Příběh o andělských poutnících

Tento email mi přišel do poštovní schránky, po přečtení jsem se jej rozhodl dát na web narozdíl od většiny hromadně rozesílaných emailů… Mám totiž dojem, že je tento příběh ukazuje značný kousek poučení. Ostatně posuďte sami… Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny… Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: “Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“ Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla, co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž

Přečtěte si více...

Čas nových technologií v péči o vlastní zdraví

Každé období krize přinese s sebou vlnu nového a dosud nepoznaného. Z krizí minulých století se zrodily společnosti jako IBM, General Motors, General Electric, Federal Express, z krizí relativně nedávných pak společnosti Microsoft a Apple, která dnes kulminuje v našich životech prostřednictvím fenoménů iphone a ipad a zdobí se nálepkou nejinovativnější firma světa. Že si na žádnou krizi 80 let 20 století nepamatujete? Není divu. Třicet let událostí je překrylo a Vy si nevzpomínáte, že vůbec nějaká krize v 80 letech západní společností zmítala. Ze stejného důvodu si nevzpomenete v roce 2040 na krizi, kterou svět prochází právě nyní. Nevybavíte si ve zmíněném budoucím čase, jak se stalo, že se z krize stala znovu prosperita. Z budoucnosti se obtížně vzpomíná, z minulosti však snadno předpovídá. Nebude to nic jiného než znovu nové technologie, které strhnou zájem a opatrnost spotřebitelů a nastartují další ekonomický růst. Nedávno jsem se s jedním takovým právě startujícím trendem setkal na poli péče o vlastní

Přečtěte si více...

Peníze nad Zdraví

Dívám se již více než rok kolem sebe změněným úhlem pohledu. Hledám ve svém okolí lidi, kteří by naplňovali proklamovanou jasnou skutečnost konstatování, že “zdraví je pro ně důležitější než peníze“.Většina z nás nezaváhá ani na chvíli, aby tuhle vžitou pravdu slovy potvrdila. Horší už je to v realitě a našem vlastním chování. Nejčastěji jsem se dosud věnoval tréninkům v oblasti finančního poradenství. Ve svém životě jsem se potkal se stovkami výborných i průměrných finančních poradců. Společnosti, pro které pracuji stále hledají nové a další poradce do svých týmů, protože hospodaření se svými vlastními financemi skutečně málokdo opravdu rozumí. 80% lidí, se kterými jsem se setkal, scházela Finanční Gramotnost a to, že byli často vysokoškolsky vzdělaní, nic na tomto poměru neměnilo. Moje vlastní zkušenosti potvrzují závěry Roberta Kyiosakiho. Akademická inteligence bývá největším nepřítelem inteligence finanční. Věřte nebo ne, se Zdravotní inteligencí je to ještě mnohem horší, než s tou Finanční.

Přečtěte si více...

Léčení fyzického těla duchovními prostředky

„Kde není zdraví, nerozvíjí se moudrost, umění nedochází vyjádření, neprojeví se síla. Bohatství se stává zbytečným a rozum bezmocným.“ Herophilus – řecký lékař a anatom, žijící převážně v Alexandrii kolem r. 300 př.n.l. Na začátku mé praxe ke mně přišla klientka, která měla již několik let na méně viditelném místě na těle tuhou bouli, velikou jako pěst. Nic ji sice nebolelo, ale boule jí znemožňovala jízdu na kole a byla i jinak docela nepříjemná. K lékaři se jít neodvažovala, tak zvolila raději alternativní metodu – návštěvu u mě s duchovním léčením. Již po několika hodinách tentýž den se boule zmenšila na polovinu původní velikosti a změkla. Začala se zkrátka vstřebávat. Celý proces jsem měla možnost doslova si „osahat“ . Se stejnou klientkou jsem při jiném sezení zažila uvolnění traumatického zážitku z minulého života přes její nynější fyzické tělo. Jednalo se tehdy o ukřižování a prostřednictvím metody duchovního léčení – SRT ( Spiritual response therapy),

Přečtěte si více...

Den za dnem

Den za dnem projíždím nádhernou alejí, spojující dvě obce. V každé denní době a ročním období mě uvítá měnící se barvou, náladou, energií a světlem, což by samo o sobě vydalo na úchvatný fotografický dokument a knižní román zároveň. Nejednou jsem pomyslel na zachycení těchto okamžiků objektivem svého fotoaparátu, když jsem projížděl těmito místy a nechal se opájet nádherou tohoto úkazu. Pokaždé byla tato úvaha přebita vlastním rozumovým vysvětlením o nedostatku času, zkušeností, nevhodném světle a konejšením, že jednou se k tomuto tématu jistě vrátím. Vždyť jsou to stromy a ty nemohou utéct. Jednoho dne, sedíce v autě na místě spolujezdce, využil jsem volných rukou třímající fotoaparát a několika snímky zachytil všudypřítomný zelený tunel, abych si následně v počítači ověřil vizuální sílu tohoto tématu. Síla to samozřejmě byla, jen dny plynuly dál v klidném tempu a z tvůrčího polospánku mně vzbudila teprve zpráva, o zamýšleném kácení aleje. V ten okamžik, rychlostí akčního hrdiny amerického

Přečtěte si více...