Risorgimento Challenge – DÍL8: Jak přijmout změny a zbavit se strachu ze změn?

Risorgimento Challenge – DÍL8: Jak přijmout změny a zbavit se strachu ze změn?

V minulém díle vzdělávacího programu Risorgimento Challenge jsme se bavili o nutných podmínkách, jež musí nastat, aby se nám změny, po kterých ve svých životech toužíme, podařilo uskutečnit a zároveň byly trvalé… Dnes se více zaměříme na to, jak změny přijmout za současného zmírnění či plného odstranění strachu, obav či nepohodlí, jež změny často provází…    Když přijde na změny, jsou dva druhy lidí… Jsou lidé, kteří změny vítají, protože očekávají, že změna sebou přinese mnoho dobrého, že je to počátek něčeho nového, lepšího, krásnějšího… Jsou jiní, kteří se změn obávají – mají změny spojeny s něčím špatným, protože si představují, že v okamžiku změny končí něco dobrého a teď už bude jen hůře – lpí na současném stavu věcí… Popravdě na Vás závisí a záleží to, do jaké skupiny se rozhodnete zařadit… A to, kam se zařadíte, také do jisté míry ovlivní Váš postoj, náladu a dobré pocity kdykoliv změny

Přečtěte si více...

Co je nejcennější v MLM podnikání?

Multi Level Marketing neboli MLM  je způsob propagace výrobků nebo služeb přes síť spolupracovníků… Známe to všichni a mnozí z nás aktivně spolupracujeme s určitou firmou. Je to výborná volba, pokud si chceme přivydělat, neboť máme za sebou firmu a systém.Naším úkolem je pouze prodávat produkty nebo hledat nové lidi do svého týmu. Je třeba se na toto dívat jako na podnikatelskou příležitost s minimálními náklady.  Vždyť se stáváte obchodním zástupcem dané firmy. Na rozdíl od klasického zaměstnání, kde jste placený každý měsíc stejně, jste v MLM systému odměňováni podle svého výkonu. Máte proto velkou motivaci a prostor v podstatě pro neomezené zisky. Navíc díky referenčnímu systému si budujete i pasívní příjem. Dostáváte tak za Vaší práci opakovaně zaplaceno. Toto si mnoho lidí v síťovém marketingu neuvědomuje.  Není to pouze o provizích a nových lidech a prodejích. Vy dostáváte opakovaně zaplaceno za to, za co jste již jednou zaplaceno dostali.

Přečtěte si více...

Risorgimento Challenge – DÍL7: Jaké jsou nutné podmínky k tomu, aby nastala nějaká změna v našem životě?

Risorgimento Challenge – DÍL7: Jaké jsou nutné podmínky k tomu, aby nastala nějaká změna v našem životě?

Změna není téměř nikdy a pro nikoho snadná, ale je nezbytná…  Jestliže se podíváte na svůj život a jestliže zkonstatujete, že by to sneslo nějaké zlepšení, ať už se jedná o jakoukoliv oblast, pak je změna na Vaší úrovni nezbytná, protože nemůžete dosáhnout změn vnějších bez toho, aby bylo dosaženo změn vnitřních – uvnitř Vás samotných.  “Problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, na jaké byl stvořen.” Ale ani tehdy, když je změna uskutečněna, ještě nemusí být zárukou trvalého úspěchu – tedy aby změna byla trvalého charakteru… Proto si v dnešním díle probereme podmínky, které jsou nutné k tomu, aby v našich životech změna nastala, ale také, aby tato změna byla trvalá…   Inspirujme se příběhem na začátek: Změna a naše skutečná touha po ní… Byl jednou jeden obchodní cestující a ten se ztratil na venkově. A jak tam tak jezdí, dokola kolem a hledá cestu, narazí na starý

Přečtěte si více...

Voda: Co si o ní myslí Masaru Emoto?

Masaru Emoto není hydrolog ani profesionální fotograf…. Přesto jeho fotografie vodních krystalů, nad kterými se tají dech, oblétly celý svět. Emoto věří, že voda je schopna přijímat a nést informace. Říka: “Struktura krystalů zobrazuje přímé následky láskyplného, či naopak destruktivního myšlení…” To může změnit nejen nás, ale i celý svět. Masaru Emoto se narodil v japonské Jokohamě, kde také později vystudoval mezinárodní vztahy. Poprvé ho napadlo začít zkoumat vodu a její schopnost nést informace po vyšetření magnetickou rezonancí. „Tento přístroj předává informace kapalinám formou vibrací,” vysvětluje svou inspiraci. Úspěšná léčba ho přivedla k domněnce, že nosičem informací je voda. „Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je založena i teze o vlivu myšlenek a emocí na náš zdravotní stav.” Emoto zastává názor, že s vodou je to stejné. Naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je pak přenáší do těla. Láska je ta

Přečtěte si více...

Ak už mate nejaká očakávanie, OČAKÁVAJTE LEN TO NAJLEPŠIE

„Jeden z mojich priateľov očakáva všetko na svete a je sklamaný, keď nie všetko je to najlepšie. Ja som začal iným extrémom, nečakám nič, a vždy som plný vďaky za rozličné blahá.“(Ralph Waldo Emerson)Predpokladám, že ste sa už dostali do situácie, keď ste mali od niekoho alebo od niečoho veľké očakávanie a nakoniec prišlo akurát tak veľké sklamanie.Alebo naopak, neočakávali ste vôbec nič, nechali ste tomu voľný priebeh a boli ste z výsledku pozitívne prekvapení. Uvedomili ste si niekedy, koľko stresu, hnevu, negatívnych emócií, zlej nálady a sklamaní pramení z našich očakávaní, keď sa veci nevyvíjajú presne tak ako čakáme? Očakávanie je predpokladanie, rátanie s niečím, dúfanie v niečo. Každý z nás má očakávania. Na tom nie je nič zlé. Je však nevyhnutné naučiť sa s očakávaniami pracovať veľmi obozretne a vo svoj prospech, aby nás neprevalcovali. Môžeme očakávať niečo zlé, čoho sa bojíme, čo nechceme alebo niečo dobré, čo milujeme a čo chceme. Môžeme sa takisto pokúsiť nemať očakávania a predchádzať tak

Přečtěte si více...

Risorgimento Challenge – DÍL6: Jak se zbavíte prokrastinace (odkládání)?

Risorgimento Challenge – DÍL6: Jak se zbavíte prokrastinace (odkládání)?

Prokrastinace je skutečný problém, protože pokud touto nemocí trpíte, tak sami sobě den za dnem ukrajujete svých předem daných 86400 sekund, které pro ten den máte vyměřeny a které se již nikdy nevrátí… Pokud neustále na něco ve svém životě čekáte, než se pohnete směrem, který byste chtěli, minete většinu příležitostí, které život nabízí a ve skutečnosti ve Vás bude narůstat: stres, neklid, zlost na sebe sama, pocit viny, a nakonec i smutek, že se Váš život nevyvíjí tak, jak byste chtěli.   Týká se Vás prokrastinace? Položte si tyto otázky:  Máte potíže s disciplínou a s dodržováním Vámi stanovených cílů v různých životních oblastech? Shledáváte složité udržet denní rutinu či kroky, které jste si sami stanovili, že budete dodržovat?  Hledáte si různé zástupné problémy nebo věci, ke kterým směřujete svou pozornost, abyste nemuseli dělat to, co je skutečně potřeba či nezbytné? Odkládáte (prokrastinujete) důležité věci na „potom“ a stává

Přečtěte si více...

Nežijte svůj život na půl plynu!

K tomuto článku mě inspiroval film Wayna Dyera „Proměna“. Díváme se na něj pokaždé, když potřebujeme zpomalit, pozitivně naladit, urovnat si hodnoty a vykročit dál.Wayne ve filmu zmiňuje povídku Lva Tolstého. Příběh o soudci, který celý život nenávidí svou práci i svou ženu, protože žije v přesvědčení, že ho k soudcování přinutila.Na smrtelné posteli se jí podívá do očí a poslední slova jsou: „Co když celý můj život byl jen omyl?“Vidím kolem sebe velké množství lidí, kteří žijí jako ve snu. Kloužou po povrchu života a jejich plamínek jen skomírá.Ztratili jiskru v oku a doufají, že někdy v budoucnu bude lépe a oni si splní své sny. Obávám se, že většina z nich si na sklonku života položí stejnou otázku jako soudce. Tomu, jak naplnit svůj potenciál a prožívat život na plno, se věnuje celá oblast osobního rozvoje a není to umění, které si osvojíte přes noc. Zvlášť, když jste

Přečtěte si více...

Nerobte si starosti s tým, ČO SI MYSLIA INÍ

  „Nech si už ľudia myslia čokoľvek, čokoľvek robia alebo hovoria, neberte si to osobne. Názory druhých zodpovedajú tomu, čomu títo ľudia veria a preto, nech už si o vás myslia čokoľvek, v skutočnosti sa vás to netýka. Vždy to vypovedá len a len o nich.“Pred istým časom som koučoval klientku, ktorá sa mi priznala, že jej veľmi záleží na tom, čo si o nej myslia iní ľudia. Povedala mi, že každú negatívnu odozvu vníma veľmi citlivo, ako keby jej niekto bodol nôž do srdca. A to ma inšpirovalo k tomu, aby som vám ponúkol na danú tému iný uhol pohľadu. Uvedomte si prosím jednu vec… Ak čokoľvek urobíte, činíte tak na základe hodnôt, ktoré RIADIA váš život, alebo na základe vplyvov externého prostredia, ktoré majú na vás a vaše konanie väčší vplyv? Je veľmi dôležité poznať, na základe čoho sa rozhodujete, čo má skutočný vplyv na vaše rozhodnutia a

Přečtěte si více...

Risorgimento Challenge – DÍL3: Dbáte na správnou rovnováhu?

Risorgimento Challenge – DÍL3: Dbáte na správnou rovnováhu?

V minulém díle jsme společně rozebírali, co se skrývá pod pojmem život bez hranic a co to znamená pro Vás osobně. A dnes se zaměříme na rovnováhu Vašeho života bez hranic. Život bez hranic je totiž o rovnováze. Nenechte se prosím mýlit. Život bez hranic není a nemůže být jen v jedné určité oblasti Vašeho života. Máte-li to tak, pak nežijete životem bez hranic.  Život bez hranic znamená, že ve svém životě nastolíte rovnováhu. Život každého člověka je složen z pěti různých oblastí a každá z těchto oblastí ovlivňuje další čtyři…   Náš život je jinými slovy propojený systém 5-ti základních oblastí. Pokud si myslíte, že můžete dosáhnout nebývalého úspěchu pouze v oblasti jedné, zatímco ostatní budete trvale zanedbávat a tím dosáhnete života bez hranic, pak Vás zklamu. Ačkoliv byste v této jedné oblasti dosáhli všeho, čeho chcete, stejně Vám ostatní oblasti budou „kazit dobrý den“… Takový život Vás nebude příliš

Přečtěte si více...