22. videolekce – Zdraví

V této lekci zjistíte, že myšlenky jsou duchovní zrna, která, jsou-li zasazená do podvědomí, mají snahu vzklíčit a růst. Naneštěstí vám jejich plody často nechutnají.

Všeobecně jsou různé formy zánětů, ochromení, neuróz a jiné stavy nemoci projevy strachu, starostí, obav, žárlivosti, nenávisti a podobných myšlenek.

Životní procesy jsou udržované dvěma rozdílnými způsoby.

Je tu především přijímání potravy a výživových látek, potřebných ke konstrukci buněk a za druhé rozklad a vylučování odpadu.

Celý život spočívá v této konstruktivní a destruktivní činnosti, a protože potrava, voda a vzduch jsou jedinými podmínkami ke konstrukci buněk, zdá se, že problém „prodloužení života do nekonečna“ není příliš obtížný.

Může se to zdát velmi zvláštní, ale kromě vzácných výjimek, je druhá, destruktivní činnost příčinnou všech nemocí. Odpad se hromadí a nasycuje tkáně, což vyvolává sebeotravu. Může být částečná nebo celková. V prvním případě je porucha lokální, v druhém zasahuje celý systém.

Vyřešit problém vyléčení nemocí spočívá ve zvýšení přívodu a rozdělování životní energie do celého systému. To je možné jen vyloučením destruktivních myšlenek strachu, obav, neklidu, žárlivosti, nenávisti a dalších, které se snaží zničit nervy a žlázy, kontrolující vylučování toxických látek a odpadu.

„Výživa a posilující prostředky“ nemohou dávat život, protože jsou jen druhotnými projevy života. V následující části je vysvětlený prvořadý projev života a také způsob, jak s ním navázat kontakt.

Video k dvacátédruhé lekci:

Otázky a odpovědi:

Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky:

  1. Jak odstranit nemoci? Zharmonizováním se s přírodním zákonem, který je všemohoucí.
  2. Jak to provést? Uvědomit si, že člověk je duchovní bytost a že tento duch musí být nezbytně dokonalý.
  3. Co z toho vyplývá? Vědomé poznání dokonalosti. Ze začátku intelektuální, pak emocionální, vyvolává manifestaci této dokonalosti.
  4. Proč je tomu tak? Protože mysl je duchovní a proto tvůrčí a protože vstupuje do souvztažnosti s vizualizovaným předmětem a manifestuje ho.
  5. Který přírodní Zákon je aplikovaný? Zákon vibrace.
  6. Proč právě tento Zákon řídí? Protože vyšší stupeň vibrace vládne, mění, kontroluje a ničí nižší vibrační stupeň.
  7. Je tento léčebný mentální systém všeobecně známý? Ano, doslova milióny lidí ho používají v různých formách na celém světě.
  8. Jaký je výsledek tohoto systému myšlení? Poprvé v historii je možné uplatnit schopnosti vyšší úvahy každého člověka.
  9. Je tento systém možné aplikovat na jiné formy dodávání? Ano, uspokojí každou lidskou potřebu.
  10. Je tento systém vědecký a náboženský? Je oběma. Pravá věda a pravé náboženství jsou sdružené. Tam, kam směřuje jeden, jde i druhý.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář