Kreativita? Jak zvýšit kreativitu?

Kreativita nám pomáhá dosáhnout štěstí a také vede k úspěchu a k mistrovství života.

Kreativita však není výsadou pouze některých lidí, jak se mnozí domnívají…

Každý člověk se rodí s určitou mírou kreativity, kterou může rozvíjet nebo ubít.

Charakteristické vlastnosti kreativních lidí…

Všichni kreativní jedinci mají některé společné povahové vlastnosti i způsob myšlení.

Jejich myšlení je otevřené, schopné přijímat změny, jejich myšlení je odlišné od obvyklých, zaběhlých schémat.

  • Kreativní člověk má široké zájmy, je zvědavý, otevřeny všemu novému, energický, má vlastní názor, intuici, cit pro zvládání obtížných situací, má schopnost se soustředit a uplatňovat své zkušenosti.
  • Kreativní člověk je podnikavý, rád vyhledává nové, zajímavé informace, stále se vzdělává a zdokonaluje.

Tvůrčí činnost je jeho životní potřebou, obohacuje jeho život a přináší mu hluboké uspokojení.

Každý kreativní člověk zapojuje do činnosti větší část mozku a používá obě mozkové hemisféry.

Podle zaměření kreativity se liší využívané oblasti mozku, např. spisovatel více využívá jinou část mozku než fyzik.

U kreativních lidí je koordinace činností, čím je dokonalejší, tím jsou kreativnější.

Kreativita – co jí zvyšuje…

  1. Kreativitu zvyšuje pravidelné cvičení, mozek, stejně jako sval vyžaduje ke svému rozvoji pravidelné cvičení.
  2. Kreativitu lze rozvíjet posloucháním vážné hudby, návštěvou divadel, výstav, přednášek, čtením zajímavých a hodnotných knih, hledáním nových zajímavých informací, vzděláváním se a zdokonalováním se ve svých dovednostech, malováním, psaním, vytvářením nějakých děl nebo výrobků, může se jednat např. o sochařské dílo nebo o výrobu bižuterie podle vlastních vzorů.
  3. Kreativitu také podporují ruční práce jako je např. vyšívání, šití (ale ne zašívání), pletení, háčkování, paličkování.

Naše tělo a psychika jsou úzce propojeny, proto pravidelný pohyb podporuje kreativitu.

Stejně, jako svaly potřebují ke svému růstu dostatek odpočinku, mozek potřebuje k rozvoji kreativního myšlení pravidelné přestávky.

Jsou to chvíle, kdy je tělo i mysl uvolněné, např. při meditaci, poslechu vážné hudby, ale i při běhu, rychlé chůzi, plavání, cvičení, bezmyšlenkovitém čmárání.

V těchto chvílích oddechu mezi sebou komunikují obě hemisféry (poloviny) mozkové kůry.

Kreativní myšlení také podporuje svižná chůze, zvláště přírodou.

Tento způsob znali již starověcí Římané a používali ho při řešení složitých problémů, je známé jejich rčení solvias per ambulum, které znamená: vyřeš to chůzí.

Staří Římané sice nevěděli nic o hemisférách mozku a jejich vzájemné komunikaci, ale věděli, že pravidelný rytmus kroků, pravidelný a intenzivní tlukot srdce a tím i přívod okysličené krve do mozku, pastva pro oči a uši, kterou nabízí příroda, přispěje ke kreativnímu myšlení a k řešení problému.

K rozvoji kreativního myšlení přispívá také používání nedominantní ruky.

Užíváním nedominantní ruky je zapojena do činnosti méně využívaná hemisféra.

Je doporučováno zapojovat nedominantní ruku k běžným úkonům, jako je česání, psaní, míchání při vaření, telefonování, apod.

Pro rozvoj kreativity je nezbytné zapojení celého mozku, tj. harmonická součinnost obou hemisfér.

Kreativitu podporuje nejen aktivní životní styl, ale i setkávání s kreativními lidmi a vhodná strava.

Co ubíjí kreativitu…

Kreativitu ubíjí používání pouze jedné části mozku.

Ze školy jsme si odnesli jeden velký zlozvyk, používání pouze levé části mozku, centra logiky a racionální myšlení.

Pravá hemisféra, ze které se zrodila nejen vrcholná díla umění, ale i objevy a vynálezy vědy není používána a zakrňuje.

Lze ji opět obnovit systematickým tréninkem.

Dalším zabijákem kreativity je monotónní práce, která nedává žádný prostor pro kreativitu.

Monotónní práce nepřipouští nejen tvořivost, ale také přemýšlení, proto je pro kreativní lidi utrpením, zato lidé, kteří jsou líní přemýšlet a které myšlení bolí, si v ní libují. Pohodlnost, lenost a strach, jsou jména dalších zabijáků kreativity.

Mohou mít různé podoby i projevy, ale vždy ubíjejí kreativitu.

Kreativitu ubíjí také nedostatek pohybu a nevhodná strava.

Strava ovlivňuje činnost mozku, naši náladu, fyzickou i psychickou kondici, naše zdraví a tím i kvalitu našeho života.

 

Autorka: Evžena Janovská

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář