Monthly archive for Březen 2011

Proč nežádáme o to, co chceme – 2. díl

V minulém článku jsem Vám představil první důvod, proč nežádáme o to, co chceme. Nyní je na čase, abychom se podívali na druhý bod a to: Omezující názory. Omezující a negativní názory můžeme rozdělit do těchto skupin: Od rodičů Ze školy Sdělovací prostředky Náboženská víra Lékaři atd. Na svět přicházíme s prázdnou databankou, která musí být napřed naprogramována – tak jako si do svého počítače nainstalujete například Open office, abyste mohli psát dokumenty. Tak i naše podvědomí musí zapsat programy, podle kterých se bude řídit. Tyto programy se nejvíce zapisují asi do 8 let věku dítěte – jejich následné přepsání je o trochu pracnější a chce to vůli a čas – u některých programů to může být týden u jiných až 90 dnů. Právě k odstranění negativních programů a pochybností slouží i moje kurzy k tématu Zákona přitažlivosti. Názory od rodičů Někteří z nás vyrostli v rodinách, kde většina našich potřeb

Přečtěte si více...

Proč vůbec investovat?

Proč vůbec investovat?

Na tuto otázku proč vůbec investovat je velmi jednoduchá odpověď. Avšak jen pro mne, jakožto autora článku. Odpověď totiž zní: „Důvod si musíte najít sami“. Je to stejné jako u jiných cílů. Pokud nebudete mít vizi, proč chcete určitou částku investováním získat, bude Vám chybět potřebná motivace pro dosažení cíle. Určitě je možné cíle dosáhnout i bezvize, s vizí to však bude mnohem jednodušší. Je totiž účinější a mnohem příjemnějšíse vnitřně pozitivně motivovat, než se spoléhat na vůli a vnější motivaci typu „Co bytomu řekl …, kdybych to nedokázal“ apod. Peníze nás totiž dostatečně nemotivují, motivuje nás hlavně to, co si za ně chceme pořídit a jaký život potom povedeme! Jak se motivovat by bylo na jiný článek, zaměříme se proto raději na základní možnosti z hlediska investic. Mezi základní cíle pro investování patří: Naspořit určitou částku na určitou věc Naspořit určitou částku jako rezervu pro různé případy Získat zajištění

Přečtěte si více...

Jarní úklid Vaší mysli a afirmace

Můžete uklidit celý svůj byt. Ale pro někoho to může být “hrozná” představa a tak se pusťte do úklidu jen malé plochy. Dnes třeba zkuste začít s ložnicí nebo koupelnou. Koupelnu uklízím já – praskla nám vodovodní trubka a tak máme vytopený kousek domu :). Toto jsou místa doma, která souvisí s osobními sférami našeho života. Náš domov je mnohdy symbolem vašeho života a ložnice by měla symbolizovat váš vnitřní život. Ložnice je místem, kde trávíte nejvíce času. Právě tady sníte, zotavujete se a máte intimní vztahy, takže v ložnici lze vždycky najít silné příměry související s vaším niterním prožívání vlastního Já. Jestliže například v ložnici schraňujte stará vánoční přání, zbavte se těch, které vám poslali lidé, s nimiž už dnes nemáte žádný bližší vztah a utřiďte si pohledy od svých milovaných. Lásku lidí, kteří vám je poslali, si můžete uchovat, i když blahopřání vyhodíte. Používejte afirmace a poděkujte Při

Přečtěte si více...

Proč nežádáme o to, co chceme – 1. díl

Dnes začínám novou sérii článků na téma: Proč nežádáme o to, co chceme Napíšu zde pět hlavních důvodů, které nám brání prožívat život takový, jaký chceme. Pět hlavních důvodů: Nevědomost Omezující názory Strach Nízká sebeúcta Pýcha Mnoho z nás lidí neví, o co požádat. Někteří lidé si ani neuvědomují své přirozené touhy a přání. Mnoho z nás neví, koho a kdy požádat. A ani neumíme rozpoznat lidi, kteří nám to mohou poskytnout. Ať už se jedná o obejmutí, o radu nebo o objednávku. Jste-li zvyklí dostávat k jídlu jen kus chleba, neuvědomujete si, že můžete požádat o talíř špaget. Nikdy jste talíř špaget neviděli. Ani nevíte jestli existuje. Takže požádat o to přesahuje hranice vaší reality. Jednou vám však někdo talíř špaget ukáže nebo o něm budete číst nebo o něm uslyšíte, takže přestane být fantazií a stane se skutečností a vy si řeknete: “Já chci ty špagety” (Barbara De

Přečtěte si více...

7. pravidlo Zrcadlového světa

Dnes si vyjasníme poslední pravidlo zrcadlového světa: Každý odraz je třeba vnímat pozitivně. Konečně jsme se propracovali k poslednímu, nejdůležitějšímu a nejsilnějšímu principu zrcadla. Spolu s bezvadnou schopností odrážet obraz má zrcadlo jednu zvláštnost – pravé se stává levým a prostor ubíhající do dáli se ve skutečnosti pohybuje opačným směrem. Na tuto iluzi jsme si už dávno zvykli a naučili jsem měnit iluzi ve skutečnost, nicméně rozum s iluzí duálního zrcadla dosud zacházet nedokáže. Problém je v tom, že člověk má tendenci vidět na dobrých věcech jen to špatné, pozitiva obrací v negativa a své blaho interpretuje jako špatný úděl. Nepříjemnosti nepředstavuji normu- jelikož na ně padne více energie, již příroda plýtvat nemíní. Proudění variant probíhá cestou nejmenšího odporu. Hlavní roli hraje fakt, že sklon k negativismu plodí odpovídající obraz, který následně zrcadlo ztělesňuje ve skutečnosti – pamatujte si, že svět nedělá nic jiného, než že dokonale ztělesňuje váš vztah ke skutečnosti – odraz může být

Přečtěte si více...

Využívejte na své cestě k úspěchu Masterminding – Brno

Krátký článek uvedu citátem Napoleona Hilla – když se dva nebo více lidí spojí v harmonickém duchu a postupují ke konečnému cíli nebo záměru, staví se do situace, kdy prostřednictvím spojenectvím vstřebávají sílu přímo z velké zásobárny nekonečné inteligence. Co je to Masterminding? Každý z nás ví, že dvě hlavy ví více než jedna. Když se sejde skupina 5 až 6 lidí, za účelem řešení problémů, brainstormingu a vzájemného povzbuzování a motivování – vytvoří se mocná energie – je to jeden z nejmocnějších procesů k dosažení úspěchu. Všichni nejbohatší průmyslnici ve světě od dob průmyslové revoluce po dnešní ikony používají sílu skupiny – mastermindingu. (Carnegie, Ford) Skupina používající masterming může soustředit zvláštní energii – v podobě znalostí, nových myšlenek, velké škály zdrojů a co je nejdůležitější – duchovní energie. Napoleon Hill řekl: „Když jste naladěni na masterminding – to je na Boha, zdroj, universum – máme výrazně více pozitivní energie, síly, kterou lze soustředit

Přečtěte si více...

Miluji vás…

Čím méně energie potřebuji ke svému bytí, tím více jí prožívám… Čím méně potřebuji, tím více dostávám… Čím více rozdávám, tím více přijímám… Tak velmi bych chtěl vaše srdce přiblížit k tomu co vnímám… Chci být vnímavý a soucitný… Vím čím si procházíte a co prožíváte… Vždy  se můžete obrátit ke mně… Kdykoliv, kdekoliv a v jakékoliv situaci a stavu… Mám pro vás všechny tolik lásky, že stačí jen moji náruč přijmout… Miluji vás… 🙂

Přečtěte si více...

Jediná cesta…

Uvědomil jsem si na cestě, kterou jsem kráčel a na rozhodnutí, která jsem na ní činil, že cesta je jen jedna… Naše svobodná volba je používána pouze tehdy, pokud se potřebujeme rozhodovat, jelikož ještě neumíme jít a být v proudu. Každé naše rozhodnutí je tím nejlepším, které činíme a v momentě, kdy toto poznání v srdci otevřeme, již nemáme potřebu se rozhodovat. Síla víry činí vědomí. Věříme méně, více a pak víme. Víme, že každý náš krok je naplněn láskou, světlem a vděčností… Mé kroky jsou vedeny, tak jako každého z vás… Již o nich nerozhoduji, již jen kráčím a raduji se… 🙂

Přečtěte si více...

6. pravidlo Zrcadlového světa

Tak dneska si objasníme šesté pravidlo zrcadlového světa: uvolněte sevření a nechte svět, aby se sám pohyboval. Rozum ne vždy dokáže smířit s tím, že se něco neděje nebo že se události neodvíjí tak jak by měly, rozum vytváří program – scénář sám a přitom se domnívá, že dokáže všechny kroky bezchybně spočítat – to je zdravý rozum, zakládá se na tom, že rozum nejen vytváří stereotypní program dění, ale důsledně na něm i trvá. V důsledku kdy provádíte výběr, určujete finální cílový obraz, zrcadlo světa od vás získá objednávku a přistupuje k její realizaci dle daného plánu, jedině zrcadlo (svět, Bůh, energie, zdroj) ví jak má zformulovat odraz obrazu, zato pro je inkriminovaná cesta nepochopitelná, jakmile si rozum všimne, že se události řídí podle nějakého scénáře, ihned začne bít na poplach a člověk chytá svět pod krkem. Něco musí podniknout! Myslí si, že se nic neděje, a tak cílový obraz

Přečtěte si více...

5. pravidlo Zrcadlového světa

Dnes si představíme 5. pravidlo duálního zrcadla a to zní: nepřemýšlejte o tom co nechcete, ale přemýšlejte o tom, co míníte získat. Lidé si myslí, že se okolní skutečnost do jisté míry formuluje jako výsledek bezprostředního působení, jenže myšlenkové formy mají stejně velkou sílu, jen se jejich práce neprojevuje, tak zřejmě jako když zmačkáte list papíru. Většina problémů pramení v každém případě z negativního postoje, řekli jsme si, že se realita formuluje jako odraz obrazu myšlenek člověka, a obraz se zase v mnoha ohledech vymezuje samotným odrazem. Zamýšlíme se nad tím, co se nám nelíbí, přemýšlíme o tom co nechceme a nechceme to o čem přemýšlíme – takový je paradox – takový je začarovaný kruh, jenže zrcadlo nerozumí tomu, co chceme nebo nechceme ono přesně předává obsah obrazu Nastává nesmyslná situace – takto s sebou vláčíme, co odmítáme, neplatí, že mým nepřítelem je můj jazyk, mými protivníky jsou myšlenky. Co se děje když člověk

Přečtěte si více...