Strach

Strach má mnoho podob, vždy však vede k prohře.

  • Strach svazuje a činí člověka neschopného vidět příležitost ke změně a využít ji.
  • Strach nutí člověka, aby se krčil, hrál při zdi a smířil se s podmínkami a situacemi, které mu nevyhovují.
  • Strach člověku nalhává, že zazářit, inspirovat mohou jen někteří, jen ti nejlepší.

To není pravda, každý člověk je jedinečný, má jedinečné poslání a má schopnost zazářit a inspirovat jedinečným způsobem.

Člověk ovládaný strachem vidí ty, kterým se nepodařilo změnit svůj život a místo, aby si polepšili, pohoršili si, ale už nevidí ty, kteří uspěli.

Strach ho natolik svazuje, že si nedokáže položit otázku:

V čem udělali chybu nebo chyby ti, kteří neuspěli?

Strach vede člověka k tomu, aby se bál vykročit na cestu změny, aby si myslel, že je to hazard, a aby setrvával v situaci a v podmínkách, se kterými není spokojen.

Strach bere člověku zdravé sebevědomí, bere mu schopnost zaujmout druhé, nervózní, krčící se člověk těžko někoho zaujme.

Pohodlnost

Pohodlnost má se strachem mnoho společného.

Pohodlný člověk se bojí změn, bojí se vystoupit ze zóny pohodlí, bojí se všeho, co je nepříjemné.

Takový člověk říká, že chce změnit svůj život a změnil by ho, kdyby měl lepší podmínky, byl mladší, apod.

Tím si najde důvod, proč neudělá nic pro to, aby se jeho život změnil.

Se svojí situací, svými podmínkami není spokojen, ale smíří se s nimi s tím, že mohlo být hůř.

Je podobný žáku, který dostal ve škole čtyřku, není sice s ní spokojen, ale říká si:

„Mohl jsem dostat pětku, soused ji dostal.“

Ale už neříká:

„Tu čtyřku si můžu opravit a opravím si ji.“

Pohodlnost může vést nejen k rozhodnutí neudělat nic pro změnu svého života, ale může vést i k ustavičnému odkládání změny.

Takový člověk stále odkládá změnu, o které ví, že je nezbytná, a to tak dlouho, až už mu nezbude žádný čas na to, aby ji mohl uskutečnit.

Takovému člověku uniká jedna příležitost ke změně za druhou.

Je příjemnější odložit změnu než ji začít uskutečňovat.

Vykročit na cestu ke změně svého života není příjemné, vyžaduje to zaměření se na cíl, odvahu, disciplinovanost, trpělivost, vytrvalost a samozřejmě je také u toho třeba myslet.

Člověk, který chce změnit svůj život, musí umět jít za svým cílem, stát si za svým názorem, musí vědět, co chce a nesmí se nechat zviklat.

Vyčítání si chyb

Probírat se svoji minulostí, myslet na své chyby a vyčítat si je nevede k ničemu, jen to ubírá potřebné síly a čas a působí to bolest.

život

Nelze neudělat chyby, lze se však z nich poučit, neopakovat je a předcházet mnohým dalším chybám.

Minulost má člověka vést k poučení a k vděčnosti, ne k výčitkám.

Minulost nemá být břemenem, které člověka tíží a znemožňuje mu jít dál.

Nedostatek vytrvalosti


Překážky a neúspěchy patří k životu, jsou tu pro náš duchovní růst.

Změna života, změna podmínek, situace nemusí přijít za týden ani za měsíc, ale mnohdy přijde až po dlouhé době plné úsilí.

Někteří lidé vzdají úsilí o změnu svého života, jakmile se setkají s první překážkou, s prvním neúspěchem.

Někteří lidé vzdávají své úsilí o změnu svého života, když přes všechno jejich maximální úsilí k žádné změně nedochází, a už to trvá měsíc, někdy i dva.

Hanba není mít neúspěch, padnout na své cestě za změnou svého života, hanba je zůstat ležet na cestě, nepovstat a jít dál.

Změna je život

Změna života nebývá běh na krátkou nebo středně dlouhou trať, ale bývá to běh na dlouhou, někdy ultra dlouhou trať.

Je třeba se nevzdávat, nepolevovat ve svém úsilí, přestože okolí dotyčnému říká, že jeho úsilí je zbytečné.
Je třeba vytrvat ve svém úsilí, vytrvat na cestě ke změně svého života a nepřestat věřit v uskutečnění změny.

Velkou pomocnicí na cestě ke změně života je moudrost.

Moudrost chrání člověka od zbytečných chyb, dodává mu odvahu i sílu, ukazuje mu směr, kudy má jít a nakonec ho dovede k cíli.

Napsat komentář