Monthly archive for Březen 2011

Sebevědomí úspěšné a šťastné ženy

Sebevědomí úspěšné a šťastné ženy

Ženy, v pátek ráno jsem se potkala s velmi zajímavou ženou, která mě utvrdila v tom, že láska a úcta k sobě samé a okolí vede k celkovému úspěchu a souladu ve všech oblastech života. Nevěříte mi? Největším pokladem, který máme je právě naše ženství, které málokdy bohužel dáváme na odiv, snažíme se přizpůsobit mužskému světu a jejich pohledu a náš poklad pomalu uvadá a ztrácí lesk, protože přes samou soutěž s muži nemáme čas o naše ženství pečovat. Nikdy se svého ženství nevzdávejte, ani když jste zatížená hypotékou a šetříte na dům. Ani když jste porodila již několikáté dítě. Postava a váš šarm zdají se být nenávratně ztraceny a vy nevíte kam dřív skočit. Nevzdávejte se jej ani v případě, že už vám žádný muž dlouho nedal najevo, že jste ženou. Vždy a za všech okolností myslete na to, že jste skvělým objektem pro své okolí a nejen estetickým. Že

Přečtěte si více...

Kuchařka pro každého…

Tento rok vnímám v zesílených projevech skutečností, které rozum mnohých nebude chápat a pobírat.Tyto projevy budou k lidem velmi výrazně posouvány médii. Všichni se díky nim nebo pomocí vlastních prožitků budou častěji než doposud zamýšlet nad “věcmi mezi nebem a zemí”. Proto jsem se rozhodl poskytnout “kuchařku” pro prvotní seznámení s duchovními informacemi, která umožní pochopit v několika minutách základní zákonitosti a principy umožňující uchopit dosud “nepochopitelné” i zastáncům pouze světského a materiálního vyznání, kteří budou mít o ně zájem. Neviditelné pocity… Každý se již setkal s tím, že mohl vnímat rozdílné pocity na různých místech. Zesíleně v přítomnosti lidí. Někdy tak měl pocity příjemné, jindy mohli být nepříjemné. Tento pocit mohl vnímat aniž by někdo z lidí musel promluvit nebo se ho dotknout.Lze tento projev v dané chvíli vidět, slyšet, ochutnat, ucítit nosem nebo se ho dotknout? Energie… Zároveň víme, že existuje energie, elektrická, magnetická, odstředivá, dostředivá, odpudivá, přitažlivá, záporná

Přečtěte si více...

Správně položené otázky vedou k úspěchu

Lidé chtějí být přirozeně úspěšní, ale většině z nich se to bohužel nedaří, tak jak by si představovali. Čím to je?A to je právě ten problém. Problém spočívá v tom, že si lidé špatným způsobem kladou otázky.Mnoho lidí se mě často ptá: proč jsem neúspěšný?proč se mi nedaří tak jako ostatním?kde jen dělám chybu?apod.   DESTRUKTIVNÍ OTÁZKY: Většina lidí si klade otázky jen právě tímto způsobem. V podstatě jde o tzv. destruktivní otázky, protože odpovědi, které na ně získají jsou rovněž destruktivní a nikdy je nikam neposunou. Nejčastější odpovědi na takové otázky jsou: Nemám prostě štěstí, Špatně jsem se narodil(a), Naše rodina je chudá, Nemám na to apod. Jak se říká na blbou otázku blbá odpověď. Člověk chce přirozeně znát příčiny svého neúspěchu, ale to není ta správná cesta k úspěchu. Pokud chcete skutečně v něčem mimořádně uspět, tak se již nemusíte vracet zpět a hrabat se v minulosti. Výjimku snad tvoří jen to,

Přečtěte si více...

Univerzální odpověď…

Dnes v noci jsem měl nádherný prožitek.Byl jsem v autě v polospánku, spíše v záření alfa celou noc. Procházel jsem silnou očistou a uzemněním. Mráz, který v noci vskutku byl, jsem pochopitelně vnímal i uvnitř auta.Nejdříve jsem se stále koncentroval na mé srdce. Upadal jsem do překrásných stavů, v kterých mě provázel Ježíš. Promlouvali jsme spolu a byly to překrásné okamžiky. Poté jsem začal zimu vnímat intenzivněji a tak jsem tento stav začal přijímat.Přijetí bylo však nedostatečné. A tehdy jsem dostal univerzální čili vesmírnou odpověď v jednom slově na vše. Veškerá moudrost všech věků a známých i neznámých vesmírů je obsažena v jediném slově. To po čem všechny bytosti a všechny vesmíry touží, to jenž je odpovědí na jakoukoliv otázku. Projevená láska, čili milování… Láska sama o sobě je pouze stav bytí. Milování je však projevenou láskou, uskutečněným stavem bytí… Proč dělám to či ono? Proč se mi děje toto? Proč

Přečtěte si více...