Přemýšleli jste někdy o tom...

Jak Vybudovat Bohatství?

Postavte svou Strategii na metodě, na níž

odkazují již tisíce lidí a to od roku 1910.

bohatství, bohatý člověk, jak vybudovat bohatství

Chcete Zbohatnout? A seriózně Přemýšlíte JAK?

Nalaďte na vytváření Bohatství svou Mysl a změňte

Způsob jak o Penězích Vy sami Přemýšlíte...

Ať už se řekne cokoliv na počest Chudoby či Průměrnosti...

… skutečností dál zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný, velký a štědrý nebo úspěšný život, není-li dostatečně bohatý… 

Proto základem veškerého pokroku, stejně jako rozvoje společnosti jako celku, tedy nezbytně nutně musí být Nauka, o tom jak zBohatnout.

Tato se k Vám dnes dostává… 

Bez ohledu na to, co dělají či jak přemýšlí všichni kolem Vás...

Zanalyzujte

Jak o penězích, bohatství a bohatých lidech přemýšlíte Vy osobně… ?

Proč? Protože to zásadním způsobem ovlivňuje:

Pojďme si hned na začátek říct...

Peníze a Bohatství samy o sobě

nejsou ani dobré ani špatné...

Jde prostě o neutrální, ale přitom velmi mocnou energii, která se chová přesně podle toho, kdo a jak s ní zachází a také jak o ní samotné přemýšlí… 

Zastavte teď na chvíli své čtení prosím...

Vezměte si k ruce papír, tužku a pojďte si v sobě jednou provždy udělat jasno.  

Přemítejte teď pár minut nad následujícími otázkami… 

A své odpovědi si prosím zapište. Připraveni? 

Odpovězte si na první otázku…

S nalezením a zapsáním odpovědí si dejte klidně na čas...

A teď si znovu to, co jste si napsali přečtěte a pokud možno nahlas… 

Nyní si pro sebe sama upřímně odpovězte… 

Věřím, že jste si odpověděli kladně… 

A proto prosím pro své vlastní dobro…

Bohužel - mezi lidmi stále panuje

jeden velmi rozšířený fenomén...

Většina lidí k penězům a bohatství nemá správný vztah...

Když přijde na peníze, většina lidí cítí určitou rozpolcenost a rozporuplné emoce… 

Sice chtějí vyšší příjem, rozšířit majetek a dostat se na novou úroveň svého bohatství… 

Ale jen málo komu z nich, se to opravdu podaří… 

A nebo jen s velkými obtížemi, zbytečným dřením a vypětím všech sil.

Proč většina lidí nemůže navýšit svůj příjem?

V dosažení nové úrovně bohatství a vyššího příjmu většině lidem brání: 

Týkající se buď samotných peněz, prosperity či bohatství...

A nebo se týkají přímo nich samotných či hodnoty, jenž sobě samým v hloubi srdce přisuzují sebeobraz, sebe-hodnota, sebevědomí)…

Nutno říci, že tyto podvědomé programy, předsudky, negativní přesvědčení či návyky sice nejspíš získali někdy v průběhu svého dětství a dospívání (tedy už hodně dávno)… 

Ale i tak tento špatný způsob myšlení dodnes řídí jejich život.

Ač je tomu možná i o 20, 30 nebo dokonce 40 let později. 

Jak je to možné?

My lidé jsme bytosti, jenž operují na základě návyků...

Mnohé výzkumy ukazují, že většinu našeho dne “fungujeme” na autopilota…
Nebo-li fungujeme na základě vybudovaných mentálních návyků, zvyků a vzorů…

Tedy určitých programů, které jsou součástí našeho podvědomí, protože jsme si je vědomě či nevědomě v minulosti vytvořili – ať už skrze pozorované příklady našich rodičů, vlastním opakováním nebo nějakým silným emočním zážitkem. 

Což nám na jedné straně významně zjednodušuje každodenní už tak dost složitý život, protože tak nemusíme každou minutu přemýšlet nad tím, co a jak máme udělat… 

A také nám to šetří kupu času a energie, které bychom jinak spotřebovali přemýšlením. 

Na druhou stranu, má to také nevýhodu.

Pokud naše mentální návyky, přesvědčení, vzorce a podvědomé programy nejsou takové, které by nám pomáhaly k dosažení našich cílů a nové úrovně bohatství, ale jsou v jejich pravém protikladu…

Pak prožijeme celý svůj život ve vleku tohoto omezujícího myšlení…

A budeme od něj odvíjet své možnosti, schopnosti a sebevědomí, na tom základě se rozhodovat a konat (nebo spíše často právě nekonat)…

Stejně jako od něj budeme odvozovat své snycíle a vize.

A celkově se v životě omezovat.

Většina lidí v tomto "autopilotním režimu či vleku" prožije celý svůj život...

Fungují tak zcela nevědomě na autopilota ještě dlouhé roky poté, co opustí svůj
rodný dům a jsou ve vleku toho:

Osvojili, naučili a viděli na příkladu svých vlastních rodičů v dětství… 

A bohužel bude tomu tak do té doby, dokud si své nekonstruktivní zvyky, návyky, vzorce, přesvědčení a programy a své špatné myšlení neuvědomí a nezmění je. 

Což je prvořadý úkol pro kohokoliv, kdo chce zbohatnout....

Omezující přesvědčení, návyky, programy a nekonstruktivní vzorce myšlení většiny lidí jsou totiž zcela běžně v naprostém protikladu k jejich touze zbohatnout.

Kdokoliv tedy zbohatnout touží, bude pro něj prvořadým úkolem pozvednout své myšlení na takovou úroveň, na které bude dosažení bohatství možné i pro něj… 

Chcete-li zbohatnout, potřebujete zlepšit své myšlení o penězích, o tom jak je vydělávat a spravovat a také o bohatství, stejně jako o sobě samém a svých schopnostech… 

Tím, že to uděláte, se změníte a stanete se člověkem, který může bohatství dosáhnout
(posunete nezbytné znalosti, dovednosti a také své sebevědomí)…

Čehož zcela automatickým důsledkem bude právě požadovaná nová úroveň bohatství.

Pomoc, kterou hledáte, je naštěstí na dosah ruky. 

Špatné myšlení ohledně bohatství a peněz

Vám nikdy nepřinese to, po čem toužíte...

Bez ohledu na to, jak moc se budete snažit či dřít...

Vysvětleme si to na jednoduchém příkladu...

Lidé často chtějí vyšší příjem, rozšířit svůj majetek a novou úroveň bohatství…

A proto si (ať už vědomě či podvědomě) raději přejí navýšit svůj příjem jen trochu… 

Jejich touhy, přání a nakonec i rozhodování a aktivita jsou ovlivněny mnoha nesprávnými či nekonstruktivními přesvědčení, podvědomými programy a vzorci, jenž jim v žádném ohledu jednoduše neslouží.

A je s tím spojen ještě jeden problém… 

PROBLÉM: Vesmír nemá rád nejednoznačnost či rozpolcenost.

Vesmír, ve kterém žijeme a nekonečná energie, které jsme součástí a všechny nás obklopuje, nemá ráda nejednoznačnost. 

Miluje však jasnost a naprostou konkrétnost. 

Pak se nám to jednoduše nepovede

A rozpolcenost to je právě to, co většina lidí ohledně bohatství cítí...

Není tedy asi žádným překvapením, že výsledkem, jenž opakovaně na svém bankovním účtu mohou pozorovat, není nic jiného než… 

Nedostatek, rovná nula a nebo jen mírně nad nulou…

S penězi a bohatstvím je to totiž podobné jako se vztahem partnerským.

Jestliže máte toho druhého ve vztahu upřímně rádi, oceňujete jej, respektuje a věnujete mu svou pozornost a to nejdražší, co máte – tedy svůj čas…

Jinými slovy jdete do toho naplno, protože jste si tím vztahem či partnerem jisti (máte víru a věříte) a cítíte, že je to pro Vás to pravé ořechové a správné…  

Pak za to budete oceněni… Váš vztah bude rozkvétat, bude prosperovat a růst.

Na druhou stranu – nebudete-li si vztahem či partnerem jisti, nebo nebudete vědět, co od vztahu či partnera chcete či potřebujete, nevíte co můžete čekat či nebudete-li tomu druhému ve vztahu dávat pozornost, nebude-li si jisti, že je to ten pravý či ta pravá… 

Pak se Vašemu vztahu nepovede a bude skomírat.

Ve vztahu s Vašimi penězi je to velmi podobné.

Je potřeba k energii peněz a bohatství zaujmout:

Což zpočátku může a pravděpodobně také bude minimálně nezvyklé.

Většina lidí tak totiž není zvyklá uvažovat. 

Neměl je to kdo naučit – jejich rodiče to zpravidla neuměli a není to náplní školní docházky, ač je to potřeba víc než kdykoliv dříve.

Na druhou stranu – čerpat z čeho je… 

Jestliže ve svém životě nejste finančně tam, kde

byste chtěli být, tak něco nejspíš neděláte

správně - byť třeba nevědomky.

Současné podvědomé programy, vzorce a návyky Vám neslouží dobře?

Pak něco nechápete či neděláte správně a proto máte výsledky, jaké máte… 

Abyste své výsledky změnili, potřebujete rozšířit své uvědomění…

Uvědomění přinese změnu, protože téměř instantně změníte své pochopení a tím i zaběhnuté myšlení, kterého se ohledně peněz, bohatství a také sebe samých držíte…  

Zlepšení výsledků bude následovat téměř okamžitě, protože výsledky ve vnějším světě jsou vždy jen odrazem našeho vnitřního světa a našeho mentálního nastavení. 

S novým uvědoměním přijde prosperita a bohatství.

Tento svět je řízen určitými zákony...

Ať už se jedná o přírodní zákony, jako je třeba zákon akce a reakce, gravitační zákon nebo zákon vztlaku, jehož pochopení nám umožnilo létat… 

Pro všechny tyto přírodní zákony platí, že když je dodržujeme a jsme s nimi v souladu, něco dobrého nám to v životě přináší či umožní… 

Vezměme si například zákon vztlaku – dokud jsme jej jako lidstvo nechápali, nebyli jsme schopni jej plnohodnotně využívat a v mnoha věcech nás to omezovalo… 

Ale jakmile jsme tento zákon objevili a pochopili jsme, jak funguje, dalo nám to možnost létat, což přineslo řadu dalších navazujících příležitostí. Svět se zmenšil a možnosti a bohatství, které to přineslo mnoha lidem, se rozšířily.

Znamená to, že jsme zákon vztlaku vynalezli? Nikoliv.

Zákon vztlaku na zemi fungoval od počátku věků, ale jako lidstvo jsme nebyli na takové mentální a vědomé úrovni, abychom jej chápali a dokázali využít ve svůj prospěch.

Což mělo nezvratitelný důsledek – několik tisíc let jsme létat nedokázali… 

Později jsme své uvědomění rozšířili a tak mohl nastat čas na změnu… 

A první odvážlivci jako například bratři Wrightové se odvážně pustili do něčeho, co bylo do té doby naprosto nemyslitelné a mnoho lidí se jim na začátku smálo, ale po mnoha pokusech, omylech i pádech nakonec našli způsob, jak i lidé mohou létat…

Jinými slovy: Poznali přírodní zákon vztlaku a naučili se jej využít pro svůj záměr. 

Podobné zákonitosti platí i v případě vydělávání peněz a dosahování bohatství...

Když tyto zákonitosti dodržujeme, jsou nám nakloněny okolnosti, naše cesta k vlastnímu bohatství se násobně zrychlí a zjednoduší a mnohem dříve dosáhneme svého záměru. 

Tyto zákonitosti můžeme užívat vědomě či nevědomě a nebo je můžeme užívat třeba jen náhodně. Na tom nezáleží. Když jsme s nimi v souladu a dodržujeme je, pak se nám daří bez ohledu na stav ekonomiky, protože zákonitostem jako takovým je ekonomická situace zcela ukradená. 

Protože jejich dodržováním si můžete vytvořit svou vlastní ekonomiku. Konec konců to můžete pozorovat na silnicích – bez ohledu na to, jaká je ekonomická situace, jsou lidé, kteří mají opravdu nádherné, silné a nákladné vozy a ceny benzínu je rozhodně netrápí.

Abyste mohli být jedním z těch lidí, kteří vlastní krásné auto, dům, cestují a žijí v luxusu, je potřeba, abyste si těchto zákonitostí ohledně bohatství byli rovněž vědomi a opravdově chápali jak fungují, protože je pak můžete zcela prvoplánově využít k prospěchu svému, stejně jako k prospěchu vlastní rodiny.

A můžete být jako ten zkušený konstruktér letadla, který vědomě modeluje tvar křídla tak, aby mělo ty nejlepší fyzikální vlastnosti a předpoklady k létání… 

Staňte se konstruktérem svého života, prosperity i bohatství...

Podobně jako konstruktér letadel, Vy se můžete stát konstruktérem svého života…

A můžete do posledního detailu namodelovat svůj vlastní život, podnikání i bohatství… 

Změna je potřebná. Ale nezoufejte. Nejste v tom sami.

Doslova milióny lidí si přeje mít krásný a bohatý život.

A ač o to třeba i usilují, mnohdy se jim nedaří tak, jak by si přáli, protože nemají nejmenší tušení o svých podvědomých programech, vzorcích či negativních přesvědčeních… 

Nemají tušení o tom nevděčném dědictví, které si do svého dospělého života přinesli… Dědictví jenž se předává a dědí z generace na generaci…

Ale dokud si jej neuvědomí a nezačnou své myšlení systematicky měnit, zůstane jejich přání o krásném a bohatém životě pouhým přáním v říši snů a navýšení příjmů pro ně bude jen velmi složité, nebo skoro nemožné… 

Nebo to bude navýšení krátkodobé či se na něj velmi nadřou a jakmile trochu poleví, jejich příjmy se dostanou zpět na původní úroveň… 

Což si asi dokážete představit, jak je frustrující… 

Naštěstí se myšlení dá změnit tak, aby Vám pro dosažení bohatství sloužilo lépe.

Začněte dnes. Není na co čekat.

Každý den odkladu prodlužuje bolest, kterou zažíváte.

Chcete Zbohatnout?

A máte na to dost Odvahy?

Nebo jste Ochotni se Změnit,

když Vám ukážeme JAK?

Narodili jste se s přirozeným právem být bohatí...

Máte 5 smyslů (zrak, sluch, čich, hmat a chuť), máte svou vědomou mysl, která si dokáže představovat a dokáže ovlivnit podvědomí… 

Máte jedinečné vlohy, nadání, talenty a silné stránky a spolu s tím schopnosti, které nemá nikdo jiný než Vy. Jste originální. 

Od narození jste bohatě vybaveni k tomu, abyste mohli svůj sen zbohatnout, uskutečnit…. 

Máte vše, co potřebujete. Od narození jste k tomu zrození…

Možná však jako většina lidí - nevíte jak toho využít a proto to nedokážete...

Úspěch a bohatství není vždy o “natahování se za něčím, co ještě nemáte”…
Nebo o nasbírání většího množství informací… 

Často je to pouze o přeskupení jednotlivých kousků, které již máte…  

A také zbavení se veškerého mentálního smetí, které jsme do 7mi let věku nasbírali. 

Smetí, které nám v našem přirozeném právu zbohatnout brání, je nadbytečné, škodí nám
a neuvěřitelně nás zpomaluje na naší cestě…

To smetí je však možné uklidit, pakliže opravdu chcete a budete vytrvalí a soustavní… 

Proto si upřímně odpovězte...

Jste otevřeni…

Pak svého bohatství můžete dosáhnout...

Bez ohledu na to, z jaké situace či pozice nyní začínáte… 

Můžete získat uvědomění, změnit své myšlení a své podvědomé programování a tím změnit sama sebe tak, aby se z Vás stal člověk, který svého bohatství může dosáhnout… 

Protože když na sobě budete pracovat a měnit se, pak postupně budete přitahovat… 

Má to jeden háček: Většina lidí se nikdy zbohatnout nerozhodne.

Nejsou si jistí tím, že je to dobrý nápad, nebo že to opravdu chtějí… A nebo co by si o nich pomysleli ostatní, kdyby se rozhodli a vyrazili za svým cílem… 

A tak buď na svou cestu k bohatství vůbec nevyrazí…
Nebo se záhy, co na ni vyrazí, zastaví a pak velmi rychle vzdají. 

Protože dobrodružná cesta k bohatství a vyššímu příjmu není téměř nikdy rovná a přímá… Mnohem častěji je klikatá, plná výmolů a objížděk…

Nicméně velikost jakéhokoliv úspěchu je vždy úměrná velikosti turbulencí a problémů, které na své cestě člověk dokáže ustát a zvládnout – nakonec i to je způsob, jak se učíme… 

Zvítězí a zbohatne nakonec ten, kdo se dokáže přes frustraci a neúspěchy, která cesta k bohatství přináší, přenést bez ztráty zapálení a nadšení pro věc. 

Nemějte bohatství jen jako přání. Musíte se rozhodnout...

Existuje spousta lidí, kterým by se opravdu líbilo, kdyby zbohatli…

Nicméně pro většinu z nich je to spíš pouhým přáním, které velmi rychle zaplaší pro jeho zdánlivou nemožnost nebo pro to, že prostě neví jak toho dosáhnout… 

Jen si povzdychnou a zasní se nad tím, jak by to bylo opravdu hezké, ale přitom nehledají informace, které by jim pomohly a ani se nevzdělávají, aby svůj sen obrátili v život.

Brzdí je jejich omezující přesvědčení o jejich vlastním nedostatku, nízké sebevědomí, pochyby, přátelé a prostředí, ve kterém se pohybují… 

Nebo je brzdí strach z toho, co by si o nich řekli druzí, když by se dozvěděli o jejich touze zbohatnout, nebo co by si řekli, kdyby se jim to povedlo či naopak nepovedlo.

Takže jestli opravdu seriózně chcete zbohatnout, gratuluji Vám. 

Můžete to zvládnout. Ale bude potřeba zaplatit určitou cenu. Nebude to zadarmo.

Navíc - Většině lidem se také nechce čekat, než se jim bohatství podaří dosáhnout...

Žijeme ve světě, kde je mnoho věcí instantních…

Máme instantní polévky, instantní bramborovou kaši, instantní kávu.. 

Většina lidí chce mít vše hned. Chtějí si užívat.

A nemají dostatek trpělivosti, vytrvalosti ani odvahy vybudovat sama sebe a krok za krokem spolu s tím své vlastní podnikání nebo investice a nakonec i bohatství… 

A také neradi dělají něco navíc bez toho, aby za to byli zaplaceni… 

Přestože pro dosažení nové úrovně bohatství je to nevyhnutelné… 

Vidíte? Bohatství a to, jak o něm většina lidí přemýšlí, je plné rozporů...

Stejně jako mnoha rozporuplných emocí a nesprávného myšlení.

Což je vlastně jediný důvod, proč bohatství většina lidí nikdy nedosáhne… 

Protože to není o tom, že by lidé trpěli nedostatkem znalostí či dovedností a nebo jim chyběl nějaký speciální talent či měli malý potenciál…

Je to více o tom, jak o sobě samých a potažmo o bohatství a penězích přemýšlí… 

Stejně jako rozporuplných emocích, které mají s penězi a bohatstvím spojeny..  

Naše osobní bohatství začíná v naší mysli. Nikde jinde.

A dokud nenasměřujeme celou svou mysl tím směrem, ve kterém může našeho bohatství růst a také k tomu nepřidáme patřičnou odpovídající aktivitu… 

Bohatství nikdy nedosáhneme… 

Na druhou stranu platí to i obráceně...

Když změníme způsob svého myšlení a narovnáme emoce, jenž s bohatstvím a penězi máme spojeny a na své cestě využijeme naše vlohy a schopnosti, bohatství je dosažitelné. 

Jste na správném místě a ve správný čas…

Dnes se k Vám dostává Unikátní Vzdělávací Program...

"PLAN B - Bohatství"

bohatství, bohatý člověk, jak vybudovat bohatství

Vzdělávací Program vznikl na základě nadčasového díla,

na kterém stojí téměř veškerá literatura zabývající se

osobním rozvojem, získáním bohatství a úspěchu.

Díla, které ovlivnilo velikány jako Napoleon Hill a jeho kniha Myšlením k Bohatství, nebo Robert Schuller (světoznámý pastor a motivační řečník), Anthony Robbins (autor, kouč, motivační řečník), Ronda Byrne (spisovatelka a také producentka filmu s neuvěřitelným úspěchem The Secret – Tajemství) a mnoho dalších…  

Když se pustíte do studia tohoto vzdělávacího programu, osvojíte si principy a uplatníte je ve svém životě a podnikání, pak získáte to, po čem opravdu toužíte… 

A jestliže toužíte po zbohatnutí a rozmnožení svého majetku, zažijete hojnost a prosperitu a budete žít v blahobytu…

Na druhou stranu – nejde jen o blahobyt z pohledu materiálního. Hojnost, prosperita a blahobyt se projeví ve všech oblastech Vašeho života.

Tedy i zdraví, vztahů, vzrušující a naplňující kariéry. 

Protože program učí využít principy, které lze využít pro cokoliv. 

Můžete je využít k tomu, jak zbohatnout vědecky – ale můžete je využít také k tomu, abyste se stali lidmi, kteří mají štěstí, mají nádherné vztahy s lidmi, jsou dokonale zdraví a mají skvělou naplňující kariéru. 

Už žádné domněnky či dohady. Pojďte do toho s námi a získáte tak přesné kroky, které můžete vzít a aplikovat je ve svém životě a podnikání ihned.

Vzdělávací Program PLAN B - Bohaství je pro vás, POKUD...

Opravdu by mohla za bohatstvím stát „věda“?

Není snad bohatství o štěstí?

To je přece to, co si většina běžných lidí myslí...

Když budete pozorovat bohaté, můžete často získat dojem, že bohatí při dosahování své úrovně bohatství, měli štěstí a jejich prosperita tak byla zejména dílem náhody… 

Prostě že byli těmi správnými lidmi na správném místě ve správný čas…

A víte co? Můžete mít i do jisté míry pravdu.

Je však potřeba podívat se na to do větší hloubky, než jen konstatovat, že měli štěstí a  odejít od toho s tím, že Vy tolik štěstí nemáte a tudíž zbohatnout nemůžete.

Pak se to pro Vás stane výmluvou, kterou možná sice uchlácholíte sami sebe ohledně toho, proč se v životě nacházíte tam, kde jste, aniž byste se pokusili to změnit, což Vám bohužel k Vašemu bohatství nepomůže ani o krok. 

A to i navzdory tomu, že máte vše potřebné, abyste ho dosáhli a když to pro Vás bude opravdu důležité, tak ho dosáhnete. 

Štěstí může hrát při dosažení bohatství (a často také hraje) důležitou roli...

Na druhou stranu – štěstí samo o sobě nemá člověk, který nemyslí správně. 

Když budete pořádně pozorovat bohaté, budete naslouchat jejich příběhům a budete číst mezi řádky, tak zjistíte, že opravdu měli v nějakém ohledu štěstí… 

Na druhou stranu – když půjdete o úroveň hlouběji, tak zjistíte, že to štěstí přitahovali (nebo jej dokonce možná tvořili) tím, jak mysleli… 

Jinými slovy - štěstí není příčina. Štěstí je důsledek.

Důsledek správného mentálního nastavení, myšlení, stejně jako postoje a ochoty pracovat a dělat správné věci. 

Štěstí také můžete mít. Můžete se stát člověkem, který se bude více a více vyskytovat na správném místě ve správný čas. 

A protože se takovým člověkem stanete, tak budete i ten správný člověk, který danou příležitost na správném místě ve správný čas bude moci využít.

Pojďme však na moment předpokládat, že by štěstí bylo příčinou a ne důsledkem...

Pokud by tomu tak opravdu bylo a bohatství by bylo o štěstí a náhodě…

Mít peníze, rozmnožit svůj majetek, vytvořit velké jmění a žít v blahobytu, je výsledkem toho, jak myslíte a toho, že věci děláte jistým způsobem.

Ti, kdo myslí, rozhodují se a pak jednají tímto jistým způsobem, zbohatnou…

Zatímco ti, jež věci tímto stejným způsobem nedělají, těm se to nikdy nepodaří – zůstanou celý život chudí či průměrní…

A asi není potřeba dodávat, že když začnete myslet jistým způsobem, tak se stanete osobou, která je v jistém pohledu předurčena k bohatství… 

Stanete se tím správným člověkem na správném místě ve správný čas. 

Budete přitahovat štěstí. Budou se dít pozitivní náhody, které Vám budou pomáhat v dosažení Vašeho vysněného cíle. 

Budete úspěšní. Zbohatnete. 

Nejde ani tak o to, v jakém pracujete oboru

nebo jakou konkrétní činnost vykonáváte.

Zbohatnout můžete v každém oboru.

Vašemu bohatství nebrání ani tak obor ve kterém pracujete. Bohatí lidé jsou v každém oboru lidské činnosti. Můžete vidět firmy na úklid záchodů, jejichž majitelé jsou velmi bohatí. Stejně tak majitelé firem, kteří nakládají s odpady. 

Opravdu. Neexistuje obor, ve kterém byste nenašli bohaté lidi. 

Jde však spíše o to, jakým způsobem přemýšlíte, když děláte to, co děláte, jak se na základě svého způsobu myšlení rozhodujete a jaké kroky následně podstoupíte…

Stejně jako se díváte sami na sebe a na to, co děláte. Někdo sám sebe považuje za málo hodnotného a stejně tak i práci, kterou vykonává. Nedívá se na ni s vyššího úhlu pohledu, nemá větší vizi, než jen že vykoná danou činnost. 

Ale to není způsob myšlení, který vede k bohatství. Takto jen vyděláte na nájem a na nejběžnější potřeby a měsíční náklady. Jestliže chcete zbohatnout, musíte myslet mnohem více velkoryseji – ve větším. Potřebujete mít větší vizi. 

Někteří lidé tímto konkrétním a jistým způsobem myslí zcela vědomě, řekl bych že skoro až prvoplánově a vědomě tento způsob myšlení každý den užívají ve svůj prospěch, čímž jsou schopni krok za krokem dosahovat té úrovně bohatství, po které touží… 

Zatímco jiní tak myslí zcela nevědomky a nemají ani páru o tom, že to tak dělají správně. Jsou takzvaně nevědomě kompetentní, ale stačí jim to, protože mají výsledky, které ve svém životě chtějí a tak se příliš netrápí tím, že by se to snažili pochopit do hloubky. 

Na tom však nezáleží. V obou případech to pro rozmnožení majetku funguje stejně dobře – bez ohledu na to, zda tento způsob myšlení lidé užívají vědomě či nevědomě.

No a pak je velká většina lidí, kteří nemají nejmenší tušení, jak by měli myslet a jsou ztracení ve víru života – odráží jednu pohromu za druhou. Jsou nekompetentní. 

Většina lidí tento jistý způsob myšlení nezná, nechápe jej a myslí prostě špatně...

Mimo to, navíc ještě mají mnoho omezujících či negativních přesvědčení a omezujících podvědomých programů ohledně peněz, bohatství i sebe samých…

Častým jevem, který u nich můžete pozorovat, je, že nemají sama sebe dostatečně rádi, nepovažují se za hodnotné a mnohdy ani neumí dobře vycházet s druhými lidmi… 

Jsou schopni si nadávat, kdykoliv něco pokazí. Jsou schopni se nenávidět… A tisíce dalších nekonstruktivních mentálních návyků a zvyků, kterými si sami v procesu zbohatnutí brání…

V takovém případě opravdu nezáleží na tom, jak hodně a tvrdě celý život dřou, jaké mají talenty a silné stránky a nebo jak schopní ve skutečnosti jsou – zůstanou chudí nebo budou nejvýše průměrní celý svůj život.

Skutečnost je taková, že bohatství je prostě potřeba vytvořit myšlením...

Bohatství nelze “urvat” jen fyzickou prací – respektive možná jde, ale strašně se nadřete.

Tvrdá práce je sice opravdu důležitou součástí a bez ní to nejde, ale sama o sobě má malý potenciál a hrozně dlouho trvá, než dosáhnete toho, po čem toužíte… 

Důvodem k tomu je hlavně fakt, že fyzickou prací působíme čistě ve světě, který je pro nás všechny viditelný a považujeme jej za reálný. 

Jenže ten takzvaný “viditelný a reálný svět”, o kterém si většina lidí myslí, že je to svět kompletní a celý – z něho konkrétně naše oči vidí jen pouhých 8%.

Náš svět, svůj život, ostatní lidi i sama sebe pozorujeme prostřednictvím pěti smyslů,
které popravdě nejsou zrovna příkladem dokonalosti. Proč? Protože našich pět smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť) není schopno zaznamenat celé spektrum reality.

Očima dokážeme vnímat jen asi 8% spektra reality kolem nás a další smyslové orgány jsou na tom ještě hůře…

Jinými slovy to znamená, že… 

Existuje dalších 92% reality, které jednoduše nevidíme a neuvědomujeme si je...

Často tak žijeme v sebeklamném přesvědčení, že tím pádem zbytek reality neexistuje, ač je realita mnohem větší, než jsme schopni našimi omezenými smysly pozorovat. 

Vlastně se jen dohadujeme, co se kolem nás skutečně děje.

A také proto je potřeba, abychom se všichni naučili tvořit svůj život a své výsledky nikoliv jen v realitě, kterou vidíme a vnímáme skrze svých 5 smyslů a můžeme v ní tvořit svou fyzickou práci a úsilí… 

Ale je potřeba, abychom se naučili tvořit své bohatství i ve zbytku reality, kterou prostě a jednoduše nevidíme a svými smysly nejsme schopni vnímat. 

A náš život se stane mnohem jednodušší a bude v něm více pozitivních náhod, které nám budou pomáhat dosáhnout snadněji toho, oč usilujeme.

Jak na to?

Lze to udělat právě tím, že správným způsobem myslíme...

Lidé, kteří nakonec zbohatnou, myslí a dělají věci konkrétním a jistým způsobem – a je docela jedno, zda to dělají vědomě, či nevědomě… 

Většina ostatních lidí tímto jistým způsobem ve svém životě nedělá téměř nic, protože to prostě neumí nebo neví, že by měli či jak na to…

Ale to neznamená, že by se to nemohli naučit. Ve skutečnosti – budete-li studovat lidi, kteří zbohatli, zjistíte, že jsou průměrní ve všech ohledech tak jak jen mohou být… 

Zpravidla nemají nijak větší talenty, ani silné stránky nebo nějaké nadpřirozené schopnosti. Nejsou nijak výjimeční oproti ostatním lidem nebo dokonce než Vy osobně…

Bohatí většinou nebohatnou proto, že jsou více talentovaní nebo že mají nějaké větší schopnosti, než lidé, kteří zůstanou celý život chudí či průměrní.

Je to více proto, že vědomě či nevědomě myslí a dělají věci jistým způsobem.

A proto se tento jistý způsob potřebujete naučit i Vy. 

Bohatství není zapovězeno nikomu.

Kdokoliv chce opravdu zbohatnout, může to dokázat… 

Musí však začít myslet a jednat takovým způsobem, který k bohatství vede, protože bez toho se mu to nepovede. A nebo se u toho tolik nadře, že z toho nebude mít radost.

Zakoupením programu se dostanete ke krokům, jež jsou postaveny na vědeckých závěrech, které k bohatství vedou. 

Což mimo jiné potvrzují tisíce studentů po celém světě… 

Když se tohoto vědeckého přístupu budete držet i Vy, začnou se Vám dít prapodivné pozitivní náhody, které povedou od jedné události k druhé, což nakonec povede k tomu, po čem toužíte…

Nezasvěcený pozorovatel by konstatoval, že jste měli štěstí a ež šlo o pouhé náhody a nebo možná dokonce zázrak…

Vy však budete vědět, že příčinou toho jste Vy osobně a Váš způsob myšlení.

Díky tomu, že budete schopni svým myšlením ovlivňovat realitu, která není pouhým okem viditelná, se seznámíte se správnými lidmi, budou Vám příznivě nakloněny okolnosti a postupně dosáhnete nové úrovně bohatství, právě proto, že se tyto pozitivní náhody naučíte vědomě přitahovat a tvořit. 

Už to nebudou jen pozitivní náhody a štěstí, které k Vám přicházejí tak nějak náhodně bez Vašeho vlivu. Vy budete těmi, kdo je tvoří – budete pozitivně ovlivňovat svou realitu, protože budete vědět JAK. 

Vy se stanete vědomým tvůrcem, díky čemuž se Vám bohatství a úspěch, po kterém toužíte, podaří dosáhnout.

Toto napsala jedna ze studentek, když se

dostala ke knížečce, kterou je Program

PLAN B - Bohatství Inspirován...

Když jsem se mi tato útlá knížečka dostala do rukou, sedla jsem si a četla ji s otevřenou myslí – i když se mi některé myšlenky zdály poněkud nezvyklé a nebo nejasné, měla jsem pocit, že mě něco povzbuzuje a pohání k tomu, abych četla dále… 

To něco mě nutilo opakovaně si pročítat nejasné pasáže, až jsem je nakonec pochopila!

A pak jsem knížku nemohla odložit a přečetla jsem ji celou jedním dechem. Další dny se mi knížka stala společnicí, kterou jsem si brala všude sebou. Když jsem nauku v knížce začala uvádět do praxe, všechno v mém životě se postupně začalo měnit.

Zpočátku jsem tomu nemohla uvěřit, ale nemohu to popsat jinak, než že se mi začaly dít “náhody” – takové ty příznivé situace, které nikdo nevymyslí a není schopen naplánovat, které však vedly k seznámení s novými zajímavými lidmi a dalším kontaktům… 

Které později byly příčinou toho, že ke mně peníze začaly přitékat ve větším a větším množství a z neočekávaných zdrojů…

I když se musím přiznat...

Změnit zaběhlé mentální návyky a způsob smýšlení o penězích a bohatství pro mě bylo docela obtížné a stále v tom nejsem tak dobrá, jak bych si přála, moje podnikání začalo klapat mnohem lépe než pár měsíců zpátky.

Nevím, jestli je to vhodné uvádět, ale můj příjem se ve skutečnosti zdvojnásobil a stále se zvyšuje… Jsem z toho u vytržení a cítím se jako Alenka v říši divů… 🙂

Svůj těsný městský byt jsem díky tomu vyměnila za prostorný byt u vody…
Navázala jsem nové prospěšné vztahy s několika úspěšnými a bohatými lidmi…

A příležitosti být, dělat, mít a dát mi klepou na dveře skoro denně. Je to úžasné…

Před tím, než jsem obdržela tuto knížku, jsem nikdy příliš nečetla a ani jsem vlastně nikdy dříve neslyšela tak jasné vysvětlení toho, že existují vesmírné zákony, které se vztahují na bohatství, peníze i úspěch.. 

A také jsem dříve neměla ani tušení o tom, že výsledky, které chceme, k nám začnou přicházet teprve tehdy, jestliže se rozhodneme tyto vesmírné zákony uvést v činnost, díky čemuž se dostaneme do proudu hojnosti a prosperity a půjdeme v jeho směru, místo toho abychom plavali proti němu (obvykle nevědomě). 

Budeme-li vědecky reprodukovat příčiny bohatství, vždycky dostaneme stejný příjemný požadovaný výsledek.

Nicméně ne vše bylo tak růžové, jak to teď možná vypadá...

I přesto, že jsem po změně ve svém životě toužila celým svým srdcem, musím Vám říct, že jsem při čtení knihy mnohdy daným myšlenkám vzdorovala, polemizovala s nimi, někdy jsem byla naštvaná a také si často myslela:  

No, nevím, jestli s tímto můžu zrovna souhlasit.“

Chci se o to s vámi podělit, protože to pravděpodobně také zažijete. Některé části knížky, prostě zaútočí přímo na Vaše dřívější uvažování, přesvědčení i paradigmata, které o penězích, bohatství, prosperitě a bohatých lidech máte… 

Nicméně pak jsem se rozhodla, že přijmu (alespoň dočasně) každý předpoklad, který byl v knize uveden, jako kdyby byl 100% pravdou a jako bych mu plně věřila.

A nakonec jsem sama sobě říkala: 

,,Aha, teď už chápu, proč řekl tamto…“, a nebo: “Nyní vidím, jak to spolu souvisí.

Proto Vás chci od srdce povzbudit. 

Pokračujte ve čtení i přesto, že ne všemu teď porozumíte nebo tomu dokonce nevěříte. Nakonec sami uvidíte, že se každý kousek skládačky poskládá dohromady.

Nezískáte tím jen Vy sami.

Je nesmírně povzbuzující vědět, že k zbohatnutí vědeckou metodou a uskutečnění svých finančních i jiných snů prostřednictvím této metody, získáte nejen Vy samotni, ale také všichni lidé, se kterými se dostanete do styku.

Je to způsob naprosto odlišný od sobecké, kořistnické a bezohledné mentality, kterou mnozí považují za jediný způsob, jak zbohatnout.

Proto vás prosím – s otevřenou myslí věnujte velkou pozornost vzkazu této knihy. Soustřeďte se na svou osobní vizi a sdílejte ji s lidmi, kteří dělají to samé a jsou stejně zaměření.

Za sebe samu Vám mohu říct…

VÝSLEDKY SE DOSTAVÍ!

Vše potřebné k dosažení svých snů, už máte...

Všechno, co potřebujete k proměnění svých snů ve skutečnost, máte v sobě. 

Jen to možná doposud moc nepoužíváte… 

Pravda je taková, že každý z nás je ve skutečnosti osobnost nekonečné hodnoty a jedinečných možností. Stejně tak i Vy… 

A i když se možná v tuto chvíli nepovažujete za tvůrčí bytost a nebo jste dříve zažili neúspěch a i pokud jste již všechny možné přístupy, které rovněž slibovaly, že budou fungovat vyzkoušeli a přesto nefungovali… 

Otevřete svou mysl této knížečce, protože když si dáte tu práci s pochopením jednotlivých témat a uplatníte je ve své každodenní praxi, tak se k dobrému obrátí.

Věřte, že to tak bude a stane se to skutečností… 

Jste připraveni sklonit hlavu, mít pokoru a učit se?

Pravděpodobně jste již slyšeli rčení: „Učitel přijde, jakmile je žák připraven.“

Určitě to platí pro mě a pro mnoho dalších lidí, kteří se k dané knížce dostali… 

Možná i Vy jste právě teď připraveni vzdát se své pýchy a místo toho sklonit svou hlavu, mít pokoru a učit se…

Nejste-li tam, kde byste si v životě přáli být, co se týká příjmu, bohatství a osobního úspěchu, problém nemusí spočívat v tom, co děláte, ale jakým způsobem to děláte. 

Útlá knížka Vás naučí, jak to udělat správně.

Jestliže chcete změnit svůj život, nejdříve potřebujete změnit svou mysl a způsob, jak myslíte. Začíná to tím, jak myslíte!

Pusťte se do toho.

— Rebecca F. 

Jak Program "PLAN B - Bohatství" vypadá?

Vzdělávací program má 3 klíčové části.

bohatství, bohatý člověk, jak vybudovat bohatství

Studijní Elektronická Kniha

Stěžejním pilířem programu “PLAN B – Bohatství” je elektronická kniha, která obsahuje 17 kapitol, jež vysvětlují vědeckou metodu, jak zbohatnout. 

Ale navíc k tomu přidává vysvětlení a polopatické vysvětlivky, jak dané principy chápat a jak je ve svém životě uchopit.

Nedílnou součástí jsou také duchovní principy a praktiky, které když pochopíte, tak pro Vás bude bohatství mnohem jednodušší dosáhnout. 

Součástí každé kapitoly je vždy jeden závěrečný úkol, který danou kapitolu rozšiřuje o praktické cvičení, jež na danou kapitolu navazuje a umožňuje praktické uchopení daných principů, čímž dochází
k lepšímu pochopení a osobní transformaci.

Získat to rovnou…

Audio & Video Verze 17ti Webinářů

Dále program “PLAN B – Bohatství” obsahuje 17 audio a video záznamů z webinářů, které jsme na téma každé ze
17ti kapitol ebooku pořádali.

Máte tak možnost stáhnout si audio / video soubory do mobilu či mp3 / mp4 přehrávače a můžete studovat bez ohledu na to, kde se nacházíte… 

Což Vám dá možnost posunout se při veškerých činnostech, které nevyžadují Vaší mentální pozornost třeba jako cestování, jízda autem, uklízení, vaření, žehlení nebo třeba práce na zahradě.

Webináře jsme navíc pořádali ve větší skupince lidí, takže se k Vám dostanou různorodé podněty a pohledy lidí s odlišnou praxí, zkušenostmi a historií… 

A získáte tím unikátní příležitost pozorovat jak různí lidé s různými životními příběhy odlišným způsobem myslí a co to do jejich života přináší… 

Získat to rovnou…

FB Uzavřená Studijní Skupina.

Třetím důležitým pilířem programu “PLAN B – Bohatství” je Facebooková skupina, ve které máte možnost nalézt ostatní spolustudenty a další hledače bohatšího života.

Získáte tak unikátní příležitost propojit se a poznat se s podobně smýšlejícími lidmi, vytvořit si kamarády a přátele…

A kdo ví – třeba Vám z toho někdy později přinese i příležitost či podnikání, které Vám pomůže kupředu na Vaší vlastní cestě k osobnímu bohatství…

Kromě toho ve skupině získáte ještě další dodatečné vzdělávání na pravidelné bázi – máte tak možnost zůstat dlouhodobě zaměření na svůj cíl, čímž zvýšíte pravděpodobnost, že opravdu zbohatnete.

Získat to rovnou…

Co se v Programu "PLAN B - Bohatství" naučíte?

Když do sebe dnes zainvestujete, získáte tyto benefity:

A MNOHEM mnohem více...

Studiem programu se stanete osobností, jež dělá pokrok, protože překonáte většinu omezujících přesvědčení, které máte s bohatstvím a penězi možná spojeny… 

Zlepšíte své myšlení, porozumíte smaa sobě a lidem. 

Stejně jako tomu, jak se bohatství tvoří a díky tomu pro Vás, bude mnohem dostupnější jej dosáhnout sami pro sebe.

Ale zároveň sama sebe umístíte do pozice, kdy k bohatství a dalším posunům budete schopni pomoci i dalším lidem.

V čem je Program "PLAN B - Bohatství" výjimečný?

Tento program obsahuje 2 prvky, které jej dělají vyjimečným...

1. Cvičení a úkoly, jež Vám pomohou k osobní transformaci

a mentálnímu posunu - budete-li úkoly plnit...

Není nic tak účinné k pochopení nových témat a vzájemných souvislostí, stejně jako k transformaci a změně myšlení, jako osobní zkušenost.

Proto Program “PLAN B – Bohatství” obsahuje na konci každé kapitoly úkoly, který na téma dané kapitoly navazují a rozšiřují ji o praktická cvičení… 

Přínosné je to proto, že když je člověk postaven před  úkol, který nikdy neřešil a nemá s ním žádnou osobní praktickou zkušenost, potřebuje o něm přemýšlet… 

A již nelze jet na autopilota, tak jak to dělá většina lidí celý svůj život, a stavět své odpovědi na základě mentálního zvyku či vyjetých kolejí – v takovém případě je potřeba, aby člověk zapojil svůj nekonečný myslící potenciál a posunul své myšlení a tím i život a podnikání na zcela novou úroveň… 

Což samo o sobě vede k novým uvědoměním, AHA momentům a hlubokému pochopení tématu i jeho vzájemných souvislostí…

Navíc Vám to přinese jistotu – budete mít mnohem lepší představu o tom, co máte dělat a co naopak máte přestat dělat, abyste se k navýšení svého příjmu a potažmo ke svému bohatství, dostali. 

Což je něco, co určitě chcete, protože tak své bohatství a navýšení příjmů budete mít více ve vlivu a budete si mnohem více věřit, že jej můžete dosáhnout. 

A v neposlední řadě úkoly a přemýšlení o problematice bohatství vytváří nové neurální spoje ve Vašem mozku a často přitom dochází k změnám paradigmatu. 

A připravuje Vás to na to, abyste mohli a byli schopni navýšení svého příjmu a svého bohatství opravdu dosáhnout. 

Je velmi pravděpodobné, že Vás praktické úkoly a cvičení na konci kapitol možná trochu vyvedou z míry…

Nicméně o to přesně jde. Jde o to vyvést Vás z Vaší běžné míry a přimět Vás podívat se na sebe sama, svůj život a své současné bohatství z odlišné perspektivy… 

To vše proto, abychom Vám umožnili dostat se do pozice, kdy budete svého bohatství opravdu schopni dosáhnout. 

2. Audio & Video Záznamy skupinových koučovacích

webinářů, které sebou můžete vzít kamkoliv a studovat...

Náš vědomý mozek (ten, kterým právě teď čtete tento text a přemýšlíte  o něm) je schopen zpracovat jen určité omezené množství informací za vteřinu a je schopen se v jednom okamžiku věnovat asi tak stejnému množství podnětů, jako máte prstů na rukou…

Naše vědomá mentální kapacita je prostě  a jednoduše omezená – vědomě zvládneme zpracovat něco kolem 2000 bitů informací / vteřinu.

Oproti tomu kapacita našeho nevědomého mozku je zcela neomezená... 

Nevědomý mozek dokáže zpracovat přibližně 400 000 000 000 (čtyři sta miliard) bitů informací za sekundu.

Vědomý mozek si dokáže pamatovat jen málo věcí a jen velmi krátce. Avšak v nevědomém mozku je uloženo vše a navždy. Neznamená, že ke všem informacím máme pořád a vždy přístup z hlediska vědomé mysli. Nicméně jsou tam napořád.

A v tom je právě obrovská výhoda audio a video záznamů – můžete si je nahrát na mp3 / mp4 přehrávač a poslouchat kamkoliv jdete.

Jednak poslechem šetříte čas, když zrovna nemůžete číst knihu a děláte svůj čas více produktivní i u činností, které jinak až tolik produktivní (z hlediska Vašeho posunu k nové úrovni bohatství) nejsou – jako třeba dojíždění do práce či školy, uklízení, vaření či žehlení a nebo třeba práce na zahradě… 

Pravidelným poslechem audio nahrávek webinářů či sledováním samotných webinářlů, získáte možnost do sebe sama nasát a zapamatovat si uvedené principy mnohem lépe… 

Ve skutečnosti je dokonce úplně jedno, zda soustředěně posloucháte nebo ne, protože Váš nevědomý mozek registruje všechny informace, které Vám jdou do uší a vybaví se Vám to v ten správný okamžik, když to budete nejvíce potřebovat…

Navíc – co Vám zní opakovaně a dlouhodobě v uších,
to již nikdy nezapomenete, protože se to s každým dalším poslechem začne stávat Vaší součástí…

Což způsobí, že se stanete novým člověkem – takovým, který je schopen svého bohatství opravdu dosáhnout. 

Co dále k Programu "PLAN B - Bohatství" získáte?

Připravil jsem pro Vás fantastické doplňující bonusy...

Program Magické Afirmace

Pečlivě vybraná sbírka 250 pozitivních afirmací, jež Vám pomohou přeprogramovat myšlení a kompletně zastavit negativní samomluvu… 

A navíc návod jak pozitivní afirmace tvořit správně, abyste svou sbírku pozitivních afirmací mohli rozšiřovat a postupně sama sebe zlepšovat.

Ke všem 250 pozitivním afirmacím navíc obdržíte Audio soubor v mužském i ženském rodě, abyste mohli své afirmace poslouchat kdekoliv. 

Zjistěte o tom více…

4x Pozadí na plochu Počítače či zeď

4 Nádherné Inspirativní Pozadí na plochu Vašeho počítače či k vytištění na zeď Vaší pracovny, ložnice či obýváku…

Wallpaper nebo-li pozadí, které udrží Vaši mysl zaměřenou na správné myšlenky, které produkují výsledky & budou Vás den za dnem INSPIROVAT k novým cílům, novým výšinám a novému úspěchu a k nové úrovni bohatství…

Zjistěte o tom více…

10 Moudrých principů pro Mistrovskou Mysl…

Bez životní moudrosti se jen těžko získává Život bez Hranic…
Většina lidí bohužel nedbá o to, aby získali skutečnou moudrost, která by pro jejich život a životy jejich bližních znamenala zásadní životní změnu.

A proto se s Vámi rozdělíme o 10 moudrých principů, se kterými můžete bezpečně začít…

Zjistěte o tom více…

Všechny tyto BONUSY mají celkovou Hodnotu 799 Kč.

Objednáním Programu "PLAN B - Bohatství" je získáte zcela ZDARMA.

VYPLŇTE Objednávkový Formulář níže

& Odešlete svou Objednávku.

GARANCE 100% SPOKOJENOSTI

Věřím, že Programem “PLAN B – Bohatství” budete opravdu nadšení a navíc získáváte obrovskou přidanou vzdělávací hodnotu

Osvojit si a pochopit nadčasové principy bohatství a prosperity totiž pomůže dosáhnout nové úrovně příjmů i Vašeho Bohatství nejen Vám…

Ale budou z toho těžit i další lidé mimo Vás. Důvod? 

Jednoduše proto, že když se to podaří Vám, tak sami sebe umístíte do pozice, kdy budete moci mnohem lépe pomoci i druhým lidem…

Jednak skrze své peníze – budete jich moci darovat více, ale rovněž skrze svůj čas, který vždy omezený – ale jen do té doby, dokud nemáte peníze a činnosti, které dnes musíte sami dělat, nepřevedete na někoho jiného. 

Postarat se o svou prosperitu a novou úroveň bohatství ve Vašem životě, je tedy jedna z nejvíce důležitých věcí, které se můžete věnovat, protože to pomůže mnoha dalším lidem kromě Vás.

Jakmile se Vám to podaří, znamená to, že budete mít více času na sebe i druhé a budete sobě i jim moci dát více – ve skutečnosti to nejlepší sama ze sebe… 

Můžete být tedy naprosto klidní a uskutečnit svou objednávku, protože vím, že z informací budete těžit ještě dlouho po uskutečnění svého nákupu – ve skutečnosti z výhod a přínosů, budete těžit až do konce svého života… 

Stručné shrnutí toho, co objednáním

Programu "PLAN B - Bohatství" získáte:

K Programu PLAN B – Bohatství navíc ihned získáte další dodatečné Bonusy, které vhodně tento program doplňují:

Neexistuje žádné riziko...

Nad to vše, co od nás získáte, se nevystavujete žádnému riziku, protože celý balíček je chráněn neprůstřelnou 30ti denní zárukou spokojenosti. 

garancespokojenost bohatství BOHATSTVÍ: Jak v životě získat vše, co chcete, pomocí síly své "Aktivní Mysli"...
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Zažíváte potíže při platbě? Kontaktujte nás prosím

Udělejte pozitivní krok ke svému Bohatství a Životu bez Hranic:

Dokončete svou objednávku nyní...

Potřebujete pomoc nebo poradit? 

Napište nám. Jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme.