Spolupráce se ZBH: Spolupracujte s námi a získejte více zákazníků

Chci Vám moc poděkovat za zprostředkování mých článků, myšlenek a postřehů. DÍKY!!!

Romana Sedláčková

  

Díky tomu, že jsem členem vaší komunity, rostu já i můj podnik.

David Dobrovolný

Jsem rád, že jsem se rozhodl i pro tuto formu propagace! Rozhodně v ní budu pokračovat…

Tomáš Blatný

Soustavně měřím výsledky svého marketingového úsilí. Analýza získaných dat ukazuje velmi dobrou odezvu ze Života bez hranic, a navíc se jedná o vysoce kvalifikovanou cílovou skupinu!
Jejich konverze ve skutečné zákazníky je mnohem vyšší, než u návštěvníků přicházejících z vyhledávačů.

V porovnání s jinými prostředky se Život bez hranic ukazuje jako jedna z nejúčinnějších cest oslovení mých zákazníků.

Robert Slovák