Magická SLOVA Mistrů Života

Kdokoliv Ovládne svá SLOVA a MYSL, Ovládne svůj ŽIVOT...

Přemýšleli jste někdy o tom, jak dosáhnout

Opravdový Život bez Omezení & Hranic?

Dokážete to, když si Osvojíte Vzácné Umění Zkrocení

Vlastní Mysli & Ovládnete Moc svého Jazyka.

Pusťte se do toho rovnou...

MSMZ 3 produkty Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

Slova. Všichni je užíváme. Každý den. Každou chvíli. Každou minutu...

Zdají se tak nepatrná, nevýznamná a nicotná… 

Navíc je vyslovuje ten nejmenší orgán v našem těle – jazyk…

Jaká opravdová moc či síla se v nich může skrývat?  

Obrovská… 

Většina lidí však o síle svých slov nemá nejmenší tušení...

Přestože s touto silou pracují každý den, každou chvíli… 

Vědomě jí ovládá jen opravdu málokdo.

Většina z nás (si) silou svých slov spíše škodí než pomáhá… 

A už vůbec nemá tušení, jak jí zapřáhnout ve svůj prospěch.

Není čemu se divit...

Většina rodičů magickou sílu slov sami neovládli a nemohli ji tedy předat dále.

Navíc se o ní neučí ani na školách a neuslyšíte o ní ani v televizi ani rádiu.

Píše se o ní jen velmi vzácně v několika málo knihách.

Po staletí byla síla slov zahalena Tajemstvím, jenž znala jen hrstka vyvolených...

Většina lidí tak dodnes netuší, co se stane, když změní svá slova…

Přestože by jim to do jejich života přineslo obrovskou změnu a pozitivní dopad
na jejich úspěch, životní sílu, zdraví, štěstí, prosperitu i lásku.

A kromě toho by to ve světě vytvořilo mnoho dobra…

Slova totiž nejsou jen slova...

Každé slovo má svůj význam, smysl, váhu, energii, zvuk i frekvenci…

Tvoří atmosféru, budí pocity a doslova plodí přítomnost a realitu.

Slova se nám mohou jevit jako nepatrná, nevýznamná či nicotná…

Mají však doslova magickou sílu, skrze níž každý den tvoříme svůj život…

Nemarněte proto už ani chvíli...

A začněte pro blaho své a lidí kolem Vás, užívat sílu svých slov konstruktivně…

Budete připraveni lépe, když dokonale porozumíte jejich magické síle

Změňte svá Slova. Zlepšíte si ŽIVOT.

Každodenně užívaná SLOVA, mají

Obrovský Dopad na celý náš život.

Slova Disponují Magickou MOCÍ, jenž Ovlivní

Váš Život, Vaše Vztahy, Výsledky i Podnikání.

Naše slova jsou skutečně mocným nástrojem...

Málokdo si však uvědomuje, jak obrovský vliv na náš život mají… 

Jen vzpomeňte na to, jak málo slov posledně stačilo, abyste někomu ublížili…

Rány se časem jistě zhojí, avšak hluboké jizvy, jenž nevhodně zvolená slova zanechaly, často nezmizí nikdy a budou jejich stálou připomínkou…

Na druhou stranu – jaký rozdíl ve vztahu s někým to udělalo, když jste jej pochválili…?

Slova mají sílu - mohou být jako malá jiskra, která zapálí celý les...

Na druhou stranu - slova mohou být dokonalým nástrojem...

Naše slova mají opravdovou sílu...

Tato síla je doslova magická a každému z nás je kdykoliv volně k dispozici

Každou vteřinu se můžeme se rozhodnout, zda sílu svých slov budeme užívat pozitivním a konstruktivní způsobem…

A tvořit s ní pozitivní výsledky, zlepšovat, posouvat a stavět jak život svůj, stejně jako životy těch, se kterými jsme v každodenním kontaktu…

Nebo tuto tvořivou silou můžeme užít destruktivně.

Jazyk máte jen jeden - jaká slova z něj plynou?

Jsou Vaše slova spíš jako životodárná voda či jako plástev medu na duši…?

A nebo jimi často spouštíte dokonalou bouři, jenž boří, ničí a zanechává mnoho škod?

Bohužel – bez pochopení magie slov, většina z nás automaticky sklouzává k negativnímu až k destruktivnímu užívání této magické síly… 

Negativní užívání slov však přinese jediné…

Užíváme-li svá slova (vědomě či nevědomě) negativně či destruktivně, náš život, podnikání i výsledky se slovo od slova a krok po kroku ocitnou v plamenech. 

A pokud svá slova a to, co jimi v tomto světě tvoříme, nezměníme, nakonec to přinese
jen zkázu a krach a celý náš život i podnikání se ocitne v troskách…

Je tedy na čase stát se v tomto ohledu vědomými… 

A užívat svá slova tak, aby přinášela prospěch… 

Nejen Vám, ale i lidem kolem Vás.

Změňte svá Slova. Zlepšíte si ŽIVOT.

Dávejte bedlivý pozor na to...

Co (si) říkáte a jak (si) to říkáte.

Ať už jsou daná slova vyřčená či psaná a nebo

si je "jen" myslíme, mají magickou sílu a vliv...

Slova jsou pravděpodobně ta největší síla mezi lidstvem. 

Cokoliv (si) nahlas říkáme, má přímou a bezprostřední odezvu v realitě… 

Krásně to znázorňuje následující obrázek… 

MSMZ kriz 1 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

Nahlas vyřčená slova mají svou sílu.

Ještě větší sílu však mají slova, jenž pronášíme k sobě samým v skrytu své mysli.

Mám na mysli naše opakované myšlenky, ale také náš vnitřní hlas, jenž nám často v hlavě zní a který nám mnohdy něco podsouvá a našeptává…

Čas od času nás nejspíš chválí a vyzdvihuje… 

Ale z dlouholeté zkušenosti kouče mnoha různým lidem nejrůznějších profesí, vím, že mnohem častěji většinu lidí spíš sráží, znejišťuje, zpochybňuje a podkopává jejich sebevědomí. 

Což není dobré, protože obsah našich myšlenek a slov, je nám vždy buď k prospěchu, či je k naší tíži.  

Jednoduše totiž platí...

Jaké myšlenky ve své mysli zasadíme a necháme přebývat a vzklíčit a budeme dané myšlenky opakováním zalévat a držet se jich, tak přesně takové budou sílit… 

Budeme-li to dělat dlouhodobě, nakonec jim z celé své duše uvěříme…. 

Stanou se našim přesvědčením, naší každodenní normou, naší zcela běžnou součástí až nakonec přerostou v něco velmi reálného a skutečného. 

Naše myšlenky totiž nejsou jen myšlenky...

Stejně jako slova nejsou jen slova...

Jak člověk ve své mysli a duchu uvažuje a jakými myšlenkami a slovy je jeho mysl přeplněna, tím bude jeho srdce přetékat a takový v hloubi svého srdce je…

A to, jaký je člověk v hloubi svého srdce, určuje jeho úmysly, sklony, stejně jako jeho vibrace, energii, slova, rozhodnutí i činy a i jeho realitu… 

Do svého života bude přitahovat přesně tomu odpovídající okolnosti, situace a lidi.

Jeho život bude přesným obrazem jeho myšlenek – bez ohledu na to, jak se tváří…

Protože prostě není možné, aby člověk dlouhodobě myslel jedním směrem a přitom se rozhodoval a pak se vydal a jednal ve směru opačném či zcela jinak. 

Naše slova, myšlenky, jednání a nakonec i výsledky jsou a musí být vždy v souladu… 

To, co (si) říkáme, je skutečně důležité...

Ale to, nad čím většinu dne přemýšlíme a jak necháme mluvit náš vnitřní hlas, je ještě mnohem důležitější, protože se tím směrem bude ubírat náš život…

Je proto nezbytné, abychom co nejvíce přemýšleli a rozjímali o tom, co je dobré a ušlechtilé, protože jen to nás dovede k takovému životu, který je toho odrazem.

Mluvíte a přemýšlíte více o svých snech nebo o "smetí" svého života?

Náš život je vždy odrazem našich myšlenek a našich slov.

Pokud přemýšlíte zejména o smetí svého života a o všech svých problémech, jenž možná právě nyní procházíte, nejste schopni vytvořit něco skvostného, krásného ani dokonalého.

A ani nejste schopni dosáhnout osobního mistrovství či život bez hranic. 

Máte-li návyk neustále přepírat své “špinavé prádlo” – ať už ve své mysli a nebo nahlas
a neustále si stěžovat na to, co je špatně, pak prostě často přemýšlíte o svém smetí…

Musíte s tím přestat, jinak se v tom smetí postupně utopíte… 

Změňte svá Slova. Zlepšíte si ŽIVOT.

Chcete být Šťastní, Zdraví a Bohatí?

Chcete větší úspěch? Chcete více lásky? ​

Naše mysl a stejně jako náš jazyk, mají tvořivou moc...

A buď tuto moc využíváme pozitivním a životodárným způsobem a tvoříme skvostné a pozitivní věci ve svém životě, stejně jako v životech druhých lidí… 

Nebo tuto tvořivou moc (možná nevědomky) využíváme k “tvoření” věcí negativních. 

Zaleží na tom, zda chápeme, jak naše mysl a slova fungují a víme, co děláme. 

Dávejte proto dobrý pozor na to, o čem přemýšlíte, když přemýšlíte...

A jakým myšlenkám dovolíte ve své mysli přebývat,  protože k Vám budou přitahovat tomu odpovídající věci, okolnosti, situace a lidi… 

Stejně jako Vy budete automaticky směřovat k většímu množství toho, o čem často přemýšlíte… Život vždy vede směrem, jenž je určen našimi nejsilnějšími myšlenkami. 

Rozhodněte se a přepásejte svou mysl pravdou, jenž přináší život.

Rozjímejte raději nad vším svým požehnáním, kterého se Vám dostalo, nad tím, co se Vám povedlo a v čem jste dobří. Nad tím, co Vás dělá šťastnými, dělá Vám radost a vykouzlí úsměv na tváři. 

Zabývejte se tím co máte více než tím, co nemáte. Obdivujte krásu přírody a přemítejte nad tím, za co jste vděčni.

Važte rovněž svá slova, jenž z Vašich úst plynou nebo je necháte znít v mysli...

Protože mají obrovský vliv a dopad…

Váš jazyk a slova silně ovlivňují.

Slova také působí na to...

Nyní zastavte čtení a na chvíli přemýšlejte...

Je třeba dávat si pozor na to, co (si) říkáte, ale i na to, jak (si) to říkáte...

Budete mít dostatek odvahy, trpělivosti i dostatečnou moudrost, abyste svá slova změnili a dokonale sladili s tím, kam se v životě a podnikání chcete dostat… ?

Važte svá slova. Ať už ty vyřčená nebo ta, která necháte znít ve své mysli.. 

Mají sílu a moc a mohou změnit mnohé!

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Elektronická Kniha Magická Slova Mistrů Života přináší

zevrubný NÁVOD, jak ovládnout Moc svého Jazyka

i svého Myšlení a dosáhnout Život bez Hranic...

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež pozvednou život člověka z prostřednosti či průměru k osobnímu Mistrovství a Životu bez Hranic…

Bohužel je však jen málo těch, kteří tato slova znají…
A ještě méně těch, co tato slova každý den užívají…

Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Zevrubný Návod & Systém, který Vás krok za krokem vezme na dobrodružnou cestu, na níž získáte novou úroveň Myšlení, Konání a Bytí čímž posunete své Výsledky a hlavně Život k zcela novým výšinám… 

Dali jsme si záležet na tom, aby vše, co je v e-booku napsáno, bylo postaveno na nadčasových Principech, které jsou neměnné opravdu dlouho… 

Výhodou tak je, že když si tyto principy osvojíte jednou, budou Vám sloužit trvale – klidně až do konce života.

Jakmile svůj slovník a hlavně běžný život obohatíte o těchto Neobyčejných 37 Magických Slov, vnesete si do mnoha oblastí svého života Hojnost, Lásku, Prosperitu, Radost i Štěstí…

A kdo ví, třeba se Vám časem začnou dít i Zázraky…

magická slova mistrů života, magická slova, magická slova mistrů, mistr života

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Kniha: Magická Slova Mistrů Života Obsahuje Srozumitelné Klíče

k Vnitřnímu Mistrovství pro každého, kdo jej touží ovládnout…

Klíče v podobě 37 magických slov Vám odhalí zákonitosti,

jejichž ovládnutím a denním praktikování krok za krokem

dosáhnete ve svém životě všeho, čeho jste kdy chtěli…

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Unikátní Ryze Český eBook

Praktický Průvodce Života z Průměru & Prostřednosti

k Osobnímu Mistrovství a Životu bez hranic...

magická slova mistrů života, magická slova, magická slova mistrů, mistr života

Průvodce kterému budete pocitově rozumět...

Magická Slova Mistrů Života přináší 37 Ověřených Nadčasových Principů Jak Žít Spokojenější Život
& Dosáhnout Život bez Omezení a Hranic…

Jakmile si e-book stáhnete, krok za krokem se s námi  vydáte na objevnou a dobrodružnou cestu do zatím neprobádaného území Vašeho vlastního nitra… 

A na desítkách inspirujících příběhů pochopíte životní principy a vzájemné souvislosti, které vedou k úspěšnému životu na mnoha úrovních…

Začněte svou osobní transformaci DNES a posuňte svůj život na zcela novou a zatím nepoznanou úroveň.

Co na eBook Magická Slova Mistrů Života říkáte?

Magická Slova Vám do života Přinesou Pozitivní Změnu,

Trvalou Hodnotu i Každodenní Užitek…

29. 6. 2018

Dobrý den, Roberte,

Kniha Magická Slova Mistrů Života je sestavena nádherně, četl jsem hodně z titulů uvedených na konci a ve Vaší knize je to jakoby zceleno…

Myslím, že stravitelně pro většinu lidi podáno…

Dávám Vam za jedna ve všech směrech a i kdyby kniha stala dvojnásobek koupil bych si ji. DĚKUJI !!!

Samotný nákup proběhl bez jakýchkoliv problému, rychle a také velmi přehledně, zde dávám také za „1“ !

Přeju Vám i nadále hodně štěstí, uspokojení a úspěchu, a hlavně ať Vám každý den přinese nějakou radost !

S pozdravem a přáním pěkného dne !

19. 5. 2018

Nejsem žádný profesionální recenzent, a tak si můžu dovolit začít recenzi výkřikem: “To je prostě bomba!”

Kniha “Magická Slova Mistrů Života” je inspirací ke změně sebe sama a návodem jak na svém osobním rozvoji pracovat.

„Změnit zaběhnuté zvyky bude zpočátku těžké. Bude to bolet. Nebude Vás to bavit. Uvědomte si však, že pokud chcete od života něco, co jste ještě nikdy neměli, musíte udělat něco, co jste ještě nikdy neudělali. Smiřte se s tím, nebo jděte od toho.

Jakmile překonáte počáteční odpor a lenost, stane se něco úžasného.“ Tak zní rada autora v jedné části této knihy.

V kniha je členěna do samostatných kapitol podle 37 základních slov, která charakterizují opravdové Mistry života. Význam každého z těchto slov a jejich působení na psychiku je zajímavým způsobem popsán a zároveň je vždy uveden návod jak je možné využít sílu těchto slov při řešení konkrétních životních situacích.

Když se začtete do první části a poznáte z kolika možných pohledů je možné dané slovo posuzovat, tak si uvědomíte umění autora, které umožňuje bohaté životní zkušenosti zcela jasně a srozumitelně formulovat.

Knihu není nutné číst najednou, ale jen po částech a velmi zajímavé je aplikovat uvedené metody jak při řešení běžných životních situací, tak i při postupném plnění svých dlouhodobých plánů zaměřených na zlepšení svého způsobu života.

Člověk, který neví, jak dál, může nalézt v odhalení významu magických slov Mistrů života určité řešení, východisko, popřípadě příčinu své konkrétní situace.

Po přečtení knihy mám dobré pocity a knihu mohu doporučit. Myšlenky a rady jsou velmi konkrétní, moudré a umožní každému je úspěšně aplikovat ve svém životě a zvýšit tak svojí produkci a aktivitu o desítky procent.

Kniha je určena všem, ale hlavně těm, kteří chtějí změnit své zaběhnuté zvyky.

16. 6. 2017

Jsou knihy, které lidem pomáhají a usnadňují život. Tyto knihy je dobré si alespoň jednou za život přečíst.

Pak jsou knihy, které svým posláním a obsahem přesahují to, co se od nich očekává.

Překračují své autory. Přináší nečekaný zážitek. Otevírají dveře novému dobrodružství.

A přesto, že popisují svět okolo, vedou k poznání každého z nás tam uvnitř.

Takovou knihu bych si přál, aby každý přečetl alespoň tisíckrát.

Takovou knihou jsou i Magická slova Mistrů života…

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Jsou Magická Slova tím pravým i pro Vás?

Upřímně. Používáte někdy následující slova či věty?

Jestliže používáte výše uvedené výroky, užíváte slova tragická...

Uvědomte si prosím, že čím častěji uvedená tragická nebo jim podobná tvrzení o vlastní nedostatečnosti, neschopnosti, nehojnosti či nemohoucnosti opakujete, 
tím více programujete svou mysl na neúspěch… 

A tím déle sami sebe (byť možná nevědomě) udržujete v tom místě nehojnosti, nedostatku, nejistotě, strachu a omezení, kde momentálně jste..

Čím déle se těchto a jim podobným tragických výroků držíte, tím více sestupujete na pomyslné spirále života a úspěchu, která nevede opravdu k ničemu dobrému… 

Platí totiž jednoduchá zásada...

Dovolíte-li své mysli soustředit se a přemítat o podřadných myšlenkách a věcech…

Zaručíte si tím jediné – Vaše mysl se sama od sebe a bez Vašeho velkého přičinění a úsilí stane podřadnou a spolu s tím se stanete podřadnými a méněcennými i Vy…

Což způsobí, že se začnete obklopovat méněcennými a podřadnými věcmi a začnete do svého života přitahovat podřadné situace, okolnosti a lidi.

Celý Váš život se stane podřadným.

Na druhou stranu...

Upřete-li svou energii, pozornost a čas a vědomě se budete soustředit na to nejlepší, přimějete svou mysl, stát se tou nejlepší a spolu s tím se i Vy stanete těmi nejlepšími, což způsobí, že do svého života budete přitahovat to nejlepší…

Protože mysl vždy ráda přijme podobu toho, na co zaměřujeme svou pozornost a energii a když to děláme dostatečně dlouho, tak se tím i staneme… 

A čím se staneme na základě způsobu svého myšlení, to k nám přitahuje tomu odpovídající věci, situace, okolnosti a lidi… 

Změňte svůj život a podnikání jednou provždy.

Změňte způsob svého myšlení a slova, která používáte…

Začněte používat slova magická – ty, které užívají mistři.

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Možná přemýšlíte o tom, proč jste už roky zaseklí...

Proč se nemůžete pohnout kupředu a stojíte na místě.

Důvodem k tomu je často fakt, že každé opakované tvrzení či myšlenka, které dovolíte setrvat ve své mysli a nebo se jí opakovaně zabýváte (ať už je pozitivní či negativní), vytváří a posiluje tomu odpovídající neuronové spoje v mozku… 

Tyto neuronové spojení jsou vlastně takové neuro dráhy v mozku, po kterých mnohem snadněji běhají mozkové vzruchy a impulzy… 

Když se nějakou myšlenkou, událostí či věcí zabýváme opakovaně a dostatečně dlouho, vytvoří se nám v mozku opravdu silná síť neuronů, díky čemuž vznikne silný MENTÁLNÍ NÁVYK či nějaké PŘESVĚDČENÍ, životní postoj či způsob jakým myslíme. 

Jestliže jste v životě či podnikání zaseklí...

Pak se nejspíš držíte nějakého nefunkčního přesvědčení, které neustále chybně podporujete tím, že si dokolečka dokola opakujete nějaké tragické slova a myslíte tragické myšlenky… 

Což nevyhnutelně způsobuje, že jsou Vaše (těmto tragickým slovům a myšlenkám odpovídající) neuronová spojení opravdu silná a není tedy divu, že jste zaseklí na místě… 

Prostě je to jen úkaz toho, že se rozhodujete a jednáte pořád podle stejného vzoru…

Mentální návyk či přesvědčení je specifický neurální vzor...

Jedná se o neuronové spojení, které se zformovalo na základě myšlenek, kterých jste se opakovaně drželi a opakovaně si je říkali (např. “nemám na to” či “nezvládnu to“) a nebo na základě nějakých emočně silných zkušeností a zážitků. 

Jsou to myšlenky doslova vryté ve Vašem mozku tak pevně, že se stávají automatickými, podle kterých se rozhodujeme a jednáme zcela automaticky – na autopilota. 

Bez toho, že do toho vstupuje naše vědomá mysl a soustředění.

Jinými slovy – naše mentální návyky, přesvědčení, životní postoje nebo způsob, jakým myslíme, následně zcela “předurčují” naše rozhodování a chování…

Ale na jejich základě si do života přitahujeme tomu odpovídající situace, lidi a zkušenosti a v nich také v daných reálných situacích reagujeme.

Paradoxem však je, že vůbec nemusí být správné a nemusí Vám vůbec sloužit pro dosažení Vašeho vlastního života bez hranic a úspěchu v podnikání. Jsou to prostě a jen Vaše vlastní pravdy, které se mohou velmi silně odlišovat od pravd někoho jiného. 

Možná jsou to dokonce přesvědčení, které jsou předávány z generace na generaci, možná vznikly na základě nějaké Vaší osobní či předané silné zkušenosti, možná jsou součástí Vás samotných proto, že Vám je tam jen tak někdo vložil. 

Ale tím, že se jich držíte, tak je vlastně pořád posilujete a upevňujete a také podle nich opakovaně přemýšlíte, rozhodujete, jednáte a žijete.

Čímž dochází k reálné zkušenosti a pocitovému prožitku, který ještě více posílí naše přesvědčení, na základě kterého se rozhodujeme a žijeme a také ještě více posílí tomu odpovídající neuronové spojení…

Nakonec se stane to, že jakmile si vytvoříme nějaký konkrétní mentální návyk, tak v jeho vleku často prožijeme celý svůj život. Jsme chyceni a nuceni setrvat v stávajícím stavu. 

Stávají se Vaší tak silnou součástí, že se dle nich vyvíjí Váš život, aniž o tom víte a z počátku si toho ani nevšimnete. Žijete přesně tak, jak odpovídá Vašemu přesvědčení. 

A na jejich základě máte ty výsledky, které máte: Jste zaseklí v životě na stejném místě.

Možná se už i snažili o změnu, ale tak nějak to prostě nešlo...

Můžete se snažit o změnu sebevíce, ale dokud… 

Tak se Vám bohužel nejspíš nepodaří v životě ani podnikání posunout kupředu a to bez ohledu na to, jak hodně se budete snažit…

Změňte Způsob svého Myšlení, své Přesvědčení a Ovládněte MOC svého Jazyka...

Jestliže chceme zlepšit svůj život, nezbytně nutně potřebujeme změnit nefunkční přesvědčení, nefunkční způsob jakým myslíme, s čím velmi úzce souvisí také to, že musíme přestat užívat tragická slova – ať už sami k sobě ve své vlastní mysli, nahlas nebo směrem k ostatním lidem. 

Jsme to, jakým způsobem a na co v průběhu dne většinu času myslíme.

A bohužel smutnou pravdou je, že většina lidí přemýšlí tragicky. 

Můžeme si to uvést na příkladu stanovování cílů...

Většina lidí vidí své cíle spíše v podobě nadějí či přání než skutečných cílů. 

Říkají: “Doufám, že se mi to podaří.

Ale vzápětí na to hned dodávají: “Ale vsadil bych se, že to nedokážu.

Je to podobné, jako byste se snažili “hlavou prorazit zeď”, ale přitom jste si vždy, kdykoliv se o to pokoušíte, na zeď přiložili jednu další cihličku…

Já vím – nedává to smysl a Vaše snaha prorazit takto zeď hlavou, bude fakt bolet. 

Přesto to tak většina lidí dělá.

A tak pokračují v tom, co jim, jejich životu a výsledkům, které ve svém životě mají, vlastně vůbec neprospívá…

Největší překážky našeho úspěchu většinu nejsou tam venku...

Největší překážky úspěchu v čemkoliv většinou nemají nic společného s vnějšími podmínkami nebo faktory. A většinou také nemají ve skutečnosti nic moc společného s našimi skutečnými schopnostmi a dovednostmi. Většinou je to spíše o tom, že si lidé prostě nevěří…

Nevěří, že je možné úspěchu dosáhnout nebo že je to možné dosáhnout pro ně osobně.

Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo nedokážeš, v obou případech máš pravdu…
— Henry Ford

Pokud nebude věřit, že se něco podaří, je téměř zaručené, že se Vám to nepodaří.

Nedokážete prostě dosáhnout cíle, o němž jste přesvědčení, že jej nesvedete či nedokážete dosáhnout.

Ale to, že nevěříte (sami sobě nebo něčemu), je vlastně Váš mentální návyk či přesvědčení.

A tu změnu, po které toužíte, nepůjde uskutečnit do té doby, dokud nezměníme svůj pohled na celou záležitost.

Je potřeba s tím přestat co nejdříve!

Změňte to jednou provždy… a změňte si život.

Ke změně přitom stačí malý krok.

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Co na eBook Magická Slova Mistrů Života říkají

Zákazníci, kteří si e-book koupili před Vámi?

13. 5. 2017

Dobry den, vcera som sa dostala v citani Magická slova Mistrů života na 25. stranu.

Citam ebook s velkym nadsenim a citim, ze je to prave to, co som potrebovala.

Precitala som mnoho knih, viem o tom, len sa toho drzat.

Opakovanie je matka mudrosti a viem, ze Magická slova Mistrů života bude suhrnom toho najlepsieho.

Zelam Vam vela uspechov a nech sa Vam dari vo Vasej nadhernej praci.

13. 5. 2017

Dobry den pan Slovák, velmi pekne dakujem za spristupnenie a knihu s ebookmi.

Verim, ze ta kniha sa mala ku mne dostat, aby som zacala este viac na sebe pracovat. Uz len samotny nazov hovori o vsetkom ?

Podarilo sa mi precitat v tuto chvilku iba par riadkov ale tie slova su naozaj magicke…

Tesim sa na jej citanie…

Urcite ju budem mat komu aj odporucit…

Prajem Vam pekny den a este raz velka VDAKA

13. 5. 2017

Průvodce životem pro každého“, tak bych označila novou knihu Magická slova Mistrů života.

Stejně jako se při jízdě autem ocitáme na křižovatkách a volíme ten správný směr podle mapy, ocitáme se i na křižovatkách životních.

Jenže na těch jsme dosud nemělik dispozici žádného průvodce, žádnou mapu, která by nám jasně pomohla určit cestu. Mohli jsme se samozřejmě přiklonit k určité filozofii, duchovní literatuře, ke konkrétnímu vyznání.

Možností je v dnešním světe ale tolik, že mohou být pro leckterého jedince spíší matoucí než nápomocné. Nyní však držíte v rukou opravdové mistrovské dílo. Je to rozcestník pro vaši cestu životem.

Hluboké a léty ověřené principy a postupy, oproštěné od lákavých slibů o „instantním štěstí“, zbavené zlatého pozlátka, teď máte v rukou v jejich čisté formě. Nikdo v životě vám nemůže říci, co je pro vás nejlepší.

Magická slova mistrů života vám však jasně ukáži všechny možnosti, které máte.

Zbytek už je na vás. Ve které oblasti života chcete dosáhnout mistrovství nejdříve?

Nalistujte a čtěte… šťastnou cestu!

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

eBook Magická Slova Mistrů Života v číslech...

Několik důležitých údajů tohoto skvostného díla.

icon books2 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

37 Magických Slov Mistrů

Magická Slova Mistrů jsou rozprostřena v 37mi stěžejních kapitolách a jsou esencí poutavých příběhů, příkladů z reálného života, výroků slavných osob
a úkolů, které Vás posunou dále.

icon opened book2 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

417 stran Stimulů a Inspirace

Na 417 stranách se rozprostírá každá z 37mi kapitol pojednávající o jednom Magickém slovu – jednom klíčovém životním principu či postoji, který je nezbytný k vytvoření života bez hranic.

icon person2 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

Bezpočet Kladných Referencí

Informace ověřené ze dvou stran – mnoho ze stovek čtenářů zaslalo pochvalnou referenci. Stejně kladně mluví recenze a doporučení odborníků osobního rozvoje, koučů a trenérů.

icon book2 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

5 Bonusových eBooků & 1 Program navíc

Zakoupíte-li Magická Slova Mistrů Života  ještě dnes, získáte 5 úžasných e-booků a
1 vzdělávací program jako sladký bonus navíc… Plná hodnota všech těchto bonusů činí celých 992 CZK – a jsou zcela ZDARMA.

icon money2 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

100% Záruka Spokojenosti po 30 dní

Jsme si jistí vysokou přidanou hodnotou informací, které Vám přinášíme na každé jednotlivé stránce e-booku Magická Slova Mistrů Života, takže Vám k tomu přidáváme 100% Záruku Spokojenosti na 30 dní

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Co na eBook Magická Slova Mistrů Života

říkají odborníci z řad osobního rozvoje?

16. 6. 2017

Kniha Magická slova Mistrů života mě nejdříve nezaujala – asi na ni nebyl ten správný čas…

Potom jsem ji však četla podruhé a potřetí a přistihla jsem se při tom, že skutečně přemýšlím nad tím, co mi chce kniha říci a že mě povzbuzuje v tom, co dělám…

Děkuji za tuto knihu, protože vím, že pomůže těm, kteří se budou jejími radami řídit.

Tato kniha vyzývá k akci:

„Aktivně pracujte na tom, aby se Váš život posunul lepším směrem“, a proto se mi líbí a můžu ji směle doporučit…

13. 5. 2017

Něco Vám povím. Přečetla jsem spousty knih. A mám docela dost zkušeností.

Ale… při čtení Magických slov jsem zažívala zvláštní pocit, kdy se mi chvílemi chtělo nadšením brečet a chvílemi řvát vítězné: „Hurá!“

Konečně jsem totiž četla knihu, které rozumím, která obsahuje vše, co jsem hledala jako návod na svůj život. Konečně!

Takže… Roberte… teď rozhodněte, zda to, co jsem vyjádřila v odstavci výše, je publikovatelné nebo zda mám nějak ukrotit své emoce.

Já jsem z toho skutečně velmi nadšená. Ten pocit byl naprosto autentický…

Klobouk dolů.

16. 6. 2017

Jsou knihy, které lidem pomáhají a usnadňují život. Tyto knihy je dobré si alespoň jednou za život přečíst.

Pak jsou knihy, které svým posláním a obsahem přesahují to, co se od nich očekává.

Překračují své autory. Přináší nečekaný zážitek. Otevírají dveře novému dobrodružství.

A přesto, že popisují svět okolo, vedou k poznání každého z nás tam uvnitř.

Takovou knihu bych si přál, aby každý přečetl alespoň tisíckrát.

Takovou knihou jsou i Magická slova Mistrů života…

13. 5. 2017

Magická slova Mistrů života je kniha pro všechny, kteří chtějí svůj život prožít naplno a zároveň osobnostně růst.

Osobní rozvoj je zde zmapován zevrubným způsobem, z mnoha pohledů a v zajímavých souvislostech, které vás přimějí k zamyšlení a aplikování změn do vašeho života.

A navíc nabízí konkrétní doporučení a nápady pro akční kroky.V knize jsou perly, nejen ve formě slov známých mistrů, ale také slova autorů knihy dokazují, že je na světě o další mistry více!

Tuto knihu by měli rodiče věnovat svým dětem. Je v ní vše, co v životě budou potřebovat.

Je to komplexní průvodce plnohodnotným životem. Já to určitě udělám a osobně si knihu zařadím natrvalo do své knihovny.

13. 5. 2017

Průvodce životem pro každého“, tak bych označila novou knihu Magická slova Mistrů života.

Stejně jako se při jízdě autem ocitáme na křižovatkách a volíme ten správný směr podle mapy, ocitáme se i na křižovatkách životních.

Jenže na těch jsme dosud nemělik dispozici žádného průvodce, žádnou mapu, která by nám jasně pomohla určit cestu. Mohli jsme se samozřejmě přiklonit k určité filozofii, duchovní literatuře, ke konkrétnímu vyznání.

Možností je v dnešním světe ale tolik, že mohou být pro leckterého jedince spíší matoucí než nápomocné. Nyní však držíte v rukou opravdové mistrovské dílo. Je to rozcestník pro vaši cestu životem.

Hluboké a léty ověřené principy a postupy, oproštěné od lákavých slibů o „instantním štěstí“, zbavené zlatého pozlátka, teď máte v rukou v jejich čisté formě. Nikdo v životě vám nemůže říci, co je pro vás nejlepší.

Magická slova mistrů života vám však jasně ukáži všechny možnosti, které máte.

Zbytek už je na vás. Ve které oblasti života chcete dosáhnout mistrovství nejdříve?

Nalistujte a čtěte… šťastnou cestu!

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

9 Hlavních Výhod e-Booku Magická Slova Mistrů Života

V čem jsou Magická Slova unikátní a co eBook odlišuje?

Celistvý Ucelený Systém

E-book Magická Slova Mistrů Života přináší 37 slov, představující ucelený krokový systém, jenž Vás potěší svou provázaností jednotlivých kapitol, díky níž plně pochopíte sami sebe, stejně jako svět a jeho zákonitosti.

Pravda bez Velkých Okolků

Magická Slova Mistrů Života říkají věci na rovinu. Pravda je lék, který sice ne vždy sladce chutná, ale když přežijete první hořkost, pomůže Vám to odložit omezující či nefunkční přesvědčení a přinese vytoužené změny rychle.

Elektronická Kniha / eBook

Magická Slova Mistrů Života jsou kniha elektronická, takže ji můžete číst, kde si usmyslíte. Třeba na počítači, chytrém telefonu a nebo tabletu… Vezměte si ji kdekoliv, kde tak využijete jinak ztracený čas – třeba v dopravě, čekárně a jinde. 

Citáty Slavných Mistrů

Kromě 37mi stěžejních kapitol jsme do e-booku ještě navíc zahrnuli moudré výroky a citace slavných Mistrů. Proč?  Protože ostří jednoho meče brousí ostří druhého. Podobně i moudrost jednoho Mistra ostří moudrost učedníka.

Praktická Cvičení & Kroky

Odkládání je počátkem sebedestrukce. Nejde jen o to přečíst si dobrou knihu a nic víc s tím neudělat… Důležitá je praxe. Proto každá kapitola e-booku obsahuje praktické cvičení, seznam akčních kroků nebo sérii sebe-koučovacích otázek.

Nadčasové Principy

Magická Slova Mistrů Života jsou cele stavěna na Nadčasových Principech. Čtením zažijete mnohé AHA momenty, odhalíte “jádro pudla” a uvidíte dosud nepoznané souvislosti. Principy jsou zárukou funkčnosti rad napořád.

Osobní Prožitek

E-book Magická Slova Mistrů Života sdílí zkušenosti obou svých autorů. Navíc  Vás však v průběhu celého textu stále nabádá, abyste získali vlastní prožitky a také přináší různé zábavná cvičení a úkoly na konci každé z kapitol.

6 Bonusových Kapitol

Magická Slova Mistrů Života obsahují kromě 37mi stěžejních kapitol navíc  ještě 6 kapitol bonusových, ve kterých se například naučíte málo známý způsob jak zvýšit kreativitu nebo snáze nalézt řešení na jakýkoliv problém…

Affiliate Program

Magická Slova Mistrů Života dávají na frak většině omezujících a negativních  přesvědčení o penězích, které nejspíš brání Vaší osobní prosperitě. Navíc však přináší příležitost spolupracovat na prodeji e-booku a mít podíl ze zisku.

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

bonus paper 450 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

SLADKÉ BONUSY pro Vás...

Objednejte si eBook Magická Slova Mistrů Života DNES

& Přihodíme Vám dalších 5 eBooků v Hodnotě 729 Kč...

I pokud byste zakoupili pouze e-book Magická Slova Mistů Života

Udělali byste skvělé rozhodnutí, protože byste do své mentální výzbroje získali naprosto vše, co je potřeba k jistému přesunu z průměrnosti a prostřednosti k Osobnímu Mistrovství a vysněnému životu bez hranic…

Rádi však překonáváme veškerá očekávání…

Rozhodli jsme se tedy, že zakoupením e-booku Magická Slova Mistrů Života získáte dalších 5 e-booků v hodnotě 729 Kč ZDARMA navíc.

Podívejte se, které to jsou…

SPECIÁLNÍ BONUS #1:

10 Moudrých principů pro Mistrovskou Mysl…

Bez životní moudrosti se jen těžko získává Život bez Hranic…

Většina lidí moc nedbá o to, aby získali skutečnou nadčasovou moudrost, která by je doprovázela životem a pro ně samotné, stejně jako pro životy svých blízkých, by znamenala opravdový a zásadní životní průlom.

Proto se s Vámi v tomto bonus e-booku dělíme o 10 krásných
a moudrých principů, se kterými můžete bezpečně začít…

bonus 1 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]
bonus 4 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

SPECIÁLNÍ BONUS #2:

Žijte život, jaký chcete nyní! Ne až zítra…

Zeptáte-li se většiny lidí, zda by rádi někdy žili život, přesně takový, o jakém dokáží snít – tedy dle jejich představ, pravidel, termínů a přání, většina z nich Vám odpoví, že ano…

Pokud se jich však dále zeptáte, zda ví, co je pro to potřeba udělat, většina z nich jen bezvládně pokrčí rameny, smutně sklopí zrak k zemi a nebo se zadívají do dálky a zasní se v představě toho, jaké by to bylo, kdyby…

Nebuďte jako oni. Následujte jednoduchý systém kroků, jež můžete aplikovat dnes a začít cestu k životu, jaký opravdu chcete žít a nebudete si z něj muset brát dovolenou

SPECIÁLNÍ BONUS #3:

Všechno se počítá…

Existujte metafyzický zákon “Všechno se počítá”, který funguje, ať už o něm víte, či nevíte. Ať už jej následujete, nebo jdete proti němu. Ať už jej užíváte ve svůj prospěch, či jej ignorujete.

Stejně tak se počítá to, jak myslíte, ale i to, jak nemyslíte…
Počítá se to, co děláte, stejně jako to, co neděláte.. 

Jakmile pochopíte a osvojíte si metafyzický zákon “Všechno se počítá” a začnete jej aplikovat naprosto na vše, co v průběhu dne děláte, zažíváte a s čím nebo s kým se setkáváte…

Budete na dobré cestě k dosažení svých snů…

 

bonus 2 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]
bonus 3 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

SPECIÁLNÍ BONUS #4:

Uklizený Outlook…

Lidé dnes více a více pláčou nebo jsou naštvaní či frustrovaní, kdykoliv přijdou o peníze, nebo se jim peněz nedostává v takovém množství, v jakém by si představovali…

Je však paradoxem, že těmto stejným lidem je úplně jedno, když ztrácí drahocenné minuty či hodiny a někdy dokonce celé dny bezvýznamným lelkováním do ničeho k ničemu…

Kdykoliv peníze ztratíte, nebo jich nevyděláte tolik, kolik byste si přáli, tak to můžete postupně změnit. Můžete se v něčem zlepšit, můžete víc trénovat a naučit se vydělávat víc peněz. 

Ale když ztratíte čas? Ten už nikdy nezískáte zpět, ať se budete snažit sebevíce… Peníze se proto ani zdaleka nerovnají času. 

Čas je mnohem cennější – naučte se jej využívat efektivněji.

Tento bonus e-book Vám k tomu pomůže.

SPECIÁLNÍ BONUS #5:

Blog Marketing Blueprint…

Život bez hranic přichází s tím, když člověk pozdvihne své myšlení na novou úroveň a prostě přemýšlí lépe… 

Dále je k tomu často potřeba, aby začal podnikat a investovat a začal tvořit větší příjem z různorodých zdrojů a tak, aby jeho příjem nebyl svázán s jeho osobním časem a energií, protože pak člověk může vydělávat neomezeně více…

Jestliže byste chtěli mít své podnikání, pak Vám dobře poslouží tento bonus e-book, protože se v něm naučíte, jak mít svůj web a začít skrze něj vydělávat na internetu…

Pakliže chcete mít úspěšné podnikání na internetu, musíte  se naučit získat si pozornost lidí, kteří díky tomu mohou nakoupit Vaše produkty či služby… 

A k tomu Vám skvěle poslouží Váš vlastní blog. Ale pokud Váš blog nikdo nenavštěvuje, je to stejné, jako zapíchnout billboard na poušti. Postavte svůj blog chytře!

bonus 5 Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

Sladký Super BONUS: Magické AFIRMACE

V celkové hodnotě 263 Kč Zcela Zdarma jako dárek.

K e-Booku Magická Slova Mistrů Života NAVÍC Získáte Program MAGICKÉ AFIRMACE.

Magické Afirmace jsou Vzdělávací Program, který Vás krok za krokem naučí proces umožňující Vám ukončit negativní programování, změnit jej na pozitivní a skončit s negativní samomluvou, jenž den za dnem jen potenciálně prohlubuje Vaše trápení.

Magické Afirmace jsou zároveň pečlivě vybraná sbírka pozitivních afirmací, jenž Vám pomohou přeprogramovat myšlení a kompletně zastavit negativní samomluvu…

Objednáte-li e-book Magická Slova Mistrů Života ještě DNES, tak od nás rovnou získáte Magické Afirmace získáte zcela ZDARMA.

Program Magické Afirmace obsahuje:

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

Získejte za své peníze MAXIMUM.

Objednejte si eBook Magická Slova Mistrů Života DNES...

... a Získáte 6 Bonusů v celkové Hodnotě 992 Kč a to Zcela ZDARMA…

Investovat sama do sebe a do svého Osobního Rozvoje je vždy chytré… 

Protože ať už jste v jakékoliv situace, nebo kdekoliv v životě stojíte a jste zaseklí, můžete to změnit jednoduše tak, že sama sebe “ochytříte”, získáte větší moudrost a zaujmete k Vaším záležitostem změněný úhel pohledu. 

Pak se často jakoby mávnutím kouzelného proutku mnoho změní.

Vaše peníze však budou mít ještě větší návratnost a to díky tomu, že k e-booku Magická Slova Mistrů Života ještě Navíc Získáte Hodnotné Bonusy, které samotný ebook vhodně doplňují a poukazují na další úhly pohledu…

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

O autorech eBooku Magická Slova Mistrů Života...

Kdo pro Vás kouzelná Magická Slova Mistrů Života napsal?

Ing. Robert Slovák

Kouč a mentor, podnikatel

Vždy jsem toužil po svém vlastním životě bez hranic. Vždy jsem toužil po tom, dělat skvělé věci a nebýt průměrný…

Dlouho jsem však netušil, jak to udělat…

Vyrostl jsem v obyčejné rodině, která znala jen jediný způsob, jak se mít lépe – dobře se uč a najdi si dobrou práci. 

Což jsem udělal, ale zjistil jsem, že pro dosažení života bez hranic to není dostatečné…

A tak jsem začal hledat možnosti a způsoby a krok za krokem  jsem se dostal k osobnímu rozvoji. 

Skrze desítky přečtených knih, tisíce hodin naposlouchaných audionahrávek, stovky tréninků a seminářů a několik osobních mentorů a koučů jsem kompletně změnil svůj život.

Dnes koučuji, vedu a mentoruji desítky svěřenců a i několik týmů. O své zkušenosti se dělím na osobních konzultacích, trénincích, ale také v několika úspěšných knihách, které jsem napsal, stejně jako v mnoha desítkách článcích na internetu.

Během své praxe jsem se setkal s desítkami lidí, kteří měli přesvědčení, že nemají šanci vybřednout z problémů v soukromí i v pracovním životě, finanční problémy, najít uspokojivý vztah nebo naopak ze vztahu, který je ničí, odejít.

Moc dobře jim rozumím…

Ještě před několika lety jsem na tom byl podobně. Průměrný, nízké sebehodnocení a sebedůvěra na bodu mrazu. 

S takovým nastavením není úplně jednoduché dosáhnout svých snů, zrealizovat své vize a mít úspěch. 

Pak jsem ale pochopil, že jestli mám změnit svůj život, musím změnit sám sebe. Začal jsem se zajímat a také praktikovat Neuro-lingvistické Programování a odtud už byl k Magickým Slovům jen kousek.

Knihu jsme psali přes dva roky a věřím,  že jsme do knihy zahrnuli tolik nadčasových principů a podnětů, které pomohou i Vám změnit své myšlení tak, aby Vaše nejlepší roky byly teprve před Vámi… 

A opravdu ze srdce věřím, že přijdou spolu s každodenním používáním Magických Slov v běžném dnu…

Ondřej Cingl

Projektový manažer, trenér, sportovec

Kdyby mi někdo v roce 2010 řekl, že se stanu spoluautorem nejkomplexnější knihy o osobním růstu v Česku, asi bych si poklepal na čelo.

Byl jsem byl typickým zástupcem své generace. 

Úspěšný třicátník, dobře rozjetá kariéra, cestování po světě s partnerkou, zkrátka měl jsem vše, co si zvykneme nazývat úspěchem.

Jenže pak přišlo vystřízlivění, ztratil jsem motivaci, dostavil se syndrom vyhoření.

Začal jsem hledat nový začátek a novou cestu. Snadné to nebylo, jako nic, co se rodí metodou pokus a omyl. A co je opravdu důležité pro nás samotné… 

Nakonec jsem uspěl… 

Můj život se urovnal ve všech jeho rovinách… 

Vydělám tolik, kolik potřebuji, mám partnerku, která je mi oporou i rovnocenným partnerem, jsem velmi spokojený.

Své zkušenosti s tímto osobním přerodem a transformací, stejně jako celé své srdce, jsem vložil do Magických slov. 

Kdyby pro nic jiného, tak proto, abych Vám ukázal, že obrátit život naruby k lepšímu jde. Jen vědět jak a pak si prostě vyhrnout rukávy, jít po tom a nikdy se neohlížet nazpět…

A to do té doby, dokud nedosáhnete svého… 

V knize Magická Slova Mistrů Života je ukrytý můj osobní příběh, transformace, zkušenosti i návod.

Stáhněte si knihu Magická Slova Mistrů Života nyní…

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.
A nebo si přečtěte o naší 100% Garanci spokojenosti

100% GARANCE SPOKOJENOSTI! Bez otázek…

Je to jednoduché...

Za knihu Magická Slova Mistrů Života a za kvalitu jejich informací 100% ručíme… 

Tolik věříme, že Vám pomůže pohnout se ve svém životě i podnikání kupředu, že se nebojíme položit hlavu na špalek a dát za ní ruce do ohně…

Tak moc však věříme, že Vám eBook  Magická Slova Mistrů Života přinese zlepšení, které tolik hledáte…

Ale přesto…

Pokud byste snad náhodou měli pocit, že v knižním manuálu Magická Slova Mistrů Života nejsou dostatečně: 

  • PRAKTICKÉ,
  • PŮSOBIVÉ a
  • POUČNÉ…

Informace pro rozvoj Vašeho Osobního Mistrovství a Lidského Potenciálu…

A nedaří se Vám s jejich pomocí dosáhnout Života bez Hranic, pak nám napište či zavolejte a my Vám vrátíme 100% investici, kterou jste do nákupu knihy investoval/a…

Máte tedy jedinečnou příležitost obrovsky zlepšit svůj život. 

Žádná jiná možnost neexistuje!

garance Magická Slova Mistrů Života Magická Slova Mistrů Života: NÁVOD Jak dosáhnout Život bez omezení a hranic... [SP1]

Na knihu se vztahuje 100% Garance Spokojenosti na dlouhých 30 dní...

Budete tak moct těžit z těchto jedinečně poskládaných hodnotných informací po celých dlouhých 30 dní bez jakéhokoliv rizika a i přesto budete mít možnost kdykoliv požádat o okamžitou náhradu, pokud by Vám kniha nepomohla.

Chceme Vám opravdu pomoci a chceme hrát fér.

Využijte toho dnes – dříve než tuto velkorysou nabídku stáhne me z internetu.

K tomu NAVÍC Získejte BONUSY v hodnotě 992 Kč ZDARMA.