Co si o mě jen pomyslí? Měly by vás determinovat názory druhých?

„Co jen si o mě pomyslí??!“Taky už jste si tuhle otázku položili?Upřímně, alespoň jednou za život (já tvrdím, že minimálně stokrát) si jí položil už každý. „Jak to bude vypadat?“„Co by na to řekli lidi?“ A moje nejoblíbenější: „Pane bože, hlavně zapadnout, ať mě lidi nepomluví.“ Slunce, seno a … Ti z vás, kteří viděli již notoricky známou trilogii Zdeňka Trošky – Slunce, seno….ví, o čem mluvím. Komedie nabitá sarkasmem a přímočarým humorem rozhodně zanechá příjemnou stopu na tváři a pár vrásek od smíchu. „Když vy inžinýrku, tak my! To teprve uvidíte.“ Hlavně ať se holka dobře vdá… Tedy ať to dobře vypadá: „Já ti seženu doktora, takový terno!“ Je to legrace, že? Sledovat tenhle malebný obrázek vesnického života. Ovšem sledovat určitou podobnost i s naším životem už taková legrace není. Možná to „nepoženeme o štok“, ale:  o auto o dvě třídy výš už ano, o kariérní postup, o štíhlejší tělo, o

Přečtěte si více...

7. videolekce – Vizualizace

  Od nepaměti člověk věřil v neviditelnou moc, s kterou byly všechny věci stvořené a jsou nepřetržitě znovuvytvářené.Tuto moc můžeme zosobnit a nazvat ji „Bohem“, nebo o ní můžeme přemýšlet jako podstatě nebo duchu, který vše napouští. V obou případech jsou její účinky identické.Pro jedince je objektivní to, co je fyzické, viditelné, osobní, čili to, co může být identifikované smysly. Skládá se z těla, mozku a nervů. Subjektivní je duchovní, neviditelné a neosobní.  Objektivní je vědomé, protože je to fyzická osoba. Subjektivní, identické podstatou a vlastností s kýmkoliv jiným, si samo sebe není vědomé a je tedy nazvané „podvědomí“. Osobní bytí, neboli vědomé, má sílu vůle a schopnost výběru, takže si můžeme vybrat metody, které přinesou správné řešení. Subjektivní bytí, neboli duchovní, jakožto součást původního zdroje veškeré moci, nemlže provádět výběr, ale může kontrolovat nekonečné zdroje. Může zplodit a zplodí výsledky metodami, které lidská neboli individuální mysl nemůže zformulovat. Proto si

Přečtěte si více...

Léčebné terapie, aneb jak se můžete vyléčit sami

Na myšlenky se můžeme podívat jako na impulzy, jež dokáží udržet tělo ve zdraví a nebo mu způsobit nemoci.Vědecky to však dokázat nelze, protože současná věda je na myšlenky krátká. Neumí je změřit ani zvážit či nějakým způsobem uvidět. Pouze víme, že nám jdou hlavou.Ovšem že by nějaký druh myšlenek mohl ohrozit naše zdraví, to je pro mnohé science fiction. Příčinu nemocí hledáme vně sebe. Slovo “zodpovědnost” nám moc neříká. Nevíme, že jsme za své tělo plně zodpovědní. Že to, co se na něm a s ním děje, je naše dílo: výsledek každodenního přemýšlení. Mnohdy až vlivem nemocí si docházíme k hlubším poznatkům o sobě, vidíme v čem jsme se mýlili. Není však výjimkou, že člověk raději předčasně zemře, než aby vykročil blíž k Pravdě. Stůněme proto, že jsme zapoměli, kdo jsme. Možná je na čase si připomenout více, nežli co nám zprostředkovává věda: že jsme obdařeni duchovní podstatou- a

Přečtěte si více...

Kde se tvoří vědomí Vaší vlastní hodnoty?

Kde se tvoří naše vlastní hodnota? Naše vlastní cena… jaké to obrovské a citlivé téma pro nás pro všechny. Snaha se zalíbit, zavděčit, touha po tom slyšet, jak jsme dobří, nejlepší, jedineční… doma, v práci, v kruhu známých, kamarádů… A zároveň nekonečné trápení a frustrace, když se snaha míjí účinkem a touha se nenaplňuje… Připomíná vám to něco? Potvrzení naší hodnoty – je libo certifikát? Kdy potřebujeme potvrzení naší vlastní hodnoty od okolního světa?  Zřejmě právě tehdy, když vlastní hodnotu nevnímáme, co je horší, když nám v podvědomí běží program s názvem „Jsem k ničemu“, tedy „Nemám žádnou cenu“.   Pak se odvracíme od sebe a hledáme někoho, kdo by nám potvrdil, že hodnotu máme. Nejlépe, kdyby nám to opakoval pořád dokola a možná by nám na to mohl dát i nějaký ten certifikát, aby ho viděli i ostatní.  A především abychom ho viděli my, abychom si mohli neustále připomínat,

Přečtěte si více...

Koučink ve vašem osobním životě

Slyšeli jste už někdy o koučinku? Někteří z vás možná ano.Ve většině případů je tento pojem spojen s pracovní oblastí. Málokdo však zná jeho nedocenitelný přínos pro život osobní.Co je koučink…… v tuhle chvíli nepotřebujete vědět. Není důležité, abyste znali jako původ, vývoj či metody. Pro vás je důležité znát přínos, který pro vás bude mít. Nejprve vám řeknu, co koučink rozhodně NENÍ. NENÍ to poradenství, není to psychoanalýza. NENÍ to vaše minulost. NENÍ to známka toho, že něco nezvládáte či jste slabí. NENÍ to „poslední možnost“, když už nic jiného nezabralo. NENÍ to ani „nejvíc zázračná metoda na světě“, jen tahle a žádná jiná, která vám zaručí úspěch do 3 dnů. Všichni moc dobře víme, že „úspěch v prášku“ zatím nikdo nevynalezl.  A víte proč?   Protože každý je jedinečný. Vy! jste jedineční. Máte jedinečný život, jedinečné pocity a emoce. Velmi specifické zážitky a zkušenosti. Osobité cíle a sny.

Přečtěte si více...

Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Dva

Naše jednání je podvědomě řízeno snahou naplnit naše základní potřeby – bezpečí, lásky, vědomí hodnoty a růstu. Volíme nejrůznější strategie, jak si tyto potřeby zajistit. Ukazuje se, že je tu několik typických způsobů, které užíváme. Systém enneagram, vytvářený po tisíciletí ze zkušeností a pozorování lidí, popisuje devatero typických návyků na rovině myšlení, emočního prožívání a chování. Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, do jisté míry však užíváme všechny. Druhý typ systému Enneagram Druhý typ jde v naplňování svých potřeb cestou služby, potřebnosti. Přesvědčení „Lásku si musím zasloužit“ vede ke snaze zalíbit se, být přijat, být chtěný. Aktivují se dary osobnosti: umění vytvářet vztahy a pečovat o ně, schopnost získat či naučit se potřebné, empatie, ochota, vstřícnost, vytrvalost v podpoře a nabídce.   Největší citlivostí je emoční deprivace – zvýšená potřeba pozornosti a lásky. V úsilí zajistit si pozornost a lásku a stálém strachu z její ztráty nebo nedostatku začneme naše dary nadužívat.

Přečtěte si více...

6. videolekce – Funkce mozku. Koncentrace.

Šestá lekce vám teď nabídne jasné pochopení nejúžasnějšího mechanismu, který byl kdy stvořený. Mechanismus, který vám umožní vytvořit zdraví, sílu, úspěch, blahobyt, nebo jakoukoliv jinou požadovanou okolnost nebo podmínku. Potřeby jsou žádosti, žádosti vytvářejí činnosti, činnost plodí výsledek. Proces vývoje neustále buduje zítřek na základě dneška. Osobní vývoj, stejně jako vývoj všeobecný, musí jít kupředu a ukazovat na stále vzrůstající schopnost a množství. Musíme vzít na vědomí, že když porušíme práva druhých, jsme jen morálními trny, které se zaplétají do nesnází na každém kroku. Úspěch spočívá na nejvyšším morálním ideálu, to znamená na „co nejvyšším dobru vůči co nejvyššímu množství“. Neustále a vytrvalé udržování tužeb, přání a harmonických vztahů vždy přinese výsledky. Překážky vycházejí jen z nekorektních a utkvělých představ. Abychom mohli být v souladu s věčnou pravdou, musíme být ve vnitřní harmonii a rovnováze. K získání všech potřebných informací musí být přijímač naladění na vysílač. Myšlení je produktem Ducha a Duch je tvůrcem,

Přečtěte si více...

Dosáhněte svého mistrovství – metoda Kaizen – nepřetržitý posun kupředu

Kaizen znamená nepřetržitý posun kupředu V tomto článku Vás seznámím s metodou Kaizen – jak se posunovat kupředu každodenními krůčky a dosáhnout tak za rok velkého cíle. Protože 365 malých každodenních úspěchů se rovná jeden velký úspěch, což bude znamenat velký posun kupředu ve vašem životě. Základem metody Kaizen je: „Není třeba dělat radikální změny, mnohem účinnější je měnit věci postupně, po malinkatých krocích, ale zato pravidelně.“ Většina lidí si vytváří obrovské cíle, které mají být uskutečněny v krátké době. Většina lidí se díky tomu vzdává příliš brzy. Když si stanovíte příliš velký cíl, který se má uskutečnit během krátké doby, potom savčí část vašeho mozku – limbická část vašeho mozku, která je zodpovědná za vaše emoce, vypne přísun informací do mozku a neumožní tak, aby se na cíli pracovalo. Když je cíl snadno dosažitelný, savčí část mozku nás neblokuje, cíle snadno dosáhneme a to posílí naše sebevědomí. Odoláváte změně?

Přečtěte si více...

Jak na prodej nemovitosti 9 – Kupní smlouva

V minulých dílech jsme si řekli, jak postupovat, když máme zájemce o koupi naší nemovitosti. Co si musíme pohlídat při rezervaci a jak deponovat kupní cenu. Dnes si povíme několik věcí ke kupním smlouvám. A to z pohledu prodávajících i kupujících. Dříve, než se k dnešnímu dílu dostaneme, přečtěte si minulé díly tohoto vzdělávacího programu, které naleznete zde: Prodej nemovitosti. Sám, nebo s realitní kanceláří? Výběr kvalitního realitního makléře Připravujeme podklady k prodeji Smluvní zajištění Určení ceny nemovitosti Prodej začíná Máme kupce Financování nemovitosti – 2 způsoby Kupní smlouva je zásadní dokument Pokud zde bude chyba může to mít nevratné důsledky. Jejímu znění  věnujeme proto dostatek pozornosti.   V prvé řadě zapomeneme na všechny kupní smlouvy, které kolují po internetu. Jsou to všeobecné vzory, které neberou v potaz naši nemovitost, podmínky koupě, které jsme si vyjednali s kupujícícm a mnohdy ani aktuální znění práva. Právní servis je dnes samozřejmostí u

Přečtěte si více...

Osobní rozvoj a kontrola naší mysli – dosahování cílů, emoční inteligence a sebeovládání

“Jen když máme kontrolu nad svou myslí, máme ji i nad svým životem.“Naučme se k životu přistupovat prakticky, jako k zrcadlu.Všechno kolem nás vypovídá o nás samotných. Vše co s námi rezonuje ukazuje na naše vlastní nevyřešená (či vyřešená) témata, vzorce a lekce.Snažme se k tomuto stavět aktivně, lekce pochopit, rozšifrovat a zpracovat.Tato snaha se velmi vyplatí. Ráda budu Vaším průvodcem, který Vám pomůže nalézt sebe sama, projít nástrahami Vašeho podvědomí a uchopit život jen a jen Vašima vlastníma rukama a srdcem. JAK DOSAHOVAT SVÝCH CÍLŮ Staří Číňané věřili, že pro každou činnost existuje správné množství energie. Když investujeme méně energie, nepodaří se nám to. Když více, zbytečně se zatěžujeme. A některé věci se nám nedaří, ať se snažíme sebevíc. Můžeme se naučit jak dosahovat svých cílů s vynaložením co nejmenšího nezbytného množství energie, pak se náš život stane tím největším darem, jaký existuje. Nadměrná snaha věci blokuje, pochopení věci řeší.

Přečtěte si více...