Monthly archive for Leden 2011

Asyrské bezkontaktní masáže

Všechno kolem nás, co nás obklopuje, včetně nás samotných je v podstatě energie. Energie rozličného druhu:světlo, teplo, barva, zvuk, vůně. To jsou energie, které je každý člověk schopen vnímat, přijímat, zpracovávat a vyhodnocovat. Jsou ale energie – jako například vyzařování lidského těla ať už vlastního nebo druhého člověka, kde už velká část lidské populace tyto schopnosti má trochu méně rozvinuté a konečně jsou to energie myšlenky, přání nebo modlitby, které vnímá jen velmi malý zlomek lidí. Pohybujeme se ve světě energií, které z větší části nejsme schopni vnímat, a už vůbec ne ovlivňovat. To je příklad televizního vysílání, signálů mobilních operátorů, spojovací sítě policie, hasičů, záchranné služby, vyzařování monitorů, mikrovlnek atd. Není divu, že přibývá onemocnění, které na této planetě nikdy nebyly, anebo jen velice vzácně a ojediněle. Ale všechny tyto problémy mají jeden společný základ: energii Každá nemoc, od té nejbanálnější až po tu prakticky nevyléčitelnou, je vždy provázená

Přečtěte si více...

Pravidla hry s názvem Život

Kde se ve svém právě nacházíte? Cítíte radost a nadšení nebo spíše smutek a starosti, které podle Vás rostou s věkem?“Čím starší jsem, tím více mám problémů, tím více mě bolí moje tělo, tím více mě štvou sousedi, tím více … (doplňte si sami).”Zajisté už někteří z Vás hledali východisko z této situace. Například se sebe zeptali: „Existuje někdo, kdo mi může pomoci s mými starostmi?“Ano, EXISTUJE. Tím nejpovolanějším, který Vám může pomoc, jste jím Vy sami.Stejně tak, jako se na základní škole naučíte pravidla matematiky, že 1+1=2. A poté tyto informace využijete ve svém životě.Stejně tak, je dobré, abyste se naučili pravidla, jak funguje tento svět. Pokud tyto informace využijete ve svém životě, tak jako využíváte pravidla matematiky, budete moci být, čím chcete, mít, to co chcete a dělat věci, které chcete. Naučíte se jednoduše, srozumitelně a prakticky, jak využít svoji sílu a jak začít žít život, který jste

Přečtěte si více...

Je lidský osud předurčen?

Při své práci s lidmi se často setkávám s názory: „Ale to je osud, s tím já nic neudělám. To mám v karmě. Když tady trpím, musel jsem si to zasloužit v některém z minulých životů.“Kdysi jsem byl bohatý a teď tedy musím žít v chudobě.“ Je až neuvěřitelné kolik „výmluv“ si lidé vymysleli, aby nemuseli žít ve zdraví, lásce a hojnosti. Je tedy osud předurčen a proto tady musím žít v nemoci, nenávisti a chudobě? Já zastávám stejný názor jako většina lidí. Ano osud je předurčen. Ale to by byl konec článku a tak si pojďte se mnou trochu pojem OSUD přezkoumat. Co je to tedy osud? Podle mě je to soubor scénářů (situací) a dekorací (předmětů). Tedy lze říct, že na naší cestě životem máme předem určeny scénáře – tedy kdy dostaneme nemoc, jakou školu budeme studovat, kolik dětí budeme mít a určeny dekorace – model auta, velikost domu, kde budeme žít, jak se budeme oblékat.

Přečtěte si více...

Rok 2011 v čase – výklad poselství

Čas ve skutečnosti neexistuje. Byl důležitou iluzí pouze pro vývoj duše skrze hmotné projevy, skrze dualitní svět, skrze fyzická těla. V momentě, kdy se naše duše opět rozpomněly na svoji Boží podstatu skrze vývoj v čase, se proto více a více setkáváme s pojmy přítomný okamžik, žití v přítomnosti, v tady a teď. Jsou to vědomě nahráváné nové programy duše, které se potřebují uchytit ve vědomí a ve fyzických tělech. V momentě absolutního příjetí přítomného okamžiku myslí a tělem je v ten samý moment tělesná i mentální podstata uvolněna a již ji nepotřebujeme, jelikož obojí může existovat pouze v čase. K tomu ale každý dojde přirozenou cestou své svobodné volby.Proto pokud píši o poselství pro rok 2011, píši tuto informaci nikoli pro duši, ale pro naši mysl a tělo, kteří potřebují ke svému uvolnění ještě setrvávat v čase. Toto poselství se odvíjí od mých osobních pocitů a prožitků a od okolního dění.

Přečtěte si více...

Rok 2010 v čase

Chci se s vámi podělit o mé vhledy, zážitky, symboly a sny, které v souvislosti s posledním zbytkem setrvávání v čase a příchodem nového roku 2011 ke mně přicházely. Zprvu začínám poselstvími k roku již skončenému. 1.1.2010 jsem v raních hodinách měl několik prorockých snů k roku nově se probouzejícímu. V mém snu jsem se setkal s bytostí satana, který byl překrásnou a zářivou bytostí asi 3 metry vysokou a promlouval ke mně laskavým slovem. Věděl jsem, že tento rok bude o dokončení duality ve sloučení jejích obou polarit. Tyto extrémní prožitky i v mém životě byly zesíleny asi půl roku předtím a pro mě byly poznáním vedoucím k bezvýhradnému přijetí všeho a všech. Teprve poznání, že bez černé bychom si nemohli vážit ani pojmenovat bílou, teprve poznání, že zlo bylo cestou k rozpomenutí se na dobro v nás mohlo probudit vděčnost i za projevy našich stínů. Numerologicky ke mně tento rok

Přečtěte si více...

Hej! Začni užívat své emoce!

Hej! Začni užívat své emoce!

Někdy dostanu otázku: „Přál jsem si tuto věc a ještě se nestala. Kde je chyba? Pro mě zákon přitažlivosti nepracuje tak, jak má.“ Tato otázka u mě vykouzlí úsměv na rtech. Pokaždé. Nejde o to, že by zákon přitažlivosti fungoval jen v některé z oblastí vašeho život – funguje vždy a všude. Nebo není chyba na straně Vesmíru, Universa, Boha, že Vám nechce uskutečnit Vaše přání. A už vůbec za to, že se Vaše přání neplní, nemůže soused od vedle, kterému jste dneska ráno vynadali. Jediná věc, které brání Vašemu přání, jste vy sám. Naučte se kontrolovat vaše emoce Ano, čtete správě. Jen Vy sám. Nyní možná slyšíte nějaký hlas v hlavě, který říká: „Přece já si nemůžu bránit splnění svých přání.“ Dobře upřesním to. Nejste to Vy ale Vaše myšlenky – to jsou takové ty věty, které vám znějí v hlavě nebo je to ten tichý hlásek říkající: „Nemáš na to.“ Pro to,

Přečtěte si více...