Osobní MISTROVSTVÍ #2

Vaše Osobní VIZE

Mistrovství života a život bez hranic znamená pro každého člověka něco jiného. Ne všichni budou mít stejná kritéria, jak bych jejich ideální život měl vypadat. A tak je to v pořádku. Nebylo by na světě tak krásně, kdyby vše vypadalo stejně. I to nejkrásnější by se nám velmi záhy omrzelo pro svou tuctovost.

Jestliže jsme tedy odpustili, měli bychom si určit směr, kterým se dále ve svém životě chceme ubírat. Současné místo a okamžik jsou nejvhodnějšími proto, abychom se se vší vážností začali zabývat svou osobní vizí.

Vizi můžeme jinými slovy popsat jako hodnotný ideál nebo také jako svou vlastní koncepci životních hodnot. Vize znamená vidět život takový, jaký by měl být, nikoliv jaký je v tuto chvíli – je to, jako byste se dívali do křišťálové koule a uzřeli událostí příští.

Vize není ideál nesplnitelný, ale dosažitelný. Nejsou to žádné domněnky nebo dohady. Určit svou vizi znamená vytyčit ideální cílový stav. Jedná se o určení směru, kam bychom v budoucnu chtěli dorazit.

Jakmile si tuto vizi vytvoříme, následně touto optikou naší vize (tímto ideálem), začneme poměřovat vše, co v životě děláme – ať už se jedná o věci běžné, nebo o ty složitější.

Jedním z největších tajemství, které zároveň určuje, kam budeme směřovat a jak se zrovna vyvine život náš, je vědomě si zvolit směr, kam chceme kráčet. Na tomto začátku stojí touha, která chce být naplněna a která je zároveň naším hnacím motorem.

Jako u každé jiné cesty, tak v životě je moudré si svůj směr vytyčit hned na počátku naší pouti. Promeškali jste tuto šanci? Druhým nejlepším okamžikem, kdy byste se svou vizí měli zabývat, je právě teď – v tuto chvíli.

Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše, náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete.

~ Napoleon Hill

Musíte se držet své vize, když vykonáváte jakýkoliv čin, ať už je samozřejmý nebo všední.

~ Wallace D. Wattles

Vize je umění vidět neviditelné.

~ Jonathan Swift

Sepište vizi svého života bez hranic, svého mistrovství

Spoléháme na svou vizi, a děláme to raději, než abychom vyráběli produkty jako každý druhý.

To ať dělají ostatní firmy.

Pro nás existuje jen další sen.

~ Steve Jobs

Dříve než se cokoliv stane, dříve než se cokoliv vytvoří, dříve než můžete užívat plodů své práce, dříve než můžete žít život svých představ, dříve než budete žít v domě svých snů, dříve než najdete partnera Vašeho života, dříve než se stanete Mistry svého života, dříve než můžete žít život bez hranic či omezení, musíme mít jasno v tom, co to pro Vás znamená.

Vyhraďte si tedy nějaký čas na sebe, ve kterém přesně popíšete (ano, dejte si to na papír) svou vlastní vizi ideálního života – života bez hranic a Vašeho vlastního mistrovství.

Co vidíte ve své budoucnosti?

To je jen Vaše rozhodnutí. Život se Vám jen tak může přihodit, můžete být smýkáni okolnostmi a vším, co se do Vašeho života přižene. Nebo svůj život můžete držet ve svých rukou, a on se díky tomu může vyvinout, jak Vy chcete.

Je jen na Vás, co s touto informací uděláte.

Pokud kormidlo života chcete držet ve svých rukou, tak to začíná stanovením vize.

Nezaměřujte se pouze a jen na jedinou oblast – například úspěch v oblasti seberealizace. Ve skutečnosti – pokud budete mít vizi jen v jedné oblasti svého života, kdežto v ostatních bude vládnout chaos, jen těžko se můžeme bavit o tom, že jste Mistr života, protože Váš život bude nevyvážený.

Nakonec zjistíte, že každá oblast, která je nevyvážená, bude stejně ovlivňovat všechny ostatní a bude Vám tak jako tak kazit radost z každého dne.

 • Co tedy zrovna pro Vás život bez hranic znamená?
 • Jaké hodnoty jsou pro Vás v životě nejdůležitější?
 • Jaké jsou Vaše priority?
 • Jaká je úroveň Vašeho osobního duchovního rozvoje?
 • Jak vypadá Váš ideální den?
 • Jak vypadají Vaše finance?
 • Jak vypadá ideální způsob seberealizace?
 • Jak vypadají Vaše vztahy – na různých společenských úrovních?
 • Co pro Vás znamená ideální zdraví?
 • Jakou osobou jste Vy osobně? Co je na Vás mistrovského?

Mnoho lidí hledá životní štěstí, ale jen skutečně málo z nich si uvědomí, že životní štěstí se nachází právě v identifikaci životní vize – jejich jednotlivých bodů života bez hranic a jejich následné realizace. Jejich život pustne absencí vize.

Nikdy nebudete šťastni, pokud se jen snažíte hromadit věci, nebo se honíte za slávou či penězi.

Nikdy také nebudete šťastni, pokud budete uvažovat pouze krátkozrace – ze dne na den, z týdne na týden. V takovém případě se Vás bude každý hrbol na cestě dotýkat až příliš osobně a nikdy nespatříte ten velký obrázek, který je tady pro každého z nás nachystaný.

Člověk, který popírá své vlastní já a nežije podle svých vlastních představ, ve skutečnosti nemůže být nikdy šťastný. Pokud však dokážete uvést Vaše vize a Váš skutečný život do vzájemného souladu, pak dojdete k naplnění.

Štěstí není otázkou vnějších okolností – není to jen muška zlatá, jak se někdy říká. Štěstí přichází z nitra a je stavem bytí.

ŠTĚSTÍ SI MŮŽEME PŘIPRAVIT A VYTVOŘIT.

Životní štěstí je otázkou vnitřních postojů. Je to výsledek dlouhodobého rozpoložení mysli, našich převládajících myšlenek.

Pokud si tedy dáme do pořádku své myšlenky, svou pozornost díky tomu budeme upínat správným směrem. Pak dosáhneme životního štěstí.

Pakliže si popíšete vizi svého života, pakliže si vykreslíte obrázek ideálního života se vším všudy, pak budete mít v ruce jasnou mapu:

 1. na co konkrétně Vy se potřebujete zaměřit,
 2. na čem je třeba začít pracovat,
 3. kam zaměřit své myšlenky a mysl,
 4. co potřebujete zlepšit nebo uvést do pořádku

a dříve či později svého ideálu dosáhnete – dosáhnete života bez hranic, získáte obrovské štěstí spolu s tím, že se v průběhu cesty samotné stanete Mistrem.

Je život tak bídný?

Nebo jsou spíše vaše ruce malé a vaše vize příliš otupělá?

Vy jste ten, kdo musí dospět.

~ Dag Hammarskjöld

Jde to bez vize?

Pokud míříš ke hvězdám, může se stát, že jich nedosáhneš, ale nikdy se nevrátíš s hrstí bláta.

~ Leo Burnett

Jestliže nemáte vizi svého celkového života, pak nevíte, kam směřujete.

V takovém případě je velmi pravděpodobné, že se stanete obětí okolností a situací, které se ve Vašem životě prostě zjeví – ty, které se přihrnou do Vašeho života.

Chtě nechtě tak budete nehospodárně rozptylovat a rozhazovat svou energii a čas na „hašení požárů“ – různé životní okolnosti budou pány Vašeho dne a budou odebírat Vaše síly. Nakonec zjistíte, že Vám život protéká mezi prsty, místo toho, abyste svou energii a čas věnovali konstruktivnímu vytváření života bez hranic, zlepšování sama sebe coby Mistra.

Tak to dělá spoustu lidí, celý život se za něčím honí, ale stále nejsou spokojeni, šťastní. Nechápou, že své štěstí si musí vytvořit sami v sobě. Štěstí uvnitř se projeví štěstím navenek. Ten růst musí jít zevnitř ven, nikoliv obráceně.

Nechápou to, a tak jsou jejich činy motivovány momentálními popudy nebo hnutími mysli. Tito lidé se na svůj život a každou jeho oblast nedívají z dlouhodobého hlediska, ze širší perspektivy. Jsou smýkaní větrem momentálních výstřelků, svých nálad či rozmarů nebo očekáváním ostatních.

Potřebujete, aby vše, co ve svém životě pěstujete, co necháváte růst, čemu se věnujete, bylo v souladu s Vaší vizí.

Pak vše, co uděláte, bude fungovat jako pilíř, o který se budete moci směle opřít kdykoliv, kdy budete cítit, že Vám dochází síly, ztrácíte motivaci nebo čas vlivem nedostatečného zaměření.

Vize, která je smělá a přitažlivá...

Velký život začíná velkou vizí – když ji máte, automaticky směřujete k velkým věcem.

Vize, kterou oslavujete ve své mysli a ideál, který pozvednete ve svém srdci, jsou to, co Vám pomůže vybudovat Váš život, a to je také to, čím se stanete.

Mějte smělou vizi – vizi, která Vás přesahuje. Jen tak se stanete velkými – když budete mířit na velké, zdánlivě nedosažitelné věci.

Pokud bude Vaše vize slabá a malá, nebude Vás dostatečně pozvedávat v časech, kdy to budete nejvíce potřebovat. Také bude přitahovat jen malé lidi, a Vy přece potřebujete na své mistrovské cestě jiné Mistry, kteří Vám pomohou.

Jestliže, chcete dosáhnout skutečně velkých věcí, nějakým způsobem do své činnosti budete potřebovat zapojit více lidí, než jen svou vlastní osobnost. Sami jste omezení – ať už se jedná o Váš čas, peníze, znalosti, energii, kontakty nebo cokoliv jiného. V týmu lze dosáhnout hvězd – snadněji.

Malá vize však bude přitahovat lidi s malým myšlením. Velké myšlenky, velké vize přitahují velké lidi – velké svým myšlením. Ať už se snažíte o cokoliv, jestliže jste vizionář, jestliže máte velkou vizi, pak pro naplnění vize získáte pomoc velkých lidí a můžete dokázat doslova cokoliv. V takovém případě hranice neexistují.

Není-li vize, lid hyne.

~ Šalamoun

Začíná to vizionářem.

Každá obchodní společnost, která jednou chce být velká, nebo hnutí, které chce mít dostatečný vliv, aby mohly nastat změny, kvůli kterým vzniklo, potřebují mít dostatečně silnou a přitažlivou vizi, ke které postupně, krok za krokem, rok za rokem směřují.

Žádná vize se však nezformuluje v dané společnosti, až společnost dostatečně vyroste. Vize rovněž nevznikne poté, co vznikne hnutí. Nezaměňujme však příčiny za následky.

Velká společnost, nebo silné hnutí to jsou pouze následky velké a silné vize, jež je v tomto případě příčinou. V případě života bez hranic se jedná o vizi Vašeho vlastního života, nebo také o Vaše poslání.

Existuje však jeden jediný případ, kdy je vize následkem nikoliv příčinou. Je to tehdy, když je vize formována – na jejím začátku.

Příčinou je vizionář.

Vizionář je člověk, který dokáže přijít s myšlenkou, která se zamlouvá dostatečně velkému množství lidí a pro kterou je dokáže nadchnout takovým způsobem, aby byli ochotni tuto myšlenku (ideu) pomoci zrealizovat. Vizionáře najdeme v mnoha oblastech lidského snažení.

Jedním z mnoha příkladů vizionářů byl Martin Luther King, jehož vizí byl národ, kde by se lidé neposuzovali podle barvy pleti, ale podle jejich charakterů. A tuto vizi sdílel s ostatními.

Hnutí, které vzniklo, bylo natolik silné, že zapříčinilo ukončení rasového rozdělování společnosti, nerovnosti ve vzdělání, možnostech výběru povolání, zdravotní péče a práva volit.

Bylo pro něj jednoduché svou vizi uskutečnit?

Nebylo. Obešlo se to bez komplikací? Neustále musel řešit problémy.

Cítil se vždy bezpečně, beze strachu? Nikoliv, bojoval se strachem svým, rozpouštěl strach lidí, kteří mu pomáhali, a také se přenášel přes výhružky

 

Další příklady vizionářů a jejich vizí:

• Mojžíš – vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do země zaslíbené.

• Nelson Mandela – přechod od vlády menšiny a rasové segregace či diskriminace k demokratické vládě většiny a národnímu usmíření.

• Walt Disney – „Vítejte. Můžete zavzpomínat na své dětství. Disneyland je určen pro ideály, sny a skutečnosti, které Amerika nabízí…s nadějí, že se stane zdrojem radosti a inspirací pro celý svět.“ (jedna z jeho vizí)

• Thomas Jefferson – jeden z otců americké ústavy měl vizi Spojených států nezávislých od britské koruny. Jejím výsledkem je Deklarace nezávislosti USA z roku 1776.

• Steve Jobs – měl vizi moderních osobních počítačů a počítačem generovaných animovaných filmů.

• Radim Jančura – jeho vize přinesla konkurenci na české železnice.

• Konrad Adenauer – německý státník, na jehož vize jednotné Evropy dnes spočívá Evropská unii.

• Pierre de Coubertin – jeho vize stála u znovuzrození olympijských her a jejich ideálů.

Existuje rozdíl mezi snem a vizí?

Sen i vize jsou spojeny s touhou po dosažení. Když jsou dosaženy, tak jsme nějakým způsobem odměněni. A přece tady jeden velký rozdíl je.

Rozdíl tkví ve velikosti. Vize sen obvykle přesahuje.

Vize je něco mnohem většího než sen. Vize je z pohledu časového naplnění mnohem dále než sen – je dále o mnoho kroků. Uskutečníte-li svou vizi, tak si cestou splníte mnoho svých snů.

Každý člověk někdy ve svém životě o něčem snil, ale jen málo lidí některý ze svých snů povýší na vizi, kterou řídí svůj život.

Vaše vize se vyjasní, jen když nahlédnete do svého srdce…

Kdo hledí ven, ten sní. Kdo se však podívá dovnitř, probudí se.


~ Carl Gustav Jung

Ustanovte jednou pro vždy svou životní vizi...

Šampióni nevznikají v posilovnách, vznikají z toho, co mají uvnitř sebe – z touhy, vize a snu.

~ Muhammad Ali

Držte ve své mysli obraz velké vize a jděte za ní. Potřebujete ji vidět před svýma očima. Nenechte se odradit, ať už se Vám přihodí cokoliv. Nezabývejte se zbytečnými otázkami, které jsou pouze oklikami na cestě.

Buďte připraveni selhat, pokud to bude nezbytné, abyste se naučili něco nového. A pak to zkoušejte znovu a znovu, dokud nepokročíte o další kousek kupředu.

Pro Vaše mistrovství, pro život bez hranic je nezbytné mít svou vizi.

Zformulujte ji.

Ztotožněte se s ní.

Držte se jí.

Zrealizujte ji!

Vize akční kroky:

1. Zastavte se a vyhraďte si některý z večerů týdne, nebo víkend pro sebe samotné.

2. Pokud žijete s partnerem, vyhraďte si každý chvíli pro sebe, vytvořte si svou vlastní vizi a následně si jednotlivé vize vlastních životů předneste a ustanovte vizi společnou.

3. Tuto svou vizi zaznamenejte – pokud žijete v páru, vyjádřete ji slovy či obrazy, kterým oba dva rozumíte a vnitřně s nimi souzníte.

4. Mějte nějaké místo, kde svou vizi máte viditelnou – není pro zraky návštěv, či ostatních rodinných příslušníků, ale pro Vás, či pro Vás a Vašeho partnera.
Budete-li kolem ní chodit, bude-li Vám na ni ulpívat zrak, Vaše podvědomí bude automaticky hledat způsoby, jak tuto vizi beze zbytku naplnit.

5. Stanovte si akční kroky, které začnete bezprostředně realizovat, abyste se vydali směrem k naplnění Vaší vize.

Každá činnost může být plná síly a účinná, budete-li se držet své vize při jejím vykonávání a vložíte-li do ní veškerou sílu své víry a svého záměru.


~ Wallace D. Wattles