J. Paul Getty

Jedinec pevně odhodlaný dosáhnout v podnikání vrcholu musí doceňovat moc a sílu zvyku. Musí se rychle zbavit návyků, které by ho mohly zničit a osvojit si praktiky, z nichž se vyvinou zvyky prospěšné na cestě k vytouženému úspěchu.

Napsat komentář