Kdo je Mistr? Přinášíme portrét člověka, který se zbavil všech omezení…

mistr, mistraMistr je člověk, který se zbavil svých mentálních omezení, rozvinul svou mentální sílu a dostal se do pozice, kdy může dosáhnout života bez hranic…

Je to člověk, který měl štěstí? Je to člověk, který se takto narodil? Nebo měl výhodu lepšího vzdělání či výchovy?

Na všechny otázky můžeme odpovědět, že nikoliv…

O tom, zda se někdo stane Mistr, nerozhoduje až tolik, odkud pochází, či to, čím prošel, jako to, že se v určité fázi života rozhodne a napře všechny své síly, začne se vzdělávat, roste, rozvíjí se a postupně se zbaví všech omezení a bludů, které jej od jeho vysněného života, života bez hranic kdy oddělovaly…

Odhalte i Vy portrét člověka, Mistra, který se zbavil všech omezení (níže)…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…

Nabízí se otázka: “Kdo je vlastně Mistr?”

Je to osoba, která se zbaví všech svých duševních omezení – těch, která jsou zakořeněna v jeho hlavě stejně, jako v hlavách či myšlení každého z nás po určitou dobu našich životů…

Nyní Vám to možná připadá jako fikce – zbavit se všech omezujících přesvědčení, strachů či bludů, ale není to žádný mýtus.

Je to reálná možnost a je stejně reálná i pro Vás osobně…

Je to způsob, jak můžete i Vy lépe, jednodušeji a kvalitněji prožít svůj život.

I když Vám to tak může v tuto chvíli připadat – ani trochu to nezávisí

 • na vnějších okolnostech či
 • nějakých Vašich současných možnostech či dispozicích.

Žít životem bez hranic, žít naplno, je otázkou volby a je zcela ve Vaší moci…

Nic Vám nebrání v tom, abyste si zvolili, že se stanete člověkem, který je Mistrem svého života:

 • můžete se ještě dnes rozhodnout, že budete Mistr a
 • postupně začnete podstupovat nezbytné kroky, abyste toto rozhodnutí naplnili…

Pokud učiníte toto pozitivní rozhodnutí, budete přímými svědky svého osobního rozkvětu – budete pro tento rozkvět režisérem a zároveň obsadíte hlavní roli…

Budete přímými aktéry svého přerodu ze života s mnoha omezeními do života, který se od většiny lidí liší:

 • do života se schopností žít tvůrčím způsobem,
 • do života plně vědomého v každém přítomném okamžiku.

Jak tedy jednají Mistři, kteří se osvobodili z pout, do kterých je uvrhla jejich vlastní mysl – ať už za jejich vědomého či nevědomého přispění?

Mistři jsou jiní…

I když na první pohled vypadají v podstatě stejně jako všichni ostatní, vyznačují se vlastnostmi, které ovšem nejsou:

 • ani rasové,
 • ani společensko-ekonomické,
 • ani sexuální.

Nezapadají do žádné škatulky, do žádného popisu práce, zeměpisného prostředí, úrovně vzdělání nebo finanční statistiky…

Mistři jsou prostě jiní… a užívají si to. 

Mistři jsou zvláštní, ale pravděpodobně to na nich nepoznáte prostřednictvím klasických hodnoticích kritérií, které běžně užíváme kdykoliv, kdy se snažíme někoho, s kým se potkáme zařadit do “určité škatulky”.

Mistři jsou neškatulkovatelní…

A proto jsou tak výjmeční…

Jejich “neškatulkovatelnost” je z velké míry postavena právě na tom, že nežijí v bludu…

Postrádají jakékoliv bludy, které by je snad jen náznakem mohly oddělovat od života bez hranic.

Mistr je člověk, který se jednou provždy rozhodl svých bludů a omezujících přesvědčení zbavit.

Jak poznáte, že jste na někoho takového narazili?

Jen je pozorujte! Poslouchejte je!

A přijdete na následující:

 • Mistr je člověk, kterému se na životě líbí snad úplně všechno, skoro všechno také rád dělá a neztrácí čas stížnostmi nebo tužbami, aby byl život jiný.
 • Pokud přeci jen narazí na něco, co není podle jeho měřítek, tak to prostě opraví či změní…
 • Mistr si něstěžuje, ale vždy něco udělá pro to, aby nastala změna…
 • Mistr je člověk, v němž život vzbuzuje nadšení a chce z něj vytěžit co nejvíc a prožít jej na plný plyn…
 • Mistr je člověk, který se nezabývá svou minulostí – jedině tak, aby se z ní poučil, nikoliv však tak, aby ze své minulosti byl v rozpacích nebo aby byl zablokovaný či naštvaný…
 • Mistr je člověk, který odpustil sám sobě, ale také jiným…
 • Mistr je člověk, který je nadšen ohledně své budoucnosti, neobávají se ji, nebo se nestrachuje zda bude taková, po jaké touží…

Pokud Vám hlavou proběhl obrázek rychlé jízdy, nekonečných párty večírků, nebo sexuální orgie, tak to není úplně to, co máme na mysli…

Toto nutně nejsou atributy plného nebo plnohodnotného života.

To je jen zkreslená představa a v podstatě jeden z bludů, kterého se až příliš mnoho lidí drží.

Mistři MILUJÍ ŽIVOT.

Když jste v jejich přítomnosti, povšimnete si, že ani nezabručí, nezasténají, ani se z nich nevydere pasivní povzdech.

 • Když prší, líbí se jim to.
 • Když je horko, radují se z toho, místo aby si stěžovali.
 • Pokud se octnou v dopravní zácpě, na večírku nebo naopak úplně sami, prostě danou situaci přijímají a baví se jí.

Mistři MILUJÍ SVŮJ ŽIVOT – a proto je jejich ŽIVOT BEZ HRANIC.

Hranice ve skutečnosti existují jen a pouze v naší vlastní hlavě.

Mistři proto převzali plnou odpovědnost za své hranice a krok za krokem si osvojují schopnost k tomu, aby svá omezení a hranice postupně posouvali dále, roztahovali je a nakonec úplně zrušili.

Mistři…

 • necítí žádnou provinilost či úzkost
 • cítí naprostou svoubodu viny
 • nechávají minulost minulostí
 • mají plno odpuštění jak pro sebe, tak pro jiné
 • netrpí lítostí či snahou přinutit ostatní, aby se provinile cítili
 • hledí do budoucnosti s pozitivním očekváním, ale zároveň jsou vědomí v přítomnosti
 • cítí se skvěle v přítomném okamžiku bez ohledu na vnější situace či okolnosti
 • mají vysokou sebeúctu bez ohledu na výsledky
 • jsou si vědomi své vysoké osobní hodnoty
 • nemanipulují či nenechají druhé, aby s nimi manipulovali
 • zbytečně se nezlobí
 • nepotřebují souhlas ostatních
 • netouží, aby všichni schvalovali všechno, co dělají
 • neutápějí se v pocitech zoufalství
 • zajímá je jen velmi málo, co si o nich myslí ostatní
 • nedělají si zbytečné starosti o věci, které se možná ani nestanou – řeší až to, co je řešit potřeba
 • neodmítají obdiv nebo pochvaly, pouze je nepotřebují
 • milují upřímnou zpětnou vazbu
 • jsou upřímní a dávají to otevřeně najevo
 • nijak je neohrožuje neznámé, ale právě neznámé v nich vzbuzuje zvědavost a touhu objevovat
 • bez přestání vychutnávají přítomnost
 • berou si své štěstí teď hned, nečekají na štěstí v budoucnu
 • stále se radují, protože chápou jak je pošetilé svou radost odkládat
 • seberealizují se a tím docházejí k naplnění právě teď – nečekají na “někdy” či “později”
 • užívají si své nezávislosti v jakémkolik ohledu
 • milují lidi – takoví jací jsou
 • respektují druhé a dávají najevou svou lásku
 • nepotřebují, aby je všichni milovali
 • nevnucují nikomu – ani milované bytosti žádné své přesvědčení či hodnoty
 • žijí tak, jak chtějí sami, a ne podle diktátu kohokoliv zvenčí
 • dělají to nejlepší, co umí, a přitom nelpí na výsledcích
 • a mnoho dalšího….

Existují vůbec takoví lidé…?

Ale jistě, že ANO.

A můžete být jedním z nich…

Pokud chcete, aby se toto skutečné mistrovství stalo i Vaší životní cestou, pak by Vaším dalším krokem by měla být Magická slova Mistrů života.

Vneste do každé oblasti svého života hojnost, prosperitu a svobodu: Prozkoumejte 37 Prověřených Slov, které Vás Přenesou od Prostřednosti k Mistrovství

Proč slov říkáte si?

Víte mnoho lidí sice tuší, že existují magická a tragická slova, které buď Váš život posunou žádaným směrem – k životu bez hranic, a nebo Váš život posunou směrem k propasti nebo “jen” k šedému průměru…

Většina lidí však přesně neví, která slova jsou která…

Ujistěte se tedy, že Vy těchto 37 magických slov ve svém životě užíváte a směřujete tak správným směrem…

Směrem k neomezenému životu bez hranic…

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář