Emoční leadership využívá POZORNOST jako nástroj tvoření sebe sama a kvality svého života!

  • Kdy naposledy jste se řízením své pozornosti zabývali?
  • Kdy jste řízení své pozornosti vědomě trénovali?
  • Jak často to děláte? V průběhu každého dne; jednou či dvakrát denně; jednou týdně ….?

Proč to dělat? Proč se zabývat tématem pozornosti?

Protože prostě platí:

Život není o hledání sama sebe. Život je o vytvoření sama sebe! 

Toto je základní princip emočního leadershipu….

Jak si budeme v životě počínat, jak jsme v životě šťastní a úspěšní, to záleží z velké části na pozornosti ve všech jejích podobách a projevech – přesto představuje nedoceňovanou část naší mentální výbavy.

Potřebujeme si tedy posvítit pořádně na tuto obtížně postižitelnou a podceňovanou schopnost a na její ústřední roli ve snaze o prožití plnohodnotného života.

V době narůstajících tlaků na rychlost a výkon, informační explozi buď budeme trénovat vědomé řízení pozornosti, nebo se potřebujeme naučit nově vzniklé anglické slovo slovo pizzled, což je kombinace slov puzzled a pissed (zmatení mimořádně naštvaní).

Pak jistě přispějeme k prudkému nárůstu spotřeby antidepresiv a analgetik, kterého jsme svědky!

Schopnosti důležité pro přežití a plnohodnotný úspěšný a šťastný život jsou vystavěny na těchto základních mechanismech duševního života:  sebeuvědomění (self-awareness), jež umožňuje sebeřízení (self-management).

Je tedy na místě otázka:

„Jak je Vaše mysl schopná účinně využívat vnitřní pozornost při kontrole a řízení Vašich duševních pochodů?“

Uvědomte si nyní trojici klíčových směrů pozornosti: vnitřní soustředění, vnější soustředění (na druhé lidi) a soustředění na obecnější skutečnosti kolem nás. Pro plnohodnotný život je nezbytná obratnost ve všech třech rovinách.

Ano jsou to zejména lídři, lidé ve vedoucích pozicích, kteří v zájmu společného tvoření potřebují mít všechny tři druhy soustředění v perfektní rovnováze. Vnitřní vnímání sebe nám umožňuje vnímat naše intuitivní myšlenky, kterými se řídíme, a činit lepší rozhodnutí.

Avšak především jsme schopni řídit veškeré duševní procesy, které ovlivňují nejen naše myšlenky, ale také pocity a naši vnitřní motivaci (potěšení a radost) k činnosti, kterou vykonáváme. Vnější pozornost k druhým lidem prohlubuje naše vztahy s lidmi, s nimiž se v životě setkáváme.

A vnější soustředění na okolnosti nám napomáhá úspěšně proplouvat vnějším světem.

Lídr, který nevnímá svůj vnitřní svět, bude jako loď bez kormidla. Ten, kdo zas bude slepý vůči světu ostatních, bude bezradný. A ti, kteří nebudou schopni vnímat širší souvislosti, v jejichž rámci působí, budou tápat s klapkami na očích.

Jistě si uvědomujete, že nejen lídři, těží z rovnováhy tří druhů soustředění.

Všichni žijeme ve vysoce rozptylujícím prostředí plném napětí, protichůdných cílů a také lákadel moderního způsobu života. Všechny tři typy pozornosti nám mohou být nápomocné při hledání rovnováhy, ve které můžeme být nejen šťastní, ale i produktivní.

Jak jste dobří ve vědomém vedení pozornosti do těchto tří směrů?

Udělejte si malou sebereflexi:

Jak jste vnímavě přítomni (on line) svým myšlenkám a dokážete volit ty, které jsou prospěšné a jak dokážete řídit své emoce a motivaci?

Dejte si body na stupnici 1-10 . přičemž 10 je excelentní schopnost.

Jak dokážete věnovat pozornost lidem kolem a s úctou a respektem vyjasňovat jejich myšlenky a pocity. Skvěle se orientovat v lidech a být schopen pozitivně reagovat na jakékoli nedorozumění?

Dejte si body na stupnici 1-10 . přičemž 10 je excelentní schopnost.

Jak jste dobří v přesném vnímání okolí a všech okolností kontextu, ve kterém se odehrává Vaše interakce se světem kolem?

Dejte si body na stupnici 1-10 . přičemž 10 je excelentní schopnost.

Možná jste právě nyní zjistili, kterou z výše uvedených směrů pozornosti potřebujete trénovat více. Na kterou se chcete více zaměřit a nastavit si konkrétní akci pro trénink vnímání v každodenním pracovním i osobním prostředí života?

Kognitivní neurovědci Michael Posner a Mary Rothbartová tvrdí:

„Pozornost skýtá aparát, který je základem našeho uvědomění si světa a vědomého usměrňování našich myšlenek a pocitů.“

A Anne Treismanová, uznávaná veličina ve zkoumání pozornosti, zase poznamenává, že způsob, jakým používáme svou pozornost, určuje, co vidíme.

Případně, jak pronesl mistr Yoda z Hvězdných válek: „Vaše realita je to, na co zaměříte pozornost.“

Chcete-li být tedy tvůrci své vlastní reality, svých vlastních schopností tvořit kvalitu svého života, nutně se potřebujete zlepšovat v řízení své pozornosti.

Jak to konkrétně trénovat? Nabízím Vám jednoduché a osvědčené cvičení:

Základní cvičení vědomé pozornosti:

  1. Se zavřenýma očima, ukotvěte část své pozornosti v sobě a vnímejte svůj dech
  2. Otevřete oči a nadále držte část své pozornosti u sebe a svého dechu…
  3. Toto rozšířené vědomí pozornosti trénujte během jakékoli situace a činnosti…
  4. Sledujte denně, jak se Vám to daří, co se mění a jak narůstají Vaše schopnosti sebevědomí, nadhledu a emoční stability.

Napište své zkušenosti či otázky k tréninku pozornosti v denním životě na mou emailovou adresu: emanuel.byrtus[zavináč]prozivot.info  

Sledujte dále pokračování seriálu o pozornosti, který je inspirován studiem Daniela Golemana, jeho učením a především osobními zkušenostmi tréninku lídrů v programu Emoční leadership.

Nejdůležitější je však má přímá osobní zkušenost díky, které vzniká vlastní moudrost a nikoli jen mentální gymnastika.

A k takové zkušenosti Vás všechny zvu! Nestačí jen číst a filosofovat, je potřeba jít do akcí, dělat to!

Líbí se Vám tento přístup k Životu, jako cestě vytvoření sama sebe? Chcete vědět více jak?

Přihlaste se na dlouhodobý trénink Emočního leadershipu  na odkaze  nebo si objednejte knihu Hodnoty lidství 

Staňte se vědomými tvůrci svého štěstí a úspěchu přeje Emanuel

Napsat komentář