Jak se cítíte, když se vám dobře daří a jste úspěch sám? Pokud jsme na tom byť jen trochu podobně, možná máte poněkud smíšené pocity, i když se do zdá zvláštní. Ačkoli jsem moc rád, když se mi daří a když se cítím dobře, také si všímám, že to někdy představuje i určité výzvy.

Posledních několik měsíců se mi v životě i v práci poměrně dařilo. A, což je důležitější, cítil jsem se šťastnější, pokojnější, více uzemněný a vitálnější, než jsem se cítil za poměrně dlouhou dobu.

Všechny tyto věci jsou skvělé, ale přesto jsem se přistihl, že se na určité úrovni cítím nesvůj a nepohodlně. Ačkoli jsem napsal knihu Focus on the Good Stuff (‚Zaměřte se na to dobré‘), a mnoho témat, o kterých mluvím a píšu, se soustřeďují okolo toho být v životě vděčný, oceňující a naplněný – může pro mě být trochu obtížné zcela přijmout a prožívat svůj život, když všechno jde dobře. Možná se s tím dokážete ztotožnit.

Co to znamená?

Pro mě a pro ty z nás, kteří mají potíže s nefalšovanými ‚dobrými věcmi‘? Co se týče mě, existuje několik základních věcí, které se objeví a omezují mě, když se mi začne opravdu dařit a pociťuji úspěch.

Za prvé

Ve své hlavě slyším takový hlásek, který říká: „Je to příliš dobré, než aby to byla pravda, to nevydrží, nebo to zpackáš.“

Za druhé

Obávám se, že mě lidé nebudou mít rádi, že mě budou soudit nebo budou závidět můj úspěch či štěstí, a tak se ode mne odtáhnou, nebo mi neposkytnou svou lásku, vděčnost a uznání. K tomuto pocitu odloučení se také připojí pocit znepokojení z toho, že pokud se mi bude dařit moc dobře, nebudu schopen porozumět, spojit se, nebo být přijat některými z nejdůležitějších lidí a skupin svého světa.

Za třetí

Většina mých lekcí, růstu a vývoje v životě pochází z mé vlastní bolesti a utrpení (tj. ‚tvrdé školy‘). I když jsem ve svém životě slyšel řadu učitelů a mentorů říci, že můžeme růst efektivněji a elegantněji pomocí radosti, pokoje a lásky – často se přistihnu, že se obávám toho, že pokud se mi bude dařit příliš dobře, zlenivím, přestanu se aktivně učit, nebo nějak opustím svou cestu osobního růstu, což je jedna z nejdůležitějších věcí v mém životě.

A nakonec

Mám tendenci cítit vinu za svůj úspěch, blahobyt nebo štěstí – zejména vzhledem k tomu, že mnoho lidí, které znám (a ještě více lidí na celém světě) trpí, prožívá bolest, nebo řeší malé i velké problémy. Tentýž hlas v mé hlavě mi říká: „Není fér, že se ti tak dobře daří, dívej na všechny ty lidi, kteří zažívají těžkosti.“

Tyto a podobné omezující myšlenky, postoje a názory se mi v minulosti dostávaly do cesty, udržovaly mě v boji, a přinejmenším zmenšovaly mé prožitky radosti a naplnění. Je to téměř, jako by mi více vyhovovalo utrpení než to, když se mi dobře daří. Pokud existují problémy, dramata, výzvy, bolesti a jiné obtíže, kterými je potřeba se zabývat, řešit, léčit a překonat – jsem schopen kopat hluboko, dostat se ke své síle a povstat jim vstříc. Jsem připraven to prolomit a zásadním a nesmírně silným způsobem to změnit.

A co Vy a Váš úspěch?

Vaše verze toho samého může vypadat trochu odlišně, ale spousta lidí, co znám a se kterými pracuji, dokonce i u těch, kteří ve svých životech zažili významný vnější ‚úspěch‘, to vypadá, že bojují v té či oné míře s tím, aby umožnili věcem velmi dobře dopadnout se skutečným mírem, vděčností a radostí v srdci.

Co kdybychom umožnili věcem, aby se dobře vycházely, a dělali to vlídně, úmyslně a vědomě? Můj aktuální závazek k sobě samému, protože právě zažívám období velkého úspěchu, pohody a radosti, je jej plně ocenit a umožnit mu se rozšířit a zároveň udržet. Samozřejmě, život má nevyhnutelně své vzestupy a pády, odlivy a přílivy, expanze a kontrakce – ale co kdybychom přestali sabotovat sami sebe, náš úspěch a naše naplnění ve chvíli, kdy je zažijeme, nebo protože nám připadají příliš dobré, než abychom to unesli?

Zde jsou některé věci, které se můžete zaměřit, přemýšlet o nich a procvičovat, abyste si rozšířili své kapacity pro to dobré ve vašem životě:

Pamatujte si, že je to v pořádku zářit.

Můj drahá přítelkyně a kolegyně autorka Lissa Rankin právě napsala krásnýÚspěch je OK! blog s názvem “Is it safe to shine your light?” (‚Je to bezpečné nechat zářit vaše světlo?‘), ve kterém krásně hovoří právě o tomto fenoménu. Čím více povolení dáváme sami sobě (a těm kolem nás) zářit svým ‚světlem‘, tím více si uvědomujeme, že je to bezpečné. Jak Marianne Williamson říká ve svém slavném citátu z její knihy A Return to Love (‚Návrat k lásce‘), “…there’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you” („… není nic osvíceného na tom se smršťovat, aby se ostatní lidé necítili ve vaší přítomnosti nejistě.“).

Uvědomte si, že život není soutěž.

Toto je pro mě velké sousto – jako bývalý profesionální hráč a vzhledem k typu mé osobnosti (na Enneagramu jsem 3), mám tendenci se dívat na všechno v životě jako na soutěž, i když to jen zřídka tak je. Soutěž je o našem negativnímu egu (myslíme si, že jsme buď ‚lepší než‘ anebo ‚horší než‘). Když si uvědomíme, že život není soutěž, můžeme se zaměřit na vlastní jedinečný zážitek, a to jako osobní nefalšovaný prožitek a ne pouze ve vztahu k těm kolem nás – ať už pozitivní nebo negativní.

Starejte se o sebe.

Mnohokrát jsem slyšel, že ‚štěstí pochází zevnitř‘, a je to pravda. Často se z věcí stává klišé, protože jsou nadměrně používány, ale jsou nadměrně používány, protože jde o univerzální pravdy. Čím lépe se o sebe staráme a pamatujeme si, že naše naplnění v životě je mnohem více o tom, jak se cítíme a rozumíme sami sobě, než o tom, co si o nás myslí ostatní, nebo to, jaké výsledky předložíme světu, tím je pravděpodobnější, že zažijeme skutečný pocit radosti a pocítíme úspěch.

Ve světě kolem nás a v našich osobních životech se děje spousta věcí – v těchto dnech a neustále. Ať už právě teď máme co do činění s okolnostmi, které se nám zdají být velmi náročné, nebo které se zdají být poměrně neškodné, a nebo takovými, které se zdají být vyloženě pozitivní – pokud dovolíme, aby všechno šlo dobře (a také si užijeme a oceníme, když to tak bude), půjde o skutečně odvážný a krásný krok, který nejen zvýší kvalitu a zkušenosti našich vlastních životů, ale i všech ostatních, se kterými přijdeme do styku.

Jak se cítíte, když ve vašem životě jde vše dobře? Co můžete udělat, abyste připomněli sami sobě a ostatním, že je to v pořádku, když se vám dobře daří a jste šťastní? Podělte se o své myšlenky, nápady, postřehy, akce a další, ať i ostatní mohou mít užitek z vašeho růstu.

Napsat komentář