Jestliže vynechám den cvičení, poznám to. Jestliže vynechám dva dny, pozná to můj manažer. Jestliže vynechám tři dny, pozná to mé publikum.

Napsat komentář