Affiliate Program zivotbezhranic.cz: Pravidla & Podmínky

Jak Vydělat na Internetu?

Nejjednodušeji jako Affiliate Partner zivotbezhranic.cz

Vytvořte své Vlastní Profit Centrum &
Získejte Výdělek na Internetu…

 

zivotbezhranic.cz Affiliate Program Pravidla & Podmínky

 

Dohoda

Tím, že se zaregistrujete jako Affiliate Partner v Affiliate Programu zivotbezhranic.cz (dále také jen “Program”), souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (“Smluvní podmínky”).
Společnost zivotbezhranic.cz a jeho legální zástupce Robert Slovák, si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a změnit Smluvní podmínky bez předchozího upozornění.
Veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují současný program, včetně vytvoření nových nástrojů a zdrojů, budou podléhat smluvním podmínkám. Pokračující používání programu po takových změnách představuje souhlas s těmito změnami.
Porušení kterékoliv z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení Vašeho účtu a ztrátu Vašich veškerých nevyplacených affiliate provizí získaných během porušení.
Souhlasíte s tím, že partnerský program použijete na vlastní riziko…
 

Podmínky pro otevření účtu

 • Musíte mít 18 nebo více let, abyste mohli vstoupit do Affiliate Programu zivotbezhranic.cz
 • Musíte být člověk – registrace roboty nebo jinými automatickými metodami není povolena a povede k smazání Vašeho účtu.
 • Musíte poskytnou své celé legální jméno, platnou emailovou adresu a všechny další požadované informace, abyste mohli dokončit proces registrace v Affiliate Programu zivotbezhranic.cz
 • Jste zodpovědní za udržení bezpečnosti svého Affiliate účtu a hesla. zivotbezhranic.cz nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vznikne díky nedodržení této bezpečnostní povinnosti.
 • Jste zodpovědní za veškerý publikovaný obsah a jakoukoliv aktivitu, ke které dojde v rámci Vašeho Affiliate účtu.
 • Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí spravovat více než jeden účet.
 • Affiliate program nesmíte používat pro žádné nelegální nebo neoprávněné účely. Při používání affiliate programu zivotbezhranic.cz nesmíte porušovat žádné zákony (včetně autorských práv).

 

Odkazy / Grafika na Vašem webu, ve Vašich e-mailech, sociálních sítích nebo jiné komunikaci…

Po přihlášení k Affiliate Programu zivotbezhranic.cz Vám bude přidělen jedinečný affiliate kód.
Máte povoleno umísťovat odkazy (linky), bannery nebo jinou grafiku, kterou Vám poskytneme s Vaším unikátním Affiliate kódem na Vaše stránky, do e-mailů, na sociální sítě nebo jiné komunikace.
Poskytneme Vám pokyny, odkazy i grafické umělecké dílo, které můžete používat k zasílání návštěvníků na prodejní stránky zivotbezhranic.cz
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění změnit grafiku, pokud uznáme, že to zvýši konverznost návštěvníků v zákazníky, ale nebudeme měnit rozměry obrázků bez řádného upozornění.
Chcete-li umožnit přesné sledování, reportování a připsání provizí za Vaší propagaci, doporučení a referování, je potřeba, abyste používali námi poskytované affiliate linky – speciální formáty odkazů, které byste měli použít ve všech odkazech, které vytvoříte mezi svým webem (či emailovou komunikací či komunikací na soc. sítích) a webem zivotbezhranic.cz
Potřebujete se ujistit, aby každý odkaz vedoucí od Vašeho webu směrem k zivotbezhranic.cz užívá správné affilite linky ve správném formátu. Pokud se Vámi používané Affiliate linky nebudou ve správném formátu, nebudou docházet ke správnému měření a jednoduše tak budete přicházet o provize, protože získáte provize za doporučení pouze v případě, že dojde k zakoupení našich produktů skrze tyto speciální affiliate odkazy…
Je Vaší odpovědností a ve Vašem zájmu postarat se o to, abyste používali korektní affiliaty odkazy, v opačném případě dojde k selhání měření, což způsobí ponížení provizní částky, která by Vám jinak podle této dohody právoplatně náležela.
Affiliate odkazy by měly odkazovat na stránku propagovaného produktu.
 

Provize a platby

Abyste získali provizi za zrealizovaný prodej námi poskytovaných produktů a služeb, které jste doporučili, musí návštěvník (prospekt) kliknout na Váš unikátní Affiliate odkaz, který máte umístěn na svém webu, ve svém emailu či jiné komunikaci směřující k zivotbezhranic.cz a nákup produktu či objednávku služby dokončit.
Vyplatíme pouze provize za Affiliate odkazy, které jsou automaticky sledovány naším Affilite systémem. Nebudeme vyplácet provize, pokud jen někdo pouze říká, že zakoupil, nebo, že zadal referenční kód (klikl na affiliate link), pokud nebyl zaznamenán naším systémem.
Můžeme vyplatit pouze provize, které vznikly prostřednictvím správně umístěných Affiliate odkazů, které byly automaticky vygenerovány naším Affiliate systémem a jsou jím automaticky sledovány.
Vyhrazujeme si právo na diskvalifikování provizí získaných prostřednictvím podvodných, nezákonných nebo příliš agresivních nebo sporných prodejních nebo marketingových metod.
Vyplatíme Vám provize až poté, jakmile dosáhnete výplatního minima alespoň 500 Kč v provizích z příjmu jako Affiliate partner zivotbezhranic.cz
Pokud Vaše provize z našeho Affiliate partnerského programu nikdy nepřekročí hranici 500 Kč, nebudeme realizovat vyplacení Vaší provize. zivotbezhranic.cz je odpovědný pouze za vyplacení provizí, jež překročí hranici 500 Kč.
To neznamená, že bychom Vám chtěli jakékoliv provize zadržovat, ale chceme Vás povzbudit, abyste dosáhli alespoň 2 prodejů skrze své Affiliate linky a rovněž je to jednodušší pro účetnictví…
Jakmile dosáhnete hranice výplatního minima alespoň 500 Kč, vyplatíme Vám všechny provize, které Vám právoplatně náleží…
 

Identifikujte se jako Affiliate zivotbezhranic.cz

Nesmíte uveřejňovat žádnou tiskovou zprávu týkající se této smlouvy nebo vaší účasti v programu – taková akce může vést k ukončení Vaší účasti v Affiliate programu zivotbezhranic.cz, zejména, pokud nás tato tisková zpráva bude jakkoliv poškozovat.
Kromě toho nesmíte v žádném případě zkreslovat ani přikrášlovat vztah mezi zivotbezhranic.cz a vámi, tzn. tvrdit například to, že vyvíjíte naše produkty, že jste součástí zivotbezhranic.cz interního týmu nebo vyjadřovat nebo naznačovat, že je mezi námi jakýkoli vztah nebo přidružení mezi námi a Vámi nebo jakoukoli jinou osobou s výjimkou případů výslovně povolených touto dohodou (včetně vyjádření nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme nebo přispíváme penězi na jakoukoli charitu nebo jinou příčinu).
Nesmíte zakoupit produkty prostřednictvím vašich affiliate odkazů pro vlastní potřebu. Takové nákupy mohou vést (podle našeho vlastního uvážení) k zadržení poplatků za postoupení a / nebo ukončení této dohody.
 

Platební kalendář

Jakmile v konkrétním měsíci dosáhnete výplatního minima alespoň 500 Kč v provizích z příjmu jako Affiliate partner zivotbezhranic.cz, budete v tomto měsíci vyplaceni.
Pokud jste od poslední platby nezískali výplatního minima alespoň 500 Kč, vyplatíme Vám provizi poté, co jste překročili tuto hranici výplatního minima.
 

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím našeho Affiliate programu, budou považováni za zákazníky zivotbezhranic.cz.
V souladu s tím se na ty zákazníky vztahují všechna pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznického servisu a prodeje produktů.
Můžeme kdykoli změnit naše zásady a provozní postupy.
Například máme právo změnit ceny, které budou účtovány za produkty prodávané v rámci Affiliate programu zivotbezhranic.cz, v souladu s našimi vlastními cenovými politikami.
Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit.
Protože může dojít ke změně cen našich produktů či služeb, které propagujete skrze svůj web, neměli byste zobrazovat ceny produktů na svém webu. Využijeme komerčně přiměřeného úsilí k prezentaci přesných informací ohledně všech poskytovaných produktů či služeb, ale nemůžeme zaručit dostupnost nebo cenu konkrétního produktu.
 

Vaše povinnosti

Budete výhradně odpovědni za vývoj, provoz a údržbu vašeho webu a za veškeré materiály, které se na vašem webu objeví. Například budete výhradně zodpovědní za:

 • Technickou činnost Vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
 • Zajištění zobrazení Affiliate odkazů na Vašem webu tak, abyste neporušovali jakékoli dohody mezi Vámi a třetí stranou, která Vám například poskytuje hosting Vašeho webu, nebo se jedná o sicální sítě, na nichž máte svůj účet.
 • Přesnost, pravdivost a přiměřenost materiálů zveřejněných na vašem webu (včetně mimo jiné všech materiálů souvisejících s produktem a veškerých informací, které obsahujete v rámci Affiliate odkazů)
 • Ujistěte se, že materiály zveřejněné na vašem webu neporušují práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či majetkových práv)
 • Ujistěte se, že materiály zveřejněné na vašem webu nejsou hanlivé nebo jinak nelegální
 • Ujistěte se, že vaše stránky přesně a přiměřeně zveřejňují, ať už prostřednictvím zásady ochrany osobních údajů nebo jinak, jak shromažďují, používají, ukládají osobní údaje a informace shromážděné od návštěvníků, včetně případných třetích stran (včetně inzerentů), které mohou sloužit pro kvalitnější poskytování obsahu a nebo reklamy jak a zacházejí s cookies v prohlížeči návštěvníků…

 

Dodržování zákonů

Jako podmínku k vaší účasti v programu souhlasíte s tím, že jakmile se zaregistrujete a stanete se účastníkem Affiliate Programu zivotbezhranic.cz, budete dodržovat všechny zákony, nařízení, pravidla, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má pravomoc, bez ohledu na to, zda tyto zákony platí nyní nebo nabydou platnosti později v průběhu doby, kdy jste účastníkem Affiliate Programu.
Bez omezení výše uvedené povinnosti souhlasíte s tím, že jako podmínku Vaší účasti v Affiliate Programu budete dodržovat všechny platné zákony, které řídí emailový marketing, včetně zákona protispamovou politiku.
Prostě ŽÁDNÝ SPAM – NIKDY a za žádných okolností…
 

Doba platnosti této dohody a Affiliate Programu zivotbezhranic.cz

Dohoda započne přijetím Vaší žádosti o vstup do Affiliate Program a bude ukončena ukončením jednou ze zúčastněných stran. Buď Vy nebo zivotbezhranic.cz může tuto dohodu kdykoli ukončit, ať už je k tomu jakákoliv příčina nebo není, a to tak, že druhé straně písemně (emailem) oznámíme ukončení spolupráce a dohody.
Po ukončení spolupráce, ať už je důvod jakýkoliv, je nezbytné, abyste okamžitě ukončili používání Affiliate systému a odstranili ze svého webu všechny odkazy vedoucí k prodejním stránkám zivotbezhranic.cz, stejně jako všechny naše ochranné známky a loga a všechny další materiály obsahující naše jméno nebo poskytované naším jménem, které mají souvislost s Affiliate Programem zivotbezhranic.cz.
zivotbezhranic.cz si vyhrazuje právo ukončit Affiliate Program kdykoli, kdy se k tomu rozhodne. Po ukončení programu zivotbezhranic.cz vyplatí veškeré nevyplacené výdělky nad 500 Kč.
 

Ukončení Dohody

zivotbezhranic.cz má podle svého uvážení právo kdykoli pozastavit nebo ukončit Váš účet a odmítnout všechny nebo jakékoliv současné nebo budoucí použití Affiliate Programu nebo jakékoliv jiné služby, které jsou poskytovány na zivotbezhranic.cz
Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo vymazání Vašeho Affiliate účtu, stejně jako Vašeho přístupu k Vašemu účtu a propadnutí a vzdání se veškerých potenciálních nebo neplacených provizí na Vašem Affiliate účtu, jestliže byly získány prostřednictvím podvodných, nezákonných nebo příliš agresivní, sporných prodejních nebo marketingových metod.
zivotbezhranic.cz si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoliv a kdykoliv z jakéhokoli důvodu.
 

Vztah zůčastněných stran

Vy i zivotbezhranic.cz jsme nezávislí podnikatelé a nic v této dohodě nedává za vznik žádnému společnému podniku, agentuře, franšíze, obchodnímu zástoupení nebo zaměstnaneckému poměru mezi zůčastěnnými stranami.
Nemáte oprávnění provádět nebo přijímat žádné nabídky nebo nás zastupovat a dělat rozhodnutí v naší nepřítomnosti. Zavazujete se, že nebudete dělat žádné prohlášení, ať už na Vašem webu nebo jiném, které by rozumně odporovaly jakékoliv části této dohody.
 

Omezení odpovědnosti

Nezodpovíme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo ztráty příjmů, zisků nebo dat) vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo Affiliate programem, a to i v případě, že jsme byli upozorněni na možnost takových škod.
Dále náš souhrnný závazek vzniklý v souvislosti s touto smlouvou a Affiliate Programem nepřekročí celkové Affiliate provize zaplacené nebo splatné podle této dohody.

Odmítnutí odpovědnosti

Neposkytujeme žádné výslovné nebo předpokládané záruky ani prohlášení týkající se Affiliate Programu ani produktů prodaných v rámci tohoto Programu (včetně, bez omezení, záruk způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušení nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z výkonu, obchodování nebo obchodní využití).
Kromě toho se nedomníváme, že provoz zivotbezhranic.cz bude nepřerušovaný nebo bezchybný a nebudeme odpovídat za následky přerušení těchto chyb.

Nezávislé vyšetřování

REGISTRACÍ DO AFFILIATE PROGRAMU zivotbezhranic.cz BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE  JSTE TUTO DOHODU PŘEČETLI A SOUHLASTÍŽE SE VŠEMI JEJÍM PODMÍNKAMI A STATĚMI.
UZNÁVÁTE, ŽE MŮŽEME KDYKOLIV (PŘÍMÝM ČI NEPŘÍMM ZPŮSOBEM) ZÍSKÁVAT ZÁKAZNÍKY ZA PODMÍNEK, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD TĚCH UVEDENÝCH V TÉTO DOHODĚ. STEJNĚ TAK UZNÁVÁTE, ŽE MŮŽEME PROVOZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU PODOBNÉ NEBO DOKONCE KONKURUJÍ VAŠÍM WEBOVÝM STRÁNKÁM…
UZNÁVÁTE, ŽE JSTE NEZÁVISLE OHODNOTILI VÝHODNOST PARTICIPOVAT V AFFILIATE PROGRAMU zivotbezhranic.cz A NESPOLEHÁTE SE NA ŽÁDNÉ ZÁVAZKY, ZÁRUKY ČIPROHLÁŠENÍ, KTERÉ SE ODLIŠUJÍ OD UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ.
 

Arbitráž – Rozhodčí řízení

Jakýkoli spor související jakýmkoli způsobem s touto dohodou (včetně jakéhokoliv skutečného nebo údajného porušení této dohody), jakýchkoli transakcí nebo činností v rámci této dohody nebo vašeho vztahu s námi nebo některým z našich přidružených společností, bude předán důvěrnému rozhodčímu řízení, s výjimkou toho, jakýmkoli způsobem porušuje nebo hrozí, že porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví, můžeme požadovat soudní příkaz nebo jinou vhodnou úlevu v jakémkoli státním soudu (a souhlasíte s neexkluzivní jurisdikcí a místem v těchto soudech) nebo jiným soudem příslušné jurisdikce.
Rozhodčí řízení podle této dohody se bude provádět podle pravidel, které převládají české rozhodčí asociaci. Rozhodčí rozhodnutí je závazné a může být zapsáno jako rozsudek na jakémkoli soudu příslušné jurisdikce.
V nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem nebude žádná arbitráž podle této dohody spojena s rozhodčím řízením, na kterém se bude účastnit jakákoli jiná strana, na kterou se vztahuje tato dohoda, ať už prostřednictvím rozhodčího řízení, nebo jinak.
 

Další různé…

Tato smlouva se bude řídit zákony České Republiky bez odkazu na pravidla volby zákonů.
Tuto smlouvu nesmíte udělovat ze zákona ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu. S výhradou tohoto omezení bude tato smlouva závazná vůči smluvním stranám, jejich nástupcům a přiřazeným osobám a bude jim vykonatelná.
Naše nedodržení Vašeho přísného plnění jakéhokoli ustanovení této Smlouvy nebude znamenat zřeknutí se našeho práva následně prosadit toto ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této Smlouvy.
Neúspěch společnosti zivotbezhranic.cz vykonávat nebo uplatňovat jakákoli práva nebo ustanovení smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Smluvní podmínky tvoří veškerou dohodu mezi vámi a zivotbezhranic.cz a upravují vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a zivotbezhranic.cz (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí smluvních podmínek).
 
[button text=”Nejste Registrován/a? Registrujte se zde.” title=”Registrace” style=”light” url=”https://zivotbezhranic.cz/affiliate-program-profit-centrum-vydelek-na-internetu/registrace/” align=”center” target=”_self”]