Nedávno jsem byl pozván jako řečník na nadcházející on-line telesummit s názvem ‚The Power of Purpose‘ (‚Síla účelu‘). Zatímco mi bylo ctí být součástí tohoto programu, pozvání mě donutilo se pozastavit a zapřemýšlet trochu o svém vlastním životě a díle, a konkrétně si položit otázku: „Má můj život účel?“ Moje první odpověď byla, „Ano, samozřejmě že má.“ Nicméně, jak jsem tak o tom přemýšlel hlouběji, uvědomil jsem si, že v mém životě a práci je plno aspektů, které nejsou vůbec „smysluplné“.

Tato realizace byla jak zahanbující, tak poučná. Jak jsem pokračoval v tomto šetření,  začal jsem si uvědomovat některá konkrétní místa v mém životě, kde nejen že nežiji „smysluplně“,  ale kde nevědomky nebo automaticky pouze reaguji na to, co se mi v životě „děje“. Zatímco jsem vděčný, že mám práci, kterou miluji, manželku a rodinu, které zbožňuji, a že je v mém životě mnoho úžasných věcí – častěji, než bych si chtěl připustit, je pro mě snadné spadnout do pasti pocitu, že jsem jen obětí svých okolností a povinností. Možná občas míváte podobný pocit.

Jak jsem více přemýšlel o celé této koncepci účelovosti života, došel jsem k názoru, že existují dva odlišné aspekty. Existuje „účel“ s velkým „Ú“, který nám pomáhá přijít na to, kdo jsme, a žít podle toho, kým jsme, co je pro nás nejdůležitější, a naší větší příčině toho, že jsme naživu. A pak je tu „účel“ s malým „ú“, který se vztahuje k úrovni vědomí, uvědomění a záměrnosti, s nimiž žijeme naše životy na denní bázi. Oba tyto aspekty jsou důležité pro účely našeho celkového naplnění v životě, a přesto jsou výrazně odlišné.

Účel nebo cíl?Žít s účelem

Žít s naším účelem (s velkým „Ú“) je pro většinu z nás mnohem snažší vyslovit než udělat. Za prvé, musíme zjistit, co je naším účelem, což některým dojde brzy a jakoby samo od sebe, zatímco ostatním to trvá dlouho (nebo se může zdát, že se nikdy neukáže dostatečně jasně). A i pro ty z nás, kteří cítí, že už našli svůj účel, se sám často přesouvá a někdy významným způsobem mění, jak rosteme a vyvíjíme se.

Dobrý způsob, jak se ponořit hlouběji do svého vlastního účelu, je položit si obyčejnou, ale důležitou otázku: „Pokud by peníze a doprava nebyly problém, co bych dělal a kam bych zaměřil svou pozornost a energii?“

Odpověď přináší ujasnění

Zeptat se a odpovědět si na tuto důležitou otázku je něco, co můžeme dělat pravidelně, abychom zkontrolovali sami sebe a viděli, jak věrní jsme svému účelu v daný okamžik našeho života. Avšak zda-li odpověď na tuto otázku je pro nás naprosto zřejmá, nebo nikoli, většina z nás nemá peníze a neomezenou možnost dopravy a/nebo to, co děláme a jak žijeme není zcela sladěno s naším účelem . Tato ‚mezera‘ mezi naším účelem a tím, jak vlastně žijeme, je normální, nedělá nás špatnými, falešnými, nebo slabými (i když se takto často sami ohodnotíme, když o tom takhle přemýšlíme).

Velikost a důležitost naší osobní mezery na nás nicméně vliv má – čím větší mezera, tím více se můžeme cítit odklonění, čím menší rozdíl, tím více ‚účelu‘ můžeme zaznamenat v našem životě. Naše úroveň povědomí o této mezeře a ochoty ji zmenšit je tím, co nás dovede k životu s hlubším účelem.

Je také důležité si uvědomit, že tento proces je jedinečný pro každého z nás – neexistuje žádný ‚správný‘ způsob, jak to udělat. Žít naším účelem je o ochotě, autentičnost, zranitelnosti, odvaze a statečnosti. A stejně jako většina důležitých věcí v životě, je to cesta, ne cíl.

Žít účelně 

Žít účelně (s malým „ú“) je o tom, jak žijeme své životy na denní bázi. Jak moc se vědomě rozhodujeme? Přemýšlíme o tom? Nakolik je naše jednání úmyslné? Odpovědi na tyto otázky se budou lišit u každého z nás na základě různých faktorů, a pro většinu se mohou dokonce lišit v průběhu daného dne, týdne nebo měsíce.

Díky tomu, jak rychle se v těchto dnech věci pohybují, kolika informacím a komunikaci jsme vystaveni, a jak mnoho povinností většina z nás má, je snadné nechat ‚krysí závod‘ převzít náš život, aniž bychom si toho dokonce byli plně vědomi.

Nicméně, žít účelně vyžaduje praxi – je to o tom vědomě se rozhodovat, přemýšlet a jednat s rozmyslem, ať už v každodenních malých nebo občasných velkých věcech, které se v našem životě vyskytnou. Zpomalit, vyjádřit svůj názor, riskovat, činit těžká rozhodnutí, žádat o to, co chceme, řešit konflikty, vyjadřovat naši lásku a uznání ostatním, pečovat o sebe, a pamatovat si, že jsme tvůrci svého života, to jsou jen některé z mnoha způsobů, jak můžeme žít účelně každý den.

Nedostatek podpory nás nesmí odradit

Žít s účelem i účelně není jednoduché a v mnoha případech ani skutečně podporováno těmi kolem nás. Spousta lidí v rámci naší kultury je toho názoru, že „život je těžký, nebo alespoň velmi hektický,“ nebo že „nemůžete opravdu dělat to, co máte rádi,“ nebo že to „prostě musíte překousnout a postarat se o to,“ a mnoho dalších hlášek stejného typu. Myšlenky a názory tohoto druhu se docela pravidelně objevují v mé hlavě a také je neustále slyším od lidí kolem sebe. Nicméně to, že máme tyto společné myšlenky nebo přesvědčení, neznamená, že je to pravda nebo něco pro nás užitečného.

Žít s účelem a účelně znamená autentické sebeuvědomění a radikální odvahu. A jak nás Susan Jeffersová učí prostřednictvím svého bestselleru, musíme „cítit strach a udělat to tak jako tak.“

Malou inspiraci, která Vás může popostrčit správným směrem, naleznete také zde.

Napsat komentář