadíte do úrodné půdy, vyklíčí ze semínka rostlina a po nějakém čase dospělý strom.

Ten urodí ovoce a v něm další semínka. A každé to semínko může vyklíčit, a v úrodné půdě se proměnit, v dospělý strom s dalšími plody a semínky.

Když se zrodí dostatek generací těchto stromů, tak po určité době vyroste obrovský les. A toto vše, to obrovské množství dospělých stromů je vlastně uloženo v tom prvotním semínku.

Můžeme říct, že zatím neprojevený potenciál toho semínka je obrovský, nekonečně velký les.

Ano, každé semínko má v sobě ukrytý potenciál nekonečného lesa. Ale pokud semínko nezasadíme do úrodné neboli do vhodné půdy, potenciál semínka se nikdy neprojeví.

 

V případě potenciálu solfeggio frekvencí je úrodnou neboli vhodnou půdou, naše vědomí. Pokud je tedy naše vědomí připravené nechat v sobě vyklíčit potenciál těchto frekvencí, pak tyto frekvence budou našemu vědomí poskytovat vibrace, jejichž potenciál obsahují.

To je také důvod, proč ne na každého tyto frekvence působí tak, jak je popsaný potenciál těchto frekvencí v tabulce solfeggio frekvencí.

I zde má svou platnost zákon přitažlivosti a u některých frekvencí se může projevit nečekaně.

Jedna moudrost východních tradic vyjadřuje potřebu obezřetnosti při práci s těmito potenciály. Říká: „Střežte se toho, aby byla všechna vaše přání vyslyšena.“

 

Vibrační potenciál frekvence 963 Hz

Abych to trochu přiblížil konkrétní situaci, vezmu jeden vibrační potenciál frekvence 963 Hz. V popisu potenciálu této frekvence je mimo jiné uvedeno:

 

Tento tón probudí jakýkoli systém do svého originálního dokonalého stavu.

Dejme tomu, že jste dosud žili čistě materiálním životem a pod vlivem přítele nebo dobré literatury, jste se začali zajímat o duchovní prožitky a z nějakého důvodu jste dostali nápad vyzkoušet tuto frekvenci.

 

Pokud jste v práci dlouhodobě nespokojení a chcete s touto prací skončit tak moc, že je to skoro za jakoukoli cenu, může vám tento potenciál vnést do života situaci, která k tomu bezprostředně povede.

Ale Život (Zákon přitažlivosti) nečte vaše myšlenky. Čte vaše emoce – vibrace vašeho vědomí, a může zvolit tu nejkratší a pro něj nejjednodušší cestu.

Nasměruje vás třeba k těžkému úrazu, který vám nadále znemožní vykonávat práci, kterou nenávidíte. Zákon přitažlivosti vás vyslyší a té nepříjemné práce vás zbaví.

 

Neříkám, že to tak bude. Ale to je to, co život rád dělá.

Přečte vibrace vašeho vědomí a vytvoří situaci, která těmto vibracím nejvíc odpovídáPotíž je v tom, že většinou nerozumíme tomu, která vibrace je v našem vědomí dominantní.

Mnoho dominantních vibrací v našem vědomí pramení z našeho podvědomí.

Z našich životních návyků, které jsme převzali od autorit v našem životě, a většinou si jich nejsme plně vědomi.

A těmi největšími autoritami jsou naši nejbližší a osobnosti, které jako autority uznáváme.

 

Každý děj nám předává vibrace

Podívat se na to můžeme takto. Každý děj sebou nese něco, co na nás má vliv.

Malé děti se učí, že některé věci pálí a na to, co pálí, se nesmí šahat.

Dítě však nepochopí význam pálí, dokud se samo fyzicky nespálí. Teprve po této zkušenosti ví, že šahat na něco, co pálí je pro něho hodně bolestivé.

Od teď si začne dávat pozor a na pálivé věci nebude sahat.

Z pohledu vibrací našeho vědomí řekneme, že dítě přijalo do svého vědomí vibraci děje, který dospělí (nejčastěji jeho rodiče) označují slovem pálí.

To je jedna úroveň vibrací. Popíšu ještě jinou úroveň.

 

Jsme starší a děti z chudých rodin jednoho dne uslyší od svých rodičů:

„To je drahé, to ti nemůžu koupit.“

Dítě je zvědavé a určitě položí otázku – Proč?

Pokud má smůlu, tak se v určitém okamžiku dozví:

„Hold ses narodil do chudé rodiny, tak si zvykej, že nebudeš nikdy bohatý.”

Když to jako dospívající uslyší častěji, příjme toto tvrzení jako fakt.

Na úrovni vibrací vpustí do svého vědomí vibraci chudoby a tyto vibrace se stanou jeho součástí. Jeho vědomí začne obsahovat vibraci chudoby.

 

Některé vibrace ovlivňují naše zdraví

Naše zdraví ovlivňují vibrace, které nás nějak omezují.

Strach, obavy, závist, zloba, vztek, odmítání něčeho apod. Na tyto omezující vibrace reagují buňky našeho těla a orgánů.

Například obava ze změny vyjadřuje vibraci obava posunout se v před.

Třeba jsme přesvědčeni, že nám naše situace nedovoluje opustit staré a nevyhovující.

Že je nebezpečné měnit naši současnou situaci třeba proto, že nenajdeme nového partnera a zůstaneme sami.

Naše tělo vnímá tyto vibrace našeho vědomí a vyloží si je jako příkaznemůžeme jít v před. Výsledkem může být onemocnění, které nám stěžuje pohyb.

 

Na tyto vibrace bude také reagovat zákon přitažlivosti a bude k nám přitahovat situace, které mají stejnou nebo velmi podobnou vibraci.

Když třeba svým přátelům budeme povídat o naší situaci, jejich rada může znít:

„Neblbni, kde ve své situaci najdeš nového partnera?“

 

To je práce zákona přitažlivosti.

Do života vám přitáhnul situace, ze kterých vzešli přátelé, kteří mají ve svém vědomí podobné vibrace jako vy a mají tedy podobné názory jako vy.

Jsou také přesvědčení, že je pro vás nebezpečné chtít změnit partnera.

Dokud ve svém vědomí budete mít tyto omezující vibrace, vše kolem vás (a také vaše myšlenky), vám bude dávat za pravdu.

Bude vás utvrzovat v tom, že nemůžete změnit partnera.

Trpíte-li tedy nějakou nemocí, máte ve svém vědomí vibrace, které tuto nemoc zapříčinily.

Jakmile se vám podaří tyto vibrace z vašeho vědomí odstranit, odstraníte příčinu nemoci a začnete se uzdravovat.

Na těchto principech sestavuji své binaurální programy, které dokáží vaše podvědomí přeprogramovat a poskytují vašemu vědomí nové, žádoucí vibrace.

 

Binaurální program postavený na těchto principech

Jako příklad popíšu jeden binaurální program, který jsem nazval Úspěšný den.

Nejdříve jsem si sestavil přehled vibrací, které přináší den, který je většina lidí ochotna nazvat úspěšným dnem.

Vyšlo mi, že největší potenciál vibrací úspěšného dne mezi solfeggio frekvencemi má tón 396 Hz.

Kromě dalších technik (více o nich zde>>) jsem tedy do programu zakomponoval právě tuto frekvenci.

Detaily sestavování přehledu si s dovolením ponechám pro sebe, jako své know-how.

Jen vysvětlím význam toho co je v popisu této ukázkové frekvence.

Popis všech frekvencí najdete v této přehledné tabulce.

 

Frekvence je členěna na tři části.

Každá má v první části vypsaný nejzákladnější numerologické vlivy jednotlivých cifer, včetně cifry celkové numerologické hodnoty frekvence, uvedené v závorce (jde o potenciál vibrací těchto cifer).

V druhé části je vypsán vibrační potenciál dané frekvence a ve třetí části je shrnuta charakteristika v podobě poznámky k danému vibračnímu potenciálu.

 

Osvobození – Frekvence 396 Hz, původní solfeggio slabika UT – zúčastněné cifry 396 (9)

Numerologické vlivy cifer

  • 3 rodina, úsměv, člověk.
  • 9 celistvost, pochopení, moudrost.
  • 6 harmonické, příjemné, není nic ostré – hraniční.

  Dá všechno do pohybu. Pochopení, klid a harmonie.

 

Potenciál vibrací

  • Tlumí nepřiměřené obranné mechanizmy a odstraňuje pocity viny.
  • Dodává energii k dosahování cílů.
  • Vede k střízlivosti a návratu k realitě, tlumí strach a obavy.
  • Frekvence lze použít v každé situaci, kdy musíte vyřešit strach nebo vinu.

 

Poznámka k vibračnímu potenciálu

Strach, obavy a vina, jsou nejčastější pocity, které nás životem provází.

Jejich utlumení nám otvírá cestu ke všemu, čeho jsme zatím nedosáhli. Proto, máme-li v úmyslu dosáhnout něčeho nového, odvážného, je tato frekvence velice dobrou volbou.

 

Pokud jste výše popsanému správně porozuměli, a projdete si potenciál také ostatních solfeggio frekvencí, měli byste být schopni identifikovat alespoň základní důvody, proč právě tato frekvence mi připadá pro daný binaurální program nejvhodnější.

 

Tyto frekvence, včetně dalších poznatků, spolu s binaurálními beaty, které ovlivňují stav našeho vědomí, využívám při sestavování Binaurálních programů.

Frekvence i beaty jsou schovány pod hudebním podkladem tak, aby vás nerušily a přitom vám dokázaly vyvolat hladinu alfa, případně další hladiny vhodné pro konkrétní účely. Snížené hladiny našeho vědomí jsou našemu zdraví velmi prospěšné a umožňují programovat naše podvědomí žádanými vibracemi.

 

Klikněte na odkaz a vyzkoušejte si binaurální program Úspěšný den

Dozvědět se víc o programu Úspěšný den

Zakoupit binaurální program Úspěšný den

Mé články na portálu – Život bez hranic

Další zajímavé články najdete na mém blogu.

 

 

Napsat komentář