Dejme rodičům to, co oni nám dát nedokázali

V tomto článku se dozvíte, že pokud jsme neprožili své dětství s rodiči, kteří nám dávali nepodmíněnou lásku a kteří nám nebyli vzorem vzájemné lásky, pak nemáme správně nastavený vzorec fungující rodiny. Naše vztahy s dětmi a partnery nebudou fungovat tak, jak by měli a mohli.

Pro ty které máme rádi nechme dveře otevřené.

Nenuťme je vstoupit.

Až si všimnou, vstoupí sami.

Většina z nás nepoznala správně fungující rodinu.

I rodiče kteří se snažili nám dát vše na co jsme jako děti měli právo, nám nedali vše. Nedokázali nám dát to, co sami nedostali. Vzorce výchovy a vztahů se dědí z pokolení na pokolení a i když se chceme této dědičnosti vzepřít, pokud jsme na emoční úrovni neprožili čistou nepodmíněnou lásku, budeme se vždy řídit podle svých představ o tom, jak je správné se chovat a ne podle své vnitřní přirozenosti.

Každý kdo se rozhodne, že chce žít život v souladu se svojí vnitřní přirozeností, má možnost zpětně prožít to, čeho se mu v dětství nedostalo.

Není důležité co jsme v dětství měli prožít a neprožili a neměli prožít a prožili. Nemůžeme změnit to co se již stalo, ale můžeme to napravit a opravit.

Měl jsem velmi špatné dětství.

Mí rodiče byli prostí a nevzdělaní lidé a já jsem se narodil s lehkou dětskou encefalopatií, o které se tehdy nic nevědělo. Trpěl jsem poruchami učení i chování. Byl jsem dítě týrané a šikanované. Neměl jsem rád své rodiče ani sebe a má sebehodnota se blížila hodnotě nula. Hledat vlastní hodnotu se mi stalo životní nutností, abych přežil.

Hledal jsem a vyzkoušel mnoho postupů, které mi pomohly stát se člověkem.

Člověkem který ví, že stěžovat si a naříkat na cokoli a obviňovat kohokoli nám nepomůže. Ať byl náš život jakýkoli, ať nás v životě potkalo cokoli, vždy jsme to jen my jediní, kteří mají za to vše přijmout zodpovědnost. Jediné správné řešení je, rozhodnout se a vydat se na cestu, které se říká osobní rozvoj. Protože náš život i život kolem nás se stále vyvíjí, není to cesta snadná a nemá žádný konec. Ale každý krok na této cestě, který nám přináší nové zkušenosti a poznání, se stává smyslem našeho života.

Jak poznám, že jdu správným směrem?

Že jsem si nevytvořil jen další představu, která není mojí přirozenou podstatou?

Poznám to podle toho, že každý krok, který udělám na této cestě mi přináší radost. Pokud se rozhodnu cvičit, zhubnout, nejíst maso, jakkoli změnit svůj život a nepřináší mi to radost, tak ještě nejsem připraven. Je mnoho návodů jak žít správně ale pokud se jen rozhodneme a výsledkem našeho rozhodnutí je, že víme, že se chováme správně, ale necítíme se dobře, pak je třeba se nejdříve na cestu po které chceme jít, mentálně připravit.

Rozhodnutí, která děláme na základě informací a ne na základě vlastního přesvědčení, nám mohou spíše uškodit, než pomoci.

Je správné dělat to co je správné, ale je třeba se s tím vnitřně ztotožnit. Pokud tomu tak není, nejsme připraveni. Můžeme chtít dělat krásná salta, ale když se rozhodneme udělat salto nepřipraveni, zlomíme si vaz.

Vše začalo u rodičů.

Když vnímáme, že nejsme připraveni na cestu, po které chceme jít, je třeba se vrátit tam, kde se začal vývoj naší osobnosti, to je do našeho dětství. Zde na emoční úrovni prožijeme vše, čeho se nám nedostalo a mělo dostat a přestaneme se trápit tím, čeho se nám dostalo a nemělo se dostat.

A co dále?

Po vyřešení vztahu s rodiči, je třeba si zpracovat vztah sám k sobě a ke všem blízkým lidem, kteří vstoupili a vstupují do našeho života. Nevyřešené vztahy s živými i mrtvými lidmi, se nám vždy promítají do našeho života a ovlivňují vše co se nám děje. Přijměte sebe a všechny lidi kolem vás s nepodmíněnou láskou a váš život se začne odvíjet podle vašich představ.

Teď, v tuto chvíli, buďme rádi, že jsme tím kým jsme.

Vydejme se na cestu a budeme tím, kým můžeme být.

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář