Chuck Gallozi

Máme vrozenou touhu neustále se učit, růst, rozvíjet se. Chceme se stát většími, než už jsme. Jakmile se naučíme neustále se zlepšovat a nikdy s touto snahou neskoncovat, vedeme život věčných úspěchů a uspokojení.

Napsat komentář