Monthly archive for Říjen 2013

Touha bez závazků je mocná

Mnoho let jsem mísil pocity o tom, co chci, a byl jsem dost zmaten v tom, jaká je opravdová síla touhy. I když vím, že touha je základním kamenem projevu, také vím, že soustředění velkého množství pozornosti a energie na to, co chci, způsobuje hodně strachu, bolesti a zklamání. Přílišné zdůrazňování mé touhy se také dostává do mé cesty vážení si toho, co už mám a kdo opravdu jsem. Znáte to? Minulý týden jsem začal poslouchat audio verzi nejlépe bestselleru „Myslete a staňte se bohatým“ od Napoleona Hilla. Poslouchal jsem kapitolu o důležitosti touhy. Uvědomil jsem si několik věcí Uvědomil jsem si, že se vlastně často upozaďuji, umlčuji a minimalizuji své nejhlubší touhy  – čekám dokud se nezdají jako něco „možného“ nebo dokonce „pravděpodobného“ před tím, než opravdu vyjádřím (sám sobě i ostatním), co opravdu chci. Také jsem si uvědomil, že moje racionalizace, že „je důležitější se soustředit na to,

Přečtěte si více...

Slova jsou jako správně mířené kulky…

Slova jsou jako správně mířené kulky…

Stejně tak to však platí, že slova směřovaná k ostaním, mají stejnou energii – a to buď tvořivou či ničivou, pozitivní či negativní. Každý z nás přemýšlí kromě obrazů také ve zvucích a slovech. Zdá se nám to zcela přirozené a instinktivní. Ano, slova jsou skutečně základním dorozumívacím prostředkem dnešní společnosti, jsou stavebním kamenem komunikace. Slova, věty přímo ovlivňují dění našich životů, rozechvívají nás, dohání k slzám nebo rozesmávají. Jsou při našich důležitých životních okamžicích, kdy také někdy dojdou nebo nejsou dostatečná k tomu, abychom vyjádřili, co vlastně cítíme, prožíváme. Představte si, že umíte svá slova cíleně ovládat, řídit jejich správný směr a mířit přímo do černého, pak se rázem z vás stává rétor, inspirátor, dobrý obchodník nebo rodič. Pouhým slovem měníte celé týmy, okamžiky, stáváte se ojedinělým a inspirací pro vaše okolí. Možná si nyní říkáte, to přece umím, to dělám každý den…, přesto ruku na srdce, skutečně ovládáte

Přečtěte si více...

Všichni děláme to nejlepší, čeho jsme schopni

Někdy jsem až překvapen a trochu se stydím za to, jak jsem schopný být kritický – vůči ostatním lidem i sobě samému. Přestože učím a praktikuji sílu oceňování (stejně jako přijímání, soucitu, a dalších), když mám strach, cítím se ohrožený nebo nejistý (což se děje daleko častěji, než bych rád), všímám si, jak dokážu lehko odsuzovat. Bohužel, jak jsem se během svého života naučil, být kritický nebo odsuzovat však nikdy nefunguje, nikdy se to nezdá být správné a nikdy mě to nevede k tomu, co skutečně chci ve svých vztazích a v mém životě. Také to znáte? Každý dělá, co může Nedávno jsem se dostal do několika situací a vztahů, které u mě spustili silnou reakci plnou kritiky – vůči mně samotnému a vůči některým lidem kolem mě. Jak jsem si tohoto všímal, prokousával se tím a hledal možnost odlišné reakce, připomněl jsem si něco, co jsem slyšel před několika

Přečtěte si více...

Vztek je lepší na cestě k osobnostnímu růstu obejít

Vztek je lepší na cestě k osobnostnímu růstu obejít

Mnoho z nás se nechá velice snadno vytočit. Urazí nás, co lidé říkají, věci v televizi, rozdílné politické názory (převážně v dnešní době), hluk, hudba, dopravní zácpy, počasí, naše rodina, jiný úhel pohledu a mohli bychom pokračovat dál. Většina z nás je přesvědčena, že má pravdu a že lidé, kteří s nimi nesouhlasí, se mýlí, nebo jsou přinejmenším ‚pošetilí‘. Ačkoli se většinou snažím být co nejotevřenější, chápavý a snadno s ostatními vycházet, je pravda, že je možné mě vytočit stejně snadno jako kteréhokoli z mých známých. Mnoho z mých názorů o životě, ostatních a toho, jak by věci měly být, je neuvěřitelně povýšených. Dokážete se s tím ztotožnit? Ale co když je opravdu těžké nás urazit? Rozhodně to neznamená, že bychom opustili naše hodnoty či názory, je to spíš o tom, že jsme si vybrali, že necháme ostatní lidi a věci být takové, jaké jsou. Bereme osobně spoustu věcí, které s námi nemají nic společného. Čím více na

Přečtěte si více...

Je v pořádku, když máte úspěch

Jak se cítíte, když se vám dobře daří a jste úspěch sám? Pokud jsme na tom byť jen trochu podobně, možná máte poněkud smíšené pocity, i když se do zdá zvláštní. Ačkoli jsem moc rád, když se mi daří a když se cítím dobře, také si všímám, že to někdy představuje i určité výzvy. Posledních několik měsíců se mi v životě i v práci poměrně dařilo. A, což je důležitější, cítil jsem se šťastnější, pokojnější, více uzemněný a vitálnější, než jsem se cítil za poměrně dlouhou dobu. Všechny tyto věci jsou skvělé, ale přesto jsem se přistihl, že se na určité úrovni cítím nesvůj a nepohodlně. Ačkoli jsem napsal knihu Focus on the Good Stuff (‚Zaměřte se na to dobré‘), a mnoho témat, o kterých mluvím a píšu, se soustřeďují okolo toho být v životě vděčný, oceňující a naplněný – může pro mě být trochu obtížné zcela přijmout a prožívat svůj život, když

Přečtěte si více...

Vztahy a dítě – riziková záležitost?

Vztahy a dítě – riziková záležitost?

Existuje nějaká prevence před narušením partnerského vztahu v souvislosti s narozením miminka? Budeme mít miminko. Taková zpráva vyvolá u párů, co si miminko přály a tvrdě na tom pracovaly, velkou vlnu radosti a nadšení. No, konečně! Začínají studovat všechno, co se těhotenství, porodu a následného vývoje miminka týká. Připadají si znovu, jako kdyby měly líbánky. Úroveň jejich partnerského vztahu se vyšplhala na 100%. Porod se podařil a miminko je doma. Nastává nová situace, o které se ve školách neučí. Ale co dál? Dítě pláče, dítě spí, dítě blinká, dítě se chová, potřebuje přebalit, nakrmit a to vše mnohokrát za 24 hodin. To se opakuje den za dnem, ve dne v noci, pořád dokola. Nastává řehole. Mezitím chodí jeden z nich do práce. Rodiče (hlavně ženy) začínají toužit alespoň po malé chvilce ticha, po několika minutách pro sebe. Oba jsou spánkově deprivovaní, nemají čas na přátele, objem domácích prací vzroste, sexuální

Přečtěte si více...

Život – vykročte na cestu

11. července 1998 se po rozhovoru se strýcem Stevem změnil můj život. Ve svém životě jsem se dostal na neuvěřitelně zranitelné, otevřené a zmatené místo. Moje baseballová kariéra právě skončila (v mých 24 letech) a já se děsil budoucnosti a nevěděl jak dál. Ve svém srdci jsem věděl, že mám co říct, co psát a co učit. Ten den jsem zavolal Stevovi do Texasu, protože mi vždy neuvěřitelně rozjasnil život – mužská síla lásky, víry ve mě a inspirace. Měl jsem ho rád, věřil jsem mu a obdivoval ho. Toho dne  jsem se v průběhu našeho rozhovoru se Stevem podělil o své pocity nejistoty a obavy z budoucnosti. Také jsem se s ním podělil o svůj sen, který mi připadal ‚přitažený za vlasy‘ – sen být autorem a učitelem -, i když jsem v té době neměl ani ponětí o tom, co to znamená, nebo jak bych to udělal. Jak jsme si

Přečtěte si více...

Dobře využité krize nás posunou správným směrem

Dobře využité krize nás posunou správným směrem

Jak reagujete, když se potýkáte s krizí? Když čelím krizi já, častokrát přejdu do ‚survival mode‘ (režimu přežití) – udělám cokoli a vše, co mě z toho dostane. V dalších případech jednoduše popřu existenci jakéhokoli problému a doufám, že prostě sám od sebe zmizí. Zatímco oba tyto přístupy mohou fungovat a v mém životě také ‚fungovaly‘ v tom, že jsem dané krize přežil, neumožňují hloubku růstu, uzdravení a transformace, které nám tyto situace ultimátně zprostředkovávají. Co kdybychom místo ‚přežívání‘ nebo hledání nějaké kreativní formy zapření problému, krize, které se v našich životech objeví, ‚přijali‘ a proměnili je v úžasné příležitosti k růstu, kterými ve skutečnosti jsou? Často promarníme spoustu času a energie tím, že proti nim bojujeme, odporujeme jim, popíráme jejich existenci nebo si stěžujeme na tyto ‚špatné‘ věci ve svém životě, místo toho, abychom si vzpomněli, že krize je prostě způsob, jak nám náš život dává vědět, že je potřeba něco změnit nebo že nějaké staré způsoby

Přečtěte si více...

Důvěra není za zásluhy, je to dárek

Jak lehko začnete druhým lidem důvěřovat? Jaké faktory působí na vaši schopnost nebo neschopnost důvěřovat určitým lidem kolem vás? Co musí tito lidé udělat, aby si vaši důvěru zasloužili? Čím více o těchto otázkách přemýšlím, tím spíše si uvědomuji, jak důležitá a složitá je důvěra v našich životech, naší práci a našich vztazích. Důvěra je velmi důležitý prvek! Důvěra je jeden z nejdůležitějších prvků zdravých vztahů, rodin, týmů, organizací a komunit. Avšak, mnozí z nás mají k důvěře podivný nebo zmocnitelský vztah – byli jsme vychováváni tak, že si lidé naši důvěru musí zasloužit, přičemž ve skutečnosti je důvěra něčím, co druhým darujeme. Už jako dítě jsem se naučil, že není vždy bezpečné lidem důvěřovat – moji rodiče se rozvedli, když mi byli tři roky, ve škole jsem se potýkal se surovými dětmi a často jsem se ocitl v obtížných situacích, a tak součástí mého „pouličního balíčku pro přežití“ bylo

Přečtěte si více...

Peníze – zbavte se zábran, jenž k nim máte

Kolik vyděláváte peněz? Kolik máte dluhů? Kolik peněz utrácíte každý měsíc? Kolik máte našetřeno? V jaké finanční situaci se nacházíte? Tyhle otázky a další jim podobné, jsou asi tak osobní a intimní jako téměř všechny otázky, na které se můžeme ptát sami sebe a jeden druhého. Peníze jsou jedno z nejvíce emočně nabitých problému v našich životech, obzvláště v těchto dnech. Kvůli našim pocitům studu, viny, zmatku, soudnosti, strachu a dalších týkajících se peněz, se často neptáme nebo odpovídáme na tyto otázky upřímně. Naše neschopnost nebo nepohodlí s tímto typem autentické diskuze o penězích, je jedním z největších problémů, proč jsou peníze takovou oblastí stresu, potíží a zmatku pro tak mnoho z nás. Bojuji s penězi po většinu doby svého života tady. Neměl jsem peníze a ani opravdu nerozuměl, jak fungují, jak s nimi zacházet, utrácet, šetřit vědomě nebo jak k nim přijít. Během posledních pár let jsem se začal

Přečtěte si více...