Dieta podle krevních skupin vychází ze správného předpokladu, že každý člověk má jiné nutriční potřeby. Nutriční potřeby jsou dány geneticky, tj. jsou zakódovány v DNA, DNA je obsažena v krvi.

Dieta podle krevních skupin: vznik a zásady

Zakladatelem tohoto způsobu stravování je americký lékař a specialista na přírodní medicínu James D´Adamo. Vycházel ze skutečnosti, že rozdílné populační skupiny původních lidí měly výrazně odlišné stravovací možnosti a z nich vyplývající stravovací zvyklosti.

Každá krevní skupina má specifické vlastnosti, to může mít souvislost s onemocněními typickými pro tu kterou krevní skupinu. Tato onemocnění mohou být způsobena konzumací některých potravin – některé potraviny jsou pro jednu krevní skupinu prospěšné, pro jinou škodlivé. Dle této teorie by měl existovat pro každou krevní skupiny jiný typ stravování.

Charakteristika krevní skupiny 0

Tato krevní skupina je nejstarší, původně ji měli všichni lidé. Tuto krevní skupinu měli pravěcí lovci a sběrači, jejichž hlavní potravou bylo maso, případně i ryby (záleželo na lokalitě, ve které dané skupiny lovců a sběračů žily). Strava byla doplňována listy, kořínky, divoce rostoucími obilovinami a bylinami.

Tito lidé žili velice aktivním způsobem života. Jejich jídelníček je tvořen zejména masem, listovou a kořenovou zeleninou, mohou též ryby a plody moře. Naopak by se měli vyhýbat obilovinám kromě malého množství pohanky a rýže.

Charakteristika krevní skupiny A

Základem jídelníčku nositelů krevní skupiny A jsou luštěniny, semena, některé obiloviny, některé ovoce a zelenina, tmavé rybí maso a drůbež. Kromě masa z velkých zvířat by se měli vyhýbat bramborám, některému ovoci a zelenině, mléku a mléčným výrobkům, mohou pouze v menším množství zakysané mléčné výrobky.Krevní skupina A je druhá nejstarší skupina, vznikla v době, kdy začal být nedostatek lovné zvěře, a lidé byli nuceni přejít k zemědělskému způsobu života. Těmto lidem vyhovuje typ stravy semivegetariánské (semivegetariáni nekonzumují pouze maso velkých zvířat).

Charakteristika krevní skupiny B

Nositelé této krevní skupiny jsou potomci kočovných pastevců z východní Evropy a střední Asie. Mají některé vlastnosti krevní skupiny 0 i krevní skupiny A.

Nejvhodnější je pro ně smíšená strava, ve které nechybí maso, obilí, ovoce, zelenina ani mléčné výrobky. Jejich jídelníček je tvořen zejména obilovinami, luštěninami, mlékem a mléčnými výrobky, kromě tvrdých sýrů. Mohou též některé druhy masa jako je jehněčí a zvěřina.

Charakteristika krevní skupiny AB

Tato krevní skupina je nejmladší a nejvzácnější. Její nositelé jsou nejlépe přizpůsobeni novým potravinám – masu domácích zvířat, obilninám, mléčným výrobkům. U této krevní skupiny je pestrá strava.

Nositelé krevní skupiny AB by se měli vyhýbat pouze hovězímu a kuřecímu masu, některým semínkům a ořechům, některému ovoci, nakládané a rychlokvašené zelenině. Pokud nechtějí přibrat, měli by se vyhnout i kukuřici.

Princip teorie diety podle krevních skupin je správný

Nutriční potřeby každého jedince jsou dány geneticky, jsou zakódovány v DNA, která je obsažená v krvi. Příslušníci různých ras a tedy i různých krevních skupin nezůstávali však na jednom místě, ale migrovali, čímž docházelo ke křížení krevních skupin a následkem toho k vyměňování genetického potenciálu. Dieta podle krevních skupin nezohledňuje Rh faktor.

Stravování se podle krevních skupin je komplikované, strava je jednostranná, kromě stravy pro krevní skupinu AB. Ve stravě chybí některé důležité látky, vitamíny skupiny B u nositelů krevní skupiny 0. Kromě toho nositelé krevní skupiny 0 mohou díky nadměrné konzumaci masa získat onemocnění zvané dna.

Dieta podle krevních skupin není ideální strava

Ideální strava je strava „na míru“ pro každého jednotlivce, je to strava, která vychází z jeho genetických předpokladů, rychlosti metabolismu, větší či menší schopnosti trávit určité druhy potravin a odolnosti vůči stresu – schopnosti zvládat stres.

Stres má výrazný negativní vliv na různá onemocnění, ale i na nadváhu a obezitu, způsobu života, intenzity a četnosti jeho pohybové aktivity a také z jeho zdravotního stavu.

Autorka: Evžena Janovská

Napsat komentář