Máte vědomí své hodnoty založeno na tom zda uspíváte či nikoliv?

Pokud ano, pak je velmi pravdpěpodobné, že je Vaše nálada nestabilní a jste daleko tomu, co můžeme nazvat trvalé a skutečné štěstí…

Budete zažívat stavy hluboké deprese, či nezastavitelné eufórie, a to zrovna podle toho, zda máte pocit, že úspěch zážíváte, či naopak nezažíváte.

Odhalte i Vy skutečné zřídlo Vaší osobní hodnoty a získejte tím do svého života více klidu, štěstí, ale i úspěchu…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…

Dnes pro Vás máme velmi důležitou informaci, kterou Vám rozhodně chceme předat.

Jedná se o mistrovské vědomí vlastní hodnoty – sebeúctu – a její směšování s úspěchem či neúspěchem…

Cokoliv Mistři dělají, dělají proto, že to dělat chtějí.

Nedělají to jen proto, aby někoho oslnili…

Dělají to, protože jim daná činnost přináší radost, smysl či vnitřní uspokojení.

Dělají danou činnost rádi.

A protože ji dělají z toho popudu – tedy radosti, smyslu a vnitřního uspokojení – jsou správně nastaveni na to, aby byli úspěšní…

Radost, smysl či vnitřní uspokojení nás totiž vnitřně nastavují k tomu, abychom do toho, co děláme, dali úplně všechno – to nejlepší co jsme v danou chvíli schopni a to vždy přináší docela jiné výsledky než když se o něco snažíme z popudu:

 • vydělání většího množství peněz či
 • uznání druhých…

Uznání ostatních je milé a je i důležité – pozn.: uznání druhých je jedním z nejvíce vytoužených věcí, po které lidi touží, peníze nikdy nepřinesou takový pocit, jako pochvala od někoho, koho si vážíme, ale to je zase na jiný článek…

Ale dělat všechno jenom pro něj, jako jediný důvod pro to cokoliv dělat, to nedává smysl…

Jaká je velká chyba mnoha lidí?

Když se něčemu věnují, snaží se chorobně dosáhnout úspěchu, aby měli pocit dostatečné osobní hodnoty a když se jim úspěchu dosáhnout nedaří, jsou z toho  “úplně odrovnaní”.

Jejich nálada je jednou nahoře, jednou dole, jako na tobogánu…

Protože od svých výsledků odvozují svoji osobní hodnotu – vědomí jejich osobní hodnoty pochází z jejich výsledků, na které ovšem téměř nikdy nemají stoprocentní vliv…

Většina lidí lpí…

Což jednoduše způsobuje, že žádaný výsledek či vysněný stav od sebe odpuzují a ještě více oddalují, protože přílišné lpění a chtění ve skutečnosti ukazuje na nedostatek důvěry v to, že jsme schopni daného výsledku dosáhnout a tedy nedůvěru v nás samotné…

Protože místo toho, aby milovali to, co dělají a užívali si to z celého srdce, dělají věci z popudu vnějších motivů – peníze, uznání nebo názory druhých…

Možná znáte takovéto: “Co si o mně pomyslí ti a ti, když nedosáhnu toho a toho…”

A také se až příliš nimrají v tom, že zatím nezažili úspěch a trápí se – dostávají sama sebe ještě hlouběji se svou náladou, přicházejí o značný kus štěstí a spolu s tím vším jde také dolu vnímání jejich vlastní hodnoty…

Jako by to na jejich výsledcích mohlo něco změnit!

Pokud (třeba jen občas) mezi tuto skupinu patříte, máme pro Vás dobrou zprávu!

Je mnohem lepší a zdravější cesta: Prostě si užívejte činnost samotnou jako takovou….
Nedělejte danou činnost jen proto, že prahnete po úspěchu a oddělte svou osobní hodnotu od svých výsledků.
Pak ÚSPĚCH přijde!

Úspěch přijde – ale jen tehdy, pokud si budete užívat danou činnost na denno denní úrovni bez ohledu na to, jaký názor mají lidé kolem Vás na to, co děláte a také bez ohledu na to, zda jste již obdrželi výsledky, po kterých toužíte…

Budete-li si držet správné zaměření a budete-li činnost, ve které chcete zažít uspěch od samého počátku milovat, pak úspěch přijde bez jakýchkoliv pochyb a navíc jakýkoliv svůj neúspěch nebudete považovat:

 • za grandiózní neúspěch,
 • totální osobní selhání,
 • nebo konečnou prohru,

stejně jako to nebudete považovat za ukázku své nulové hodnoty, vedoucí k nulové sebelásce…

Prostě svůj momentální neúspěch budete považovat za dočasný stav a pouze další krok k tomu, že jste se:

 • něco nového naučili,
 • vyzkoušeli,
 • vyrostli…

Bez ohledu na to, zda to fungovalo tak, jak jste si představovali, máte novou informaci, či zkušenost, kterou jste předtím neměli…

A to je vždy cenné…

Jen si vzpomeňte na všechny ty, kteří dosáhli neobyčejných výsledků jako například:

 • Benjamin Franklin
 • Ludwig van Beethoven
 • Leonardo da Vinci
 • Albert Einstein
 • Galileo Galilei
 • Johann Wolfgang Goethe
 • Bertrand Russell
 • George Bernard Shaw
 • Winston Churchill
 • Walt Disney
 • Albert Schweitzer
 • Nikola Tesla
 • Antonín Holý

a mnoho, mnoho dalších byli průkopníci, kteří se vydávali do nových, nejistých a neprobádaných oblastí, se kterými měli dříve jen pramalé zkušenosti…

 • Myslíte si, že kdyby měli svázáno vědomí své vlastní hodnoty s tím, zda zrovna při svých bádáních zažívají úspěch či neúspěch, že by kdy uspěli?
 • Myslíte si, že je možné pokračovat a udělat další krok v čemkoliv, co produkuje nejisté výsledky, vstupujete-li na neprobádaných oblastí vědy, podnikání, či prodeje a další oblasti, pokud máte vědomí své vlastní hodnoty svázáno s tím, co zrovna získáváte za výsledky?

Dobře víte, že to možné není…

Odvozujete-li vlastní hodnotu od svých momentálních výsledků, nemáte šanci dočkat se doby, kdy dosáhnete svých snů, zažijete úspěch v jakékoliv podobě…

Jednoduše toho nebudete schopni, protože pocit totálního selhání jako člověka, pocit člověka bez jakékoliv hodnoty a důležitosti, bude produkovat depresivní nálady…

A věřte mi – to nikdo nevydží příliš dlouho.

Natož ještě pokračovat v nastoupeném směru a vědomě tak prodlužovat stav deprese…

Na druhou stranu vědomí vlastní hodnoty pocházející z prosté podstaty, že jste…

Budete-li vnímání své vlastní hodnoty odvozovat od toho,

pak pro Vás nebudete tak nepředstavitelné sebrat se, poučit se a pokračovat do dalšího kola nebo hledat jinou, lepší cestu jak se dostat tam, kam chcete…

A postupně tak dosáhnout všeho, co si jen dokážete představit ve svých nejdivočejších snech – třeba i osobního mistrovství a života bez hranic.

Uvědomte si: Vaše hodnota jako člověka je nevyčíslitelná, je obrovská…

Je jedno, co děláte a jaký v tom máte úspěch…

S Vaší hodnotou jako člověka to nemá nic společného – jsou to dvě oddělené věci…

 • Proč byste měli mít větší hodnotu jen z toho důvodu, že jste zažili úspěch?
 • Nebo proč byste měli být chytřejší jen proto, že jste vydělali peníze…
 • Proč když se Vám daří, tak sami sobě přisuzujete větší hodnotu, připadáte si jako “mistři světa” a také mnohem chytřejší…
 • Ale v okamžiku, kdy se dařit přestane, sebeúcta a spolu s tím vnímání vlastní hodnoty klesá pod bod mrazu a doslova se cítíte “pod psa”.

To přece nemá žádný smysl, nezdá se Vám?

Neuspět v nějakém konkrétním projektu neznamená zkrachovat jako člověk!

Znamená to jen, že Vám nevyšel právě tento pokus v daném okamžiku…

Nic více, nic méně.

Tečka.

Každý zažívá nezdařené pokusy – to mi věřte, to je zcela běžný stav, není na tom nic vyjímečného – všichni čas od času zažijeme něco, co se nám nezdaří…

Mistři si to však neberou osobně a rozhodně od toho neodvozují svou osobní hodnotu.

Berou to pouze jako impuls k tomu, aby se zlepšili a příště byli připraveni lépe…

Podívejte se například na chování kočky, když chytá myši…

Když se kočkám jeden pokus nezdaří, prostě to zkusí znovu.

Nezačnou se válet po zemi a fňukat, že jim tahleta myš utekla, ani se ze svého neúspěchu nervově nezhroutí či nezablokují vůči budoucím pokusům…

Stejně jako od daného pokusu – ať už byl úspěšný či neúspěšný, neodvozují vědomí vlastní hodnoty:

 • Proč tedy nepoužít stejnou logiku na vlastní chování a nezbavit se strachu z neúspěchu?
 • Nezbavit se nízkého vnímání vlastní hodnoty?

Jestliže svou vlastní hodnotu ztotožňujete se svými úspěchy a neúspěchy a odvozujete od toho vnímání vlastní hodnoty, jste předem téměř jistě odsouzeni ke komplexu méněcennosti…

Jediná otázka, která má smysl, zní: „Jsem dnes lepší než včera?“

Paradoxem je, že ať už ve svém životě dosáhnete čehokoliv, vždy se najde někdo, kdo toho dosáhl přece jen o něco víc…

A pokud svou sebeúctu odvozujete pouze z vítězství nad druhými, nebude mít dlouhého trvání. Málokdy se budete cítit dobře, šťastně nebo se radovat.

Nic o člověku nevypovídá, je-li v něčem lepší či horší, než druhý…

Jediná otázka, která má smysl, zní: „Jsem dnes lepší než včera?“

Místo bezhlavé soutěživosti a soupeření s ostatními, zkuste sama sebe a své děti naučit sebejistotě, hrdosti a radosti z činností, které považujete Vy sami nebo ony samotné za důležité…

Děti se snadno naučí zaměňovat svou vlastní hodnotu se svými neúspěchy a dospějí k přesvědčení, že nestojí za nic, pokud nemají úspěch.

Možná se to stálo právě Vám a možná k tomu něvědomky vedete také své děti – pokud chcete více štěstí ve svém životě, potřebujete se zbavit tohoto zákeřného a přitom nesmyslného spojení.

Jen si vzpomeňte na Thomase Edisona…

Kdyby neúspěch v nějakém projektu považoval za známku své nízké hodnoty, musel by rezignovat po prvním neúspěšném pokusu, ohlásit krach a zanechat své snahy dát světu světlo.

Z neúspěchu se můžeme poučit, může nás motivovat k další práci a zkoumání.

Pokud nám ukáže cestu k novým objevům, dá se dokonce považovat za úspěch…

Tak jak to bylo v případě Edisonova vynalezení žárovky – jen to považte: 10000 pokusů, které toužený výsledek nepřinesly…

“Nic není tak neúspěšné jako úspěch, protože se z něj nic nedozvíte. Jediná věc, ze které se můžeme poučit, je neúspěch. Úspěch jenom potvrzuje naše původní předsudky. Nic víc.” — Kenneth Boulding
Přemýšlejte o tom…

Bez neúspěchu bychom se nikdy nic nového nedozvěděli…

…ale přesto jsme se naučili považovat úspěch za jedinou přijatelnou normu.

Máme ve zvyku vyhýbat se takovým zkušenostem, které by mohly končit neúspěchem.

Strach z neúspěchu tvoří velkou část strachu z neznáma.

Máme tendenci se vyhýbat všemu, co neslibuje zaručený úspěch…

A tak žijeme celý život v hranicích prostřednosti, které slibuji, že sice nebude zklamáni, ale rovněž nikdy neokusíme mistrovství…

Ale jak pak vypadá náš život, když jsme ochotni dělat pouze ty věci, které na sobě mají jistou známku toho, že “to” vyjde…?

Jednoduše přízemně, protože se nikdy nepokusíme o nic více – troufáme si pouze na to, co je zřejmé…

A z toho, co je předem zřejmé, jak dopadne, nepochází a ani nemůže žádná velká odměna, stejně jako ani navýšení Vaší vlastní sebeúcty…

Zpravidla je to tak zřejmé, že to tím pádem může udělat kdokoliv, což není ničím vyjímečné…

Pamatujte: Vy jste lepší a máte na víc…

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Pokud chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…

 

Napsat komentář