Finanční trhy: Výhody a přínosy obchodování na burze. Ptáte se, co Vám přinese obchodování na finančních trzích?

Vraťme se na začátek, do situace, ve které jste nyní vy, čtenáři tohoto webu.Možná, že začínáte uvažovat o obchodování na finančních trzích. A máte fůru otázek. Jsou určitě stejné, jaké slyším při osobních pohovorech s potencionálními členy klubu: Co mi přinese obchodování na finančních trzích?Proč bych měl

Read more

17. videolekce – Vytrvejte v koncentraci

Ten druh božstva, který člověk uctívá, vědomě nebo nevědomě, svědčí o intelektuálním postavení zbožňovatele. Zeptejte se Indiána, kdo je Bůh a popíše vám mocného vůdce slavného kmene. Zeptejte se pohana, kdo je Bůh a bude mluvit o bohu ohně, bohu vody, bohu toho, bohu tamtoho a bohu

Read more

Porod z pohledu novorozence a jak to ovlivní jeho následující život…

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti s porodnictvím z trochu jiného úhlu pohledu, než je tradičně zvykem.Několik let se zabývám poradenstvím v oblasti osobního rozvoje a úspěšně využívám nekonečné možnosti metody One Brain, kineziologie, Reiki a techniky ho’o ponopono.V poradně se setkávám s řadou lidí,

Read more