Napoleon Hill

Můžete být, čím chcete, jen když v to s dostatečnou přesvědčivostí věříte a jednáte podle toho s vírou. Protože všechno, co mysl dokáže vymyslet a v co věří, může taky uskutečnit.

Napsat komentář