Abyste Reálně mohli Žít Životem bez Omezení & Hranic,

Nejdříve se k tomu potřebujete Dostat Mentálně a Energeticky...

Kdo další Chce Dosáhnout Osobní Transformace?

Dosáhnout Vnitřní Svobody & Klidu, Rozvinout Schopnost Tvořit svůj Život,

Posunout se Finančně na Novou Úroveň, být Zdravý, Mít Čas na sebe a

své myšlenky a Užít si přitom Kouzelný Pobyt v Přírodě?

doprovázená pouť, doprovázené poutě, doprovázené putování

Co kdybyste měli možnost prolomit všední rutinu a přitom...

Poznat lépe sama sebe a odhalit zastaralé mentální programy.

Napojit se na své nitro, energii vesmíru a posílit svou intuici.

Prožít Osobní Transformaci a začít více tvořit svůj život?

Doprovázená Pouť se zkušeným koučem a mentorem v tom může pomoci...

Protože zažijete výstup mimo běžnou realitu všedního dne a podíváte se na sebe sama,
své myšlenky a vnímání světa z jiného a možná dosud nepoznaného úhlu pohledu.

Zamyslíte se nad věcmi, nad kterými jste se možná ještě nikdy dříve nezamysleli.

Uvědomíte si nové souvislosti, zažijete AHA momenty a projdete změnou.

Vrátíte se do civilizace jako nový člověk – budete transformovaní… 

A díky tomu budete mít větší kapacitu dosáhnout svých snů a cílů.

Co je to vlastně Doprovázená Pouť?

Jedná se o neobvyklé putování přírodou ve dvou nebo v úzké skupince, která se důvěrně zná a věří si, které všem zúčastněným pomáhá dosáhnout jisté úrovně transformace… 

Doprovázená Pouť je neobvyklá forma koučinku, transformační terapie a přátelského povídání zároveň, která však navazuje na velmi starou formu osobní transformace a sebepoznávání, jež je silně ovlivněna hlubokým poznáním, propojením a souzněním s přírodou a vesmírem… 

Nejde o terapii v klasickém slova smyslu. Nejde ani o pouhé vypovídání se či sdílení.

Zapojuje do celého procesu současné poznatky z intuitivní terapie, moderní techniky z vědomého koučinku, psychologie a osobního rozvoje, stejně jako i meditaci… 

Pobyt v přírodě, odpoután od moderního světa, má své kouzlo.

V dobách dávno minulých lidé běžně putovali na různě vzdálená místa… 

Ať už to bylo z důvodu toho, že šli do světa za zkušenostmi nebo najít životního partnera… 

A nebo byl důvodem náboženský rituál zasvěcení, kdy jednotlivec či skupina putovala na různě významná energetická místa v přírodě a předávali si navzájem životní moudrost.

Přírodní národy dodnes mají své přechodové rituály – pobytem o samotě v přírodě hledají sama sebe, posilují svou osobní sílu a schopnost postarat se sama o sebe a přežít…

Zároveň se často jedná o nalezení své osobní životní vize

Doprovázená pouť na tyto prastaré a osvědčené praktiky navazuje a navíc do celého procesu zapojuje moderní techniky jako koučinkkonzultacementoring a terapii.

Pomáhá tak v osobním transformačním procesu, který se odehrává v krásné a neposkvrněné přírodě… 

Což v mysli člověka přirozeně vyvolává touhu a zároveň otevřenost pro poznání sama sebe se současnou schopností zažívat AHA momenty, podívat se na svůj život z jiného úhlu pohledu  a nalézat skutečně hluboké, podstatné a důležité odpovědi, které vedou k osobní transformaci… 

Která zpravidla náš život katapultuje do nových výšin.

doprovázená pouť, doprovázené poutě, doprovázené putování

V čem je Doprovázená Pouť opravdu vyjimečná?

Ticho, samota a pobyt v přírodě samy o sobě harmonizují, zklidňují a léčí…

Což je v této době důležitější než kdy dříve, protože hektický způsob života v 21. století plný pracovních, zájmových i rodinných úkolů nás vzdálil od sebe samých a zahnal nás do kanceláří, měst a virtuální reality a způsobil nárůst množství depresí, úzkostných poruch a civilizačních chorob.

Většina našeho života se děje někde tam venku. Jsme často tak vzdáleni od svého nitra, že už se mnohdy neumí podívat dovnitř sama sebe a někdy se dokonce i bojíme v obavě toho, co tam spatříme.

Setkání člověka se svým nitrem je tak vzdálenější než kdykoliv dříve… 

A proto je chůze přírodou jednou z nejzásadnější technik současnosti, která přináší přirozenou očistu a základ psychohygieny pro lidi západní kultury… 

Na doprovázené pouti navíc vystoupíte z běžné každodenní rutiny svých zažitých myšlenek (přesvědčení a mentálních programů) a dělání věcí, získáte zpětnou vazbu a budete přemýšlet z jiného úhlu pohledu o všem důležitém, na co však v průběhu běžného pracovního dne nebo kolem rodiny není čas.

K tomu si ještě navíc představte ten úžasný pocit, kdy půjdeme hustým lesem....

Nebude vidět napravo nalevo a pak se před námi zjeví výhled hodný Mistra.

A otevře se nám scenérie, která je tak krásná, kouzelná a zcela nečekaná až srdce zaplesá a zalije nás ten nádherný pocit vděčnosti, vnitřního klidu a míru

Nebo vystoupíme na vrchol hory a najednou se nám otevře prostor a výhled až za obzor a pohltí nás pocit splynutí s nekonečnem, jímž budeme za tu námahu odměněni…

Podobné pocity nejsou neobvyklé a nezažívám je sám...

Všiml jsem si, že při déle trvajícím putování přírodou lidé mění kompletně stav své mysli a díky tomu také měni své celkové rozpoložení, energii a vibrace.

Na Doprovázené Pouti se tak postupně zbaví všech myšlenek a starostí běžného dne, zbaví se své negativity a zaměření na každodenní problémy a to, co jim podle nich v životě nefunguje…

A začnou zhluboka dýchat a uvolní se, začnou cítit energii vesmíru a napojí se na ni…

Skrze to se dostanou do většího propojení s přírodou, začnou vnímat svět, život a sebe sama ze zcela jiné a pro některé z nich zatím nepoznané úrovně a perspektivy.

Jak to, že nastane tato změna v obsahu mysli člověka?

Pravděpodobně hraje velkou roli to, že jde o naše přirozené prostředí, ve kterém se všichni jakoby rozvzpomeneme na důležitost spojení s Matkou Zemí a životadárnou Přírodou.

Člověk se na pouti přírodou napojí na energie, kterých byl součástí od nepaměti a opustí všechny ty myšlenky, které mu jinak běhají hlavou a způsobují vysokou míru stresu při němž se nám vyplavují hormony, jež nám dlouhodobě neslouží (cortizol)…

A díky tomu naše tělo a mysl při pobytu v přírodě nasává a regeneruje.

Rovněž zde hrají roli sdělení, která nám samotná příroda zrcadlí a podněty, jež k nám vysílá – jsou důležitou protiváhou přemíry informací, kterým jsme jinak v průběhu každého dne vystavení.

Na pouti je možnost být mnohem více pohroužen sama do sebe a člověk je v těsném souznění a sepětí s přírodou a soustředí se jen na několik jednoduchých věcí jako třeba: 

Těmito jednoduchými, ale přitom důležitými úkony dojde k vyprázdnění a uklidnění mysli.

A právě v těchto chvílích nastává pravý čas pro odhalení nových prostorů v nás samotných.

Celému procesu lze pomoci vhodně kladenými otázkami a často mnohdy ještě lépe – buď společným hledáním odpovědí nebo společným mlčením.

Na společné pouti přírodou můžeme vidět to, co jsme nebyli schopni vidět roky života.

Takovou sílu má doprovázená pouť.

swiss Mountain 1 doprovázená pouť Doprovázená Pouť Labyrintem Světa, Přírodou i Rájem Vašeho Srdce a Mysli.

Využijte i Vy neobvyklou Formu Sebepoznání skrz

Doprovázenou Pouť s Koučem & Mentorem.

Pouť se může odehrát kdekoliv v lese nebo na horách (ČR / SR)

VARIANTA 1: Putování ve 2 lidech

Základní formou Doprovázené Poutě je putování po kopcích, luhách a hájích České a Slovenské Republiky ve dvou. 

Tedy pouze Vy a Vaše myšlenky a téma, které chcete vyřešit…

A já spolu s Vámi v roli posluchače, kouče, katalyzátoru a také silné psychické podpory. 

VARIANTA 2: Putování v malé skupince

Variantou Doprovázené Poutě ve dvou je putování v úzké skupince lidí, kteří se navzájem dobře znají, podporují se a věří si…

Na Doprovázených Poutích dochází často k odhalení velmi diskrétních věcí a proto si skupinka musí navzájem silně důvěřovat.

Tato varianta je v podstatě vhodná jen pro manželské páry, které chtějí posílit svůj vztah a jít směrem k společné zářivé budoucnosti nebo je vhodná pro velmi blízko spolupracující obchodní partnery. 

Společná Doprovázená Pouť může být:

0,5-1 Den Doprovázené Pouti

Nejběžnější forma pouti buď v blízkém okolí Vašeho či mého bydliště.

Kdy já dojedu za Vámi a nebo Vy dojedete za mnou a vyrazíme na pouť v nejbližším okolí, kde to jeden z nás dobře zná. 

Někdy je to jen způsob, jak odstartovat naší dlouhodobější spolupráci a někdy to bude zlomový den Vašeho života.

2 Denní Doprovázená Pouť

Někteří lidé vítají, když se odpoutají od běžného života a každodenních problémů aspoň na dva dny. 

Dává jim to větší možnosti a prostor zastavit se, popřemýšlet, vydechnout, nabrat novou mentální sílu. 

A najít více sama sebe a odhalit svou osobní vizi pro další část svého života. 

Jedná se tedy o hlubší ponoření sama do sebe, které je navíc často okořeněno spaním v lese (není podmínkou).

3-5 Denní Putování

Ve výjimečných případech je pouť delší.

Jedná se o nejnáročnější a také nejvíce nákladnou Doprovázenou Pouť.

Putování je určeno pro ty, kteří stojí na velkém zlomu života a chtějí zažít zkušenost mimo běžnou realitu.

Několika denní putování Vám umožní zcela “vypnout, vystoupit a odejít” na několik dní zcela ze světa. 

Nebýt v dosahu signálu, odpojit se od sociálních sítí, být pohroužen sám do sebe a najít své životní poslání.

A přitom se vejde do běžné dovolené. 🙂

První Doprovázená Pouť je charakteristická vzájemným seznámením a propojením. 

Největšího transformačního efektu však dosáhnete, když společně uspořádáme několik Doprovázených Poutí v průběhu delšího časového období – například co 3 měsíce a nebo každého půl roku.

Za zkušenosti vím, že nejúčinnějším způsobem se ukazuje seriál poutí, který začíná jedno až dvoudenní poutí a pokračuje navazujícími poutěmi v konkrétním časovém rozestupu.

Na tom se však domluvíme později, až budete mít první zkušenost. 

Doprovázená Pouť - v čem jsou její hlavní výhody?

Jednou z hlavních výhod Doprovázené Pouti je velký časový prostor bez přesného ohraničení

Máte čas v klidu se uvolnit a naladit na svůj záměr, se kterým jste pouť přišli absolvovat..

Na Doprovázené Pouti můžete rozjímat o samotě nebo naopak můžete sdílet své pocity či myšlenky v kterýkoliv čas dne – prostě podle potřeby a svého nejhlubšího pocitu. 

Odpadá tak stres, který je častý na časově ohraničených konzultacích či koučovacích sezeních

Při Doprovázené Pouti ze sebe nemusíte vysypat vše během 1-2 hodin, ale může si dopřát ten luxus neříkat nic a prostě jen být. A zároveň vnímat svou vlastní energii, stejně jako energii situace a podle nejniternějšího pocitu se rozhodnout, jak reagovat.

Při Doprovázené Pouti také nenastává trapné mlčení v místnosti, kdy člověk neví co a jak nejlépe popsat, protože to opravdu není vždy jednoduché popsat a vyjádřit své pocity, pokud jsme to buď nikdy nedělali nebo je situace, kterou se snažíme vyřešit, opravdu složitá a nebo jsme prostě odpojeni od svého nitra.

Když totiž mlčíte v přírodě a ještě při chůzi, protože si potřebujete srovnat své myšlenky, není na tom nic divného, protože se minimálně můžete kochat krajinou a promluvíte teprve tehdy, až budete mít co říct – nikdo a nic na Vás neútočí a nežádá po Vás rychlou odpověď

Ale platí to i naopak. Pokud jste typ člověka, který má neustálou potřebu mluvit a mluvíte zejména proto, abyste “umlčeli” to ticho, které slyšíte, tak příroda umožní tuto Vaši nutkavou potřebu zmírnit a vyjadřovat se zejména tehdy, když budete mít říct něco opravdu podstatného a důležitého…

Na Doprovázené Pouti tak získáte příležitost k nalezení sama sebe s možností všímat si svých pocitů, pozorovat je a také získáte prostor k přemýšlení o svých odpovědí za velkého přispění přírody…

Další podstatné výhody:

Co Vám Doprovázená Pouť přinese a co zažijete?

Pouť je vždy velmi individuální, proto se nedá nic garantovat, ale je pravděpodobné, že zažijete:

Nejvýznamnější jsou samozřejmě Vaše vlastní prožitky a získané zkušenosti.

Při Doprovázené Pouti jde často o velmi silné emoce, které se ukládají do tělesné paměti a podvědomí na základě prožitých podnětů, které Vám budou sloužit i v následujících měsících a letech Vašeho života.

Činitelé, kteří mají vliv na hloubku Vaší Osobní Transformace...

1. Vy samotni – budete-li vnímaví a ochotní se o sobě něco dozvědět a budete-li otevření a budete bez strachu a studu sdílet svůj osobní životní příběh, své triumfy, ale i pády, sdílet své myšlenky, postoje, pocity, témata a osobní prožitky a zkušenosti, objevíme klíče, které Vám pomohou k Vaší osobní transformaci a posunu kupředu.

2. Průvodce – z latinského „cum pane“, tj. společné sdílení, jídlo a kráčení. Je na mně, abych vytvořil bezpečné, důvěryhodné a podpůrné prostředí a příjemnou atmosféru, ve které Vám bude příjemně a bude pro Vás snadné otevřeně sdílet všechny nezbytné detaily.

Proto Vám budu pozorně naslouchat, dávat plnou vědomou pozornost, ale rovněž budu vnímat slova, které užíváte a empaticky a vědomě vnímat to, co jimi chcete říct stejně jako to, co chcete říct “mezi řádky” a upozornit Vás na neviděné souvislosti, vzniklé situace a pocity.

Rovněž Vás vždy upozorním na synchronicitu okolní krajiny v celém procesu Doprovázené Pouti a spojím důležité body Vašeho života do pomyslné křivky a dám Vám možnost nahlédnout na události ze zcela nové celistvé perspektivy a díky tomu objevíme Váš osobní zdroj, ze kterého můžete dále čerpat.

3. Matka Příroda – působí svou přirozenou ozdravnou silou, pomáhá v nalezení vnitřního klidu, v procítění energie Vesmíru. Zrcadlí momenty životního příběhu.

Ukazuje možné cesty – jak na pouti, tak v životě. V přírodě člověk přirozeně odkládá své životní a profesní role (profesní klobouky) a dostává se tak blíže ke svému nitru, sám k sobě, k tomu kým skutečně a opravdu je, proč dělá to, co dělá (jaké jsou skutečné motivy) a co opravdu a hluboce chce.

Stává se uvědomělou lidskou bytostí.

4. Fyzický pohyb – uvolňuje svalové napětí a postupně se tak uvolňují mentální a duševní procesy.

Člověk hlouběji dýchá, čímž okysličuje mozek a nechává spontánně prostor svému podvědomí.

Při pohybu je přirozené zůstat bdělý. Tělová paměť je hluboko v nás a mysl je něco na povrchu. Při pouti se intenzivně zapojuje tělo. Proto je pouť tak užitečná a efektivní.

Pro koho je Doprovázená Pouť zejména určena?

Doprovázená Pouť je určena pro Vás, jestliže ve svém životě chcete něco opravdu změnit,
nebo máte touhu pustit se do něčeho nového nebo se chcete vydat zcela novým nepoznaným směrem.

Doprovázená Pouť je pro Vás vhodná zejména v případě, když netrpíte žádným psychickým
problémem a nepotřebujete klasickou terapii, ale:

Příklady témat, která společně můžeme na pouti probrat:

Podobně jako pro náš vlastní život i v rámci Doprovázené Poutě platí, že je dobré mít jistou představu o tom, co vlastně na pouti chcete řešit, protože máte-li určitý záměr, je větší pravděpodobnost, že se k danému tématu dostaneme a dotkneme se jej tak, aby to pro Vás bylo přinosné… 

Na druhou stranu – téma pouti by ani jednoho z nás nemělo svazovat ani stresovat a nemělo by způsobovat tlak, který by nám dostatečně neumožnil se uvolnit a stál by v cestě tomu, abychom mohli následovat svou intuici a své srdce.

Téma pouti je pouze vodítkem. Je to odrazový můstek, který naznačí hrubý směr, kterým se vydáme, ale to co nás potká na cestě samotné – zatáčky, podtémata či témata přidružená, jež nám budou připadat jako důležitá, bez skrupulí otevřeme a prozkoumáme do té hloubky, kterou budeme považovat za důležitou. 

Proto si dopřejme svobodu na obou stranách nechat hovor volně plynout i k jiným tématům a hloubkám, které mohou zpětně přinést i nový pohled na úvodní zamýšlené téma.

Doprovázená Pouť - můj osobní přístup:

Z pohledu tradičního přístupu k osobnímu rozvoji se Doprovázená Pouť pohybuje někde mezi výkonostním koučinkem, life koučinkem, mentoringem, terapií a duchovním doprovázením.

Ke které z těchto forem přístupu budeme při naší společné Doprovázené Pouti nejblíže, záleží na Vašich konkrétních potřebách, na Vaší otevřenosti opustit běžná schémata myšlení a pohlížení na věci a na Vaší ochotě nechat se unášet dobrým pocitem z chůze a povídání.

Můj přístup je rovněž ovlivněn tématem, se kterým na Doprovázenou Pouť jdete, na Vašem celkovém emočním rozpoložení a náladě, stejně jako na Vaší ochotě nepředjímat a nedržet se zaběhlých mentálních stereotypů a spíše pozorovat, zkoumat a nechat všemu volný průběh. 

Pár jednoduchých pravidel

Na naší společné pouti ode mě získáte plnou pozornost a ničím nepřerušené naslouchání, stejně jako nezávislý pohled a zpětnou vazbu nezaujatého pozorovatele…

Vše, co se mnou budete sdílet, je plně akceptováno tak, jak se se mnou rozdělíte. Není potřeba o tom pochybovat a zkoumat, zda je to tak doopravdy, protože je to Váš úhel pohledu a Vaše přesvědčení podle kterého žijete a které způsobuje, že jste se dostali do té situace, kterou řešíte.

Na druhou stranu – vždy získáte zpětnou vazbu k tomu, zda si svým přesvědčením sloužíte, nebo spíše ubližujete. A rovněž Vás upozorním na to, co je slyšet za slovy, protože občas používáme slova lehkomyslně a ne vždy si uvědomujeme, co skrze ně v našem vlastním životě tvoříme…

Je samozřejmostí, že cokoliv si řekneme, to zůstane jen a pouze mezi námi, přírodou a hvězdami.

Vycházím také z předpokladu, že Vy jste tím největším expertem na svůj vlastní život…

Na druhou stranu – v našem životě vždy existují 3 oblasti:

 1. to, co víme, co vidíme a čeho si všímáme
 2. to, co víme, že nevíme nebo nevidíme či si nevšímáme
 3. to, co nevíme, že nevíme nebo nevidíme či si nevšímáme
Robert Slovak cut doprovázená pouť Doprovázená Pouť Labyrintem Světa, Přírodou i Rájem Vašeho Srdce a Mysli.

Mé jméno je Robert Slovák a jsem dlouholetý poutník…

Miluji toulání horami, luhami a háji Čech, Moravy a Slezska a když mám tu příležitost, tak i Slovenska.

Při svých poutích přírodou jsem doprovázel mnoho lidí – žen i mužů a mám tu zkušenost, že každá Doprovázená Pouť je vždy něčím kouzelná, vyjímečná a unikátní.

Při pouti dochází k odpoutání od běžného stresu dne a příjemný hovor umocněn chůzí přináší nové pohledy na stávající situace spolu s nápady, jak se na ně dívat a jak je případně je řešit.

Těším se na naší společnou pouť a na to, až se vzájemně více poznáme. Spojme se ihned.

Má role při Doprovázené Pouti tak, jak ji vnímám, není jen vyslechnout Vás a těšit se z Vašeho jistě zajímavého osobního příběhu…

Vnímám to spíše tak, že když už se k Doprovázené pouti odhodláte, měli byste zažít nějaký AHA moment. Měli byste získat nějaké uvědomění, na základě kterého se budete moci ve svém životě posunout kupředu.

Proto Vás vždy povedu tak, abyste obdrželi své uvědomění a nalezli své nejlepší přirozené odpovědi sama v sobě, protože je máte, stejně jako každý člověk sám v sobě, ale mnohdy je tomu tak, že je sami nevidíme, nebo je nepovažujeme za ty správné a potřebujeme někoho, kdo nám s jejich objevením pomůže.

K tomu navíc ode mně vždy získáte můj osobní pohled a mé doporučení, které je založeno na mé osobní zkušenosti a pozorování, osvědčených postupech a výsledcích, stejně jako na intuici a inspiraci.

Pomohu Vám tak rozšířit oblast toho, co víte, že nevíte a zmenšit oblast toho, co nevíte, že nevíte.

Naopak nedostanete žádné nevyžádané rady nebo teoretické poučky ani návody, které možná fungují. Vše mám postaveno na mé osobní praktické zkušenosti a dělím se pouze o to, o čem vím, že funguje.

Jak pracuji a v jaké roli vystupuji?

Při společné práci nevystupuji jako klasický mentor (ten, který všechno dobře ví) ani jako klasický kouč (ten, který je pouze zrcadlem, ale nedává do procesu nic ze sebe).

Osciluji někde mezi těmito dvěmi polohami – dá se to nejlépe popsat jako průvodce – neboli ten, kdo spoluprochází, spoluprovází a spolusdílí transformační proces.

Příprava na Doprovázenou Pouť

Před vlastní Doprovázenou Poutí je dobré začít být vědomý a cca 10 dní před poutí si všímat událostí a synchonicit, které Vám přicházejí do života. Jak neobvyklé tak i obvyklé situace. 

Můžete si vést i jednoduchý deník.
Sledujte, co se děje ve Vašem těle, koho potkáváte, jaké problémy řešíte.

Obzvlášť v těchto dnech se plně zaměřte na sny, které se Vám v noci zdají. Pokud se Vám to podaří, zkuste si své sny psát, jestliže si je po probuzení budete pamatovat.

Projděte si svůj osobní příběh. Podívejte se na fotografie z Vašeho dětství a nebo si alespoň vybavte několik důležitých okamžiků ve svém životě a hlavně ve svém dětství.

V maximální možné míře se otevřete intuici a nechte se jí vést ve Vašem rozhodování. 

Zvláště poslouchejte intuici v případech, kdy Vás “napadne” se s někým sejít a popovídat si. Pokud pravidelně meditujete, tak v 10 dnech před poutí meditujte častěji

Stanovte si záměr, čeho chcete vlastní poutí dosáhnout a také čeho chcete dosáhnout v životě – pokud to nevíte, může to být jedním z témat Doprovázené Pouti.

Zhruba 10 dní před poutí přestaňte sledovat média, především zpravodajství a filmy s hororovou či válečnou tématikou, pokud je máte v oblibě – ostatně tuto tématiku bych Vám doporučil opustit úplně a nahradit ji raději sportovními motivačními filmy, komediemi nebo romantikou.

Co si rozhodně vzít s sebou na pouť

Spaní v přírodě

Pokud se na tom domluvíme a naplánujeme Doprovázenou pouť přes noc, bude potřeba se na to vybavit.

Co zahrnuje služby, které společně

s Doprovázenou Poutí získáte?

Cena Doprovázené Poutě

Přicházím s trochu nestandardním cenovým modelem. Vycházím z přístupu DAR ZA DAR.

A konkrétní částky a vzájemná očekávání s Vámi rád proberu po telefonu.

Model vychází z toho, že:

Můj čas oceníte stejně, jak oceňujete svůj čas v práci či svém podnikání – za každý celý 1 den pouti mi zaplatíte tolik, kolik si sám za den vyděláte hrubého (také svůj příjem daním).

Předpokládám totiž, že si svého průvodce k životu bez hranic a v osobním rozvoji ceníte stejně jako sám sebe. A samozřejmě, pokud společně strávíme jen část dne, tak úměrně k tomu se odvíjí má odměna.

Po skončení Doprovázené Poutě si sami oceníte svůj vlastní osobní růst a úspěch celé pouti. Pokud si budete myslet, že jste se jen pěkně prošli, ale osobní růst nevidíte, nezaplatíte mi nic dalšího navíc.

Když usoudíte, že Váš pokrok je velký, připlatíte dle svého pocitu to, co Vám přijde jako adekvátní částka. Druhá složka mojí odměny tedy představuje míru vlastního osobního pokroku. Jakákoliv odměna od nuly výše je dobře a já ji přijmu s díky. Dar za dar.

Přečtěte si o Zkušenostech druhých – co říkají ti, kteří již

Mentoring s Robertem Slovákem Využili před Vámi...

[message type=”custom” width=”90%” align=”center” start_color=”#94D17F” end_color=”#94D17F” border=”#94D17F” color=”#333333″]
[one_half]


[/one_half][one_half_last]

[/one_half_last]
[/message]

Jak Doprovázená Pouť většinou probíhá?

Jakmile se dohodneme na patřičných podrobnostech, tak se v domluveném termínu setkáme na předem určeném místě a vyrazíme na pouť.

1. Jdeme vždy cestou dle Vašeho přání – pokud se nedomluvíme jinak
Může jít o přání, kam chcete dojít a co chcete vidět či navštívit nebo může jít o čistě intuitivní kroky. Většinou se však po ponoření do Vašeho osobního příběhu automaticky stejně přelaďujeme na spontánnost a intuici a jdeme tam, kam nás to táhne.

2. Povídáme si o životě obecně a o daném tématu, se kterým jste na pouť přišli.
Pozorným nasloucháním a vhodně vedeným rozhovorem se pokouším vysledovat souvislosti mezi Vaším životem, výsledky a přesvědčeními a paradigmaty, kterých se držíte. Mým úkolem je nahlížet za Vaše slova, upozornit Vás na důležité momenty Vašeho příběhu, upozornit Vás na souhru okolní krajiny s celým procesem, dávat Vám zpětnou vazbu a především tvořit podpůrné prostředí celému dění.

3. Často jdeme po sdělení klíčových momentů mlčky.
Jsou to okamžiky velmi cenné, kdy dochází k vnitřním procesům, usednutí slov a vnitřnímu spojení s vlastními zkušenostmi. Oba dva můžeme přemítat o vyřčeném a můžeme mít AHA momenty a uvědomění. Mlčení v přírodě, ať už v sedě či při chůzi, je mlčení, které léčí a které „mluví“ svou silou.

4. Zařazujeme různá cvičení, Meditačních techniky, rituály, zpracujeme vizi, prohlubujeme intuici – vše dle potřeby a přání.

5. Na závěr pouti zpracováváme mapu pouti. 
Shrneme všechny zásadní momenty, ujasníme si prožitky, myšlenky a uvědomění celého dne, dáme si vzájemnou zpětnou vazbu, stanovíme úkoly a cíle do příšt

Spojme se a Proberme spolu Vaší Doprovázenou Pouť...

Rovnou VYPLŇTE Kontaktní Formulář níže &

Putujme spolu Luhy, Háji a Horami ČR / SR.

GARANCE 100% SPOKOJENOSTI

Chtěl bych Vás ubezpečit, že získáte obrovskou hodnotu a budete opravdu nadšení…

Vždy udělám vše proto, aby Vám Doprovázená Pouť přinesla dobrý pocit, příjemné strávené chvíle, mnoho zamyšlení a uvědomění a také Osobní Transformaci a pozitivní změnu zvnitřku ven, kterou můžete pozorovat bezprostředně, co se vrátíme do civilizace…

Zároveň však nechávám prostor silám, které mě přesahují… 

Věřím tedy, že pro Vás Neexistuje vůbec žádné riziko…

Nad to vše, co od mně získáte, se nevystavujete žádnému riziku, protože Doprovázená Pouť je chráněna neprůstřelnou 30ti denní zárukou spokojenosti. 

Pokud byste měli pocit, že jste se jen prošli a nic Vám to nepřineslo z hlediska osobního rozvoje, pak mi kromě nákladů na úspořádání cesty (což může být minimum) nic nebudete platit.

garancespokojenost doprovázená pouť Doprovázená Pouť Labyrintem Světa, Přírodou i Rájem Vašeho Srdce a Mysli.

Vyplňte následující formulář...​

  Udělejte krok ke své Životu bez Omezení & Hranic:

  Vyplňte Kontaktní Formulář výše...

  Zažíváte potíže při odeslání formuláře? Kontaktujte mě zde

  Potřebujete pomoc nebo poradit?

  Napište mi. Jsem tu pro Vás a rád Vám pomůžu.