Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Tři

Každé naše slovo a každý náš pohyb nevědomě směřují k naplnění našich základních potřeb – bezpečí, lásky, vědomí hodnoty a růstu.
Třebaže jsme jedineční a každý máme svůj specifický styl, jak toho dosáhnout, najdeme devět základních způsobů.
Systematicky je popisuje enneagram jako návyky myšlení, pocitového vnímání a chování. Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, do jisté míry však užíváme všechny.

Třetí typ hledá naplnění svých potřeb přes úspěch. Někde uvnitř přijal přesvědčení, že milovaní jsou jen úspěšní a výkonní.
V této hře se rozvíjejí silné stránky osobnosti jako cílevědomost, přesvědčivost, schopnost motivovat a získat lidi, efektivnost, optimismus, dosahování výsledků, sebevědomí.

Tak jako u jiných typů i tady snaha zajistit si dostatek lásky, bezpečí a vlastní hodnoty a nutnost překonat strach z jejich nedostatku vede k přehnanému užívání přirozených kvalit.

Mysl se výhradně zaměří na to, jak vypadat úspěšně.

Začneme vyhledávat, jaké projevy a charakteristiky jsou v daném prostředí vnímané jako znaky vítězství, toho, že jsme skutečně dobří, kompetentní, prostě na svém místě. Rychle je přijmeme a ukazujeme, protože nám přitahují uznání.

Začneme hrát role a hrajeme je dokonale do každého detailu: správná slova, úsměv, oděv…

Ukáže se, že je třeba něco přidat či ubrat? Ihned to mistrně vykouzlíme.

V tu chvíli už ale nevnímáme, že jsme se ve všech našich rolích ztratili.

Umíme skvěle být tím, co je požadováno, jen nevíme, kdo jsme my sami. Ovládl nás klam, protože věříme tomu, co je venku, a necítíme to, co je uvnitř. Je tu jen jeden cíl – vytvořit pozitivní obraz o sobě.

Je úplně přirozené, že někdy výsledek nedopadne podle našich představ a očekávání.

Pokud měl ale výsledek demonstrovat naši hodnotu a získat nám úctu a lásku, je to velmi bolestné. I sebemenší neúspěch pak vnímáme jako velké selhání. Je to opravdu hluboce zraňující.

Jako selhávající a neúspěšní si přeci nezasloužíme lásku.

Co pomůže překonat tu hluboce vnímanou, i když nepřiznanou bolest?

Obrátit prohru ve vítězství s pocitem povýšení. Ješitnost nám našeptá „Jsem lepší, než si myslíte.“ A dokážeme jim to dalším skvělým a úspěšným projektem či úkolem. V úžasných chvílích výhry, kdy nás lidé kolem zahrnují přízní a pozorností, může problesknout pochybnost, jestli jsou ti lidé kolem nás jen kvůli našemu úspěchu, anebo nás mají opravdu rádi.

Nedovolíme té myšlence příliš se rozvinout. City jsou při výkonu a dosahování cílů na obtíž. S lidmi stačí jednat věcně, jasně, kompetentně. Energii je třeba vrhnout na praktické činy na cestě k dalšímu zdaru…

Jak se vymanit ze stálého přizpůsobování rolím úspěšného muže či ženy?

Připusťme, že můžeme být sami sebou. Tak, jak jsme teď, jsme lidští a krásní.

  • Někdo to uvidí a ocení,
  • někomu to bude lhostejné a
  • někomu se vůbec nebudeme líbit.

To nás však nemůže ohrozit, jestliže si sami sebe budeme vážit a milovat se.

Dostaneme právě tolik lásky, přijetí a ocenění, kolik jich máme v sobě. Takový je řád světa, který neomylně funguje nezávisle na naší vůli. Proto jen zdánlivě pomůže řídit a tlačit věci k žádoucímu výsledku.

To je zákon naděje, přichází k nám právě to, co jsme vyslali. A to, co vysíláme, je právě to, co máme uvnitř.

Je v tom i velká úleva, není nutné vyčerpávat se stálou aktivitou k dosažení nejlepšího výsledku.

Naopak, můžeme se zastavit, otevřít se a prožít si to, co právě je.

Možná pak zjistíme, že bohatšími se nestaneme úspěchem, ale hlubokým setkáním s druhými lidmi. Skutečně se s nimi setkáme, když si dovolíme otevřít se v přirozenosti a opravdovosti svého srdce a sdílet je.

Naše vnímání už nebude znečištěno chtěním a napětím, a tak se přirozeně naplníme přijetím a láskou. Opravdovost podpořená láskou přináší spoustu energie, která lehce proudí a tvoří. Spadnou všechny obrany a obranné strategie, které nám odčerpávají tolik síly.

Jsme prostě tím, kým jsme, a jsme tím rádi.

Je ohromně osvobozující dívat se opravdově především sami na sebe. Ano, uvidíme určitě i něco, s čím nebudeme spokojení a co nám bude připadat jako selhání.

Milující srdce a klidná mysl ten pohled vydrží, aniž by se i jen zachvěla naše hodnota. Jako dárek navíc dostaneme řešení situace, anebo ukazatel toho, jak příště jinak.

Dovolme si být přirození a opravdoví.

Vyzařujeme tak své lidství…

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář