5 tipů Jak být skvělý lídr…

Lídr je někdo, kdo jde příkladem…

Kdo přemůže druhé, je silný.
Kdo přemůže sám sebe, je mocný.

Lídr má úkol definovat současnou realitu a kam se má dojít.

Manažer je správce systému a dohlížitel. Řídí zdroje, zadává úkoly, koordinuje.

Lídr oproti manažerovi má vliv na vnitřní motivaci lidí a inspiruje. Lidmi je následován. Aby byl pravým vůdcem, musí vyzařovat rysy, které způsobují, že jej lidé následují.

Lídr má jasnou vizi, vykresluje cíl a lidé jej následují také proto, že mu věří a jsou vnitřně ztotožnění s jeho vizemi a ideály.

Lídr dokáže pozorně naslouchat, je přístupný pro všechny, je empatický. Vyznačuje se komunikativností, schopností vcítit se a podpořit. Komunikuje především na hluboké vnitřní úrovni, kde se střetávají jádra lidského já, bez hraní rolí, bez přetvářek.

Lídr vykročí vpřed a druzí jej následují. Jeho kroky jsou s důvěrou napodobovány. Oproti tomu manažer lidem říká, co mají dělat.

Lídr je zanícený pro věc.

Lídři dokáží přenést náboj. Mají velkou energii (často díky jasné představě cíle). Starají se a dávají to najevo. Vyzařují dospělost a nikoliv autoritativnost. Jsou odvážní.

Lidé napodobují druhé. Je to naše nejpřirozenější dovednost. Pokud je manažer uzavřený, chladný, bojácný, budou jej jeho podřízení podvědomě v těchto rysech napodobovat.

Jak být skvělý lídr a jak se jím stát?

Vězíte po uši ve své práci a životě a nemáte mnoho času ani energie na to koncentrovat se na svůj rozvoj jako na jediný cíl. Jak tedy začít a co dělat?

Musíte začít plnit tyto podmínky:

1. Rozhodnutí

Rozhodněte se pro to, že se stanete lídr, že budete skutečnou autoritou a příkladem pro své podřízené.

2. Denní práce.

Musíte to zvládnout během svého každodenního života. Bude to vyžadovat řadu malých krůčků, které si vyžádají malé kousky času. Na každý týden si naplánujete něco, co je splnitelné.

3. Čtěte

Čtěte podstatné věci, které vám umožní nadhled nad běžnou denní rutinou.

4. Hledejte příklady

Hledejte příklady, případové studie skutečného fungování dobrých věcí a inspirujte se. Dejte pozor na mechanické přejímání všech dobrých věcí. Použijte svou intuici a schopnost nadhledu.

5. Ujasňujte si smysl

Stále si ujasňujte smysl svých změn. Proč to děláte, proč chcete měnit, co vám to přinese?

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář