Jak se poprat s některými nelehkými životními situacemi: poradenství pro rodinu a partnerské vztahy

Během naší cesty životem se častokrát musíme vypořádat s nelehkými situacemi.
Někdo je zvládá s menšími, jiný s většími problémy. Ne vždy však zvládáme vyřešení konkrétního problému zcela sami. Ostatně, to ani nemusíme.
Něco na tom rozhodně bude, když se říká sdílená starost, poloviční starost. Běžné denní starosti, ať už z osobního, nebo pracovního života, častokrát sdílíme, diskutujeme s našimi blízkými, rodinou, kamarády či kolegy z práce. Je však třeba rozlišovat sdílení a poskytnutí rady. A zde se zastavíme. I sebelépe míněná rada od našich nejbližších, nám nemusí být prospěšná a nemusí vyřešit naši situaci. Naopak se může stát, že daná situace se ještě zhorší. V případě, že Vás sužuje určitý problém, ať už z oblasti osobního, rodinného nebo pracovního života, je jistě vhodnější a efektivnější se obrátit na skutečně fundovanou osobou – psychologa, psychoterapeuta.

Ať chceme nebo ne, tak se pohybujeme, komunikujeme a spolupracujeme s dalšími jedinci. Na světě nejsme sami a jen těžko můžeme bez ostatních fungovat, pokud se tedy nerozhodneme vydat na dráhu poustevníka.

Tím, že jsme všichni naprosto individuální osobností, je tedy logické, že nás charakterizuje odlišný temperament, charakter, postoje, motivace. Na každého z nás také působí jiné vnější a vnitřní prostředí. Jsme odlišným způsobem vychováváni, setkáváme se s celou škálou vrstevníků, ale i mladších, či starších jedinců. A tím, že každý jedinec pochází z jiného prostředí, vystupuje s jiným přesvědčením a jiným způsobem chování, je celkem pochopitelné, že dříve nebo později vzniknou nedorozumění.

Nedorozumění mohou probíhat v partnerském, manželském, sourozeneckém, ale také pracovním životě. A v případě, že se neshody neřeší hned zpočátku, pak se postupem času nakupí a mohou z nich vzniknout, vskutku pro celou řadu z nás, neřešitelné problémy. A problémy jako takové, řešíme také odlišným způsobem. Někdo nechává problém tzv. vyhnít, jak se říká. Jiný se uchýlí k berličce v podobě alkoholu, další hledá útočiště v jídle (bulimie, anorexie). Ideálním řešením je však nestahovat se do sebe, či tzv. utíkat k určitým podpůrným berličkám, ale spíše vyhledat odbornou pomoc.

Rodinné a manželské poradenství v dnešní době

Tím, že je současná doba plná stresu, spěchu, nedorozumění a hádek, není nepochopitelné, že dveře psychologů a psychoterapeutů se stále častěji otevírají pro nové klienty.

Rozhodně není na místě, abyste pociťovali stud, když zjistíte, že již sami na Váš problém nestačít a potřebujete odbornou radu a pomoc. Možná byste se divili, kolik jedinců ve Vašem okolí, bydlišti, navštěvuje a využívá profesionálních služeb psychologů, psychoterapeutů.

Péče o rodinu a partnerské vztahy

I když je do určité míry jednodušší, co do komunikace, konfliktů aj., žít singl, určitě to není veselejší. Kromě toho, náš život by byl smutný a do velké míry i prázdný. Rodina nás naopak obohatí. Je zcela normální, že při soužití dvou a více osob (manželé a děti) vznikají situace, kdy se bere, ale také, kdy se dává. Nemělo by se však stát, aby některý ze členů rodiny jen bral, či naopak dával. Pak mohou velmi brzo vzniknout neshody, zbytečné hádky a konflikty.

Důležité je, nenechat si přerůst danou situaci přes hlavu. Čím delší dobu si budete vařit Váš problém v hrnci a udržovat si ho pod pokličkou, tím také delší dobu bude trvat, než se problém tzv. sní. Ovšem, žádná situace není neřešitelná. A tak, ať už je Váš problém (neshody a hádky plynoucí například z dlouhodobé ztráty zaměstnání, z přetíženosti při narození potomka, při pomáhání s domácími pracemi, aj.) v zárodku, nebo již trvá delší dobu, tak vždy se můžete obrátit na odborného terapeuta.

Rodinné a partnerské problémy

K nejčastějším problémům, které přivádí potenciální klienty do ordinací psychologů, psychoterapeutů, bezpochyby patří neshody a hádky, ať už vyskytující se ve výjimečných případech, či vyskytující se na denním pořádku. Neshody a hádky mohou vznikat z rozdílného pohledu na výchovu dětí, z rozdělení starosti o domácnost, z přetíženosti při starání se o děti i chod o domácnost, z přetíženosti při starání se o právě narozené dítě, z přetíženosti z práce, z nedostatku finančních prostředků, ze ztráty zaměstnání.

Psychologa, psychoterapeuta jedinci vyhledávají i v životních meznících, ke kterým patří nevěra, rozvod, potrat, narození dítěte, ztráta zájmu o sex, ztráta blízké osoby aj. Vždy se jedná o nanejvýš citlivou a pro dotyčného/dotyčnou velmi důležitou životní situaci, která dokáže leckomu, i tomu nejsilnějšímu jedinci doslova podrazit nohy.

Odborný terapeut se bude snažit o to, aby Vás opětovně postavil na nohy a pomohl Vám vyrovnat se s nenadálou situací, které musíte náhle čelit.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář