Vytrvalost můžete pěstovat prostřednictvím těchto 7-mi tipů…

K dosažení mistrovství v jakékoliv oblasti života je potřeba soustředěného úsilí – často je toto úsilí potřeba vynakládat dlouhodobě po několik týdnů, měsíců a není výjimkou, že to budou roky…

A právě tehdy se můžete spolehnout na vytrvalost, místy až tvrdohlavost, která Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů

Odhalte 7 tipů jak pěstovat vytrvalost díky čemuž si umožníte vystoupit z prostřednosti a dosáhnout mistrovství

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Hezký den či večer…

Dnes si osvojíte vlastnost hodnou skutečného Mistra – vytrvalost.

Lidé s ní mají často problémy a přitom je tato vlastnost, neřku-li životní postoj, tak zásadní pro dosažení života bez hranic.

Těžko si lze představit jakéhokoliv člověka, který překonal sám sebe, svá omezení a dosáhl ve svém životě něčeho nebývalého, který by vytrvalost – tedy schopnost vytrvat a dotáhnout do zdárného konce to, co je dokončit potřeba, neměl!

Já vím, že…

 • Instantní řešení,
 • instantní výsledky,
 • instantní úspěch,

to vše můžeme vidět ve filmech, kdy v průběhu 90-120 minut vidíme kompletní přeměnu života hlavního představitele…

Skutečný život, dosažení mistrovství a života bez hranic však funguje na zcela jiných principech a v jiném časovém rámci na jiných časových základech…

A proto je potřeba obrnit se a postupovat s vytrvalostí nepřetržitě kupředu…

Můžeme vůbec pěstovat svou vlastní vytrvalost?

Ano, vytrvalost je velmi cenná vlastnost a každý kdo si ji osvojí, nebude nikdy litovat…

Ve skutečnosti, máte-li dostatečnou vytrvalost, existuje pouze jediná možnost a to, že dosáhnete všeho, čeho dosáhnout chcete…

Jiná možnost neexistuje…

Budete-li mít dostatečnou vytrvalost, budete vždy dostatečně vytrvalí na to, abyste hledali způsoby, jak můžete dosáhnout čehokoliv chcete.

Abyste svou vytrvalost mohli rozvíjet a pěstovat, musíte přijmout následující…

“Vytrvalost je stavem mysli, a tudíž může být rozvíjena…”

Vytrvalost není něco, s čím se rodíme.

Někdo k ní má sice přirozeně blíže než druhý, avšak oba ji mohou soustředěně rozvíjet a pěstovat tak, aby měli dostatek psychické síly k dosažení svých snů a cílů…

Jen se podívejte na malé děti…

Ty nevydrží příliš dlouho u jedné činnosti nebo dokonce hry.

Jejich mysl nedokáže být dlouhodobě zaměřena – místo toho se svou pozorností doslova skáčou od jednoho podmětu ke druhému…

S přibývajícím věkem se však tato pozornost a zaměření postupně zlepšuje – děti se postupně dokáží více a více soustředit, dokáží být trpělivější a vytrvalejší…

Jak se to všechno stalo?

Samo od sebe?

Myslím, že nikoliv.

Příčinu hledejme za tím, že je postupně více a více rozvíjena tím, jak je více a více vyžadována (školou, rodiči, apod.).

Všichni si tuto vlastnost musíme osvojit v průběhu dospívání…

Ale neplatí to jen pro naše dospívání.

Potřebujeme převzít odpovědnost a neustále svou vytrvalost rozvíjet – natáhnout ji vždy o kousek více kdykoliv, kdy cítíme, že máme největší chuť či potřebu všeho zanechat, odejít a zapomenout…

Jak toto zabezpečit?

Vaše vytrvalost bude vždy vycházet z Vašich snů, nebo vizí…

 • Vědět co chcete ve svém životě mít, nebo
 • kam se chcete dostat a proč,

je prvním předpokladem k rozvíjení a vybudování vytrvalosti na takovou úroveň, abyste toho skutečně mohli dosáhnout….

Pokud žádné vize či sny nemáte, jen těžko budete vytrvalí…

Pokud v sobě nosíte sen,

 • který je Váš,
 • který je ten pravý,
 • ten, který dokážete procítit a musíte jej mít,

automaticky a bez nějakého velkého úsilí o něj budete schopni usilovat tak dlouho, jak jen to bude potřeba….

Jinými slovy Vaše vytrvalost se automaticky zvýší už jen z toho popudu, že máte důležitý důvod pro sebe sama, aby se zvětšila…

Nebude Vám záležet na tom, zda svou vytrvalost budete muset projevovat:

 • týden po týdnu,
 • měsíc po měsíci,
 • rok po roce,
 • po dlouhých pět či deset let
 • nebo i déle.

Prostě budete-li mít dostatečně dobrý a přitom velmi silný důvod PROČ, a budete automaticky vytrvalí tak dlouho, dokud to bude potřeba…

Tedy do té doby, dokud nedosáhnete toho, čeho chcete…

Třeba:

 • Mistrovství v nějaké oblasti Vašeho života…
 • Dosažení života bez hranic…
 • Být šťastný a spokojený…
 • Zažívat ve svém životě radost…
 • Být zdravý a plný života…
 • Mít rozkvétající vztahy…
 • Být prosperující z finančního hlediska…
 • Realizovat se v činnosti, kterou milujete…
 • Zažívat nekonečné či neomezené možnosti…

Jinými slovy…

Vaše vytrvalost začíná hned u prvních kapitol knihy Magická slova Mistrů života, kde se zaměřujeme na to, abychom Vám pomohli ono proč přesně definovat.

Najít své niterné proč, je skutečně důležité, protože Vám to dá odpovědi na otázky….

 • Proč byste měli něco dělat.
 • Proč vůbec ráno vstávat z postele.
 • Proč vůbec udělat další krok, i když se střetáváte s obtížemi…
 • Proč byste měli chtít dosáhnout života bez hranic, stát se Mistrem.

U Vašeho snu či vize.

Tam se začne rodit Vaše nekonečná vytrvalost, která se promění ve Váš neměnný životní postoj či životní styl, kdy budete mít dostatečný důvod vytrvat a udělat další krok….

Jak rozvíjet svou vytrvalost? Začíná to od bodu, kdy se vědomě rozhodnete být vytrvalí…

Setkáte-li s jakýmikoliv potížemi, zdržením nebo překážkami, pak v každé takové situaci přichází na řadu rozhodnutí:

1) Pokračovat dále, nebo

2) se vyhnout současnému nepohodlí, možná bolesti, zastavit se, přestat.

Co uděláte? Jak se rozhodnete?

Máte-li dostatečný důvod proč, máte-li sen a vizi, toho, čeho chcete dosáhnout a chápete proč je to pro Vás důležité, pak víte, že pro Vás není jiné cesty, než to, že se rozhodnete pokračovat…

Můžete se rozhodnout, že projevíte svou vytrvalost a budete pokračovat i přesto, že je v dané situaci zpravidla mnohem jednodušší se jednoduše vzdát…

Kdykoliv se ocitnete v takové situací, která Vám bude podněcovat k myšlence vzdát se, pak si připomeňte, že právě tato situace je prubířským kamenem Vašeho závazku a důvodu k Vašemu proč…

A taky prubířským kamenem Vaší vytrvalosti….

Nevzdávejte to. Držte se toho. Snažte se dál.

Projevte vytrvalost ve svém chování. Pokračujte…

Svou vytrvalost dále zvýšíte s pomocí těchto 7-mi tipů:

 • Konkrétní plán – pokud víte, co máte konkrétně dělat, vytrvalost se Vám daří udržovat automaticky mnohem déle a snadněji; alespoň do té doby, než plán naplníte. Konkrétní plán nám umožňuje soustředit se více na to, co je potřeba udělat místo na těžkosti, které musíme překonávat nebo na chybějící výsledky, které bychom již chtěli vidět…
 • Vědomí, že je to možné – pokud je náš plán reálný, založený na zkušenostech našich osobních nebo někoho, komu důvěřujeme či prostě pozorování, bude nás to pobízet k vytrvalosti – vytrvat, dokud nedosáhneme toho, po čem toužíme. Zároveň je nutné se zbavit všech pochybností či negativního smýšlení, ať už vlastního nebo lidí, se kterými se stýkáme.
 • Dejte stranou emoce – pokud se příliš zaměřujete na výsledek (v čemkoliv co děláte) a poměřujete či lépe řečeno odvozujete svou vlastní osobní hodnotu od toho, zda svého cíle dosahujete nebo ne, pak se budete cítit dost často velmi mizerně – alespoň do té doby, než něčeho dosáhnete. To je ale dost nepravděpodobné, protože takto budete sami sobě podrážet svůj duševní postoj a ztrácet náladu. Pokud jste negativně naladěni, jen s obtížemi něčeho dosáhnete a ještě obtížněji budete ochotni projevovat vytrvalost. Dejte stranou emoce a prostě buďte vytrvalí bez ohledu na momentální výsledky.
 • Dělejte menší kroky každý den – naučte se chodit dříve, než se naučíte běhat. Stanovujte si malé cíle, které budete naplňovat každý den místo toho, abyste se snažili o obrovský krok kupředu – jakýkoliv cíl, se dá rozmělnit do několika menších cilů. Pokud budete uspívat v těchto malých každodenních krocích, bude Vás to zároveň motivovat – stanovte si tedy raději malý každodenní rutinní výkon, než jednou za čas velký krok kupředu. Nikdo ještě s ničím neskončil, pokud se cítil na dennodenní úrovni motivovaný výsledky, které jej těší. Udělejte to stejně a buďte vytrvalí.
 • Náležitě se odměňujte – každý malý posun dopředu, každý malý pokrok, každé dosažení malého cíle by mělo být náležitě oceněno. Nečekejte na ocenění zvenčí. Sami se oceňte a udělejte to klidně ve velkém stylu.
 • Sestavte si podpůrnou skupinu nebo požádejte mentora – budete-li s někým sdílet svou vizi, budete-li tomuto člověku nebo skupině lidí důvěřovat, může to být intenzivní stimul na Vaší cestě k životu bez hranic. Kdykoliv budete mít tendenci se vzdát, udělejte ještě jeden malý krok – zavolejte či jinak sdělte toto své rozhodnutí svému mentorovi nebo podpůrné skupině. Věřte, že se někdo z nich postará o to, abyste pokračovali dále právě tehdy, když se Vám ze všeho nejméně bude chtít, ale právě proto je to v těchto dnech to nejdůležitější….
 • Vzdělávejte se – Čtěte, poslouchejte audioknihy, sledujte vhodné filmy. Nejen Vaši vytrvalost, ale i další mistrovské schopnosti nesmírně podpoří Magická slova Mistrů života – nový český ebook, který Vám pomůže od prostřednosti k mistrovství…

Tak to prostě je! Od teď už to víte. Použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…

 

 

Napsat komentář