Chcete Odhalit Úplnou PRAVDU JAK ZBOHATNOUT?

Každý život má několik možných realit... A jediným rozdílem mezi obyčejným životem a
životem neobyčejného naplnění a bohatství je způsob jakým myslíte...

Mnozí Úspěšní & Bohatí lidé vidí Příčinu své Schopnosti Vydělat Peníze & Zbohatnout...

... v knize Myšlením k Bohatství,
kterou napsal Napoleon Hill.

Dnes už knihu číst nemusíte...

Sledujte Velkolepý Film.

Skvěle Hodnoceno
& Doporučeno:

firstclass Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
zivotjakohra Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Přečtěte si příběh o vzniku Programu, inspirujte se příběhy úspěšných,
nebo čtěte pochvalné reference těch, kteří již program vlastní…

Příběh vzniku knihy Myšlením k Bohatství…

napoleon-hill-myšlením-k-bohatství

Kdy Napoleon Hill vydal knihu Myšlením k Bohatství, o které netušil, jaký vliv po celém světě bude mít.

Napsání knihy věnoval 20 let svého života, během kterých navštěvoval a osobně hovořil s 500 nejúspěšnějšími a nejbohatšími osobnostmi té doby.

V průběhu té doby rovněž mluvil s dalšími 25000 lidmi, kteří úspěšní nebyli a jen se životem protloukali.

V knize Myšlením k Bohatství pak sepsal a odhalil lidstvu veškerá tajemství úspěchu a principy, která se od 500 nejúspěšnějších lidí té doby naučil.

V průběhu let se tak kniha stala jedním z nejdůležitějších literárních děl moderních dějin, pro lidi usilující o úspěch…

Kniha Myšlením k Bohatství se stala jedním z nejdůležitějších literárních děl moderních dějin, protože principy v ní obsažené fungují pro každého, kdo je pochopí a je ochoten se jimi řídit…

Což prokázaly tisíce lidé po celém světě…

Do dnešní doby bylo knihy prodáno více než 200 milionů výtisků a toto číslo rok od roku neustále roste…

Kniha je také navíc považována za jednu z hlavních příčin rozkvětu světového hospodářství a bohatství v posledních 80-ti letech a také za jednu z příčin ukončení Velké Hospodářské Krize, která započala v roce 1929.

Proč? Jednoduše proto, že lidem dala novou naději, že i oni mohou vybřednout ze všudypřítomné beznaděje a že mohou změnit svůj život – k čemuž stačí pouze to, že budou následovat principy uvedené v knize a změní své myšlení a způsob jak se na věci dívají…

Přijetí a praktikování slavné filozofie prezentované v knize obohatilo již tisíce lidí – principy v ní uvedené mají nadčasovou platnost…

A čerpat z ní nyní můžete i Vy. 

PS: Získejte SLEVU. Využijte
SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

A jak to vlastně všechno začalo...

andrew carnegie nejbhatsi muz sveta Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Kniha Myšlením k Bohatství byla inspirována Andrewem Carnegiem – slavným skotsko americkým průmyslníkem, obchodním magnátem a filantropem…

A ve své době rovněž jedním z nejbohatších mužů světa, který mladému reportérovi Napoleonu Hillovi odhalil principy svého nebývalého úspěchu a bohatství.

Nejenom to, že se Carnegie sám stal multimilionářem (prodal svůj ocelářský podnik za $400 miliónů, ale celkově transakce přinesla více než $600 miliónů), svědčí o jeho schopnosti uplatnit tyto principy v praxi…

Navíc také pomohl více než 20ti lidem ve svém nejbližším okolí stát se milionáři…

Jak to udělal? Jednoduše tak, že jim odhalil tajemství, myšlenky a principy svého vlastního úspěchu.

A na nich již bylo se těmito principy a myšlenkami řídit.

Carnegie svého do té doby nevídaného úspěchu dosáhl i přes své více než skromné začátky…

Narodil se obyčejným rodičům ve Skotsku a do USA se přistěhovali v době, kdy Carnegie byl ještě dítě…

Začínal tedy úplně dole – jako obyčejný dělník v ocelárnách, ale dodržováním principů uvedených v knize a dostupných tak každému, kdo se danými informacemi zabývá, se stal multimilionářem…

Při sestavování knihy Myšlením k Bohatství Napoleon Hill kromě Andrewa Carnegieho vyzpovídal ještě dalších 500 významných, úspěšných a podobně zámožných lidí…

Z těchto rozhovorů následně sestavil návod pro ty, kteří hledají odpověď na otázku “Jak Zbohatnout?“

Chcete toto tajemství zábavnou formou načerpat i Vy? Objednejte  si tedy knihu a nebo rovnou celý program Myšlením k Bohatství.

PS: Získejte SLEVU. Využijte
SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

“Úspěch není něco, co máme honit, úspěch je něco, co si k sobě přitáhneme tím, kým se vnitřně staneme.”

Přestože naše firma podniká v jednom z nejlukrativnějších oborů a za necelých 5 let se nám podařilo vybudovat dodavatele s obratem větším než 1 miliarda Kč, tak víme, že toto by nikdy nebylo možné bez vedoucích pracovníků, kteří se pravidelně vzdělávají.

Program Myšlením k bohatství jsme proto nakoupili ve velkém, zařadili jej do vzdělávacího systému a doporučujeme ho každému, kdo chce dosáhnout úspěchu.

— Dan Konečný

51849493 2251397621808304 1252049165114933248 o Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Začalo to jedním neměnným rozhodnutí mladého ambiciózního

reportéra, které změnilo život lidem po celém světě…

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Napoleon Hill v úvodu své knihy Myšlením k Bohatství uvádí...

V každé kapitole knihy  zmiňuji 1 konkrétní tajemství, které vyneslo řadě lidí veliké bohatství a nebývalou slávu…

Na toto tajemství mě upozornil Andrew Carnegie – onen chytrý, milý skot ho přede mnou nadnesl, ještě když jsem byl velmi mladý…

Pozorně pak sledoval, jestli mám dost rozumu na to, abych pochopil v plné míře význam toho, co mi právě teď řekl a co to pro mě znamená…

Když Carnegie uviděl, že je mi jasný úkol a jeho význam, zeptal se mě, zda bych byl ochoten strávit 20 let nebo i déle tím, že bych se pokusil tuto myšlenku odhalit světu…

A sdělit tajemství úspěchu a bohatství mužům i ženám, kteří by jinak bez těchto informací prožili svůj život bezúspěšně.

Řekl jsem, že ano, že se chci tohoto úkolu zhostit a díky panu Carnegiemu a jeho pomoci, jsem svůj slib dodržel…

Kniha Myšlením k Bohatství obsahuje všechna tajemství a principy úspěchu, které prakticky vyzkoušelo a na svém příkladu potvrdilo tisíce lidí ve všech oblastech života.

Carnegieho napadlo, že by magická formulka, jenž mu vynesla obrovské jmění, měla být odhalena všem těm, kteří nemají čas zkoumat, jak vydělat peníze a zbohatnout. 

Přál si, abych prozkoušel a demonstroval správnost této poučky na zkušenostech mnoha různých mužů i žen v nejrůznějších povoláních.

Tajemství, o kterém mluvím, je v celé knize Myšlením k Bohatství zmíněno nejméně stokrát…

 

Carnegie měl za to, že by se o tomto tajemství, o této poučce mělo vyučovat na všech středních a vysokých školách a prohlásil, že kdyby se jí ve školách náležitě věnovali, zasáhla by do celého vzdělávacího systému a bylo by to natolik revolučním způsobem, že by se doba školní docházky dala zkrátit o více než polovinu.

Tajemství v knize Myšlením k Bohatství bylo předáno tisícům mužů a žen po celém světě, kteří ho s úspěchem využili tak jak Carnegie předpokládal…

Někteří na tom vydělali jmění. Jiní díky němu dosáhli pohody v rodinném životě. Jeden duchovní ho uplatnil tak účinně, že se dopracoval ročního platu přes 75000 dolarů…

Tajemství, o kterém mluvím, je v celé knize Myšlením k Bohatství zmíněno nejméně stokrát.

Nebylo však vysloveno přímo, protože zjevně funguje daleko lépe, když je pouze poodhaleno a napovězeno těm, kteří jsou na něj připraveni a kteří ho hledají…

To proto mi ho Carnegie jen tak nenápadně naznačil a nijak konkrétně ho nepojmenoval.

 

Rád bych Vám prozradil, jak poznáte, jestli jste pro ně zralí, ale to bych Vás připravil o velké dobro, které z toho budete mít, když tento objev učiníte sami.

Zvláštností na tomto tajemství je, že bez ohledu na to, z jaké startovní pozice začínáte nebo zda jste museli překonávat mnoho obtíží nebo jste dokonce handicapováni nemocí nebo máte tělesnou vadu, když si jej jednou osvojíte a použijete ho, budete bez nadsázky vyneseni k závratnému úspěchu.

Tajemství, na které odkazuji, však není možné získat jen tak pro nic za nic, ačkoliv jeho cena je daleko nižší než je jeho hodnota.

Nikdy ho nemohou odhalit ti, kteří po něm vědomě a usilovně nepátrají. Nelze ho darovat ani koupit.

Všem lidem, kteří jsou pro toto tajemství zralí, slouží stejně spolehlivě.

Přitom vzdělání s tím vůbec nesouvisí…

Dvacet let jsem prováděl výzkum, do kterého jsem se pustil na žádost pana Carnegieho a analyzoval jsem činnosti řady slavných lidí.

K těmto lidem patří například…

Henry Ford, William Wrigley ml., George S. Parker. Cyrus H.K. Curtis, Charles M. Schwab, King Gillete, John D. Rockefeller, Thomas A Edison, Edwin C. Barnes, Theodore Roosevelt, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, J. Ogden Armour, Arthur Brisbane, Dr. Alecander Graham Bell, John H. Patterson, a mnozí další…

Tato jméno představují pouhý zlomek stovek významných lidí, jejichž dosažené úspěchy, finanční i jiné, jsou důkazem, že ti, kteří chápou a uplatňují Carnegieho tajemství, dosahují v životě vysokého společenského postavení.

Ještě jsem nepoznal nikoho, kdo se nechal inspirovat k uplatnění tohoto tajemství, kdo by nedosáhl pozoruhodných úspěchů ve svém zvoleném oboru a profesi. Nebo kdo by se nějakým způsobem vyznamenal či zbohatl, aniž si tohoto tajemství byl vědom.

Z těchto dvou skutečností vyvozuji závěr, že toto tajemství je pro sebeuvědomění a sebeurčení daleko důležitější než všechny ostatní znalosti, které získáme prostřednictvím tradičního vzdělání…

Až budete knihu Myšlením k Bohatství číst nebo se budete dívat na film, mějte stále na paměti, že pojednává o faktech a nikoliv o fikci…

Jejím účelem je zprostředkovat lidem velkou a všeobecně platnou pravdu s jejíž pomocí se všichni, kteří jsou pro ní zralí, mohou naučit, co dělat a jak to dělat. Získají také potřebný podnět, aby začali jednat.

Všechny úspěchy i všechno zasloužené bohatství má svůj počátek v myšlence.
A Vy máte možnost dnes získat myšlenky, které vedou k bohatství právě dnes…

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

24131694 1976286335731831 4099764843755656363 o Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Všem doporučuji plnou verzi programu Myšlením k Bohatství!

Ne jen film, ale i bonusové části a rozhovory jsou přínosné.

Během pár minut člověk dostane dávku motivace, uslyší reálné životní příběhy.

Největším přínosem pro mě byla skladba standardů dne, týdne a života…

— Kamil Masný

Posuňme se v čase o 100 let dále: Myšlením k Bohatství dnes...

Přesně 100 let po vydání fenomenální knihy Myšlením k Bohatství se sešel tým talentovaných filmařů, významných vizionářů, úspěšných podnikatelů, obchodníků a slavných spisovatelů, které kniha Myšlením k Bohatství inspirovala a hluboce ovlivnila, aby znovu vdechli dílu Napoleona Hilla zbrusu nový život…

petrcasanova Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Nadace Napoleona Hilla vytvořila film, který vychází ze slavné knihy, ale patří do dnešní doby. Udělejte si pro sebe jen dvě hodiny času. Může to ovlivnit celou Vaší budoucnost.

— Petr Casanova,
podnikatel, spisovatel a zakladatel FirstClass.cz

hodnoceni 1010 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

O čem Program Myšlením k Bohatství vlastně je?

V Programu Myšlením k Bohatství se prolínají příběhy klíčových okamžiků v životech velikánů historie jako byli Henry Ford, Thomas Alva Edison, bratři Wrightové, Guglielmo Marconi nebo třeba Edwin C. Barnes

A jsou doplněny o životní pohledy, zkušenosti, moudrost a příběhy významných, úspěšných a bohatých lidí dneška… 

Těch, kteří z knihy Napoleona Hilla na své cestě k úspěchu sami čerpali a učili se.

Protože ano – kniha Myšlením k Bohatství je opravdu skvělá a principy v ní obsažené jsou stále platné…

Na druhou stranu – svět se za posledních 100 let přece jen hodně změnil a proč tedy také nemít svědectví současníků a inspirovat se od těch, kteří jsou úspěšní dnes?

To se přece vždycky hodí…

Jestliže je tedy kniha Myšlením k Bohatství součástí Vaši knihovny, víte, že je napsána poutavým způsobem a v mnoha ohledech přináší doslova změnu úhlu pohledu a zborcení paradigmat ohledně úspěchu a bohatství…

Film však přináší ještě něco navíc: SILNÝ EMOČNÍ ZÁŽITEK, jež samotná kniha nedokáže zprostředkovat. 

A jak možná víte, silný emoční zážitek je přesně to, co naší mysl a zastaralé vzorce, které mohou bránit naší prosperitě a našemu bohatství, ovlivní nejvíce… 

To vše činí z filmu Myšlením k Bohatství pravděpodobně nejdůležitější film, který jste kdy v životě shlédli a rozhodně nejdůležitější film pro ty, co chtějí uspět v 21. století.

Jestliže hledáte investici s nejvyšší návratností a ještě se chcete skvěle pobavit, Program Myšlením k Bohatství je správná volba, protože investice do sebe je ta, která se zhodnotí nejvíce…

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Nebo prozkoumejte Lektory, kteří ve Filmu učí či čtěte vzkaz Boba Proctora,
nebo čtěte pochvalné reference těch, kteří již program vlastní…

Podívejte se Světovou Premiéru Programu Myšlením k Bohatství…

Přesně 100 let po vydání fenomenální knihy Myšlením k Bohatství se sešel tým talentovaných filmařů, významných vizionářů, úspěšných podnikatelů, obchodníků a slavných spisovatelů, které kniha Myšlením k Bohatství inspirovala a hluboce ovlivnila, aby znovu vdechli dílu Napoleona Hilla zbrusu nový život…

9e716569 63ae 4595 8974 135b126131a5 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Kniha Myšlením k bohatství mě hodně nakopla a posunula vpřed. A teď film.

Moc jsem se na něj těšil a výrazně předčil vše, co jsem očekával.

Pro myšlení má velký přínos. Doporučuji.

— Ing. Petr Červinka,
Investor & Spolumajitel RE/MAX Pro

hodnoceni 1010 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Lektoři & Mentoři Programu Myšlením k Bohatství

Nadace Napoleona Hilla pro natočení Programu Myšlením k bohatství sestavila skupinu více než třiceti nejúspěšnějších osobností ve svých oborech. Jsou mezi nimi vrcholoví lídři, realitní titáni, mediální ikony, vizionáři, podnikatelé, sportovci i vědci, kterým převratná a nadčasová kniha Napoleona Hilla změnila život.

Ve čtyřech hodinách, které Program Myšlením k bohatství obsahuje, vám bude předáno přes 100ky let nashromažděných zkušeností s principy Myšlením k bohatství. Ale nejen to. Program se neustále rozšiřuje, budete tedy inspirování novými myšlenkami každý týden…

Bob Proctor Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Bob Proctor

Přední světový řečník a mentor, spisovatel a odborník na Myšlením k bohatství, lektor Tajemství

6812979f ff49 4cb7 8a12 fd4bb4ad33f8 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Barbara Corcoran

Realitní génius z New Yorku, slavná investorka z pořadu Shark Tank a mediální ikona

Sharon Lechter Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Sharon S. Lechter

Členka americké prezidentské rady finanční gramotnosti, spoluautorka knihy Bohatý táta, chudý táta

Sandra Gallagher Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Sandy Gallagher

Podnikatelka, právní ikona, spoluzakladatelka slavného Proctor-Gallagher Institutu

Grant Cardone Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Grant Cardone

Řadí se mezi TOP5 nejvlivnějších světových CEO, je uznáván jako #1 globální marketér, spisovatel

6d16d093 7c8b 4e25 9ac9 0d1f0c50af60 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Kevin Harrington

Podnikatelský génius, investor z Shark Tank, vlastník 20ti firem s obratem přes $ 100 Mio

Jim Stoval Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Jim Stoval

Nevidomý spisovatel a autor autor 30 knih, mediální titán, vytváří filmy pro nevidomé, milionář a filantrop

Darren Hardy Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Darren Hardy

Vydavatel magazínu Success, podnikatel, řečník, mentor a autor bestsellerů, filantrop

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Nebo se podívejte na střípky z natáčení či čtěte vzkaz Boba Proctora,
nebo čtěte pochvalné reference těch, kteří již program vlastní…

Inspirativní Příběhy Mediálních Ikon, Celebrit & Úspěšných lidí současnosti…

V Programu Myšlením k Bohatství se naučíte principy opravdového úspěchu a zařadíte se tak do
úzké skupiny průkopníků a myslitelů, kteří toto umění myšlení použili pro dosažení svých snů.

anthony joshua Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Anthony Joshua

Četl jsem knihu Myšlením k Bohatství a zjistil jsem, že ve skutečnosti není jen o penězích. Je také o duchovním a duševním bohatství. To, že sám v sobě vidím hodnotu milionů dolarů, to se počítá. (boxer, zlato z Olympijských her 2012)

Frank Giustra Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Frank Giustra

Z knihy Myšlením k bohatství jsem si odnesl vědomí toho, že když něčemu skutečně věříte, můžete dosáhnout čehokoli. A to jsem pak začal aplikovat do všeho, co jsem dělal. (Miliardář a zakladatel filmového studia Lionsgate)

tony robbins Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Tony Robbins

Podle jeho vlastních slov mu Myšlením k bohatství změnilo život. Po jejím přečtení se Tony Robbins vypracoval z bezdomovce až na světově známého podnikatele s čistým jměním půl miliardy dolarů. (spisovatel, podnikatel, mentor a filantrop)

oprah Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Oprah Winfrey

“Myšlením k bohatství patří k mým nejoblíbenějším knihám. Přisuzuji jí veliký podíl na mém úspěchu.“ (Mediální ikona, tvář své talkshow, producentka, herečka)

Lana Del Rey Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Lana Del Rey

V roce 2011 v rozhovoru pro GQ Magazín Lana Del Rey uvedla Myšlením k bohatství jako knihu číslo jedna, kterou by doporučila komukoliv pokud by měla. (4x nominace Grammy, GQ Žena roku, držitelka cen MTV)

Billy Ray Cyrus Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Billy Ray Cyrus

Ve svém životopise Billy Ray Cyrus uvádí, že mu kniha Myšlením k bohatství pomohla vytrvat v těžkých časech, v nichž si připomínal, že: “Vytrvalost je pro charakter muže tím, čím je uhlík pro ocel.“ (Zpěvák, skladatel, držitel cen American Music Awards)

Daymond John Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Daymond John

Daymond John poprvé přečetl Myšlením k bohatství v 16 letech. Kniha měla obrovský dopad na jeho úspěch a sám tvrdí: “Vracím se ke knize Myšlením k bohatství každé dva nebo tři roky, abych si udržel své zaměření.” (Investor, podnikatel a zakladatel Shark Tank)

https%3A%2F%2Fspecials Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Kendrick Lamar

“Četl jsem o Napoleonu Hillovi, když jsem hledal Boha. A dočetl se, že to Bůh je klíčem k mým požehnáním a když budu mluvit dobro, on sejme všechny zámky z dveří k mým snům.” (Dvanáctinásobný držitel cen Grammy, rapper)

bruce lee 9542095 1 402 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Bruce Lee

Bruce Lee používal k dosažení svých cílů techniky, které se naučil při studiu knihy Myšlením k bohatství. V jeho slavném dopise sám sobě stojí: “Bruce Lee je nejlépe placenou asijskou hvězdou v USA.” (Legenda bojových umění a filmová hvězda)

Usilujete o zásadní změnu života?

Bob Proctor pro Vás má Zásadní Vzkaz…

bob proctor 2 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Milí přátelé,

od roku 1937 bylo prodáno více než 200 milionů výtisků knihy Myšlením k bohatství – to je opravdu hodně…

Naprostá většina milionářů, podnikatelů i olympijských vítězů jí přikládá mezi knihami nejzásadnější vliv na jejich úspěch.

Tak proč by principy z ní nemohly fungovat také pro Vás?

Mám pro Vás jedno sladké tajemství, které jsem se snažil lidem předat už ve filmu the Secret…

Když jsem byl ještě mladý muž, neuměl jsem myslet.
Neuměl jsem ani pořádně číst. Téměř nikdo ve mě nevěřil.

Byl jsem frustrovaný, vzdával jsem to se životem. Něco mi scházelo, ale netušil jsem co.

Věděl jsem, že mohu víc, že si zasloužím víc.

V mém srdci žily sny, ale realita mě tvrdě srážela k zemi při každém pokusu zlepšit svůj život.

A pak jednoho dne jsem dostal do rukou výtisk knihy Myšlením k bohatství. Psal se říjen roku 1961.

Od té chvíle už můj život nikdy nebyl stejný.

Ale pozor, kniha Myšlením k bohatství mě nezměnila přes noc. Musel jsem na své změně pracovat, pracovat víc, dřít.

Studoval jsem ji dnem i nocí. Stala se mi Biblí, denní inspirací, zlatou studnou vědomostí, zřídlem pro žíznivého.

Byla tím prvním, co jsem četl po probuzení.
Byla tím posledním, co jsem četl před tím, než jsem usnul.

Nosil jsem knihu všude s sebou a pročítal stránky během dne,
v každé možné volné chvíli. Tak moc jsem se chtěl změnit.

Zkraje to však byl velmi pomalý a těžkopádný proces…

Zdálo se mi, že se nikam neposouvám. Dokonce jsem podezříval Napoleona Hilla, že si to vše vymyslel.

Trápil jsem se tím, že to trvá moc dlouho.
Pak se ale něco stalo.

Všechen ten čas, který jsem do knihy vložil, všechny snahy používat uvedené rady a postupy, se náhle začaly vyplácet.

Aniž bych si toho dokázal všimnout, mé myšlení se změnilo a s ním se změnil svět, který mě obklopoval.

Každá jedna věta z knihy byla pravdivá. Má kariéra nabrala prudký vzestup, peníze se ke mně hrnuly, ale to nebylo vše.

Začal se měnit můj osobní život, zdraví, vztahy. Vše, po čem jsem dříve toužil, se náhle naplňovalo.

Knihu Myšlením k bohatství studuji a principy v ní obsažené už používám denně více než 60 let.

bob book photograph 500x358 1 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Dobrá zpráva je, že nemusíte procházet mnoha roky utrpení, jako jsem procházel já, nebo mí kolegové lektoři a mentoři z Programu Myšlením k bohatství.

Společně jsme přivedli na svět dílo, které posouvá knihu Myšlením k bohatství do nových výšin a je srozumitelné pro každého i v 21. století, protože principy vysvětlují současníci.

Trvalo nám tři roky film proměnit ze scénáře ve skutečnost. Stálo to za to.

Věříme, že pro Vás bude zkratkou na cestě k bohatství ve všech aspektech života. Věříme, že Vám pomůže změnit své myšlení a tím i svět, který Vás obklopuje.

— Bob Proctor

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Nebo prozkoumejte další Lektory či se podívejte jak Program vypadá uvnitř,
nebo čtěte pochvalné reference těch, kteří již program vlastní…

Střípky z natáčení Filmu Myšlením k Bohatství

344cab06 39d0 4587 a636 b756e27b485b Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
Z natáčení v exteriérech. Režisér Scott Cervine ukazuje představiteli role Edwina C. Barnese, jakým způsobem bude probíhat záběr s jízdou na nákladním vlaku.
b4eea157 8770 48c7 8edc 03277bf4857b Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
Z natáčení v exteriérech. Režisét Scott Cervine v pouštních lokacích, ve kterých se natáčely inspirující příběhy Mary McLoed Bethunové a Jesseho Trevina.
6224b471 e331 4f24 be12 1ec1343b9dc9 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
Příprava rozhovorů. Hvězda MTV Rob Dyrdek přijal pozvání k natáčení, protože právě kniha Myšlením k bohatství odstartovala jeho hvězdnou kariéru.
5a39287c 521e 43f3 970a 1f3171c33f63 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
Natáčení ve Sky Studios. Pro natáčení rozhovorů pro film Myšlením k bohatství se slétli do USA z celého světa desítky úspěšných osobností, kterým kniha změnila život.
4737ff16 ae16 459a 8726 f59f9f70b9db Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
Z natáčení v interiérech. Režisér Scott Cervine si během příprav osvětlení a kamerových zkoušek pročítá scénář dalšího rozhovoru pro film Myšlením k bohatství.
3ff27ad5 bc89 4919 ae3a 85083976f1a0 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
Příprava rozhovorů. Režisér Scott Cervine a legenda osobnostního rozvoje Bob Proctor se připravují na natáčení rozhovoru pro film Myšlením k bohatství.
955b3476 a3ca 4b2f 8656 cdc1ab46d4ea Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Dílo Napoleona Hilla je již navěky vyryto do duše každého, kdo touží po úspěchu v plném rozsahu.

Filmová adaptace mě ovšem dostala ještě víc, a proto pokud byste si dali jednu jedinou šanci, změnit svůj život pak mi věřte, že toto je ona!

— Bc. Tomáš Gajdoš,
Podnikatel & Spoluzakladatel NUTCASE

hodnoceni 1010 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Další Lektoři & Mentoři Programu Myšlením k Bohatství

Film jako takový není jen film. Je to skutečně rozsáhlý rozvojový program.

Plná verze Programu Myšlením k Bohatství Vám otevře přístup k sekci, ve které v krátkých videích předávají své zkušenosti, pohledy a principy úspěšní a bohatí současníci. Jejich krátké vhledy Vás každý den povedou k hlubokému zamyšlení.

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

A to i v případě, že každý den nebudete mít prostor se dívat na celý film – většina krátkých videí je totiž jen do 10ti minut. Díky tomu se můžete inspirovat při snídani nebo před spaním…

33ff3b1b 6602 4efd a193 b47c78b1db45 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Derek Mills

Britský spisovatel, kouč a řečník, autor Desetivteřinové filosofie, odborník na vnitřní hodnoty a štěstí

11ec1a7f 1e05 4aa9 a688 58e94b605a20 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Dr. Dennis Kimbro

Univerzitní profesor, odborník na management a autor knihy Myšlením k bohatství: Černá cesta

28f4e29b aa4f 4e94 b44d 35c0d21e877a Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Rob Dyrdek

Velmi slavný americký profesionální skateboardista, herec, podnikatel, producent a hvězda MTV

f9d170aa 15ee 4270 a349 450af19806bb Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Warren Moon

Hvězdný hráč amerického fotbalu, řečník a průkopník boje proti rasovým předsudkům ve sportu

46cb332a 54e5 4ccc a5e1 aa8347808338 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Janine Shepherd

Australská spisovatelka, akrobatická pilotka, vrcholová sportovkyně, bývalá běžkařka, paraplegik

1cc7162c d54f 412e 9f9d 87b3383527eb Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

John C. Shin

Podnikatel, spisovatel a motivační řečník, filantrop a producent Filmu Myšlením k bohatství

8218b443 4fbb 4c1a 9322 b93122e705c9 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Blaine Bartlett

Zakladatel Institutu soucitného kapitalismu a nositel přestižního Rytířského řádu Sv. Jana Jeruzalémského

e032f568 e1eb 455c 87dd eb36be336135 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Tim Storey

Spisovatel, televizní osobnost a častý host show Oprah Winfrey, kouč např. Roberta Downey Jr.

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Podívejte se Jak to v Programu Myšlením k Bohatství vypadá uvnitř…

ad2e6a70 c7f5 4050 b4f6 780eb6b67dfb Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Skvělá kniha a opravdu úžasný film.

Je plný emocí a zamyšlení. Mám ho zhlédnutý už vícekrát.

Doporučuji každému, kdo dýchá.

— Libor Mikuš,
Majitel firmy Párty stany Valmez

hodnoceni 1010 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Lektoři & Mentoři Programu Myšlením k Bohatství

Díky Programu Myšlením k Bohatství se naučíte principy opravdového úspěchu a zařadíte se tak do úzké skupiny průkopníků a myslitelů, kteří toto umění myšlení použili pro dosažení svých snů.

Úspěšní lídři, mediální ikony, vizionáři a podnikatelé, které propojila & ovlivnila kniha Myšlením k Bohatství…

Osobnosti, které ve filmu “Myšlením k Bohatství” učí a předávají své zkušenosti jsou praktici se skutečnými výsledky z reálného světa a jsou to tedy odborníci na slovo vzatí…

83af21e7 0b64 4be6 bfff 1f4eb813fe7e Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Don M. Green

Podnikatel, spisovatel a autor několika knih, mentor, Viceprezident a výkonný ředitel Nadace Napoleona Hilla

Z Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Lionel Sosa

Mexicko-americký výkonný ředitel agentury pro reklamu, která se stará o marketing politických osobností

edc3e70b d174 450f 8ac9 b591d9091681 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Lewis Howes

Profesionální hráč amerického fotbalu, podnikatel, spisovatel a zakladatel School of Greatness

Joel brown Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Joel Brown

Zakladatel motivačního magazínu Addicted2Success se stovky miliónů fanoušků, mentor a kouč.

4a67e67b ea35 4d85 9ddb 4028ef4c8331 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Fradel Barber

Podnikatelka, Finanční expert, CEO World Financial Group, nominována na cenu Žena roku na Wall Street

Headshot Screenshot Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

John Lee Dumas

Host oblíbeného pořadu Entrepreneurs on Fire, inspirujícího podnikatele s více než 1 Mio posluchačů měsíčně

881869b9 709b 498e bbb9 bb617c47caf4 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

PROF. DR. Kroplin

Děkan, profesor, fyzik a matematik, vizionář, autor vodního výzkumu a odborník na frekvence vědomí

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

Reference & Komentáře Spokojených Zákazníků...

Co lidé, kteří si Film Myšlením k Bohatství zakoupili před Vámi?

67544609 2584512601581773 1706984290224439296 o Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Myšlením k Bohatství to jsou + inspirující příběhy + motivace, nakopne vás to + plno moudrosti…

Všechno krásně zpracované, radost na to koukat znova a znova. Doporučuji všem, kdo chce mít lepší život! Investice do sebe sama je ta nejlepší investice na světě.

Při použití selského rozumu: Lidé mají peníze na alkohol, cigarety a různé nezdravé věci, ale když dostanou možnost na lepší život, zajímavé, že první na co se ohánějí je, že na to nemají peníze, je to příliš drahé.

Za mě, je toto ta nejlevnější a nejlepší investice, která existuje, investice, která se několikanásobně dřív nebo později vrátí. Zakoupení tohoto filmu za to stálo!!

— Filip Ambrož

Když jsem viděl ukázku, přál jsem si film už od Ježíška, nějak mě nevyslyšel, tak potom k svátku a zase nic…

Zainvestoval jsem do sebe sám, včetně bonusů. Film i bonusy jsou naprosto skvělé.
Prvních 5 minut z filmu, které jsou volně ke shlédnutí jsou silným příběhem, ale je to jen jeden z mnoha silných příběhů, které můžete ve filmu vidět.

Je to natolik inspirativní, že jsem si to během prvního týdne pustil dvakrát a i na podruhé jsem tam uviděl a uslyšel něco nového.

Díky filmu si po letech znovu přečtu i knihu. Rozhodně je to správná investice, kterou mohu doporučit každému, kdo se zajímá o osobní rozvoj, kdo na sobě chce makat, nebo kdo potřebuje nakopnout v jeho projektu, životě, vztazích… ve všem…

Děkuji za to, že máme i v ČR možnost dostat se k takovému vzdělávacímu programu, jako je právě film Myšlením k bohatství!

— Tom Pospíchal

87881252 10221372050481800 8244801714562007040 n Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
53121424 2340837515927005 5605307250450104320 n Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Děkuji za to, že tato kniha byla zfilmována. Neskutečně moc jsem se těšila až ten film uvidím. Byla jsem velice příjemně překvapená. Když jsem ho viděla poprvé, tak snad týden jsem o něm mluvila .

Měl by se na něj podívat každý, kdo má sny a chce si je plnit.

— Barbora Majtánová

Před 6 lety mi kniha Myšlením k bohatství změnila od základů život!

Nyní, když svoje zkušenosti předávám dalším lidem mi přišel do života film. Mladší generace mi moc děkuje za odkaz a já děkuji tvůrcům filmu.

Ať se všem daří!

— Radek Jirout

45830261 2168314146773833 7541812230740770816 o Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
69527508 1084949681695769 1859924339013451776 o Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Program Myšlením k bohatství bych doporučil všem co chtějí ze svým životem ještě něco dělat, někam ho posunout a užívat si každé chvíle.

Díky tomuto programu jsem si spoustu věcí uvědomil a ještě velkou spoustu uvědomím, každý z nás můžeme žít lepší život a tento program je recept, ale jen pro ty co opravdu chtějí.

Chci poděkovat tvůrčímu týmu Programu Myšlením k bohatství za jejich vynikající práci a považuji za veliké štěstí a čest studovat váš program.

— Mojmír Měchovský

Jako člověk, který se celý život zabývá spirituální tématikou a osobní rozvojem ,jsem byla tímto dokumentem doslova nadšená.

Velkým pozitivem a inspirací dokumentu jsou především mladí a úspěšní lidé, kteří tam vstupují.

Spousta lidí si úspěch spojuje s pokročilými věkem nebo stářím, a tento dokument vám vyvrátí všechny vaše pochybnosti.

Vřele doporučuji , nestydím se říct, že by se měl povinně vysílat už dětem na 2.stupni základních škol…

— Katarina Segatti

61446019 166202331062856 3830175083507220480 n Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
62356610 10213139485474369 8652261688520736768 n Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Každý by měl vidět tento film!

Po prvním shlédnutí jsem film Myšlením k bohatství druhý den pustil znovu. Další dny jsem využil k shlédnutí bonusů a afirmace. Přesně tohle je to, co jsem v danou chvíli hledal.

Všechno závisí na jedné myšlence a tento film je jedno obrovské pozitivní myšlení. 1f642 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]

Na někoho film může působit moc ,,americky”, ale ve mě film na dlouho zanechal pocit skvělého zážitku!

Doporučuji VŠEM! 1f642 Myšlením k bohatství FILMY ONLINE: Program Myšlením k Bohatství... [Napoleon Hill a jeho odkaz]
— Václav Novotný

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“

PS: Získejte SLEVU. Využijte SLEVOVÝ KUPÓN “TENRS“