Jestliže omezíte své volby jen na to, co se vám zdá možné nebo rozumné, oddělíte se od toho, co opravdu chcete, a zbude jen kompromis.

Napsat komentář