Skutečně jsou muži z Marsu a ženy z Venuše?

Trendem poslední doby V zemích s křesťanskou tradicí je podpora rovnoprávnosti mužů a žen. Je to téma významné a velmi důležité, ale stále mám pocit, že vzájemné pochopení a schopnost spolupráce nelze nařídit žádnými směrnicemi. To je důvod, proč jsem se rozhodla začít svůj vlastní výzkum napříč mytologií, náboženstvím a psychologií s cílem rozptýlení předsudků a stereotypů, nalezení společného jazyka spojení různých pravd, protože žijeme na stejné planetě, nikoli na Marsu anebo Venuši, a naše budoucnost je společná. Od toho, nakolik budeme schopni my, muži a ženy, pochopit a přijmout, že naše chování velmi často ovlivňují právě tyto stereotypy předávané nám již dlouhá tisíciletí, budeme schopni společně hledat nové, nebo možná staronové způsoby řešení vznikajících problémů včetně těch globálně ekonomických, přestaneme již opakovat věty typů „všichni chlapi jsou stejní“ a „všechny ženské jsou stejné„ jednoduše proto, že nejsme, začneme si těchto rozdílů více vážit a rozumět jim. Nejsem teologem nebo

Přečtěte si více...

Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Jedna

Každý z nás má v sobě bytostné potřeby – bezpečí, lásky, vědomí hodnoty a také růstu. Sám život v nás formuje tyto instinktivní potřeby. Jen jsme zapomněli, že my sami jsme bezpečí, láska, hodnota a růst. Uvěřili jsme, že těchto hodnot v tomto světě pro nás není dost. Strach z nedostatku nás vedl k vytvoření různých strategií, jak si své potřeby zajistit, anebo alespoň necítit tolik hrozby a bolesti z jejich nedostatku. Systém enneagram popisuje devět typických návykových způsobů, jak v běžném životě své potřeby naplňujeme. Tento systém objevil pozorováním a sdílením lidí určitou psychologickou a duchovní zákonitost. Ukazuje se, že ve svém vývoji máme tendenci vybrat si a projevit jednu z devíti struktur osobnosti, ega. Osvojili jsme si dominantní návyky na úrovni myšlení a emočního prožívání, které se projevují v našem chování. Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, ve větší či menší míře však užíváme všechny.   První typ osobnosti První

Přečtěte si více...

4. videolekce – Pravé “Já”

Proč Vaše myšlenky, činy nebo pocity určují to, co jste?!Myšlení je energií a energie je síla. Všechna náboženství, vědy a filosofie, které dodnes svět poznal, vycházely spíše z manifestace této energie, než z energie samotné. Proto byl svět omezovaný na následky, zatímco o přičinách se buď nevědělo, nebo byly nespravně pochopené. Proto vlastně máme v náboženství Boha a Ďábla, ve vědě pozitivní a negativní a ve filosofii dobro a zlo. Mistrovské ovládání mysli však  tento proces obrací. Zajímá se pouze o příčinu.   Video k čtvrté lekci:     Otázky a odpovědi Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky: Otázky: Co je to myšlení? Jak se uskutečňuje? Jak dostává vitalitu? Jak na sebe bere formu? Jaké je tajemství jeho tvůrčí moci? Jak můžeme rozvinout víru, odvahu a nadšení, které způsobuje naplnění? Jaké je tajemství moci? Proč? Co je to ticho? Jakou má hodnotu? Odpovědi: Co je to myšlení? Myšlení

Přečtěte si více...

Jak jsem se s pomocí rekonektivního léčení uzdravila z nemoci

Nemoc je způsobena zvýšeným očním tlakem, který způsobuje bolesti v oblasti očí a hlavy. Práce na počítači, četba knih a zejména stres, napětí, jsou faktory, které nemoc zhoršují. Od lékaře dostanete k léčbě pouze oční kapky, které nemoc zpomalují, neléčí ji však a mají silné vedlejší negativní účinky. Takže oční kapky a snížení rizikových faktorů (stres, počítač, četba) jsou jedinou léčbou, resp. pouze potlačením příznaků nemoci. Jiné alternativy Člověk si tedy může zvolit buď tuto cestu léčení, nebo se může pokusit najít jiné alternativy léčení, kterých je v dnešní době poměrně dost, stačí si vybrat pouze tu „správnou“:) Chemickou léčbu jsem odmítla a zvolila si cestu přírodní medicíny, tzv. ayurvédské, která spočívala ve změně dosavadní životosprávy, v tzv. stravě podle konstituce, užívání ayurvédských bylin a provádění pravidelných výplachů očí indickou (detoxikační) bylinou. Tento způsob léčby mi pomáhal v tom, že se nemoc nezhoršovala a její projevy byly mírnější. Bohužel rizikové

Přečtěte si více...

TVŮJ IDEÁLNÍ ŽIVOT – způsoby přitahování – IDEÁLNÍ DEN a IDEÁLNÍ ŽIVOT

Než si uděláte náčrt toho, jak by měl vypadat Váš Ideální život, vytvořte si ještě sluníčko s nadpisem MŮJ IDEÁLNÍ DEN. Vezměte si svůj ideální den po časové ose od probuzení až po ulehnutí do postele a položte se následující otázky, které Vám pomohou postupně odhalit, jak by Váš ideální den měl vypadat. Jakmile budete mít tuto představu, budete ji schopni uskutečnit. Než si uděláte náčrt toho, jak by měl vypadat váš ideální život (protože IDEÁLNÍ PRÁCE, ZDRAVÍ, PARTNER a PENÍZE jsou jen části  ideálního života), vytvořte si ještě sluníčko s nadpisem MŮJ IDEÁLNÍ DEN. Položte si tyto otázky: Kdy chcete vstávat? S kým budete snídat?A kde? Jaká bude vaše ideální náplň dne? Koho potkáte? Budete doma, na zahradě, v lese…nebo kde? Co budete v průběhu celého dne nejčastěji dělat? Kolik času věnujete sobě? A kolik práci a kolik své rodině a přátelům? Budete na jednom místě nebo prožijete změny?

Přečtěte si více...

Sebeúcta aneb co s námi dělají pochvalná slova

Sebeúcta aneb co s námi dělají pochvalná slova

Znáte to? Pochvalné slova, na které jsme celé dětství čekali a byli kvůli nim ochotni udělat téměř cokoliv. Uklidit pokojík, předvést se v nových šatech nebo zarecitovat básničku, jen abychom slyšeli to pohlazení „ty jsi ale hodná holčička“. A vy kluci? Také jste se snažili tatínkovi, dědečkovi nebo komukoliv dalšímu udělat co na očích bylo vidět, za ty kouzelná slůvka „ty jsi ale hodný chlapeček“? Ale jestli se dnes podíváte do zrcadla, něco se už změnilo. Vyrostli jste z dětských šatiček, klučičích tepláků a před vámi stojí dospělý člověk. Alespoň tak vypadá. Ale pořád většinu své energie utrácíme na představách o sobě, jací by jsme měli být, abychom se líbili druhým. A přitom je to zcela zbytečné úsilí. Pořád se konfrontujeme s představou, jakou mají o nás druzí, do které jsme okolím „tlačeni“ např. slovy „ty jsi mě zklamal/a“. Hlavní problém mezilidských vztahů je vytváření představ o druhém a snaha

Přečtěte si více...

Jak se poprat s některými nelehkými životními situacemi: poradenství pro rodinu a partnerské vztahy

Během naší cesty životem se častokrát musíme vypořádat s nelehkými situacemi.Někdo je zvládá s menšími, jiný s většími problémy. Ne vždy však zvládáme vyřešení konkrétního problému zcela sami. Ostatně, to ani nemusíme.Něco na tom rozhodně bude, když se říká sdílená starost, poloviční starost. Běžné denní starosti, ať už z osobního, nebo pracovního života, častokrát sdílíme, diskutujeme s našimi blízkými, rodinou, kamarády či kolegy z práce. Je však třeba rozlišovat sdílení a poskytnutí rady. A zde se zastavíme. I sebelépe míněná rada od našich nejbližších, nám nemusí být prospěšná a nemusí vyřešit naši situaci. Naopak se může stát, že daná situace se ještě zhorší. V případě, že Vás sužuje určitý problém, ať už z oblasti osobního, rodinného nebo pracovního života, je jistě vhodnější a efektivnější se obrátit na skutečně fundovanou osobou – psychologa, psychoterapeuta. Ať chceme nebo ne, tak se pohybujeme, komunikujeme a spolupracujeme s dalšími jedinci. Na světě nejsme sami

Přečtěte si více...

3 videolekce – Solární plexus

Využijte své mentální síly. Zjistili jste, že jedinec může působit na Universál a výsledkem této akce a interakce je příčina a následek. Proto je tedy myšlení příčinou a zážitky ve vašem životě následkem. Od této chvíle vylučte veškeré tendence k nářkům na to, co se stalo v minulosti nebo přítomnosti. Záleží jen na vás, abyste vše změnili na to, co si přejete. Zaměřte své úsilí na realizaci svých mentálních zdrojů, které jsou neustále pod vaší kontrolou a z nichž prýští veškerá skutečná a trvalá moc. Vytrvejte v tomto úsilí. Jestliže jste pochopili svou moc a důsledně jdete za svým cílem, nemůžete neuspět. Síly ducha se vždy ochotně podřizují každé zaměřené vůli, aby myšlenky a přání daly pevnou formu činnosti, událostem a situacím. Video k třetí lekci   Otázky a odpovědi Pro správné pochopení lekce si odpovězte na následující otázky: Otázky: Který nervový systém je orgánem vědomí? Který nervový systém je orgánem podvědomí? Který je

Přečtěte si více...

Správná výživa – skvělý začátek pro optimální životní styl

Vyvážený nutriční plán je pro lidský organismus nezbytný z hlediska zajištění veškerých živin důležitých pro jeho každodenní optimální činnost. Bohužel, moderní uspěchaný životní styl je u mnoha lidí příčinou toho, že se nestravují správně a organismu nedodávají dostatek nezbytných živin.Zpracováním potravin často dochází ke ztrátě důležitých vitamínů, minerálů a dalších potřebných látek, a proto je třeba si osvojit správné stravovací návyky a také v případě potřeby používat kvalitní nutriční doplňky.Narodili jsme se v místě a době, kdy lidé žijí déle než kdykoli dříve. Průměrná délka života je 78 let a lidé nad 85 let tvoří ve většině zemí nejrychleji rostoucí část populace, je nám tedy dáno o 30 let života více než dřívějším generacím. V dnešní době má většina čtyřicátníků pocit, že se ocitli teprve v polovině svého života a naším úkolem je prožít těch 30 let kvalitně, v plném zdraví a vitalitě. Stejně jako se lidé snaží chránit svůj

Přečtěte si více...

Proč je někdy tak těžké vypořádat se se svou vlastní svobodou?

Ke svobodě jako k té nejvyšší vnitřní hodnotě, se při koučovacích sezeních s koučovanými dostáváme poměrně často. Proč je pro nás tak důležitá a co přesně to ta svoboda vlastně je?Žijeme v zemi a v čase neomezených možností. Tytam jsou doby nevolnictví, otrokářství, poddanství… Když se to tak vezme, můžeme si dělat, co se nám zlíbí a líbí. Nemyslíte? A přesto pro nás může být svoboda velikým otazníkem. Mám totiž na mysli tu naší vnitřní svobodu, tu dámu, která sídlí v naší hlavě. Protože o tu jde především… Svobodná volba Někdy se totiž zdá, že čím více svobody máme, tím je těžší se s ní vypořádat. Svobodná volba… Tolik toužíme po tom, abychom si mohli vybírat, svobodně se rozhodovat (je to pro nás podvědomě bytostně důležité) – a když to přijde, ejhle, jsme v rozpacích, váháme nebo jsme dokonce možností naší svobodné volby natolik zaskočeni, že nejsme schopni dělat nic…

Přečtěte si více...