Pokud jste takoví jako já a mnoho lidí, které znám, pravděpodobně bez přestání. Většina z nás je neuvěřitelně odsuzující, ať už si to přiznáme nebo ne. Po většinu svého života jsem si byl plně vědom svých vlastních odsuzujících tendencí. Ačkoli dle úrovně mé důvěry, vnitřního míru a naplnění to má houpavou tendenci a já i nadále pracuji na tom, abych byl méně odsuzující, v posledních několika týdnech jsem byl konfrontován s tím, jak všudypřítomné jsou v mých vztazích a mém životě.

Příležitost k růstu je dar

I když to bylo docela ponižující, byla to také skvělá příležitost k růstu a uvědomění. Existuje spousta darů v rámci našich rozhodnutí, pokud jsme ochotni udělat nezbytné vnitřní práce, převzít odpovědnost a přivlastnit si naše předpoklady. Být kritický může způsobit velké bolesti, stres a konflikt v našich životech a vztazích, ale když jsme si tohoto vědomi, můžeme naše úsudky využít jako přístup k hlubšímu propojení s ostatními a osobní transformaci.

Je důležité, abychom si uvědomili rozdíl mezi hodnotícím posouzením a přehnanou kritičností. Hodnotící posouzení jsou relativním umístěním našeho rozumu – na základě našich hodnot a toho, co je pro nás opravdu důležité. Neustále děláme hodnotící posouzení – co jíst, kam jít, s kým mluvit, co dělat, atd. I když chceme zůstat otevření změnám, rozdílům a možnostem – hodnotící posouzení jsou nezbytná pro život, zdraví, růst, naše vlastní síly a mnoho dalšího.

Co znamená být přehnaně kritický?Připraveni na soud? Nedělejte to. Je to dar.

Na druhou stranu, být přehnaně kritický má co do činění s uvažováním, že naše názory a hodnoty jsou jediné „správné“, a odsouzením ostatních za „špatné“ nebo „pomýlené“. Může to znít sémanticky (Sémantika je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka), ale není to tak – je to úplně jiné paradigma (vzorec myšlení). Být přehnaně kritický má co do činění s arogantní myšlenkou, že jsme lepší než ostatní. Otázkou není, zda být kritický je dobré nebo špatné, hlubším problémem je, že když soudíme druhé, ubližujeme tak nejen jim, ale současně i sami sobě.

Tak proč to děláme? Existuje několik důvodů, proč soudíme ostatní:

Soutěživost

Soutěžíme s ostatními a chceme vyhrát (nebo alespoň nenechat vyhrát je). Když nevyhrajeme (nebo cítíme podřízení, nebo na ostatní žárlíme), máme tendenci je soudit, zpochybnit je, nebo se snažit v nich najít chybu. Jinými slovy, snažíme se je snížit na naši úroveň, abychom měli sami o sobě lepší mínění.

Projekce

Promítáme naše „věci“ na ostatní lidi. Jak říká spisovatelka Debbie Fordová: „Cokoli, co nemůžete vlastnit, vlastní vás.“ Jinými slovy, máme těžkosti s aspekty a kvalitami v ostatních lidech, které jsme v sobě nepřijali. Například, pokud jsme nepřijali vlastní aroganci, budeme si všímat hodně arogantních lidi kolem nás a budeme to mít s nimi velmi těžké (a s arogancí obecně).

Život je zrcadlo

Podobně jako projekce, všechno, co vidíme, zažíváme a všímáme si u ostatních (a u života), je zrcadlo namířené zpět k nám – světlo a tma. Mylně si myslíme, že je to o „nich“ a chybí dar vědomí, že je to pro nás. Budeme vždy narážet v chování a myšlení druhých a v životě na to, čím se musíme zabývat sami v sobě – ale je často mnohem jednodušší hodnotit, než řešit.

Vzhledem k tomu, že všichni posuzujeme ostatní z těchto i jiných důvodů, jaké jsou některé z darů, které můžeme získat z našich rozsudků, a to jak navíc, tak nebo místo bolesti a škody, které mohou způsobit? Zde jsou některé z nich:

1) Sebeuvědomění

Učíme se toho tolik z našich rozhodnutí – místa uvnitř sebe, která můžeme milovat, přijímat a usmířit se s nimi. Naše soudy mohou osvětlit aspekty v našem vlastním životě, kde můžeme růst, expandovat a opustit … a mohou nám zpřístupnit odpuštění a skutečné sebejistotu.

2) Rozšířený soucit

Když jsme přehnaně kritičtí, může nám to připomenout význam soucitu – vůči sobě samým i ostatním. Věci, které odsuzujeme u jiných (vždy jde o věci, které vědomě či nevědomě odsuzujeme sami v sobě), jsou prostě věci, ke kterým nemáme tolik soucitu. Můžeme použít naše úsudky jako příležitost k rozšíření našich kapacit pro soucit, jednu z nejsilnějších emocí, které můžeme vyjádřit a zažít v našem životě.

3) Intimita

Nakládání s našimi rozhodnutími citlivým, poctivým a odpovědným způsobem nás může skutečně přiblížit k lidem v našem životě a vytvořit hlubší intimitu. Když jsme ochotni se postavit našim úsudkům (stejně jako jiným aspektům našeho stínu), jsme schopni se osvobodit od hodně z toho, co nás drží zpět od toho, abychom byli intimní, citliví a v souznění s lidmi kolem nás. Chce to odvahu a odhodlání, ale když jsme ochotni a schopni se zapojit na této úrovni pravosti s ostatními, mohou se naše vztahy nádherným způsobem proměnit.

Není s námi nic špatného, když jsme kritičtí, je to zásadní aspekt lidského bytí. A zatímco soudy mohou a způsobují velké obtíže a bolest v našich životech a vztazích, zejména pokud o nich zůstaneme nevědomí, jak se probouzíme a přijmímáme za ně odpovědnost, můžeme použít naše vlastní kritizující tendence a skutečně vytvořit způsob života a druhy vztahů, po kterých toužíme. V našich rozhodnutích se nalézají hluboké dary, pokud jsme ochotni udělat potřebnou práci a konfrontovat je a sebe sama s nemilosrdným soucitem a zranitelnou pravdou.

Koho soudíte? Co vězí za vaším rozsudkem? Jaké jsou některé z darů, které to? Podělte se o své myšlenky, akční nápady, postřehy s ostatními a pomozte jim najít cestu sami k sobě a tomu, na čem jim záleží 🙂

Napsat komentář