Čistota půl zdraví, říká se… Nesnažme se, aby vše kolem nás bylo jen čisté. Snažme se, aby vše čisté, bylo v nás…

„Čistota a klid v duši, uvádějí do pořádku všechno pod nebem.“

Lao-c’

 

Přehnaná čistota je zdraví na škodu.

Od narození nás učili, že čistota je základ zdraví, ale v poslední době se mluví o tom, že tomu tak není.

Nikdy nebudeme žít v úplně čistém prostředí a náš organismus se s tím musí smířit.

Neustále stoupá počet alergií a dalších nemocí u dětí, které se tam, kde děti nežijí v přehnané čistotě, prostě nevyskytují.

Český turista si ve Vietnamu umyl nohy v potoce, dostal strašnou vyrážku a skončil v nemocnici. Místní obyvatelé z tohoto potoka pili.

Jinde osmdesátiletým manželům objevili ve studni radioaktivní radon. Oni tuto studnu používali celý život a dočkali se vysokého stáří ve zdraví.

Z toho plyne, že se dokážeme přizpůsobit nezdravému prostředí, ve kterém žijeme.

Nemusíme se všemu vyhýbat a vše dezinfikovat.

Čím čistší životní prostor si vytvoříme, tím budeme zranitelnější, když se dostaneme do prostředí, kde takováto čistota není.

Bráníme se nečistým vztahům.

Stejně jako se snažíme, aby nepůsobila nečistota na naše tělo, snažíme se, aby naše vztahy neznečišťovaly naši mysl.

Zamilujeme se. Provdáme se nebo se oženíme a zjistíme, že s tím, koho jsme milovali, nedokážeme žít, a tak se rozvedeme. Jednoduché řešení.

Najdeme si někoho jiného. A zase zjistíme, že s ním nedokážeme žít. A tak ho opět opustíme.

Pak se rozhodujeme, zda to budeme zkoušet dál, nebo si řekneme, že snažší je zůstat sám.

Dnes se říká „žít singl“. Ale málokdo se zamyslí nad tím, proč je tak těžké najít partnera, se kterým nám bude dobře.

Je to proto, že nikdo z nás není úplně čistý. Každý je umazaný, zašpiněný životem a svoji špínu nevnímá.

Vnímá jen špínu těch druhých.

Ženy si stěžují na manžele, současné i minulé a muži na manželky. Je to proto, že chceme mít kolem sebe vše čisté.

Čisté prostředí, čisté vztahy, čisté děti atd…

A tak utíkáme před nečistotou prostředí a vztahů a neuvědomujeme si, že nemáme kam utéct, pokud nechceme žít v nějakém uměle vytvořeném sterilním prostředí.

Sami před sebou neutečeme.

Jediný způsob, jak žít v čistotě, je mít čistou mysl.

Té se žádná nečistota nemůže dotknout.

Vykoupejme své tělo i duši v lásce ke všemu kolem nás a získáme odolnost, rezistenci, vůči všemu, co by nás mohlo pošpinit.

Pak nebude důležité, s kým a v jakém prostředí žijeme.

To neznamená, že budu žít na smetišti s alkoholikem, který mě bije.

Naopak, čistá duše si vytvoří kolem sebe přirozené prostředí, ve kterém chce žít a do jejího života vstoupí partner, který bude žít stejně.

Takto čistá duše má domov, práci, partnera, děti a vše v čem žije, takové, jaké potřebuje a špína okolního světa a vztahů se jí nemůže dotknout.

Nikam a před ničím neutíká. Ať je kde je, svou čistotu si nese sebou.

eM

.

Napsat komentář