Mentalita nároků

Ve druhé polovině dvacátého století lidé změnili přistup k věcem. Celé masy se zaměřily na jediný cíl – vydělat nyní a teď, vytvořit maximum příjmů, aby bylo možné financovat maximum výdajů. Davy postavily samy sebe před těžké dilema – bylo nutné vytvořit společnost, která bude založena na neustálém morálním hazardu, na neustálé spotřebě většiny zdrojů, zároveň však s pomocí státních útvarů zajistí, aby se tento hazard nestal důvodem pádu do pozdějších existenčních problém. Společnosti, které již odmítly hromadit majetek pro své potomky a pro případy potíží, neboť poznaly velmi jasně relativnost takového majetku, potřebovaly systém, který jejich příslušníky zajistí ve stáří či nemoci, protože rezervy byly průběžně spotřebovávány. Tímto systém se v Evropě stal tzv. sociální stát. Faktem však nesporně je, že dnešní moderní společnosti jsou společnostmi spotřeby, spotřebního přístupu k věcem a svým způsobem i spotřebního přístupu k životu. Neboť u člověka ekonomického tyto věci úzce souvisejí a nelze

Přečtěte si více...

Úloha informací ve světě financí

Bez vzdělání v oblasti financí nemohou lidé proměnit informace v užitečné poznání. Bez finanční gramotnosti mají lidé finanční problémy. Vyhledávají nenáročné prostředí a nenáročné odpovědi. Jsou to lidé, kteří se nechají postrkovat, platí příliš vysoké daně, tvrdě pracují a žijí pod svou úroveň. Jsou třeba chytří, hodní a vzdělaní, ale bez rozvíjení finančních schopností mají finanční problémy. Bez finanční gramotnosti jsou například schopni koupit dům a myslet si, že jejich dům je aktivum. Finanční inteligence umožňuje kontrolovat příjmy, výdaje, dluhy a konečnou hodnotu investic, čímž vzniká i kontrola nad vlastním finančním osudem. Je několik typů finanční inteligence: Jak vydělat víc peněz Jak chránit své peníze Jak zvládat rozpočet Jak investovat peníze Jak zvýšit informovanost o financích. Integrita všech pěti typů je nezbytným předpokladem, chce-li člověk zbohatnout a předat bohatství dalším generacím. Je-li člověk mimo finanční integritu – což se projevuje příliš velkými dluhy, špatným rozpočtem, utrácením větší sumy peněz, než

Přečtěte si více...