Čínský Nový rok začíná 23. ledna a s ním přichází významná změna energií

Je normální, že všichni sledujeme ekonomické a demografické změny, které ovlivňují naše podnikání. Zprávy v novinách a televizi významně ovlivňují smýšlení a chování lidí, jejich způsob utrácení a šetření peněz, péči o zdraví, životní styl… Jsme si vědomi, jaký vliv na nás mají naše děti, partner, rodiče.

Při vší té záplavě informací často zapomínáme, že jsou ještě jiné vlivy – ty, které přicházejí se změnami ročních období a zejména s koncem kalendářního roku. Naši předkové tyto změny pečlivě sledovali a pro přechody jednotlivých období měli stanovena pevná pravidla.

Čínský nový rok

Jako poradkyně Feng shui pečlivě sleduji předpovědi, vážící se k čínskému novému roku a jejich odraz v naší realitě. Číňané vzhledem k odlišnému životnímu stylu nahlíželi na přírodu jinak než my a jejímu pozorování se pečlivě věnovali.

Výsledky svých pozorování uvedli do jednotného systému spadající pod tradiční čínskou medicínu – Feng shui bylo původně jednou z jejích součástí.

 

Nyní máme za sebou dva náročné roky, které byly pod vlivem prvku Kov – rok 2010 ovládaný Kovovým Tygrem a o něco jemnější rok 2011, rok Kovového Králíka.

Ten nyní (23.ledna) předá svou vládu Vodnímu Drakovi.

Zatímco Králík těží ze svých diplomatických vloh, energie Draka je přímo strhující.

Plným právem je považován za nejvýznamnější znamení čínského zodiaku. Jeho moc, síla, moudrost a předurčenost k úspěchu fascinuje již po celé generace.

Drak sebou přináší velké projekty, rozlet, optimismus a plány do budoucna. Jeho vliv je ovšem dvousečný. Na jednu stranu nás dokáže nadchnout svým optimismem, ale také je možné, že nás vláká do osidel falešných nadějí.

Mnoho lákavých příležitostí

V nadcházejícím roce Vodního Draka nás čeká řada lákavých příležitostí a to jak v soukromém tak profesionálním životě. Osvobodíme se od řady vlivů, které nás svazovaly a omezovaly.

Bude to rok plný obrovských možností, otevřených dveří a lákavých příležitostí.

  • Rok, kdy můžeme hodně získat jak finančně tak osobně. 
  • Rok příležitostí k velkým ziskům. 
  • Rok plný nadějí. 

Ale nezapomeňte, že energie Draka má i svou odvrácenou stránku. Drak snadno odvrátí svou pozornost od slabých a poražených a zamíří k novým obzorům.

 

Hezký den

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář