Monthly archive for Listopad 2010

Vnitřní klid nebo strach – souvislosti s rokem 2012

„Stav světů byl, je a bude vždy takový, jaké jsou myšlenky bytostí, které je obývají“  Výrok Platóna z povídky Eduarda Tomáše – Růžový elixír „Myšlenky a city dávají formu našemu životu. Podle kvantové fyziky jsou myšlenky energetickými částečkami a emoce přestavují energetické vlnění. Fyzikové zjistili, že myšlenky se dají uvést do pohybu pouze emocionální energií nebo-li vlněním.“ Robert E. Detzler V poslední době mě navštěvují klienti, kteří zažívají pocity strachu a bezmoci. Neví, co si počít. Někdy ví a někdy jen tuší, odkud se jejich strach bere a proč. Jedná se o různé podoby strachu – z nedostatku, z finanční krize, z transformace, ze změny, z budoucnosti, ze stáří, z bezmoci, ze smrti, z nemoci, z lidí, z nadvlády, z negativních zpráv v médiích apod. Jaké souvislosti má tento strach s právě probíhající transformací? Při terapii se snažím zjistit všechny důvody i prapůvodní příčiny. Strach „ani nevím z čeho a

Přečtěte si více...