Finanční trhy: Výhody a přínosy obchodování na burze. Ptáte se, co Vám přinese obchodování na finančních trzích?

Vraťme se na začátek, do situace, ve které jste nyní vy, čtenáři tohoto webu.Možná, že začínáte uvažovat o obchodování na finančních trzích. A máte fůru otázek. Jsou určitě stejné, jaké slyším při osobních pohovorech s potencionálními členy klubu: Co mi přinese obchodování na finančních trzích?Proč bych měl obchodovat na burze? A také věty, které vyjadřují obavu:   Já o tom nic nevím.  Nemám na to čas.  Nemám peníze.  Nepotřebuji peníze.  Nechci přijít o peníze. Otázky a argumenty Probereme si postupně některé otázky a protiargumenty. Možná se další otázky nebo argumenty proti objeví v diskuzi. I na ně samozřejmě odpovím.  Zásadní otázky, na které byste měli najít odpovědi…   Začněme otázkou, která je uvedena v nadpisu tohoto článku. “Co je to, co mi osobně přinese obchodování na finančních trzích?”  Každý, kdo vydělává peníze, ať už jako zaměstnanec nebo podnikatel, by si měl položit následující, velmi důležité otázky: Co udělat s vydělanými

Přečtěte si více...

17. videolekce – Vytrvejte v koncentraci

Ten druh božstva, který člověk uctívá, vědomě nebo nevědomě, svědčí o intelektuálním postavení zbožňovatele. Zeptejte se Indiána, kdo je Bůh a popíše vám mocného vůdce slavného kmene. Zeptejte se pohana, kdo je Bůh a bude mluvit o bohu ohně, bohu vody, bohu toho, bohu tamtoho a bohu kdoví čeho. Zeptejte se izraelity, kdo je Bůh a bude mluvit o bohu Mojžíše, který považoval za vhodné, aby vládl donucovacím opatřením, z čeho je Deset Přikázání. Nebo Joshua, který vedl Izraelce do války, zabavoval majetky, vraždil zajatce a ničil města. Zmínění pohané vyráběli „pohanské obrazy“ svých bohů, které obyčejně zbožňovali, ale pro ty nejinteligentnější byly tyto obrazy přinejmenším body viditelné opory. Umožňovaly jim, aby se mentálně zkoncentrovali na hodnoty, které si přáli ve svém životě zhmotnit. Ve dvacátém století uctíváme teoreticky boha lásky, ale v praxi vyrábíme obrazy „bohatství“, „tvaru“, „užití“, „společenské formy“. Poklekáme před nimi a uctíváme je. Koncentrujeme se na

Přečtěte si více...

Porod z pohledu novorozence a jak to ovlivní jeho následující život…

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti s porodnictvím z trochu jiného úhlu pohledu, než je tradičně zvykem.Několik let se zabývám poradenstvím v oblasti osobního rozvoje a úspěšně využívám nekonečné možnosti metody One Brain, kineziologie, Reiki a techniky ho’o ponopono.V poradně se setkávám s řadou lidí, kteří přicházejí řešit různé problémy. Poruchy učení, dyslexie, strachy, fobie, závislosti, problémy se vztahy v rodině a zaměstnání, příčiny neúspěchu v osobním životě, sportu a podnikání.Společně s klienty vždy hledáme příčinu jejich bloku a abychom člověka zbavili jeho problému trvale, hledáme i věk příčiny vzniku problému.Velmi často je věkem příčiny řady problémů právě porod případně prenatální období. Proč prenatální období a porod? Zkusím Vám popsat tuto problematiku z pohledu kineziologie. V době početí je naše vědomí nebo uvědomování si úplné a čisté. Naše vědomí si uvědomuje všechno mnohem skutečněji a pravdivěji, protože nemáme vyvinuté fyzické orgány, kterými bychom přijímali zkreslené informace o světě.

Přečtěte si více...

Co jsem v obchodování podcenil, aneb chyba byla v hlavě…

Přemýšlel jsem o konci obchodování, o tom co budu dělat. Stále jsem se ještě psychicky nevyrovnal se zdravotním omezením. Pořád jsem se ale vracel k obchodování. Za těch pár měsíců jsem si zvykl na „jednoduchý“ a pohodlný způsob vydělávání peněz. Nicméně kladl jsem si otázky: Proč nevydělávám? V čem je chyba? Jak to, že to šlo a teď to nejde! Nečekaná zpráva V době, kdy jsem přemýšlel o ukončení obchodování na finančních trzích, mi přišel e-mail. Jeden můj známý, říkejme mu Petr,  mi psal o možnosti naučit se obchodovat na kapitálových trzích. Psal o příležitosti seznámit se s tím, jak fungují kapitálové trhy, o možnosti stát se členem mezinárodního klubu obchodníků a investorů na burze atd. Petr dále psal, že mě osobně navštíví a o všem si můžeme osobně promluvit. Takových nabídek už bylo … Ale já už přece všechno znám, mám dost vědomostí, už i praktické zkušenosti. Zase jen

Přečtěte si více...

Jak se správně učit – naučte se používat nejdokonalejší organizační nástroj svého mozku

Nejsnadnější prostředek, jak: přepravovat informace do mozku a z mozku ven, tvůrčí a efektivní způsob dělání poznámek, nejdokonalejší nástroj. O čem je řeč? O mentální mapě. Hledáte způsob, jak se správně učit? V učení Vám může bránit i třeba nízké sebevědomí, které je častou příčinou slabých výsledků při učení. Nedovolte, aby vám nedostatek sebevědomí bránil v učení! Podívejte se na toto video. Učte se pomocí: mentálních map, k učivu se vracejte, opakujte si jej a dělejte si přestávky mezi jednotlivými učebními činnostmi. Mozek má přirozenou schopnost vizuálního vnímání – dá se říct, že v tom je prakticky dokonalý. Nemyslí pomocí textů, písmenek a slov, ale pomocí obrázků, které teprve při komunikaci tlumočí do slov. Pro lidský mozek jsou texty jen zdroje dat, které si musí „přeformátovat“, aby s nimi mohl pracovat. Právě proto si obvykle mnohem lépe v paměti podržíme ty informace, které jsme se snažili zapamatovat za pomoci vhodného obrázku.

Přečtěte si více...

Co je to vlastně zdravá výživa a je potřeba ji dodržovat stejně v každém věku?

Zdravá výživa je taková výživa, která zjišťuje dostatek makroživin (bílkoviny, sacharidy, tuky) a mikroživin (vitamíny, minerály, enzymy, stopové prvky). Nejen každý věk,ale i každé pohlaví a způsob života má svá specifika, na která je třeba brát zřetel.Jinak bude například vypadat jídelníček dítěte ve vývoji, jinak těhotné ženy, jinak ženy sportující nebo nesportující, jinak muže sportujícího a nesportujícího.V tomto případě se jedná i o to, jaký sport ten daný klient provozuje, zda je pro něho vhodný z fyzioterapeutického hlediska, zda potřebuje přibrat svalovou hmotu, nebo spíše ubrat tuk. Naopak podíl svalové hmoty zmenšuje podíl tuku (doslova jej požírá), takže je optimální skloubit aktivitu posilovací s aktivitou aerobní. Doporučenou pohybovou aktivitu stanovují naši trenéři a fyzioterapeutové. Ve výživě je také velmi duležitá substituční terapie, která nahrazuje deficity určitých látek v těle. Tento deficit vzniká jednak nevyváženou stravou, a jednak stravouprůmyslově zpracovanou a minimem výživných mikroprvků. Dávkování substituce je přísně individuální a je

Přečtěte si více...

16. videolekce – Náhoda neexistuje

  Vibrační činnost planetárního Vesmíru je řízená zákonem periodičnosti, pravidelnosti.Všechno, co žije, má své období zrození, růstu, tvoření plodů a zániku. Tyto periody jsou řízené zákonem sedmi. Zákon sedmi Zákon sedmi řídí dny v týdnu, fáze měsíce, zvukovou harmonii, světlo, teplo, elektronickou energii, magnetismus, atomickou strukturu. Řídí životy jedinců a národů a vládne činnosti obchodního světa. Život je růstem a růst znamená změnu. S každým obdobím sedmi let vstupujeme do nového cyklu. Prvních sedm let tvoří dětství. Dalších sedm let počátek individuální odpovědnosti. Pak přichází období dospívání. Čtvrté období označuje naplnění plného vzrůstu. Páté je tvůrčím období, kdy člověk začíná nabývat majetek a tvořit rodinu. Doba mezi 35-42 lety je dobou reakcí a změn, následovanou sedmým obdobím rekonstrukce, vyrovnání a finančního zotavení, které tak připravuje další cykly sedmi. Mnozí se domnívají, že svět se právě ocitá v bodě, kdy opouští šesté období a brzy vstoupí do sedmého, do období vyrovnání,

Přečtěte si více...

Vždy věř sobě a svému systému!

Ten samý den, povzbuzen prvním úspěšným obchodem jsem vstoupil do dalšího obchodu. Opět na zlatě, opět jsem předpokládal, že cena půjde nahoru.Cena vibrovala několik minut okolo vstupní ceny. Ani pořádně nahoru, ale ani dolů. Už to trvalo přes deset minut a pořád nic. Tak jsem obchod ukončil se ziskem 5 dolarů. Pro dnešek to stačí. Zítra je taky den a určitě bude zase šance na obchod.Šance byla, tentokrát jsem bral 150 dolarů, byl jsem tzv. vyhozen na posunutém stop losse. To jde. To opravdu jde. Tak jsem se povzbuzoval. Za dva dny 355 dolarů výdělek. To je dobré. 355 dolarů bylo tehdy asi 6 500 korun. Se ztrátami je nutno počítat Přišly samozřejmě i ztrátové obchody, musely přijít. Nelze jen vydělávat. Ale zisky musí být větší než ztráty. U mne byly. Za tři měsíce mně na účtu přibylo přes 3 500 dolarů, což je asi 1150 dolarů měsíčně, v korunách přibližně

Přečtěte si více...

Proč se cítím stále mizerně, když čtu všechny ty návody na pozitivní život?

Osobní rozvoj, pozitivní přístup k životu, pozitivní myšlení, vidění věcí v tom lepším světle hrnou se na vás tyto věci ze všech stran? Hltáte všechny články, knížky a všechny návody, které se objeví ve vaší blízkosti? Hledali jste pomoc a přitom se někdy cítíte ještě mizerněji, než když jste slyšeli o osobním rozvoji a pozitivním přístupu k životu? Předtím jste si žili, klidným životem sem tam přišly komplikace, ale za nějakou dobu se jelo v klidu dál. Nyní si vše uvědomujete a nad vším přemýšlíte? Všude kolem vás se objevují návody a rady, jak žít a vám to stále nejde a nejde. Pozitivně myslíte, přivoláváte do svého života ideálního partnera, ideální práci, ideální život. Na konci dne zjistíte, že je vše při starém a vy máte deprese, že to nefunguje. Další den tento kolotoč jede na novo. Zase knížky, články a jiné návody, jak žít, jak myslet. Přitom lidé, kteří

Přečtěte si více...

7 tipů jak se správně učit pro efektivní učení…

Úspěch ve škole nezávisí pouze na tom, jak chytří jsme se narodili. Daleko více závisí na délce domácí přípravy a zájmu o to, co se učíte. Po pravdě střední a vysokou školu by mohlo dokončit mnohem větší procento lidí, pokud by věnovali dostatek času přípravě, protože většina škol a učiva, které je ve školních osnovách, s trochou cviku a přípravy zvládne skutečně téměř každý… Ale tady je hned první kámen úrazu – ochota věnovat dostatek času přípravě je omezena tím, jak hodně se o předmět, který studujeme, zajímáme. Studium je jako sport; kdo chce být úspěšný, ten musí trénovat. Kdo sportuje, ten musí vědět, jak správně cvičit, kdo studuje, ten musí vědět, jak se správně učit. Jaké jsou tedy správné zásady pro učení? 1. Dostatečný zájem o předmět První problém už jsme nakousli hned v úvodu – nedostatečný zájem o to, co se učíte. Chápu, že ne vždy (zejména na

Přečtěte si více...