Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Pět

Je naší přirozeností cítit lásku, bezpečí a vědomí hodnoty.
Být vnitřně naplněn až po okraj a vyzařovat to ven. Někde v minulosti, díky zážitkům v dětství jsme uvěřili, že naše zdroje lásky, bezpečí a hodnoty jsou omezené.
Tak se z prožité reality stává iluze a z iluzí (našich představ) se rodí realita.
Podvědomě jsme se zaměřili na to, jak zabezpečit plnost těchto zdrojů – zabránit odčerpávání a zajistit doplnění.
Systém enneagram popisuje devět způsobů, jak naplňujeme své potřeby. Devět strategií na úrovni mysli, srdce a chování.
Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, do jisté míry však užíváme všechny.

Pátý typ se velmi brzy stáhl z emočního prožívání a zaměřil se na vědění.

Přijaté přesvědčení, že získáme dostatek, bezpečí a lásku jedině tak, že budeme skutečnými experty, vede k rozvíjení silných stránek osobnosti:

  • objektivita,
  • analytičnost,
  • schopnost koncepčního myšlení,
  • nezávislost,
  • hloubka myšlení a vhledu,
  • poznání.

Někde v pozadí však stále hlodá obava, zda víme v dané oblasti opravdu dost.

  • Co když narazíme na něco, s čím si nebudeme vědět rady?
  • Co když se ukáže, že vlastně nejsme takovými experty, a tak nepřinášíme hodnotu?

Pocit neschopnosti a nekompetentnosti je velmi ohrožující.

A proto je třeba aktivovat všechny zdroje k dosažení maximálního poznání. Jako nejúčinnější cesta se jeví ještě intenzivnější a hlubší studium. Uspořádat svět ve své mysli do systémů a podsystémů, dát všemu své logické místo v souvislostech, příčinách a následcích.

Svět se stane přehledným a jasným.

Každý jev se sám vysvětluje svým umístěním v systému. Není ani třeba jej osobně poznat a prožít (vždyť ani nejde prožít všechno!), místo v konceptu, kam zapadá, jej dostatečně přibližuje.

To vše vypadá tak uvěřitelně a logicky.

A to tak, že si ani neuvědomujeme, že jsme zakletí v hradu své mysli. Jsme čím dál více odpojení od předmětu našeho zkoumání, od lidí a praktického života.

To nám přináší také pocit bezpečí.

Prožitek a otevření se emocím je docela riskantní. Vždyť pocity jsou tolik iracionální, nepředvídatelné, a tím těžko zvladatelné. Objevuje se skrytý strach z neschopnosti vyrovnat se s city. Zvládnout vlastní strach a bolest vypadá jako úkol, ve kterém nemůžeme obstát.

Zdá se mnohem rozumnější emocím se prostě vyhnout.

Pocit bezradnosti ještě může umocnit to, že pokud si přeci jen dovolíme emoce vnímat a prožívat, začnou nás zahlcovat a ovládat. Berou naši pozornost, ztrácíme rozvahu a úsudek, vysávají naši energii.

Něco takového nechceme dopustit.  Bude proto lepší tomu všemu porozumět a nevyčerpávat se emocemi. Vypěstujeme si jistou emoční lakotu. A abychom se pojistili, že od nás nejlépe nikdo nic nebude chtít a že ani my nebudeme nikoho obtěžovat svými potřebami, izolujeme se.

Vystavíme si svůj vlastní uzavřený svět. Zdá se být bezpečný, fungující, leč trochu teoretický a osamělý…

Jaká cesta vede z obranného uzavření v samotě?

Prožitek vlastní sebe hodnoty takového, jaký jsem. Není třeba být expertem, abychom obohacovali druhé. Už nyní máme spoustu skvělých vlastností, schopností a dovedností, které můžeme nabídnout.

Když si dovolíme vystoupit ze svého uzavření a pocítit, prožívat i srdcem život v nás a kolem nás, otevíráme se Moudrosti světa.

Život není mentální koncept. Proto opusťme vykonstruované koncepty a udělejme místo Životu. Právě život v prožitku a spojení s lidmi přináší vhledy Vesmírné inteligence. Stále tady zůstává schopnost naší mysli poskládat střípky informací do řetězce a souvislostí, kterými můžeme výrazně obohatit sebe i druhé.

Vše je však vyživeno praktickou zkušeností, osobním zapojením v zážitku, který přináší celostní vhled.

Naše poznání je stále hlubší a hlubší, když jej podporujeme prožitkem.

Uvolněnost srdce nám přináší další rozměr vnímání. Dokonce i prožitek strachu nebo bolesti vytváří úžasnou zkušenost a pocit plnosti. Je tady plnost energie a života. Emoce je energie, a když se rozproudí naším systémem, je jí najednou spoustu.

Energo-informační tok ve své plnosti proudí. Je toho tolik, že přijde potřeba sdílet. Když pozveme ostatní lidi do svého světa, zjistíme, jak obohacující a inspirující je potkání s nimi. Teprve pak skutečně pochopíme krásu a dokonalost Života.

Toto hluboké a prožité pochopení nám přinese vnitřní Mír naplněný přijetím, soucitem a opravdovým nadhledem.

Dovolme si prožívat a cítit. Probudíme tím své lidství…

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář