Monthly archive for Duben 2012

13. videolekce – Nejsme lidským červem

Fyzická věda je odpovědná za úžasnou éru vynálezů, které dnes známe, ale duchovní věda pokračuje v takové životní dráze, jejíž možnosti nelze předpovídat. Dřív byla duchovní věda územím nevzdělanosti, pověrčivosti a mysticismu. Dnes se člověk zajímá jen o definované metody a demonstrovaná fakta. Víme, že myšlení je duchovním procesem, že vize a představivost předchází činnosti a událostem, že přišel den snílků. Následující řádky pana Herberta Kaufmana jsou v této souvislosti zajímavé. „Jsou to architekti velkoleposti. Jejich vize sídlí v jejich duši. Zkoumají za závoji a mlhami pochyb a pronikají zdmi budoucnosti. Opásané pneumatiky, ocelové pásy, nebo vířící šrouby jsou člunky tkalcovského stavu, na němž tkají své magické gobelíny. Stejní jako tvůrci impéria, bojovali za větší věci, než jsou koruny a za stolice vyšší, než jsou trůny. Vaše domy jsou vystavěny na zemi, kterou nalezl snílek. Obrazy na stěnách jsou vizemi duše snílka. Jsou to vzácní vyvolenci – ti, kdo ukazují cestu. Zdi

Přečtěte si více...

Průvodkyní na cestě sebeobjevování

 Jsem přesvědčená, že v každém z nás je archetyp moudrého starce či stařeny a že tedy každý zná ty nejlepší odpovědi pro sebe sama, na všechny důležité otázky svého života. Mnohokrát se mi stalo, že jsem slyšela životní příběh někoho jiného a hned jsem „věděla“ že je “to přece jasné, to musíš přece udělat tohle…” ale ta nejlepší cesta byla úplně jiná.Byla to ta, která by mě nikdy nenapadla, protože jsem ji ze své pozice nikdy nemohla vidět. Nejsem “moudrá stařena”. Naučila jsem se tedy kousnout se do jazyka, nic neříct a pomoci najít odpověď někde uvnitř nebo v prostoru někde “nad námi”. Proč neinterpretuji? Protože věřím, že každý má velký potenciál pro sebeléčení, že každý “zná” významy svých kreseb a protože si svých klientů vážím. Ráda dávám domácí cvičení, podněty k zamyšlení, ptám se a ctím zásadu C.G. Junga, který kladl důraz na interpretaci kreseb ve spolupráci se svými pacienty.

Přečtěte si více...

Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Čtyři

Narodili jsme se jako hodnotné bytosti do lásky a bezpečí. Přesto žijeme s pocitem, že právě těchto kvalit máme nedostatek. Vzniká potřeba naplnit je, naplnit sebe. Nevědomě si volíme různé způsoby, jak zabránit hrozbě nedostatku, jak dosáhnout naplnění. Devatero základních stylů naplňování potřeb na úrovni myšlení, emočního prožívání a chování popisuje systém enneagram. Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, do jisté míry však užíváme všechny. Čtvrtý typ se zaměřil na intenzitu prožitku. Ze zážitků opuštění, které jsme prožili v dětství, se formovalo přesvědčení, že „něco se mnou není v pořádku.“ Pěstujeme své silné stránky osobnosti: velkou citlivost, hlubokou vnímavost, empatii, citovost, intenzitu a originalitu vidění světa, tvořivost, smysl pro estetické vyjadřování. Někde v hloubi se však skrývá ten podvědomý strach z opuštění. Přináší smutek a pocit, že jsme v tomhle světě ztracení a sami. Nevědomě se ptáme „proč se to děje zrovna mně“. Jediným vysvětlením se zdá, že jsme jiní, divní, protože jinak

Přečtěte si více...

12. videolekce – Zákon lásky

Ve čtvrtém paragrafu této 12 části najdete následující prohlášení: musíte především vzít na vědomí svou moc. musíte být smělí a mít odvahu. musíte mít přesvědčení tj. víru podle toho jednat. Když se soustředíte na určité myšlenky, když jim budete věnovat naprostou pozornost, najdete smysl v každé větě. Přitáhnete k sobě jiné myšlenky, které jsou s nimi v harmonii, a brzy pochopíte plný význam základního poznání, na nějž se zkoncentrujete. Poznání se neaplikuje samo. Je na nás, na jedincích, abychom ho aplikovali.  Tato aplikace spočívá v zúrodnění mysli, která směřuje k živému cíli. Čas a myšlenky, které většina lidí promarní zbytečným úsilí, by vykonaly zázraky, kdyby byly správně zaměřené na nějaký speciální cíl. Musíte zaměřit svou mentální sílu na určitou myšlenku, udržet jí tam a vyloučit při tom všechny ostatní myšlenky. Jestliže jste se někdy dívali do hledáčku fotografického aparátu, zjistili jste, že když objektiv nebyl zaostřený, dojem byl nejasný a rozmazaný, zatímco

Přečtěte si více...

Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Tři

Každé naše slovo a každý náš pohyb nevědomě směřují k naplnění našich základních potřeb – bezpečí, lásky, vědomí hodnoty a růstu. Třebaže jsme jedineční a každý máme svůj specifický styl, jak toho dosáhnout, najdeme devět základních způsobů. Systematicky je popisuje enneagram jako návyky myšlení, pocitového vnímání a chování. Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, do jisté míry však užíváme všechny. Třetí typ hledá naplnění svých potřeb přes úspěch. Někde uvnitř přijal přesvědčení, že milovaní jsou jen úspěšní a výkonní.V této hře se rozvíjejí silné stránky osobnosti jako cílevědomost, přesvědčivost, schopnost motivovat a získat lidi, efektivnost, optimismus, dosahování výsledků, sebevědomí. Tak jako u jiných typů i tady snaha zajistit si dostatek lásky, bezpečí a vlastní hodnoty a nutnost překonat strach z jejich nedostatku vede k přehnanému užívání přirozených kvalit. Mysl se výhradně zaměří na to, jak vypadat úspěšně. Začneme vyhledávat, jaké projevy a charakteristiky jsou v daném prostředí vnímané jako znaky vítězství, toho, že

Přečtěte si více...

Tajemství za zákonem přitažlivosti…, které bude mít pozitivní vliv na Vaší peněženku…

Přitažlivost intelektu a mysli je jedinou sílou, díky níž můžeme s úspěchem vytvořit vše, co si přejeme, ať už je to cokoliv. Víte, lidé si často myslí, že vytvořit život takový, jaký chtějí žít, život bez hranic, je pouze fráze, že je to ideál, kterého nelze dosáhnout, protože ideály neexistují….  A tím se ochuzují o tu krásu, kterou mohou v životě zažívat… Existuje neměnný a bezpodmínečně tvrdý princip – Zákon přitažlivosti. Tento zákon je obecně přijímán jako obrovská tvořivá síla. To on rozhoduje, nakolik budeme prosperovat, jaký život povedeme, zda budeme finančně prosperovat, zda budeme milovaní a zdraví nebo ne. Jsem tak ráda, že já si před sebe nekladu žádné překážky ohledně toho, jaký život můžu vytvořit a žít… Bylo to tak vždy? Nikoliv… Ale, chtěla bych, abyste si uvědomili, že nejdříve potřebujete přestat omezovat sami sebe. Potřebujete se přestat držet na tom bezútěšném místě, kde se momentálně nacházíte… Co nám brání,

Přečtěte si více...

Energetické zářiče a pomůcky – část III.

TIBETSKÁ MÍSA Původ tibetské mísy není přesně znám. S největší pravděpodobností se vyvinula z žebráckých misek indických buddhistických mnichů, odtud se pak rozšířila do různých koutů světa (Nepál,Tibet,Sibiř,Čína a po té i Korea a Japonsko). V Tibetu lidé věří, že usilovná a pravidelná práce s mísami zbavuje karmické zátěže způsobené chybami napáchanými v průběhu minulých životů. Musíte mít ovšem silnou vůli se těchto zátěží zbavit. Neznalost vesmírných zákonů však nikoho neomlouvá a komu se očista nepodaří pomocí těchto mís, je různým způsobem donucen vesmírné zákony pochopit, respektovat, ctít a postupně se vlastních zátěží vědomě zbavovat. Je známo, že kdo poznal tajemství zvuku, pozná i tajemství vesmíru. Podle učení východních filozofií vznikl celý vesmír z posvátného zvuku či mantry ÓM, která stála nejen u jeho zrodu, ale je stále a navěky vždy jeho součástí. Proto je za hudbu považována naprosto každá vibrace každé částečky hmoty, tedy nejen to, co většina naší

Přečtěte si více...

11. videolekce – Indukce

Váš život je řízený zákonem, neboli skutečnými a věčně platnými principy, které se nikdy nemění. Zákon působí v každém okamžiku a všude.Zákony jsou základem veškeré lidské činnosti. Z tohoto důvodu ti, kdo kontrolují obří průmyslová odvětví, jsou schopni určit s naprostou přesností, jaké procento ze stotisíců lidi bude reagovat na daný soubor podmínek…. Nicméně je dobré připomenout, že jestliže každý důsledek je výsledkem nějaké příčiny, důsledek se stává příčinou, která tvoří další důsledky a ty zase vytvářejí další příčiny. Znamená to, že když aplikujete zákon přitažlivosti, musíte mít na mysli, že rozpoutáváte vztah příčinnosti buď k něčemu lepšímu, nebo k něčemu jinému, co má tendenci nabízet nekonečné možnosti. Často slýchávám říkat: „V mém životě se vyskytla taková stresová situace, že to nemůže být výsledek mých myšlenek, neboť takový druh myšlenek, které by mohly přivodit podobný výsledek, jsem nikdy neudržoval“. Zapomínáme však, že v mentálním světě platí, že „podobné se přitahuje“

Přečtěte si více...

Energetické zářiče a pomůcky – část II.

  KELTSKÁ SPIRÁLAKeltská spirála, jak je již z názvu patrno, nejčastěji spojována s keltskou civilizací, i když tvar spirály je k vidění v podstatě u všech kultur na všech kontinentech Ono ale dozajista nejde o to, kdo spirálu vynalezl, ale hlavně, že ji máme k dispozici.U všech kultur (včetně té keltské) hrála spirála důležitou úlohu: v náboženství, v magii, v astrologii a dokonce i v módě, neboť byla hojně využívána jako ozdobný prvek šatstva, šperků a různých jiných doplňků. Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů. Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie. Nositeli nebo osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce. Z fyzikálního hlediska

Přečtěte si více...

Energetické zářiče a pomůcky – část I.

Jin-jang(monáda) a pa-kuaPojem jin-jang označuje dvě polární síly, které svým střídáním a vzájemným působením daly vzniknout celému vesmíru. Jin a jang jsou polárními projevy taa nebo nejvyššího počátku a jejich konkrétními projevy jsou země a nebe.Smíšením jin a jang vzniká pět prvků(wu-sing), ty jsou zase základem pro vznik deseti tisíc věcí. Tento proces vytváření všech jevů je nahlížen cyklicky Jako nekonečné vznikání a zanikání v němž všechno se obrací k svému protipólu, když dospělo ke svému extrému. Způsobovat toto neustálé „střídání“ je základní vlastností jin a jang. Změna je pohybem taa. Rovněž struktura hexagramů „Knihy proměn“ potvrzuje, že všechny věci a situace vznikají z kombinace jin a jang. Hexagramy čchien a kchun reprezentují čistý jang, respektive jin, všechny ostatní jsou kombinacemi obou základních sil. Původně pojem jin označoval severní, od slunce odvrácený svah hory a byl spojován s chladným, pošmourným počasím a zamračenou oblohou. Jang označoval k slunci přivrácený svah a

Přečtěte si více...