Zvědavost a její role v kariéře

Potřeba zvědavosti – objevte neznámé Nedávno jsem měl příležitost pozorovat řadu dětí mladších než 18 měsíců. Jejich zvědavost je opravdu fascinující. Když se jejich pozornost zaměří na věc, která je zaujala, snaží se co nejvíce ji poznat, než se přesunou na další objekt, který upoutá jejich pozornost. Může to být něco tak obyčejného, jako je světlo visící na stropě, sledování někoho, kdo zpívá, anebo soustředěné zírání na rysy obličeje člověka, kterého teprve poznaly. Protože skoro vše, na co děti narazí, je pro ně něco nového, tak využívají své pozorovací schopnosti k tomu, aby poznaly co nejvíce o světě kolem sebe. U dětí samozřejmost Jelikož se s tímto chováním běžně setkávám u dětí, s nimiž se dostávám do kontaktu, je zřejmé, že zvědavost je vlastnost, se kterou se všichni narodíme. Avšak, jak čas plyne, mnozí z nás tuto zvědavost ztrácí. Stáváme se zakořeněnými v naší každodenní rutině, která upoutává naší koncentraci,

Přečtěte si více...

Symbióza mozku a srdce

V prvních třech měsících roku 2013 jsem se setkal s nejrůznějšími podněty, které se týkaly posílení osobnosti, hlavně souladu dvou klíčových částí každého z nás: Mozku a srdce. Jedním z těchto podnětů byla kniha napsaná před několika lety profesionálním muzikantem s neuvěřitelným elánem k životu. Dalším byla konference koučingu, již jsem navštívil, a která se týkala disciplíny, které jsme součástí a toho, jaký je vztah mezi koučem, klientem a principy, které se naučili. Třetím byl vynikající kurs, který mi pomohl lépe si srovnat své hodnoty. Tato témata se přímo váží k citátu tohoto měsíce, který byl jedním z hlavních právě v kursu o hodnotách. Citát je úzce spřažen s konceptem sebeuvědomění, když říká: „Mozek dává srdci zrak, srdce dává mozku představu.“ Jedním z klíčů k osobnímu růstu a rozvoji je zcela určitě sebeuvědomění – znát sám sebe, zevnitř i zvenku. Pouze když porozumíme tomu, kdo jsme, co chceme, co nás

Přečtěte si více...

Vděčnost je klíčem ke kvalitnějším vztahům – zkus to!

Vděčnost je klíčem ke kvalitnějším vztahům – zkus to!

Bude to už 10 let, co jsem se začal zabývat vděčností – hovořit o ní, psát – a stále nepřestávám překvapovat sám sebe tím, jak je pro mě mnohdy těžké uvědomit si, za co jsem vlastně vděčný (zvlášť když se zrovna lituji nebo si na něco stěžuji). Dostává mě, jak silný a proměnlivý nástroj vděčnost může být, když se jí rozhodneme věnovat pozornost, prožívat ji a vyjadřovat.   Příležitosti kolem nás Nedávno jsem potkal člověka, který byl téměř 30 let ve vězení. Zeptal jsem se ho: “Čeho si nejvíce ceníte na tom, že jste zpět na svobodě?” Odpověděl: „Pohledu na hvězdy, toho, že slyším dětský smích a štěkot psů.“ Páni! A teď pomysleme na ty všechny obyčejné věci, které považujeme za samozřejmé a za které bychom mohli být každý den vděční.   Za co jste vděční Vy? Jak často pokládáte tuto otázku sami sobě a ostatním? Bohužel, většina z nás

Přečtěte si více...

Vyřešený konflikt pomocí Trojúhelníku pravdy

Vyřešený konflikt pomocí Trojúhelníku pravdy

Konflikt ve mně vzbuzuje zvláštní pocity Rád-Nerad. Mám rád, když všechno „vychází“ tak, jak má, a nemám rád, když je tomu naopak. Strach z toho, že něco nevyjde, že zraním city druhých lidí nebo že ztratím něco důležitého, je pro mě obvykle na prvním místě pomyslného seznamu zdůvodnění, proč určité věci neříkám, nenechávám se zatáhnout do sporů, a proč se někdy zpronevěřím i vůči svým nejhlubším přesvědčením. Konflikt – ano nebo ne? Když se však podívám blíže na to, co pro mě definice slova „vycházet“ vlastně znamená, uvědomím si, že k tomu mnohdy stačí, když se věci dějí podle mého nebo že jde o určitý kompromis, který ve mně zanechává pocit, že jsem „dobrý člověk“, a že ta osoba nebo osoby, kterých se to týká, mě nepřestanou mít rádi, že si mě váží, nebo se mnou souhlasí. Poznáváte se? Možná máte v sobě trochu modifikovanou verzi, avšak většina lidí, které znám

Přečtěte si více...

Já: Naše špatná stránka

My a naše Já Abychom se mohli doopravdy mít rádi, musíme mít rádi všechny části našeho Já – tu dobrou, tu zlou a obzvláště tu ošklivou. Pro mnoho mých známých je výrazně snazší přijmout svou dobrou – naši nejlepší část – naše nadání, naše dobré vlastnosti a naše nejatraktivnější části těla. “Špatné části” našeho Já je už ale obtížnější ocenit. Bohužel ale právě naše ošklivé části, ty které chceme často ignorovat nebo na ně zapomenout, musíme mít rádi, pokud chceme být autentičtí – takoví, jací opravdu jsme. Když o těchto ošklivých částech našeho Já přemýšlíme, často to jsou věci, za které se stydíme a snažíme se je před ostatními skrýt (a někdy také i před námi samými). Mohou to být některé rysy našeho charakteru, některé části našeho těla anebo i některé naše činy z minulosti.Ošklivá část mého Já, kterou se učím přijímat, je můj zvyk válcovat lidi v mém okolí.

Přečtěte si více...

Vina: Jak se jí zbavit

Před pár měsíci jsme s Michelle a pár kamarády večeřeli, když Joel, jeden z našich přátel, řekl: „Zrovna se učím, jak se kompletně zbavit pocitu viny.“ Byl jsem inspirován a zároveň konfrontován, jakmile to dořekl. Když jsem v následujících měsících zkoumal ten nápad oprošťování se od viny, byl jsem poněkud ponížen a překvapen zjištěním, jak pronikavá je vina v naší kultuře, ve společnosti a také v mém vlastním životě. Jak často se přistihnete, že obviňujete za svůj stres, frustraci (nebo za věci, které jak se říká, nejsou prostě tak, jak by být měly) ostatní lidi či okolnosti? Kde má vina své kořeny? Setkávám se s pocitem viny na různých místech a cestách mého života. Má vina – pocit viny – má celou řadu ohnisek: moje minulost, moje rodina, ekonomika, lidé, se kterými zkrátka nesouhlasím, moje tělo, mí klienti, můj rozvrh, moje zodpovědnosti a další.Avšak ta nejdrsnější vina je zpravidla rezervována pro mě

Přečtěte si více...

Novoroční předsevzetí: Chcete trvalý úspěch? Změňte hodnoty!

Novoroční předsevzetí: Chcete trvalý úspěch? Změňte hodnoty!

Začátek roku je obdobím, kdy si lidé dávají všemožná předsevzetí a kdy chtějí ve svém životě něco změnit a získat úspěch. A přestože je změna dobrá a přínosná věc a napsal jsem o ní již mnohé, zarazil mě výrok, jenž doplňoval lednový obrázek mého kalendáře roku 2012. Zachycoval zalesněnou krajinu podobnou jednomu z našich národních parků, všechny stromy pokrýval sníh a v pozadí se tyčila majestátná hora. Bylo patrné, že tato krajina musí vypadat již řadu let naprosto stejně. Nad obrázkem jsem četl nápis: „Principy“ a pod ním pak následující slova: „Pevně uchycené hodnoty poskytují silné základy pro trvalý úspěch.” Úspěch klientů – živé důkazy Když jsem se zamyslel nad svou praxí kouče, došlo mi, jak moc tahle věta pro mou práci s klienty znamená. Zaměřuji se především na kariérní koučink a většina mých klientů chce změnit svou profesi takovým způsobem, aby pro ně postupně nabývala většího smyslu a docílili osobní úspěch. Jiní

Přečtěte si více...

Láska bez výhrad a vědomí vlastní hodnoty

Láska bez výhrad a vědomí vlastní hodnoty

Přibližně před rokem jsem začal se svými dvěma dcerkami Samanthou (6 let) a Rosie (3,5 let) hrát hru, která probíhá následovně: Ptám se každé z nich: “Jak moc Tě má tatínek rád?”Ony reagují slovy „tákhle moc“ a přitom ukazují jednou nebo oběma rukama do vzduchu, jak nejvíc dokážou. Na to já pak odvětím: “Máš pravdu, a je to možné, že Tě mám tak rád?” Odpovídají: „Protože já jsem já!“ Je to zábavná, roztomilá a zároveň mocná hra, již s nimi velmi rád praktikuji a doufám, že to tak bude pokračovat ještě po spousty let. Nedělám to jen pro ně, dělám to i pro sebe. Láska bez výhrad? Chtěl bych, aby holky věděly, že moje láska a uznání vůči nim nejsou založeny na tom, co dělají, jak vypadají, jak dobře mě poslouchají nebo na základě jinak stanovených podmínek a očekávání. Dělám to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé se jako otec občas dostávám

Přečtěte si více...

Jakou roli má v našich životech strach a jak s nim zacházet a postupně ho překonat?

Jakou roli má v našich životech strach a jak s nim zacházet a postupně ho překonat?

Na začátek bych rád zmínil důležitý fakt, o kterém jsem přesvědčen, a sice to, že není nic horšiho než prožít ve strachu celý život, o nic se nepokusit, žít život někoho jiného, ale nikoliv vlastní… Říká se, že strach je volba, buď se zkrátka budu bát, a nebo ne, nebo se alespoň nechci bát, a budu pracovat na tom, aby mě strach neovládal, abych ho postupně neutralizoval. Tato druhá varianta je snad ještě lepší, nechci se bát, chci se stát tvůrcem svého života, a budu na tom zkrátka pracovat. Je to totiž proces, změna přichází postupně, krok za krokem. I malý krůček směrem k životu beze strachu má svůj smysl, a je důležitý, a hlavně je potřeba ho uskutečnit, vykročit.Cesta do Číny(nebo kamkoliv jinam začíná právě tím prvním krokem… Jsou různé druhy strachu, a různé intenzity jeho prožívání. Někdo má strach třeba: z hadů, nebo z pavouků (arachnofobie), někdo se bojí

Přečtěte si více...

5+1 způsob, jak prohrát konflikt

5+1 způsob, jak prohrát konflikt

Schopnost dosáhnout dohody a vyřešit konflikt mezi lidmi je základním předpokladem fungování naší společnosti. Jedná se sice o principiálně jednoduchou záležitost, ale jak už to bývá: To, co je jednoduché, ne vždy je také snadné. Přestože je schopnost efektivní komunikace založena na prostých pravidlech, jejich zvládnutí (ke škodě nás všech) není součástí běžného školního vzdělání, a tak musíme mnohdy objevovat již objevené. Tento článek jsem napsal, abych Vám usnadnil tuto trnitou cestu. Konflikt, který mě přiměl napsat tento článek K napsání tohoto článku mě inspirovala zkušenost, kterou jsem nedávno prodělal. Souvisí s mou nově vydanou knihou Magická slova Mistrů života: na facebook Života bez hranic jsme umístili odkaz na web www.mistrovstizivota.cz, který je knize dedikovaný. Někteří fanoušci facebookové stránky Života bez hranic (asi dva z více než pěti tisíc) nebyli komfortní s představou, že by snad měli za knihu platit. Svou nelibost vyjádřili v diskusi pod příspěvkem. Potud je jistě

Přečtěte si více...