Jediná cesta…

Uvědomil jsem si na cestě, kterou jsem kráčel a na rozhodnutí, která jsem na ní činil, že cesta je jen jedna… Naše svobodná volba je používána pouze tehdy, pokud se potřebujeme rozhodovat, jelikož ještě neumíme jít a být v proudu. Každé naše rozhodnutí je tím nejlepším, které činíme a v momentě, kdy toto poznání v srdci otevřeme, již nemáme potřebu se rozhodovat. Síla víry činí vědomí. Věříme méně, více a pak víme. Víme, že každý náš krok je naplněn láskou, světlem a vděčností… Mé kroky jsou vedeny, tak jako každého z vás… Již o nich nerozhoduji, již jen kráčím a raduji se… 🙂

Přečtěte si více...

6. pravidlo Zrcadlového světa

Tak dneska si objasníme šesté pravidlo zrcadlového světa: uvolněte sevření a nechte svět, aby se sám pohyboval. Rozum ne vždy dokáže smířit s tím, že se něco neděje nebo že se události neodvíjí tak jak by měly, rozum vytváří program – scénář sám a přitom se domnívá, že dokáže všechny kroky bezchybně spočítat – to je zdravý rozum, zakládá se na tom, že rozum nejen vytváří stereotypní program dění, ale důsledně na něm i trvá. V důsledku kdy provádíte výběr, určujete finální cílový obraz, zrcadlo světa od vás získá objednávku a přistupuje k její realizaci dle daného plánu, jedině zrcadlo (svět, Bůh, energie, zdroj) ví jak má zformulovat odraz obrazu, zato pro je inkriminovaná cesta nepochopitelná, jakmile si rozum všimne, že se události řídí podle nějakého scénáře, ihned začne bít na poplach a člověk chytá svět pod krkem. Něco musí podniknout! Myslí si, že se nic neděje, a tak cílový obraz

Přečtěte si více...

5. pravidlo Zrcadlového světa

Dnes si představíme 5. pravidlo duálního zrcadla a to zní: nepřemýšlejte o tom co nechcete, ale přemýšlejte o tom, co míníte získat. Lidé si myslí, že se okolní skutečnost do jisté míry formuluje jako výsledek bezprostředního působení, jenže myšlenkové formy mají stejně velkou sílu, jen se jejich práce neprojevuje, tak zřejmě jako když zmačkáte list papíru. Většina problémů pramení v každém případě z negativního postoje, řekli jsme si, že se realita formuluje jako odraz obrazu myšlenek člověka, a obraz se zase v mnoha ohledech vymezuje samotným odrazem. Zamýšlíme se nad tím, co se nám nelíbí, přemýšlíme o tom co nechceme a nechceme to o čem přemýšlíme – takový je paradox – takový je začarovaný kruh, jenže zrcadlo nerozumí tomu, co chceme nebo nechceme ono přesně předává obsah obrazu Nastává nesmyslná situace – takto s sebou vláčíme, co odmítáme, neplatí, že mým nepřítelem je můj jazyk, mými protivníky jsou myšlenky. Co se děje když člověk

Přečtěte si více...

Sebevědomí úspěšné a šťastné ženy

Sebevědomí úspěšné a šťastné ženy

Ženy, v pátek ráno jsem se potkala s velmi zajímavou ženou, která mě utvrdila v tom, že láska a úcta k sobě samé a okolí vede k celkovému úspěchu a souladu ve všech oblastech života. Nevěříte mi? Největším pokladem, který máme je právě naše ženství, které málokdy bohužel dáváme na odiv, snažíme se přizpůsobit mužskému světu a jejich pohledu a náš poklad pomalu uvadá a ztrácí lesk, protože přes samou soutěž s muži nemáme čas o naše ženství pečovat. Nikdy se svého ženství nevzdávejte, ani když jste zatížená hypotékou a šetříte na dům. Ani když jste porodila již několikáté dítě. Postava a váš šarm zdají se být nenávratně ztraceny a vy nevíte kam dřív skočit. Nevzdávejte se jej ani v případě, že už vám žádný muž dlouho nedal najevo, že jste ženou. Vždy a za všech okolností myslete na to, že jste skvělým objektem pro své okolí a nejen estetickým. Že

Přečtěte si více...

Kuchařka pro každého…

Tento rok vnímám v zesílených projevech skutečností, které rozum mnohých nebude chápat a pobírat.Tyto projevy budou k lidem velmi výrazně posouvány médii. Všichni se díky nim nebo pomocí vlastních prožitků budou častěji než doposud zamýšlet nad “věcmi mezi nebem a zemí”. Proto jsem se rozhodl poskytnout “kuchařku” pro prvotní seznámení s duchovními informacemi, která umožní pochopit v několika minutách základní zákonitosti a principy umožňující uchopit dosud “nepochopitelné” i zastáncům pouze světského a materiálního vyznání, kteří budou mít o ně zájem. Neviditelné pocity… Každý se již setkal s tím, že mohl vnímat rozdílné pocity na různých místech. Zesíleně v přítomnosti lidí. Někdy tak měl pocity příjemné, jindy mohli být nepříjemné. Tento pocit mohl vnímat aniž by někdo z lidí musel promluvit nebo se ho dotknout.Lze tento projev v dané chvíli vidět, slyšet, ochutnat, ucítit nosem nebo se ho dotknout? Energie… Zároveň víme, že existuje energie, elektrická, magnetická, odstředivá, dostředivá, odpudivá, přitažlivá, záporná

Přečtěte si více...

Správně položené otázky vedou k úspěchu

Lidé chtějí být přirozeně úspěšní, ale většině z nich se to bohužel nedaří, tak jak by si představovali. Čím to je?A to je právě ten problém. Problém spočívá v tom, že si lidé špatným způsobem kladou otázky.Mnoho lidí se mě často ptá: proč jsem neúspěšný?proč se mi nedaří tak jako ostatním?kde jen dělám chybu?apod.   DESTRUKTIVNÍ OTÁZKY: Většina lidí si klade otázky jen právě tímto způsobem. V podstatě jde o tzv. destruktivní otázky, protože odpovědi, které na ně získají jsou rovněž destruktivní a nikdy je nikam neposunou. Nejčastější odpovědi na takové otázky jsou: Nemám prostě štěstí, Špatně jsem se narodil(a), Naše rodina je chudá, Nemám na to apod. Jak se říká na blbou otázku blbá odpověď. Člověk chce přirozeně znát příčiny svého neúspěchu, ale to není ta správná cesta k úspěchu. Pokud chcete skutečně v něčem mimořádně uspět, tak se již nemusíte vracet zpět a hrabat se v minulosti. Výjimku snad tvoří jen to,

Přečtěte si více...

Univerzální odpověď…

Dnes v noci jsem měl nádherný prožitek.Byl jsem v autě v polospánku, spíše v záření alfa celou noc. Procházel jsem silnou očistou a uzemněním. Mráz, který v noci vskutku byl, jsem pochopitelně vnímal i uvnitř auta.Nejdříve jsem se stále koncentroval na mé srdce. Upadal jsem do překrásných stavů, v kterých mě provázel Ježíš. Promlouvali jsme spolu a byly to překrásné okamžiky. Poté jsem začal zimu vnímat intenzivněji a tak jsem tento stav začal přijímat.Přijetí bylo však nedostatečné. A tehdy jsem dostal univerzální čili vesmírnou odpověď v jednom slově na vše. Veškerá moudrost všech věků a známých i neznámých vesmírů je obsažena v jediném slově. To po čem všechny bytosti a všechny vesmíry touží, to jenž je odpovědí na jakoukoliv otázku. Projevená láska, čili milování… Láska sama o sobě je pouze stav bytí. Milování je však projevenou láskou, uskutečněným stavem bytí… Proč dělám to či ono? Proč se mi děje toto? Proč

Přečtěte si více...

Probuďte se! (Základy ovlivňování reality)

Dneska si povíme o základech ovlivňování reality K tomu abychom mohli ovlivňovat svoji vrstvu světa, se musíme napřed probudit. Většina lidí v současné době sní. Tak jako když jdou spát, zavřou oči a usínají. Ne že by se ráno neprobudili ze svého nočního snu. Probudí. Ale do svého denního snu. Pokud chcete být bdělí, musíte si vzít zpět svoji sílu. Sílu ovlivňovat svoji vrstvu světa. Proto se probuďte! Stávat! Spali jste dlouho! Hlavní částí prvního kroku je tedy probudit se! Druhý krok je už o něco snazší. Tímto krokem je slovíčko ZODPOVĚDNOST. Protože, když se probudíte – můžete začít ovlivňovat svoji vrstvu světa. Tím pádem přebíráte zodpovědnost – vědomou zodpovědnost za svůj vlastní život. Už ho neřídí třeba soused od vedle ale vy! Už víte, že můžete mít vše, co chcete, být vším co chcete. Stačí se jen probudit – otevřít oči do této vaší krásné reality. Zodpovědnost – kouzelné slovíčko –

Přečtěte si více...

3. a 4. pravidlo zrcadlového světa

Minule jsem vám řekl o zformulování objednávky a proč se někdy plní a někdy ne – není to o tom, že bychom byli předurčeni jen ke splnění některých přání, ale jak víte svět se chová jako zrcadlo, k dosažení všech vašich záměrů použijte třetí pravidlo zrcadlového světa. Třetí pravidlo tedy zní: duální zrcadlo reaguje se zpožděním, pokud nesplníte druhý princip – jednotu duše a rozumu můžeme pevnost dobít dlouhým obléháním. Představte si neobvyklou situaci, postavíte se před zrcadlo a nevidíte v něm vůbec nic – je tam prázdno, teprve pochvíli, jako když vyvoláváte fotografii, se postupně vynořuje z pozadí nějaký obraz, v určitém okamžiku se začínáte usmívat, nicméně v odrazu vidíte stále tentýž vážný výraz, zvednete ruce, ale v zrcadle se nikdo nepohnul a vše zůstává při starém, ruce jste opět spustili, ale ani nyní se v zrcadle nic nezměnilo, chcete li se uvidět s rukama nahoře, musíte je tam držet určitou dobu. Úplně stejně funguje duální zrcadlo

Přečtěte si více...

Sourozenecká meditace

Čím více se navracíme do svého srdce, tím více se v nás uvolňuje vděčnost za vše, co nás k tomuto návratu dovedlo. Všichni lidé jsou si ve své podstatě rovni. Odlišní jsme pouze v našich momentálních zkušenostech a prožitcích, v našich větších či menších blocích na tělech či mysli. Všichni jsme vždy hledali to samé. Radost, lásku, spokojenost… Hledali jsme ji v bojích o moc a majetky, hledali jsme ji v přírodě, v rodině, ve vymoženostech techniky a vědy.Čím dál tím více je těch, kteří přestali hledat, jelikož se smíchem zjistili, že nikdy nic neztratili. Jen uvěřili, že tomu tak je. Lásku, štěstí, spokojenost objevíme, když začneme milovat, být šťastni a spokojeni. Není podmínky ani žádné síly, která by nám v tom mohla zabránit. Rozhoduje o tom každý z nás tím, že tomu začne věřit, že tím začne žít a být. Toto vědomí mi otevřelo ohromnou úctu ke všem lidem. Již

Přečtěte si více...