Archive for the Duchovní Rozvoj Category

Někteří lidé přicházejí do tvého života jako odměna a také jako lekce…

Někteří lidé přicházejí do tvého života jako odměna a také jako lekce…

Lekce, které k nám přicházejí, mohou být malicherné nebo malé, ale také nepříjemné či velké, záleží na tom, co nám zrovna má přijít do cesty, abychom se z toho poučili.

Přečtěte si více...

Moje vlastní spokojená cesta… Velký dar zkušeností a sebepoznání?

Moje vlastní spokojená cesta… Velký dar zkušeností a sebepoznání?

Plné naplnění Vašeho potenciálu, spokojený život a prohloubení svých schopností můžeme nalézt my všichni. Specielně my ženy máme totiž jeden velký dar, jsme totiž bohyně. Bohyně, které cítí lásku a dokážou jí dávat.

Přečtěte si více...

Letní slunovrat 21.6.2011

Právě proběhlý letní slunovrat byl v dějinách času tím nejsilnějším. Léto je symbolem odpočinku a uvolnění. Čas dovolených nám symbolicky zesiluje dovolení si věnovat se sobě a vyvázání se z matrixových pout. K tomu abychom k tomuto nejsilnějšímu uvolnění mohli dojít, bylo zapotřebí zesíleného rozpomenutí se na největší naše inkarnační bloky, které jak na mentální, tak i na fyzické úrovni, nám dosud znemožňovaly udržovat si stálé vibrace lásky. Proto dny před tímto slunovratem byly psychicky velmi náročné, aby po proběhnuvším slunovratu mohla nastat silná detoxikace a očista těla. Nejdříve potřebovala proběhnout očista na mentální úrovni. Nikdo cokoliv za nás nemůže očistit, pouze nás podpořit. Proto tyto tlaky musely zesílit, abychom si po jejich zvládnutí ještě silněji mohli vážit myšlenkové svobody a volnosti a k omezujícím myšlenkovým vzorcům se již nenavraceli. Jelikož vše vychází z naší božské podstaty, z našeho nitra směrem vně, tak po myšlenkové očistě následuje očista hrubohmotnější vibrace

Přečtěte si více...

Stvoření

Činím tak spontánně bez plánu, píši sám za sebe a tak umožňuji, aby každý se mohl odrazit v tom mém prožitku a příběhu a každý si našel v něm své vlastní poselství. Nabízím tím živou konstelaci, při které se můžete i nemusíte naciťovat do mých slov a prožívat tak skrze mě sami sebe… Dne 18.2.2011 jsem prožil nejkrásnější den ze všech mých inkarnací. S plnou odpovědností toto ztvrzuji. Protože je to velmi silný příběh, mohu ho psát až den poté, jelikož síla prožitého mohla být ve mně ukotvena. Také činím ze zodpovědnosti ke všemu a všem, jelikož tyto mé silné vibrace by mohly lecjaké stojaté vody rozbouřit. Proto z pozice člověčenství se všem omlouvám za případně způsobené nepříjemné emoční zážitky a z polohy jednoty ukazuji sebe a vím, že nikdo a nic nemůže nikomu ublížit, jelikož každý činí to nejlepší co v daný okamžik umí a zná a ublíženost vnímá

Přečtěte si více...