Jak reagujete, když se potýkáte s krizí? Když čelím krizi já, častokrát přejdu do ‚survival mode‘ (režimu přežití) – udělám cokoli a vše, co mě z toho dostane. V dalších případech jednoduše popřu existenci jakéhokoli problému a doufám, že prostě sám od sebe zmizí. Zatímco oba tyto přístupy mohou fungovat a v mém životě také ‚fungovaly‘ v tom, že jsem dané krize přežil, neumožňují hloubku růstu, uzdravení a transformace, které nám tyto situace ultimátně zprostředkovávají.

Co kdybychom místo ‚přežívání‘ nebo hledání nějaké kreativní formy zapření problému, krize, které se v našich životech objeví, ‚přijali‘ a proměnili je v úžasné příležitosti k růstu, kterými ve skutečnosti jsou? Často promarníme spoustu času a energie tím, že proti nim bojujeme, odporujeme jim, popíráme jejich existenci nebo si stěžujeme na tyto ‚špatné‘ věci ve svém životě, místo toho, abychom si vzpomněli, že krize je prostě způsob, jak nám náš život dává vědět, že je potřeba něco změnit nebo že nějaké staré způsoby už prostě nefungují.

Mnoho lidí, které znám a se kterými pracuji, právě teď prožívá intenzivní krize – ať už se týkají jejich zdraví, peněz, kariéry, rodiny, duchovní či další oblasti. Naše země i náš svět prochází jistými velkými změnami, které mají dopad na většinu z nás, byť i jen okrajově, tím, co se kolem nás děje.

Dobře využité krize nás posunou správným směremKrásný aspekt?

Jakkoli děsivé, pokořující a rušivé tyto krize mohou být – jeden z nejkrásnějších aspektů toho, že procházíme životní krizí, je, jak nás doslova může dostat na kolena a připomenout nám, co je v životě skutečně důležité (což, jak si uvědomíme, má velmi málo společného s nedůležitými věcmi, o které se bojíme a které nás denně vytáčejí).

Zde je pár věcí, které můžete praktikovat, když se potýkáte s krizí (ale i když jste v pohodě), a které vám umožní maximalizovat váš růst, uzdravení a transformaci.

1) Buďte skuteční

Jako všechno ostatní v životě, pokud zapíráme nebo lžeme o tom, co se děje, nebo jak se cítíme, je pro nás těžké, pokud ne nemožné, povyrůst. Čím ochotnější jsme upřímně, bez zadních vrátek a vášnivě uznat, co se děje a co si o tom myslíme, tím pravděpodobněji tím projdeme při plném vědomí a získáme život-měnící poučení, které nám daná situace nabízí.

2) Opřete se o druhé

Pro mnoho z nás může být natažení ruky a žádost o podporu (a poté i její přijetí) více než náročné. Bojíme se, abychom nebyli viděni jako slaboši, nebyli před druhými v nevýhodě, nebyli odmítnuti a tak dále. Avšak pokud procházíme krizí, je nezbytné a úžasně osvobozující se opřít o lidi ve svém životě. Nemusíme tím procházet sami, a ve většině případů to ani nejde. Každý z nás má kolem sebe podstatně více lásky a podpory, než si uvědomuje. Žádat ostatní o podporu a přijmout ji nám nejen pomůže se dostat přes tuto ‚těžkou‘ dobu, ale zároveň se spojit s lidmi ve svém životě způsobem, který má smysl a je velmi důvěrný – něco, po čem většina z nás skutečně touží.

3) Přestaňte se snažit vše řídit

Být schopen přestat vše řídit a nechat věci, tak jak jsou, pro mnoho z nás není nic snadného, obzvláště pro mě. Těm z nás, kteří rádi vše kontrolují, mají vše pod palcem a o všem rozhodují, často přijde téměř nemožné toho zanechat. Krize nás však k tomu donutí – ať se nám to líbí či nikoli. Také nám připomínají, že vše v našem fyzickém světě je dočasné a pomíjivé. Když přijmeme za svou možnost přestat vše řídit, neuvěřitelně a úžasně nás to uvolní a umožní nám mnohem snáze projít danou situací.

Stejně jako u ostatních věcí, o kterých mluvím a píšu, je velice důležité, abychom vůči sobě i ostatním byli soucitní, když čelíme výzvám a krizím. To vyžaduje určitou vědomou naivitu, abychom si mohli říct, že všechno zlé je k něčemu dobré. Když si však vzpomeneme, že uprostřed naší bolesti a obtíží můžeme najít hluboký pocit radosti, míru a růstu – jsme schopni využít krize v našich životech jako katalyzátor pro pozoruhodnou přeměnu.

Jak můžete využít jakékoliv současné krize, které čelíte (osobní, rodinné, organizační, společenské, nebo globální) jako katalyzátor pro váš vlastní růst a vývoj? Podělte se o své myšlenky, nápady, postřehy, akce a další. Možná to pomůže i dalším čtenářům.

Další článek, který vám může pomoci na cestě za zlepšením svého života, naleznete zde.

Napsat komentář