Monthly archive for Květen 2012

7 tipů jak se správně učit pro efektivní učení…

Úspěch ve škole nezávisí pouze na tom, jak chytří jsme se narodili. Daleko více závisí na délce domácí přípravy a zájmu o to, co se učíte. Po pravdě střední a vysokou školu by mohlo dokončit mnohem větší procento lidí, pokud by věnovali dostatek času přípravě, protože většina škol a učiva, které je ve školních osnovách, s trochou cviku a přípravy zvládne skutečně téměř každý… Ale tady je hned první kámen úrazu – ochota věnovat dostatek času přípravě je omezena tím, jak hodně se o předmět, který studujeme, zajímáme. Studium je jako sport; kdo chce být úspěšný, ten musí trénovat. Kdo sportuje, ten musí vědět, jak správně cvičit, kdo studuje, ten musí vědět, jak se správně učit. Jaké jsou tedy správné zásady pro učení? 1. Dostatečný zájem o předmět První problém už jsme nakousli hned v úvodu – nedostatečný zájem o to, co se učíte. Chápu, že ne vždy (zejména na

Přečtěte si více...

Nehromaďte věci. Žijte opravdový život!

Zajímá Vás, kdy méně věcí může znamenat více? Zde najdete několik nápadů k zamyšlení, zda věci = opravdový život. Jsme zamilovaní do věcí — do jejich nakupování, získávání, vlastnění a sbírání.Touha po věcech zaslepuje život samotný.Naše posedlost věcmi začíná být nezdravá. Když máme v životě prázdno, nahrazujeme ho věcmi. Máme-li problémy, řešíme je nakupováním. A věci jsou stále dražší, větší, blyštivější,… a zbytečnější.Naše posedlost způsobuje, že vlastníme až příliš, máme kolem sebe hory věcí a do života nám to stejně nepřináší smysl. Neustálé nakupování, potřeba většího domu a místa, kam všechny ty věci dáme, nás žene do dluhů… kvůli naší posedlosti jsme na tom finančně hůř než kdy dřív. Kupujeme věci, když se necítíme dobře, kupujeme věci svým blízkým, abychom ukázali, jak moc je milujeme… a tímto způsobem nás věci připravují o emoce, které bychom jinak projevili — stojí v cestě opravdovému spojení mezi námi a druhými lidmi. Zbavme se

Přečtěte si více...

15. videolekce – Důležitost volby slov

Pokusy provedené s parazity na rostlinách, ukazují, že dokonce i řád života na nejnižším stupni je schopný využít přírodní zákon. Tento pokus provedl člen Rockefellerova Institutu M.D.Ph.D Jacques Loch. „K získání požadovaných údajů byly před zavřená okna místnosti umístěné keříky růží. Když jsme nechali rostliny uschnout, apis (paraziti) předtím bez křídel, se změnily ve hmyz s křídly. Po této metamorfóze opustili rostliny, vzlétly k oknu a šplhaly vzhůru po skle.“ Je jasné, že tento maličký hmyz zjistil, že rostliny, na nichž se vyvinul, uschly. Když už nenašel nic ani k jídlu, ani k pití, jediná možnost, jak uniknout hladu, bylo nechat si narůst prozatímní křídla a vzlétnout. Což také udělal. Zkušenosti tohoto druhu ukazují, že vševědoucnost a všemohoucnost jsou všudepřítomné a že v naléhavém případě je může využít i ten nejmenší živý tvor. Patnáctá část vám vysvětlí zákony, na jejichž základě žijeme, Vysvětlí vám, že tyto zákony působí v náš

Přečtěte si více...

5 principů pro bezstarostné rozhodování

Jak vybrat tu správnou cestu, když stojíte na rozcestí?Jak se rozhodnout, máte-li dvě nebo více možností, které se zdají být stejně dobré?Postupně jsem se naučil principům rozhodování bez starostí. Našel jsem způsob, jak si vybrat a bezstarostně proplouvat nekonečným proudem rozhodnutí, který musíme absolvovat každý den, aniž bychom příliš váhali nebo byly ochromeni strachem.  Pojďme se nyní podívat na to, jak se jednoduše rozhodnout, dát věci volný průběh a zbavit se jakýchkoliv pochybností: 1. Neusilujte o dokonalost. Nikdy nebudeme dělat dokonalá rozhodnutí a snaha taková rozhodnutí činit, nás akorát ochromuje. 2. Získejte více informací. Nedovolte, aby vás to příliš zdrželo, ale pravdou je, že rozhodnutí často odkládáme, protože nemáme potřebné informace. Zeptejte se sami sebe, jaké informace k rozhodnutí potřebujete? Můžete je získat? Pokud ano, sežeňte je hned — hlavně však nedovolte, aby vás chybějící informace v rozhodnutí zdržovali. 3. Vyzkoušejte metodu pokus-omyl. Nemáte-li dostatek informací — a není to

Přečtěte si více...

První (ne)zkušenosti s obchodováním na burze…

Nastalo nové hledání…. Hledání firem, které školí nebo vyučují obchodování na burze. Teď když tyto řádky píšu, tak je to celkem úsměvné, ale tehdy jsem to tak bral. Zúčastnil jsem se několika kurzů, většinou byly placené – některé byly drahé, nebo ještě dražší. Minimum bylo zdarma. Navštívil jsem od každého něco. A dozvěděl jsem se to, co jsem už vpodstatě znal z internetu a z knížek. Ale každé zlo je k něčemu dobré. Utvrdil jsem se v tom, že jdu správnou cestou. Potvrdil jsem si znovu dříve získané znalosti. A dospěl k rozhodnutí, že obchodování na burze je to, co chci dělat.  Mám vše, co k tomu potřebuji – hardware – kancelář (vlastní obývák), počítač, připojení k internetu a mám i software – znalosti. A navíc tato činnost nenarušovala moji životosprávu (o tom se můžete dočíst v minulém článku). Tedy ideální práce z domova. Tak jsem se pustil do obchodování

Přečtěte si více...

ROVNOVÁHA – šťastná žena, šťastný muž, šťastné peníze

Potkávám mnoho žen, které zápasí s vědomím své vlastní hodnoty. I já mezi ně občas patřím. Povím vám tedy příběh o své vlastní NEDOSTATEČNOSTI a o tom, jak mi ji pomohla překonat nově získaná ROVNOVÁHA… Ještě před rokem jsem pracovala na manažerském postu v relativně velké společnosti, odkud jsem si domů odnášela velmi slušný manažerský plat.Pak jsem se ale rozhodla odejít a začít se věnovat osobnímu rozvoji, konzultacím a koučování.To samozřejmě znamenalo, že jsem ze začátku nevydělávala zdaleka tolik peněz jako dřív ve firmě. Trápila jsem se tím, a když jsem přemýšlela, co dělat, jakým způsobem pracovat a podnikat, na prvním místě byly vždycky peníze.První vždycky přicházely otázky:„Kolik z toho budu mít? Kolik mi to přinese? Za kolik to prodám?“ – místo toho, abych se sama sebe ptala: „Co mě opravdu baví? Co mám ráda? Co mě skutečně naplňuje? Jednou večer jsem si povídala se svým mužem Davidem. Popisovala jsem

Přečtěte si více...

Jak zvládnout svou bolest prostřednictvím jejího přijmutí…

…myslím tím tu psychickou, duševní, vnitřní… je jedno, jak ji nazvu. Všichni ji známe. Přichází nečekaně a plíživě, v tu nejméně vhodnou dobu a za těch nejnevhodnějších okolností. Může gradovat až ve vztek, nenávist a nakonec i v bolest fyzickou. Léky na ní nezabírají, a když, jen dočasně. Alkohol jí sice na chvíli utlumí, ale návrat k „normálu“ je o to bolestnější.   Čím víc se jí snažíme pochopit, tím je horší a horší. Čím víc se jí bráníme, tím víc bolí. A tak začneme hledat útěchu ve slovech, v lidech a jejich radách. Vypovídáme se přátelům, psychologům, někdy i úplně neznámým lidem ve snaze objevit u nich „lék na svou bolest.“ Upínáme své myšlenky na minulost ve snaze najít její původ, často se i trýzníme za své tehdejší kroky. Následně svou mysl přeneseme do budoucnosti, která nám snad přinese kýženou úlevu…… Nepřinese. Protože nic takového jako budoucnost fyzicky neexistuje. Není.

Přečtěte si více...

Hypnóza – účinný způsob, jak se zbavit omezujících přesvědčení o sobě

Hypnóza je změněný stav vědomí a stav soustředěné pozornosti. Vědomá mysl funguje při hypnóze jako strážce, vaše vědomí vás chrání. O hypnóze se říká mnoho mýtů, hloupostí a polopravd, které vycházejí z neznalosti a z předsudků. Podvědomá mysl je úschovnou všech našich přesvědčení a díky našim podvědomým přesvědčením, žijeme život, jaký žijeme. Pokud nejste spokojeni s vaším současným stavem životních událostí, musíte změnit vaše omezující přesvědčení (pozn.: nemám na mysli náboženské přesvědčení). Dám Vám dva příklady (omezujících) přesvědčení. Malé slůně je provázkem připoutáno ke sloupu. I když se snaží, nemůže se osvobodit, protože provaz i sloup jsou silnější, než je síla slůněte. Po četných pokusech se slůně vzdá pokusů se osvobodit a přijímá provaz jakou součást svého života. Nové přesvědčení bylo nainstalováno v jeho mysli, že se nemůže osvobodit od provazu. Léta ubíhají a slůně vyroste v dospělého slona, který má obrovskou sílu. Nicméně to omezující přesvědčení stále existuje v

Přečtěte si více...

14. videolekce – Elektrony řídí duch

Až do této chvíle jste díky studiu objevili, že myšlení je duchovní činností a že je tedy obdařené tvůrčí mocí.Neznamená to, že jen některé myšlení je tvůrčí, ale že tvůrčí je veškeré myšlení – pozitivní i negativní. Tento princip může být tedy v procesu negativního myšlení uplatněný negativním způsobem.Vědomí a podvědomí jsou jen dvě fáze činnosti mentálu. Vztah mezi podvědomím a vědomím je analogický se vztahem, který existuje mezi korouhvičkou a větrem.  Jako sebemenší vánek působí na korouhvičku, tak i sebemenší myšlenka, udržovaná ve vědomí, vytváří ve vašem podvědomí činnost, přesně odpovídající hloubce pocitu, jenž charakterizuje vaší myšlenku a intenzitě, s jakou se této myšlence oddáváte.   Když tedy odmítáte přijmout neuspokojivé podmínky, odstraníte je tak z tvůrčí moci vašeho myšlení. Utnete je až u kořene a podryjete jim vitalitu. Nezapomínejte, že zákon růstu řídí každý projev v objektivním světě a to tak, že odhození nežádoucích podmínek nevyvolává okamžitou změnu.

Přečtěte si více...

Jak mě nemoc a ztráta podnikání v realitách dostaly k obchodování na komoditních trzích…

„Prozkoumej každou příležitost, která se ti naskytne, protože to může být šance tvého života.“Tato slova řekl kdysi zakladatel známé americké automobilky Henry Ford.Doporučuji abyste se jí řídili. Proč? O tom nyní budu psát v mém příběhu o tom, jak jsem se stal obchodníkem na kapitálových trzích… Můj začátek i konec v realitním businessu… V přechozí větě jsem psal o kapitálových trzích a tady hned o realitách. Ptáte se co to má znamenat? To je začátek mého příběhu… Je tomu pár roků zpátky, kdy jsem se zabýval realitami a vším co s tím souvisí – nájmy, prodeje, úvěry, pojištění atd. Vše šlo dobře, dařilo se. Byl jsem přesvědčený o tom, že to je ten nejlepší byznys, který mohu dělat. Pak jsem  neočekávaně vážně onemocněl. Největší problém byl v tom, že mě nikdo před nemocí nevaroval, abych se na tuto situaci mohl připravit. Zčista – jasna – bum. Týden v nemocnici na

Přečtěte si více...